Online cursus, omgaan met agressie in de taxi, Sociaal Fonds Taxi

Gratis cursus SFT: ‘Omgaan met agressie in de taxi’

Sociaal Fonds Taxi heeft de oude internetcursus ‘veilig in de taxi’ in januari 2016 in een nieuw jasje gegoten. De informatie en de filmpjes zijn afgestemd op het doelgroepenvervoer. Het accent ligt nu minder op het straattaxivervoer. Binnen een uur leren taxichauffeurs de diverse vormen van agressie herkennen en weten zij hoe u er mee om te gaan. De cursus is gratis te volgen voor de hele taxibranche.

De diverse vormen van agressie komen aan bod, zodat ze tijdig te herkennen zijn. De filmpjes zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen en laten zien hoe te handelen. Deskundigen geven tips uit de praktijk.

Medewerkers taxivervoer

Deze cursus is bedoeld voor alle medewerkers in het taxivervoer. Zowel de chauffeur als de medewerker op kantoor kan met agressie te maken krijgen. Ook is het belangrijk dat op kantoor de opvang en nazorg geregeld is na een agressie-incident.

Een chauffeur kan vervelende situaties vaak voorkomen door eigen handelen. Aan de hand van filmpjes over praktijksituaties leggen deskundigen uit hoe hij dit kan aanpakken. De getoonde situaties zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen. Hiervoor is veel gesproken met betrokkenen en hulpverleners.

Vormen agresssie

Er zijn diverse vormen van agressie, deze leren de deelnemers herkennen. Er volgt uitleg over de manieren waarop iemand met agressie om kan gaan. Het is daarbij belangrijk dat daders weten en voelen dat zij een grens zijn over gegaan. Maar waar ligt die grens? Dat leert deze internetcursus.

Verder geven deskundigen tips hoe je als chauffeur met de verschillende doelgroepen in het vervoer om kan gaan. En hoe de opvang en nazorg van collega’s die met agressie te maken hebben gekregen geregeld kan worden? In de bibliotheek zijn diverse filmpjes te vinden met antwoorden op deze vraag. Bovendien maakt de cursus deelnemers bekend met wet- en regelgeving.

Resultaat

De cursist wordt zich bewust van de lastige situaties waar hij mee te maken kan krijgen. Hij raakt gedurende de cursus bekend met de diverse vormen van agressie, de wetgeving en de manieren waarop hij kan handelen.

Deelnemers sluiten de internetcursus af met een korte toets. Bij goed gevolg krijgen zij een certificaat per e-mail toegestuurd.

> Start de internetcursus ‘Omgaan met agressie in de taxi’

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.