10 vragen over de wijzigingen in de Taxiwet per 1 januari 2016

De meest fundamentele wijziging in de Taxiwet per 1 januari 2016 is het verdwijnen van de vakbekwaamheidseis voor de ondernemersvergunning taxi. Staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voerde nog vier andere wijzigingen door in de wetgeving, grotendeels gelijk aan de aanbevelingen uit de evaluatie Taxiwet van haar voorganger Mansveld in mei van dit jaar. Allemaal zijn ze bedoeld om voor taxi-ondernemers de regels te vereenvoudigen en de lasten te verlichten.

Normaal gaat een wetswijziging pas twee maanden na publicatie in. Van deze termijn wijkt Dijksma af. “Dit is gerechtvaardigd omdat de wijzigingen al in een vroeg stadium zijn aangekondigd en het gelet op de lastenverlichting aanzienlijke voordelen oplevert om inwerkingtreding zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.” De tien onderstaande vragen en antwoorden geven een overzicht van de wetswijzigingen.

1. Waarom verdwijnt de vakbekwaamheidseis voor de ondernemersvergunning taxi?

Uit de Evaluatie Taxiwet bleek dat deze theoretische eis van vakbekwaamheid in de praktijk onvoldoende toegevoegde waarde heeft voor de consument, maar wel aanmerkelijke administratieve lasten oplevert voor toekomstige ondernemers. De staatssecretaris stelt dat een taxi-ondernemer net als een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf eigen verantwoordelijkheid draagt om zich te bekwamen in het vak. De eis van vakbekwaamheid van chauffeurs en de eisen aan het voertuig blijven bestaan. De toets van theoretische vakbekwaamheid voor taxi-ondernemers vervalt door middel van een landelijke vrijstelling.

2. Wat moet een ondernemer nu nog wel hebben om een taxibedrijf te beginnen?

De aanvraag om een ondernemersvergunning wordt getoetst aan de betrouwbaarheidseis door het overleggen van een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Met de ondernemersvergunning kan worden aangetoond dat de taxionderneming betrouwbaar is en beroepsmatig taxivervoer mag verrichten in Nederland. Een ondernemer moet een bedrag van 1500 euro aan het KIWA betalen voor de vergunning.

3. Hoe kan een ondernemersvergunning nog wel geweigerd of ingetrokken worden? 

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) stelt vergunningverlenende instanties in staat om op grond van bepaalde informatie een vergunning te weigeren of in te trekken. Hiermee kan worden voorkomen dat bestuursorganen ongewild een vergunning verlenen aan bedrijven die daarmee criminele of illegale activiteiten willen ontplooien.

4. Hoef ik mijn vergunning nooit meer fysiek te kunnen tonen aan consumenten?

In de wet staat dat de taxivervoerder dan wel de taxibestuurder ervoor moet zorgen dat het vergunningbewijs zichtbaar voor de consument in de taxi aanwezig is. Deze bepaling heeft als doel om een voor de consument kenbare koppeling te maken tussen chauffeur en taxionderneming. Dat vereenvoudigt het indienen van een klacht door de consument. Dit doel wordt echter ook al bereikt met het verplicht aan te bieden ritbewijs, en daarom is het niet langer verplicht om een fysiek vergunningbewijs in de taxi te hebben. De chauffeur blijft wel verplicht om op verzoek aan een handhavende instantie aan te tonen dat het taxivervoer wordt verricht met een geldige ondernemersvergunning. Dit hoeft echter niet langer op papier.

5. Hoef ik geen ritbewijzen meer te verstrekken binnen de nieuwe wet?

In de wet stond dat de vervoerder na afloop van de rit de consument een ritbewijs moet verstrekken. Deze is waardevol omdat hij dan gemakkelijk een klacht in kan dienen en omdat de chauffeur en ondernemer daardoor niet anoniem kunnen blijven. Dit zou echter betekenen dat een chauffeur in overtreding is wanneer de consument het ritbewijs niet aanneemt. Daarom is de verplichting veranderd in het op kenbare en transparante wijze aanbieden van een ritbewijs. Met die wijziging is het tevens mogelijk om dit niet per se schriftelijk maar ook elektronisch aan te bieden, bijvoorbeeld wanneer een taxirit via een app wordt besteld. Andere manieren zijn via een e-mail of SMS. Het aanbieden van een fysieke ritbon is dan ook niet verplicht.

