Mercedes-Benz, Taxi on Tour

Experimenten met taxivervoer op gele kentekenplaten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat experimenten met taxivervoer door auto’s met gele kentekenplaten mogelijk maken. Staatssecretaris Wilma Mansveld wil een dergelijke proef in de landelijke gebieden opstarten, omdat daar behoefte is aan extra mobiliteit door het wegvallen van het openbaar vervoer. Hierbij wordt dus een uitzonderingspositie gecreëerd in de taxiwet. Diverse Kamerleden willen dergelijke proeven ook toestaan in de grote steden, waarbij gerefereerd werd aan UberPop. Maar daar wil de staatssecretaris voorlopig niet aan.

“Er moet wel een doel zijn als we dergelijke experimenten toestaan. Een behoefte aan extra mobiliteit is duidelijk te zien op het platteland. Maar we gaan geen experimenten opstarten om iets wat illegaal is opeens legaal te maken”, zei Mansveld donderdag in een debat met de Tweede Kamer.

Taxibranche

Tijdens het debat werd uitgebreid gesproken over de taxibranche. De afschaffing van de vakbekwaamheid van de taxi-ondernemer en de gang van zaken rondom de Boordcomputer Taxi kwamen minder aan bod. Het ging hoofdzakelijk over UberPop, zonder dat de naam zelf genoemd werd.

Zeker in het begin van het debat werd duidelijk dat diverse partijen voorstander zijn van het mogelijk maken van diensten als UberPop onder bepaalde voorwaarden. De Kamerleden zijn benieuwd naar de gevolgen als de blauwe platen vervangen worden door gele, zodat taxi’s niet meer vallen onder de verplichtingen die de huidige taxiwet stelt.

Overheidsbeleid

“Het overheidsbeleid van de afgelopen 15 jaar heeft niet gewerkt. Er zijn alleen maar verliezers”, merkte Barbara Visser van de VVD op. In de Evaluatie van de Taxiwet schreef Mansveld al ‘dat er dit jaar nog ruimte gecreëerd wordt voor het loslaten van de blauwe kentekenplaat voor taxi’s zodat daarmee in specifieke gebieden al experimenten kunnen starten’. VVD, PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Houwers lijken er warm voorstander van te zijn.

Hoe die proeven er dan precies uit komen te zien, dat is nu nog niet duidelijk. Er zijn proeven denkbaar van het laten rijden van pendeldiensten (die nu nog onder OV-concessies vallen) tot het legaliseren van taxivervoer door particulieren (zoals UberPop). Mansveld wil dit jaar nog initiatieven uit de markt laten opborrelen en beoordelen. Maar duidelijk is dat ze absoluut niet van plan is om UberPop te belonen voor het structurele illegale gedrag.

Openbaar vervoer

“In de randstad is voldoende openbaar vervoer. Op het platteland niet, dus daar is de behoefte veel groter. Ik ga geen experiment mogelijk maken dat als doel heeft om de wet te ontlopen. Ik sluit niet uit dat experimenten met taxivervoer door gele kentekenplaten ook in de grote steden mogelijk wordt, maar dan moet er wel op voorhand een duidelijk doel gesteld en beoordeeld worden”, zei Mansveld. “En een doel mag niet zijn om om een illegale situatie te legaliseren. Meerijden op zichzelf is al mogelijk binnen de bestaande regelgeving, bijvoorbeeld via Blablacar.”

Onafhankelijk Kamerlid Jan Houwers riep de staatssecretaris nogmaals op om duidelijkheid te scheppen over de torenhoge KIWA-tarieven. Volgens de staatssecretaris zijn die kostendekkend en worden ze jaarlijks in overleg met de sectoren goedgekeurd.

KIWA

Maar Houwers vroeg zich vervolgens af: “Wat zijn dan precies de werkzaamheden van KIWA als er 1500 euro wordt gerekend voor het beoordelen van een A4tje voor een taxivergunning?” Duco Hoogland (PvdA) vulde hem aan: “Als kostendekkende tarieven worden goedgekeurd door het ministerie, wat is dan de prikkel voor KIWA om kosten te reduceren?”

