taxi, taxistandplaats, centraal station, den bosch

Den Bosch voert lokaal keurmerk in voor taxichauffeurs

Taxichauffeurs in Den Bosch die de opstapmarkt willen bedienen moeten een lokaal keurmerk gaan halen. Er is een stichting opgericht om de kwaliteit van het straattaxivervoer te verbeteren in de Brabantse hoofdstad: de stichting Bossche Kwaliteitstaxi. Ambitie van de stichting is dat voor het eind van 2015 zoveel mogelijk taxichauffeurs het keurmerk hebben aangevraagd en gekregen. Met dat keurmerk kan een vergunning worden aangevraagd om te mogen staan op de speciaal daarvoor aangewezen taxistandplaatsen.

De bestuursleden zijn voorgedragen door het College van B&W. Voorzitter is Jan Zaaijer (oud-voorzitter van KNV Taxi). De overige bestuursleden zijn Wim van der Steen (general manager van Movenpick Hotels en Resorts) vanuit Hospitality en Ton Hokken (werkzaam voor KNV Taxi).

Kwaliteit

De stichting stelt zich ten doel de kwaliteit van het taxivervoer in ’s-Hertogenbosch te verbeteren en te waarborgen. Dit betreft in het bijzonder het taxivervoer dat wordt aangeboden op de openbare weg, de zogenaamde opstapmarkt. Daarnaast wil de stichting de reputatie van het taxivervoer in ’s-Hertogenbosch verbeteren en de aantrekkelijkheid ervan bevorderen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het uitvoeren van de taken die haar worden toegemeten in de betreffende gemeentelijke verordening en de andere besluiten van het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch die haar aangaan. Zij houdt rekening met de belangen van de taxi-ondernemers die actief zijn in de taximarkt in ’s-Hertogenbosch en wil, waar mogelijk, gebruik maken van de deskundigheid die deze taxiondernemers hebben.

Begin juli zal een informatiebijeenkomst worden gehouden waar alle taxi ondernemers/ chauffeurs voor worden uitgenodigd.

Taxivervoer

Wethouder van Son: “Kwalitatief taxivervoer is een belangrijk visitekaartje voor de stad. Ik ben positief gestemd ten aanzien van de stappen die gezet zijn.” Voorzitter Zaaijer: ‘Het is nu tijd om in een vlot tempo de juiste stappen te zetten. Het bestuur zal daarvoor al haar energie aanwenden.”

In 2014 is door de taxi branche en de gemeente ’s-Hertogenbosch besloten om mede in het kader van het Jeroen Bosch jaar 2016 de kwaliteit van het straattaxi vervoer in de stad een impuls te geven. Hiervoor is op 3 februari 2015 een verordening vastgesteld. Een van de onderdelen van de verordening is de oprichting van een stichting die deze kwaliteitsimpuls gaat organiseren en begeleiden, zoals nu is gebeurd.

Auteur: Bart Pals

8 reacties op “Den Bosch voert lokaal keurmerk in voor taxichauffeurs”

Bas van der Donk|04.06.15|11:33

In Nederland worden de vakbekwaamheidseisen voor taxi ondernemers versoepeld en aan de andere kant wil ’s Hertogenbosch de taxi chauffeurs laten voldoen aan hogere kwaliteitseisen i.v.m. het Jeroen Bos jaar in 2016. Met het initiatief om de kwaliteit te verbeteren is natuurlijk niets mis, mits dit beleid een langdurig karakter krijgt.

Bas van der Donk|04.06.15|11:33

Aan de andere kant is het wel belangrijk dat de chauffeur rijdt voor een bedrijf waar de eigenaar de juiste omgeving creëert waarin de taxi chauffeur ook in de gelegenheid wordt gesteld om die kwaliteit daadwerkelijk te kunnen leveren.

Ik lees nergens hoe dit beleid zal worden gehandhaafd maar vooral wat de voordelen zijn voor de chauffeurs die aan deze extra vakbekwaamheidseisen voldoen.

Bas van der Donk|04.06.15|11:35

Daarbij is het normaal dat bij grote evenementen taxi’s uit de regio en zelf uit andere gedeelten van het land komen om het vervoer weg te kunnen rijden om zo toch een graantje mee te kunnen pikken.

Ik vraag me zelf ook af hoe de consument de extra gekwalificeerde chauffeurs weet te herkennen?

Mooi initiatief maar zorg er voor herkenbaarheid maar ook dat de juiste mensen worden beloond voor hun inspanningen. Maar zorg vooral voor correcte handhaving.

Paul Dijkhuizen|04.06.15|12:35

Ik heb me als ondernemer aan landelijk opgelegde eisen te houden, in het leven geroepen om een bepaalde kwaliteit te waarborgen. Daar heb ik een ondernemersvergunning voor gekregen, voor HEEL nederland. Óf die kwaliteitseisen zijn dus te soepel, óf er is iets anders aan de hand, dat de regionale taxibedrijven minder concurrentie willen van buitenaf, vandaar deze protectionistische ‘maatregelen’. En hiervoor worden straks dus op de openbare weg speciale standplaatsen gemaakt, zeer vreemd!

Paul Dijkhuizen|04.06.15|12:40

Ik betwijfel of, en hoe e.e.a. in dat opzicht rechtsgeldig gemaakt kan worden, dat zou alleen kunnen met een gemeentelijke verordening. Hoezeer de gemeente zich hiermee moet bemoeien is natuurlijk de vraag (dat is precies mijn bezwaar tegen het huidige TTO beleid), of zou het zijn dat de ‘bestuurders’ van deze stichting, alsmede de gemeente op deze manier ook een graantje willen meepikken van de omzet?

M. Martins.|04.06.15|15:45

Het werkt voor geen meter. Zie Amsterdam. Enige voordeel voor de gemeente zelf is dat ze geld vangen van de bedrijven en ze handhavers op je af kunnen sturen die je bekeuren als je 1 cm buiten een lijn staat.
Capaciteitsbeleid is de enige oplossing, maar dat wil de politiek niet. Ze handhaven liever een probleem die ze zelf veroorzaken. En dit al 15 jaar lang.

TAXI Modderman|04.06.15|17:55

Handhaving is al jaren het grote probleem.
Ik heb 2 jaar geleden een dergelijk verzoek ingediend nij de gemeente Groningen, meerdere grotere bedrijven in de stad waren enthousiast en gingen met dit idee mee. Vervolgens een gesprek gehad bij ROEZ waarbij werd aangegeven dat de gemeente zelf al met iets dergelijks bezig was. [ in de vorm van een aangepaste busbaan en halter vergunning].
inmiddels zijn we twee jaar verder………..

Marco Mens|04.06.15|22:48

Weer een keurmerk erbij.. De nederlandse consument is gek op keurmerken dus ja dan maar 1 voor Den Bosch erbij..Moet het met @Paul eens zijn heb als bonafide taxionderneming een vergunning voor héél Nederland. Maar inmiddels wordt dat steeds verder beperkt. TTO’s, plaatselijke keurmerken etc. En dan een stroom- of treinstoring hebben. Jij mag leeg terug.. En ja die TTO’er, keurmerk hebbende con-collega pikt ook in de plaats waar hij komt gewoon op en vol terug. Riekt naar rechtsongelijkheid…