Ton Hokken, KNV

‘Door TTO wijken slechte chauffeurs uit naar buurgemeenten’

Taxichauffeurs die niet aan de kwaliteitseisen voldoen die gemeentes aan hen stellen door een beroep op artikel 82A of 82B van de wet personenvervoer, wijken steeds vaker uit naar gemeentes in de buurt die dergelijke eisen niet stellen. Sinds Rotterdam bijvoorbeeld TTO heeft ingesteld, vinden ‘raddraaiers’ steeds vaker soelaas in Delft of Dordrecht. Dat zei Ton Hokken, beleidsadviseur van branchevereniging KNV Taxi, op Taxi Expo in Houten.

Volgens Hokken zorgt de regeling voor Toegestane Taxi Organisaties (TTO) voor kwaliteitsverhoging in de gemeentes waar de regeling van kracht is. In Amsterdam zou de omzet voor TTO-chauffeurs zijn toegenomen, in Den Haag heeft TTO geleid tot een significante afname van het aantal chauffeurs ‘dat niet in de opstappersmarkt thuishoort’. Gevolg is wel dat chauffeurs die niet aan de eisen voldoen uitwijken naar buurgemeenten. Hokken: “De klachten uit Den Haag zijn met name nog afkomstig van chauffeurs over andere chauffeurs. Dat betreft vooral over ronselpraktijken, omrijden en rittenweigering.”

Hardere eisen

Gemeentes kunnen sinds de aanpassing van de Wet personenvervoer in 2011 hardere eisen stellen aan het taxivervoer in de gemeente. De eisen komen in een ‘lichte’ variant (artikel 82A) en een ‘zware’ (artikel 82B). Bij die laatste verplichten gemeentes taxi-ondernemers tot groepsvorming en stellen ze specifieke eisen op het gebied van herkenbaarheid, representatie, klachtenafhandeling en onderling overleg. Dit geldt alleen voor ondernemingen die passagiers willen oppikken op straat en bij opstapplaatsen.

Momenteel mogen alleen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Enschede en Haarlemmermeer deze eisen stellen, alleen de eerste drie maken ook daadwerkelijk gebruik hiervan. Eindhoven begint in september 2016 met TTO, andere steden zoals Den Bosch en Breda willen de bestaande regelgeving uitbreiden maar komen vooralsnog niet in aanmerking voor TTO.

Schorsing

Taxi-ondernemingen die onder het TTO-systeem vallen, moeten een rechtspersoon zijn en zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun eigen chauffeurs. Ook moeten hun taxi’s duidelijk identificeerbaar zijn. Chauffeurs die er een potje van maken, kunnen geschorst worden of in het uiterste geval zelfs hun vergunning kwijtraken. “Dat is natuurlijk een heel zwaar middel”, aldus Hokken. De taxi-ondernemingen zijn verantwoordelijk voor hun chauffeurs, de gemeente kan in actie komen als het bedrijf in deze taak tekortschiet.

Ook gemeentes die geen TTO’s aanwijzen hebben met de huidige wetgeving aardig wat mogelijkheden om eisen te stellen aan chauffeurs en bedrijven. Zo weert Breda tijdens carnaval en het Breda Jazz Festival chauffeurs die niet aan de van tevoren gestelde eisen voldoen. “De handhaving is soms problematisch”, zegt Hokken. “Deze chauffeurs mijden vervolgens de standplaatsen en rijden rond door de straten in de buurt, of dat nu mag of niet. In Den Bosch gelden de eisen binnenkort voor de hele gemeente, niet enkel de standplaatsen.”

Geen medelijden

Dergelijke strengere eisen gelden voor álle chauffeurs. Dus ook veteranen die al 20 of 30 jaar rondrijden. Indien zij niet aan de eisen voldoen, mogen ze geen passagiers op straat meer oppikken. “Dan heb je pech”, aldus Hokken. “Het gaat om het imago van de beroepsgroep. Slapen achter het stuur kan echt niet, bijvoorbeeld. Daar heb ik geen medelijden mee.”