Ondanks dat Mansveld aangaf geen behoefte te hebben het KIWA-dossier te openen, beloofde ze toch om binnen twee weken met een brief te komen om de kosten van KIWA te onderbouwen. “We zijn blij dat de Kamer onze oproep heeft gehoord en deze kwestie nog altijd wil oppakken. En benieuwd hoe KIWA gaat onderbouwen dat ze 1500 euro kosten maken om twee vinkjes te zetten”, zegt Hubert Andela van KNV Taxi. “Niet dat we zomaar van die hoge tarieven af zijn. Maar druk vanuit de Tweede Kamer is beter dan niets.”

Evaluatie Taxiwet

Ook is de branchevereniging tevreden over het feit dat de Evaluatie van de Taxiwet door Mansveld redelijk soepel door de kamercommissie is geloodst. “Ik heb de indruk dat de Kamer het ingezette beleid steunt. Net zoals wij op de meeste onderdelen. We gaan wel scherp in de gaten houden wat er precies gaat gebeuren met de bedoelde ‘experimenten’. Dat is voor ons ook nog niet precies duidelijk”, aldus Andela. “Gelukkig was Mansveld wel duidelijk dat UberPop illegaal blijft.”

Over de Boordcomputer Taxi werden redelijk weinig woorden vuil gemaakt. Vooral omdat Mansveld de brief hierover slechts twee dagen voor het debat naar de Kamer had gestuurd. Kamerlid Van Helvert (CDA) vroeg zich wel af of het doel van rittenadministratie ook niet met een app zou kunnen. Maar dat is volgens Mansveld niet mogelijk.

BCT

“Er zijn op dit moment nog geen betrouwbare alternatieven voor een BCT, die net zo betrouwbaar en beveiligd zijn. Dat is noodzakelijk voor juridische procedures en belastingaangiften. We gaan de werking van de BCT vanaf 2016 evalueren.”

Samengevat bracht het debat niet heel veel nieuws ten opzichte van de Evaluatie van de Taxiwet. Wel dat Van Tongeren zich zorgen maakt over een ‘monopolist die het niet zo nauw neemt met de arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs’, en er daarom ruimte gemaakt moet worden voor een dergelijk initiatief van eigen bodem. Maar Mansveld liet weten zich niet te richten op platforms met wetgeving. Maar op de taxi en chauffeur.

Taxi-experimenten

Het bleek dat vrijwel alle partijen voorstander van taxi-experimenten. Maar wat er nu precies mee bedoeld wordt, dat werd niet duidelijk. Alleen dat Mansveld absoluut niet van plan is om UberPop te legaliseren. Maar ze gaat wel ruimte creëren voor experimenten met taxivervoer die het wegvallen van openbaar vervoer in de steden kan opvullen. Hierbij wordt de plicht tot het voeren van blauwe kentekenplaten losgelaten.

Bart Pals

Lees ook: Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt

Auteur: Bart Pals

29 reacties op “Experimenten met taxivervoer op gele kentekenplaten”

Johan Zevenbergen|28.05.15|15:28

Ze is volledig de weg kwijt, met al haar experimenten.
Wel de bct handhaven maar de rest vrijgeven en loslaten, hoe word dat ooit controleerbaar.
Bijv de ANWB automaatje! De belbus de kolibrie OV rijden al op geel in personen auto,s hier op de Veluwe.
Regelrechte concurrentie, van de overheid.

Johan Zevenbergen|28.05.15|17:10

Maar goed, gelijke monniken gelijke kappen,
Het staat een ieder dus vrij te experimenteren met auto,s op geelkenteken, prijs afspraak via watts app,
een vrijwilliger achter het stuur met pas, en behoud van uitkering.
In de regio Gelderland.
Of snap ik het nu weer niet?