6. Is een elektronisch ritbewijs ook toegestaan bij ritten die op de openbare weg worden aangeboden?

Voor deze taxiritten blijft een fysiek ritbewijs verplicht. Hier hoeft het bewijs dus ook niet per definitie verstrekt te worden, maar moet het wel verplicht fysiek worden aangeboden. Alternatieven zijn daar niet toegestaan. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat de consument op straat afhankelijk wordt gemaakt van digitale middelen om informatie te verkrijgen over de rit.

7. Hoe mag informatie over tarieven en klachtenafhandeling straks worden getoond?

In de huidige regeling is het verplicht om informatie over tarieven en klachtafhandeling zowel in de auto als aan de buitenzijde van de auto duidelijk leesbaar aan de consumenten te tonen. Dit gebeurt veelal met behulp van de fysieke taxi-informatiekaart. Zo kan de consument een oordeel vormen over het te verwachten tarief voor een taxirit en achteraf kijken of dit klopt. Omdat een steeds groter deel van het taxivervoer op afstand wordt besteld, wordt die fysieke uiting overbodig geacht. Daarom wordt het mogelijk om die informatie langs een elektronische weg duidelijk aan de consument kenbaar te maken.

8. Is dit digitale alternatief van de fysiek aanwezige tariefkaart ook toegestaan bij ritten aangeboden op de openbare weg?

Dit is een van de punten waar naar aanleiding van de consultatie een aanpassing op de wijziging in de wet is aangebracht. Daardoor gaat deze mogelijkheid niet gelden voor taxivervoer aangeboden op de openbare weg. Er wordt gesteld dat het niet wenselijk is dat de consument op straat afhankelijk wordt gemaakt van elektronische middelen bij de keuze voor een aanbieder en informatie over het indienen van een klacht.

9. Wanneer geldt er geen taxameterplicht meer?

Een taxameter maakt de tarieven van de rit voor de consument zichtbaar en waarborgt een betrouwbare berekening wanneer deze volgens de regelgeving geijkt is. De taxameterplicht draagt daardoor momenteel bij aan de betrouwbaarheid van taxivervoer in het algemeen. Deze geldt niet voor contractvervoer, omdat hier de ritprijzen transparant en voorafgaand aan de rit zijn vastgelegd. Voor taxivoertuigen waarbij uitsluitend de mogelijkheid is voor vervoer op basis van een vast (eind)tarief per rit, vervalt daarom nu ook die verplichting. De consument weet namelijk in alle gevallen waar hij aan toe is. Dit geldt dus uitsluitend voor taxi’s op de bestelmarkt, waarbij altijd het tarief vooraf duidelijk is en niet kan worden aangepast tijdens de rit. In het kader van de handhaving is het aan de chauffeur om aantoonbaar te maken dat het voertuig uitsluitend gebruikt wordt voor vervoer tegen vaste tarieven per rit.

10. Voor wie blijft de taxameterplicht gewoon gelden?

Staatssecretaris Dijksma heeft de aanbeveling uit de consultatie overgenomen om de vrijstelling van de taxameterplicht voor taxivervoer aangeboden op de openbare weg (bijvoorbeeld een taxistandplaats) uit te sluiten. Het wordt niet wenselijk geacht dat een consument vanaf een standplaats gedwongen wordt tegen een vast tarief per rit vervoerd te worden, omdat in het voertuig geen taxameter aanwezig is.

Lars Verpalen

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

21 reacties op “10 vragen over de wijzigingen in de Taxiwet per 1 januari 2016”

Johan Zevenbergen|10.12.15|09:20

in de regelgeving wordt vastgelegd dat de taximeter, ritbon, en tariefkrt niet hoeft.
maar niet geld voor taxi,s op de openbareweg?????????????????????
Waar rijden die andere taxi,s dan ???????

Rodney Barten|10.12.15|10:00

Johan: Als jij je vervoer aanbied op de standplaats dan blijft de meter verplicht, bestellen jouw klanten via sms, website of app dan hoeft de meter niet meer gebruikt te worden.