Doel KNV is om de kwaliteit van de consumenten-taxi in de steden te vergroten. “Een stichting kan daarbij een instrument zijn om dit soepel te laten verlopen”, vertelt Hokken. De stichtingen moeten kennis hebben van de taxibranche, maar mogen niet actief zijn in de gemeente waarin ze het bestuur vormen. Onder andere Den Haag en Rotterdam hebben al zo’n stichting, in Den Bosch komt er een. KNV ziet het liefst dat een dergelijk bestuur wordt benoemd door het College van B&W.

Handhaving

Het stellen van eisen aan taxi-ondernemingen zoals aangegeven in artikel 82 van de wet personenvervoer moet wél gehandhaafd worden, zegt Hokken. Er zitten immers kosten aan verbonden voor taxi-ondernemingen en individuele chauffeurs in de vorm van cursussen, leges, nieuwe, duidelijke daklichten en contributies. “Dan moet daar ook iets tegenover staan, met name streng optreden tegen illegale taxi’s en chauffeurs die vanwege hun gebrekkige kwaliteit niet in de sector thuishoren.”

Waarschijnlijk schrapt het ministerie van Infrastructuur en Milieu de vaardigheidstoets voor taxi-ondernemers komend jaar. Ondernemers vrezen daardoor dat de markt wordt overspoeld door nieuwe zzp’ers die het niet zo nauw nemen met de kwaliteit en representativiteit van de sector. Mogelijk dat de eisen die bij groepsvorming aan ondernemingen gesteld worden, een tegenwicht kan zijn voor deze gevreesde wildgroei aan chauffeurs, denkt Hokken.

Martijn van Best

Auteur: Redactie

4 reacties op “‘Door TTO wijken slechte chauffeurs uit naar buurgemeenten’”

Ton van Dalfsen|28.09.15|16:17

een TTO taxi is niet herkenbaar voor de passagiers. Men zou bijv. een algemeen herkenbaar daklicht moeten voeren. Voorop of het een TTO taxi is. Bijv. AMSTERDAM met het landelijk P-nummer. en achterop je eigen reclame. Ook een TTO taxi verbieden om buiten de eigen TTO stad de opstapmarkt bedienen waardoor je EERLIJKE concurrentie hebt. Nu mag een buiten taxi niet in de TTO stad klanten van straat oppikken Maar een TTO taxi mag wel buiten de TTO gemeente oppikken. Dat noem ik de reinste broodroof

Paul Dijkhuizen|01.10.15|11:53

Okee, dus een niet aan een TTO gebonden taxi is ineens ‘illegaal’? Hieruit blijkt enkel en alleen dat de chauffeurspas en ondernemersdiploma’s juist keihard nodig zijn en de opleidingen juist strenger zouden moeten worden. Dan is deze hele TTO-onzin niet nodig… Eerst papieren moeten halen voor ‘geheel’ Nederland en daarna als illegaal worden gezien omdat je je niet bij een TTO aansluit, of niet eens op de openbare weg mogen rijden tijdens evenementen? Wie verzint toch dit soort waanzin?

Folkert Modderman|05.10.15|20:43

Als de wijze mensen in Den Haag nu eens gingen nadenken en elke zogenaamde zelfstandige chauffeur verplichten het ondernemersdiploma te halen, dan was het hele probleem zo de wereld uit.
Procuratie, VOF, welke constructie dan ook is niets meer dan verpachting van een bestaande vergunning.
En daarmee verwijder je 40% van het huidige aanbod.

Weg probleem.

Kirsten Steenbergen|12.10.15|00:34

Ik ben de oudste taxi chauffeur van Rotterdam en weiger om na 54 jaareen Keurmerk te behalen
Dit draait allemaal om geld.
Geld die de SKRT ontvangt nu er geen subsidie meer word gegeven.
En dit terwijl er niet naar de eisen word gekeken waar aan voldaan moet worden.
De chauffeurs die voor het keurmerk behalen geen Nederlands SPRAKEN DOEN DIT NOG STEEDS NIET.

En klanten klagen hier nog steeds over.
Keurmerk moet vrijblijvend zijn net als een slager dit wel of niet wil