Rodney Barten|28.05.15|19:30

Wat is het voordeel om klein deel van het taxivervoer op geel te laten rijden? Hoe wil ze dat realiseren? Wie moet wel op blauw rijden en wie niet, wat voor selectie is daarin, hoe kan zoiets geregeld worden, moet de wet aangepast worden of is het een ministriele regeling waarbij met het grootste gemak ook even de afschaffing van de vakbekwaamheid word afgeschaft. Het word straks één groot feest van onbekwame niet te controleren zwartrijders die met leasebakken van de baas een beetje bijklussen.

Johan Zevenbergen|28.05.15|20:12

Precies Rodney,
Maar dat is nu al realiteit in deze regio,
Je belt naar de kolibrie die de bus ? Vervangt deze haalt je (vw personen caddy op geel)op bij een bus halte of station brengt je naar de dichtstbijzijnde bus, die er niet is, of nieuw geplaatste haltes op plaatsen waar nog nooit een buslijn is geweest ( toevallig vlak bij de hotels) en wie zegt mij dat deze voor een paar euro,s niet ff doorrijd?
Chauffeur, bus? Taxi? Vrijwilliger? Vertel mij maar wie er rijd.

Tjerk Vinckx|28.05.15|20:15

De blauwe kentekenplaat werd ingevoerd zodat de klant kon zien dat hij in een reguliere taxi stapte en niet bij een snorder. Waar neer je niet de opstapmarkt bedient maar puur op rekening rijd vanuit de garage is het dus onzin op met een blauwe plaat op je voertuig rond te rijden.
Sinds de deregulering bestaat het personenvervoer al uit vele onbekwame koekenbakkers.

Johan Zevenbergen|28.05.15|20:15

Of dit controleert.
En is de plaatselijke ondernemer ingelicht, nee dus.
Is deze gevraagd mee te doen, nee dus.
Is dit personenvervoer tegen betaling ja dus.
Is dit valse concurrentie, ja dus.
Word hier overheidsgeld voor gebruikt, ja dus.

Alexander Rink|28.05.15|20:32

Dat mens is ook echt de weg kwijt… Vraag me af hoeveel de overheid hier voor betaald hebben gekregen. Waar liggen de belangen? multinations? In iedere geval niet bij de Echte klant… En al helemaal niet bij de taxi bedrijven…

Paul Dijkhuizen|28.05.15|20:42

Misschien moeten we eens een proef doen met rode kentekenplaten, of witte… of paarse! Serieus, de weg wordt geplaveid voor Uber, we beginnen op plaatsen waar het openbaar vervoer niet rendabel meer is, net als ooit met de treintaxi, die later OV-taxi werd, die later Regio-taxi werd, die met veel subsidie de concurrenten stap voor stap de nek om kon draaien.. Maar die zich nu concentreerd op de drukkere (winstgevendere) gebieden. Nu moet er op ‘het platteland’ dus opnieuw iets opgestart worden.

Paul Dijkhuizen|28.05.15|20:48

Op het ‘platteland’ is een taxibedrijf zonder contractwerk haast onmogelijk rendabel te maken, het contractwerk gaat naar de ‘grotere’ bedrijven. Die willen echt niet (meer) in de rustigere uren werken, dan is er dus niemand beschikbaar. Daarom voeren we het in op het ‘platteland’, is er minder verzet. En als iets op ‘het platteland’ is ingevoerd, kan dat prima uitgebreid worden naar de grotere steden, even de wet aanpassen en klaar! En wie rijdt daar al met gele platen???

Rodney Barten|28.05.15|20:52

@ Tjerk: Met alle nieuwe regelgeving die er aan zitten te komen, komen er alleen maar meer koekenbakkers bij, de herkenbaarheid van de taxi is in het geding als straks een deel op geel mag rijden. De vraag blijft: Wat is het voordeel om eventueel weer terug te gaan naar geel? Ik ben van de generatie van na de WP2000 en ben trots op mijn blauwe platen, ook was ik trots op mijn vakbekwaamheid, welke door de staatssecretaris nu als geheel onbelangrijk is bevonden.