Rodney Barten|10.12.15|10:05

9. Wanneer geldt er geen taxameterplicht meer?
Dit geldt dus uitsluitend voor taxi’s op de bestelmarkt, waarbij altijd het tarief vooraf duidelijk is en niet kan worden aangepast tijdens de rit. In het kader van de handhaving is het aan de chauffeur om aantoonbaar te maken dat het voertuig UITSLUITEND gebruikt wordt voor vervoer tegen vaste tarieven per rit. HOE KAN IK DIT AANTONEN???

Johan Zevenbergen|10.12.15|10:23

@ Rodney,
Tussen de regels lezen kan ik ook, maar op de openbare weg, daar rijden toch alle taxi,s dus ook die op een andere manier besteld worden?
En ,,Standplaats,, waar zijn die nog vrij toegankelijk?
er is hier sprake van willekeur en beperking.

Selim Han|10.12.15|10:29

Alles geregeld voor UBER, ALs je voor Uber rijdt, geen taximeter, geen papier bonnetje, geen tariefkaart, etc etc..

Johan Zevenbergen|10.12.15|10:30

Er zijn inmiddels zoveel regels en sub regels en beperkingen dat men het spoor volledig bijster is daar in den haag.
En men blijft maar regels toevoegen en verwijderen.
Prutswerk waar wel vet voor moet worden betaald door de belasting betaler.

Johannes Albertz|10.12.15|10:33

Dus als je netjes in het pak, in een keurige S-klasse, de klant vanaf het Grand hotel in Amsterdam naar Schiphol rijdt voor 120 euro, hoef je er geen werkende meter in om de klant te laten zien dat je hem oplicht, omdat je die ritprijs met de portier hebt afgesproken? Zie ik dat goed zo? Fijn, dan weten we dat ook weer.

Rik de Swart|10.12.15|10:46

wat heeft de vergunning dan uberhaupt nog van nut? Waar is die €1500 op gebasseerd? Dit wordt volgens mij een grote chaos, iedereen is dalijk dus “ondernemer” de weg is vrij voor verdere uitbuiting. Uber en andere grote organisaties zal wel voor iederen de vergunning betalen, als ze voor minimaal 2 jaar rijden tegen 50% van de omzet. als ze de prijzen dan naar beneden doen, sta je met de rug tegen de muur. Dijksma kan ook al geen 2 stappen vooruit denken Blijf gewoon in de keuken, veel beter

Rodney Barten|10.12.15|10:54

@ Johan: je hoeft betreffende jouw eerste vraag / opmerking echt niet tussen de lijnen door te lezen…het staat duidelijk beschreven in paragraaf 10. De maximum tarieven blijven gehandhaafd, alleen is dan de vraag hoe we moeten zorgen dat de klant hier ook van op de hoogte is wanneer deze de rit besteld via een app, website of sms…dit om voorbeelden zoals Johannes benoemd te voorkomen?

John van der Horst|10.12.15|12:09

Tis idd een oplossing: in de plaats van de regels handhaven, gewoon de regels verwijderen. Wie geeft deze mevrouw advies hierover? het is duidelijk dat ze zelf totaal geen verstand heeft en niet na kan denken. Ze hoort echt in de keuken thuis.

Taxivervoer gebeurt op de weg, das dus gevaarlijk werk, ook voor anderen. Je kunt het dan ook niet vergelijken met een retailer.
En hoe ga je deze nieuwe wet handhaven? Meer verschillen tussen de taxi`s en de politie weet nu al niet wat en hoe…

Johan Zevenbergen|10.12.15|12:09

@rodney,
Lijkt mij niet dat er nu nog een halt is.
Je ligt de boel op in bv 1 met een J.l. Aan het hoofd, tot ze er achter komen, en gaat vrolijk verder met bv 200.

John van der Horst|10.12.15|12:19

De wet personenvervoer is niet in 1 nacht bedacht. Daar is 100 jaar over gedaan om het zo veilig en eerlijk mogelijk te maken voor de consument. Kijk even hoe het voor die tijd was: erg hoge prijzen en veeeel te veel taxi`s die met elkaar moeten vechten om te overleven.(1927). De wet personenvervoer is een evolueerende wet, dwz. dat deze continue verbeterd wordt, al 100 jaar. En nu schaffen we hem af?

Heel slim, Sharon Dijksma!!