Paul Dijkhuizen|28.05.15|20:56

De vraag blijft, wat is nu precies het nut van taxivervoer mogelijk maken zonder gele platen, wat is nu precies het verschil. Blauwe kentekenplaten op een auto schroeven is nou ook weer niet zo heel moeilijk, of wordt hiermee bedoeld dat een particulier, met particuliere auto (waar wél wegenbelasting voor wordt betaald) als taxi dienst kan doen, en hoe zit dat dan met verzekeringen e.d., en screening, en facturatie, en belastingafdracht etc.etc.etc. overigens zijn mijns inziens ook blablacar en

Ayad Khoshnaw|28.05.15|20:58

THIS IS ALL IN UBER’S FAVOR. I WONDER HOW MUCH MONEY IS INVOLVED UNDER THE TABLES!

Paul Dijkhuizen|28.05.15|21:00

dergelijke niet legaal. De regel in de taxiwet die dit enigszins mogelijk maakt is de zgn. carpoolregel, de werkingssfeer hiervan is beperkt tot familie, vrienden en collega’s die met één persoon meerijden die toevallig ook al die kant op gaat, dus niet voor mensen die personenvervoer tegen betaling via een app aan vreemden aanbieden! Ook vallen hier dus de vrijwilligersdiensten (o.a. Anwb automaatje) niet onder.

Johan Zevenbergen|28.05.15|21:24

Dank heren voor de plattelands bijval en steun.
En het steunen van mijn verzet, tegen ANWB automaatje, kolibrie OV , belbus , regiotaxi , OV taxi en wat nog meer aan experimenten en oneerlijke concurrentie.
Straks zet ze nog legervoertuigen en busjes in, die rijden ook op geel en zijn niet volledig bezet.
Ik stem voor aftreden van deze warhoofd minister.

M. Martins.|29.05.15|00:45

Ik vind die mansveld nog meevallen. Ze wordt enorm onder druk gezet door o.a gesprekspartner van Duco Douwstra, namelijk Barbara Visser en in haar kielzog nog een paar. Als zij staatssecretaris was geweest dan was Uberpop allang legaal. Die figuren willen dat wij allemaal voor een habbekrats (95Cent/km gaan rijden als slaaf in een systeem. Zie slavensysteem TNT. Dat is onze toekomst.

M. Martins.|29.05.15|00:46

Uberpop zal verboden blijven maar komt met een ander naam weer terug. Dan begint het feest opnieuw.

Ben Hennik|29.05.15|10:52

Uber POP dies with these statements. Uber X is born to reintroduce the system. good luck to you all. word een lekker zooitje straks

Paul Teijema|29.05.15|12:10

wel een verandering met gele platen mag ik 5 personen vervoeren en met blauwe platen maar 4. In de auto zitten 6 veiligheidsgordels. Kan ik ook meteen een bustarief in mijn taximeter laten zetten. maar hoe gaat het dan met de wegenbelasting?

Taxi Volendam|29.05.15|13:28

We hebben tot 2000 altijd gele platen gehad.
Wat is het voordeel van de blauwe platen?
Een nadeel is dat veel Taxi klanten na 2000 gebruik gingen maken van chauffeursdiensten omdat deze klanten niet in een Taxi gezien willen worden met blauwe platen.
Kentekens worden overal gescand door de overheid, o.a met het Taxi Analysis Monitoring And Research Application,
Daarmee kan je ingeschreven Taxi’s herkennen, of het nou geel of blauw kenteken is.
Snorders e.d. hebben sowieso vrij spel.

Rodney Barten|29.05.15|15:33

@ Taxi Volendam: Voor 1900 reden we allemaal nog met paard en wagen. Waarom zouden we die regeling nu weer terug gaan veranderen, om een paar klanten terug te verdienen zoals u die omschrijft? Het is een gigantisch zooitje en Mansveld is alleen maar een beetje aan het knippen en plakken. Behoud van de vakbekwaamheid en blauwe platen, alsmede een goed werkende BCT zal onze branche enigzins kunnen blijven onderscheidden van de snorders/ uberpop.

M. Martins.|29.05.15|19:33

Precies. En het leuke is dat Uber in de Volkskrant schrijft dat juist die dingen afgeschaft moeten gaan worden. Hij zegt er ook nog bij dat alles via de app kan en dat dat genoeg is. Ze lobbyen als een gek met of zonder zak geld. Wat doet de taxibranche?, vrijwel niets.

Taxi Volendam|01.06.15|09:18

We willen oneerlijke concurrentie / snorders van de weg.
Dat los je niet op door legale taxi’s andere platen of BCT e.d. te verplichtten.
Dat heeft nooit gewerkt en geeft ons alleen maar extra kosten.
Het gaat er om hoe krijg je snorders in beeld en hoe motiveer je ILT deze van de weg te halen.
Snorders kunnen zonder regels ongecontroleerd goedkoop diensten aanbieden.
Wij nog meer onzinnige regelgeving wat alleen nog meer kost geeft heeft reeds bewezen dat dat niet werkt.

M. Martins.|01.06.15|12:02

De reden waarom het niet zou werken komt omdat men amper optreedt tegen snorders. Al jarenlang staan snorders te ronselen waar de politie gewoon naast staat. Ondertussen staat men wel op te letten of je de klant wel een bon geeft. Als je alleen al ziet dat men om poppers te pakken heel veel “bewijs” nodig heeft, dan weet je al genoeg hoe slecht het ILT is en liever voor de taxi’s gaat.

Hudson Taxi|01.06.15|17:40

@ Rodney.
De Taxi heeft in ieder land, ook het onze, regelgeving.
Regelgeving die wij nu in ons land moeten naleven vanaf het vrijgeven van de markt werkt niet.
Voor 2000 was het in hoofdzaak zo geregeld: Je omzet beneden een bepaald bedrag per uur, dan werd er een vergunning van je ingetrokken.
Hiermee was de branche enigszins beschermd.
Dat heeft altijd goed gewerkt, ook zonder blauwe platen, BCT ,
vakbekwaamheid enz.
De Regelingen waren veelal beter dan de huidige denk ik.
Met VLD eens.

Rodney Barten|01.06.15|21:07

@ Hudson: Zoals het was zal het nooit meer zo zijn, dat is de werkelijkheid. Kijk vooruit en niet achterom, wees positief in het leven en bekijk je kansen. Altijd maar blijven zeuren over hoe het was en vroeger was het beter is passé!

Hudson Taxi|02.06.15|08:53

Voor de belastingdienst is het niet van belang welke kleur kentekenplaten er op de taxi zitten. Ze scannen alle nummers waardoor ze o.a. kunnen zien of een nummer ingeschreven staat als Taxi.
Je moet je (KM) administratie goed in orde hebben, dan heb je recht op vrijstelling van BPM en MRB.
Nogmaals, de belastingdienst eist deugdelijke administratie, geen BCT.
Dat was altijd zo ook nu!
En Paul T, Taxi vervoer is 1 t/m 8 personen afhankelijk van de goedkeuring van je Taxi.

Bas van der Donk|04.06.15|10:55

Het zal er door deze experimenten in de taxibranche niet overzichtelijker op worden voor de gebruikers.De transparantie verdwijnt helemaal. De handhaving zal er door de versnippering van de regelgeving ook niet makkelijker op worden. Kies voor eenvoud.

Salih Bas|04.06.15|11:28

Dat mens is helemaal de weg KWIJT.
Wie kan haar nog STOPPEN.Bij ons hier in regioe Doetinchem zijn deze week 3 bedrijven failliet gegaan, door deze SOAP.

Adil Butt|19.06.15|06:03

Ze wilt gewoon hoe dan ook dat uberpop opmarkt komt.g platen wat experiment maak wat uit rood groen er staat taxibord op de dak is herkenbar dat taxi is. Wie heeft probleem met blauw platen ja uber daarom wil zij dat weg hebben alles wat uber pop tegen houd ga zij veranderen dat hij makkelijk bij de rechter kan winnen.en later ga zij zeggen ik kan niks doen dat is beslissing van de rechter.maar ik heb altijd gezegd dat pop illegaal is en blijft. He mans veld!!!!! Daar wil je naar toe toch??