Trunks Brief|10.12.15|13:18

Fysieke bon mag dat ook met de hand geschreven zijn?
Of moet het perse een printbon zijn?
Wil namelijk mijn printer weg doen ik gebruik em nooit

Tjerk Vinckx|10.12.15|20:46

Perfect deze nieuwe regelgeving, nog meer kwaliteit bieden dan heb je kans om te overleven. Op een standplaats staan is zo achterhaald, klant wil van tevoren weten waar hij aan toe is, transparantie in het personenvervoer voor de cliënt.
@Trunks, voor de printer diende U al bonnenboekje te hebben met daarop het KvK nummer,BTW nummer, naam van firma en het landelijke klachten nummer.Tja, ondernemer zijn is meer dan alleen aan een stuurwiel trekken.

Kamal Roudi|11.12.15|14:25

binnenkort zie alleen taxi’s in Amsterdam rijden

Benno Zeepkist|12.12.15|03:03

De taxivergunning heeft geen toegevoegde waarde naar de consument maar kost wel 1500 euro om het aan te vragen totaal 4868,94 wat klopt er hier niet ?
Uber gaat 3x omhoog met de prijs bij overbezetting , zo klant vriendelijk zijn ze ook weer niet en hun krijgen nu voorsprong .
Zijn ze soms wat details vergeten bij hun onderzoek ?
In Duitsland Belgie Frankrijk beschermen ze de branche gewoon wel
Maar in Nederland gaan ze van een onderzoek uit zonder ons te raadplegen
Wij moeten Actie voeren!

Benno Zeepkist|12.12.15|03:16

Deze onderzoek is achter ons rug om uitgevoerd door mensen die er geen verstand van hebben vervolgens neemt iemand die het totaal niet interesseert een beslissing .
Een onzorgvuldige bureaucratische beslissing
Dit moet door onze branche worden aangevochten
Maar wie doet er hier wat aan ?
Het lijkt 70% van de branche ook niks te kunnen schelen en dat hebben we dan ook aan hun te danken .
Van Taxibelangen Nederland hoor je nu ook niks .

Rik de Swart|15.12.15|09:32

Dit is weer een stap dichterbij slavenarbeid. Let maar op, over een tijdje is iedere chauffeur zzp-er. Dan wordt het makkelijker om ze nog verder uit te knijpen. die kun je geen ondernemer noemen, het is schijnzelfstandigheid! Ik kan maar niet begrijpen dat de overheid dit wil aanpakken, en dan met dit soort maatregelen komt. Nedeland gaat hier over een paar jaar de rekening van krijgen, met bijna 1 miljoen onverzekerde nep-ondernemers die nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden

Martin van der Plas|16.12.15|10:38

Er zijn in Den Haag geen mensen die nadenken en verstand van zaken hebben. Daar kun je lang en breed discussie over voeren, maar helaas is het niet anders. Wie mij kan vertellen welke minister van V&W de laatste decennia iets goed heeft gedaan dan is de enige die nog wat nuttigs heeft gedaan Eurlings geweest en alle dames ervoor en erna waren drama’s van de bovenste plank. Conclusie is dat je in Den Haag veel centen kunt verdienen zonder dat je toegevoegde waarde hebt voor het land.

Taxi Lichtstad|09.01.16|09:16

Mag ik dan een taxi zonder BCT alleen voor onze luchthavenritten apart houden? Wij rijden altijd voor dezelfde prijs naar de luchthavens. Hoe toon ik bij een controle aan dat deze auto zonder BCT alleen maar voor vaste tarieven rijdt? Wij hebben natuurlijk geen contract met elke klant die naar Schiphol moet.

Willy Rademacher|14.01.16|10:47

Dus. Je haalt je taxipapieren bij het CBR, betaald 1500,- om een taxibedrijf te beginnen, koopt een Tesla waarop je met koeienletters aan de buitenkant schrijft: “Dit voertuig wordt uitsluitend gebruikt voor vervoer tegen vaste tarieven per rit”. Je plakt de tarievenkaart op de ruit en legt een exel-sheet naast je neer waarbij de kosten inzichtelijk worden gemaakt. Dan mag ik toch gewoon op het station gaan staan zonder taxameter. Iedere rit staat immers in de “transparante” exel-sheet. Toch?