taxi, Amsterdam, Centraal Station, taxistandplaats

Amsterdam wil taxichauffeurs straffen en belonen

De Amsterdamse verkeerswethouder Pieter Litjens gaat een systeem ontwikkelen voor het bestraffen van taxichauffeurs en TTO’s die zich schuldig blijven maken aan grote en kleine overtredingen. Dat het nog niet de gewenste kant opgaat blijkt uit een nieuwe evaluatie van de taximarkt in de hoofdstad. De VVD Amsterdam wil de wethouder in zijn plannen ondersteunen met een zwarte lijst van ‘malafide taxichauffeurs’.  Het Amsterdamse Platform Kwaliteitsmonitor  wil vooral dat er nu eindelijk eens echt opgetreden gaat worden tegen overtreders.

De gemeente Amsterdam voerde in 2015 een onderzoek uit naar de mate waarin taxichauffeurs in de stad zich aan de regels houden.  Die Taximonitor werd eerder in 2013 en op twee momenten in 2014 uitgevoerd. Wethouder Pieter Litjens van Verkeer schrijft de gemeenteraad dat er enerzijds sprake is van een gestage kwaliteitsverbetering. Zo zijn chauffeurs uit de anonimiteit gehaald en hebben de TTO’s zich ontwikkeld tot vaste en goede gesprekspartners. Uit de rapportage blijkt echter dat er nog wel regelmatig incidenten plaatsvinden.

Het onderzoek door mystery guests wijst uit dat het aantal ritten met kleine overtredingen steeg van 66 procent in 2014 naar 72 procent vorig jaar. Het gaat dan om vergrijpen als geen wisselgeld hebben of een informatiekaart die niet zichtbaar is. Het aantal ritten met grote overtredingen, zoals te hard of door rood rijden, steeg van 5 naar 13 procent. Ook het aantal en de zwaarte van Rapporten voor Bevindingen, voor zaken als ritweigering en niet op de meter rijden, nam toe. Deze ontwikkeling kan volgens Litjens ook te maken hebben met de toename van het aantal chauffeurs.

Controle taxichauffeurs

Amsterdam ken momenteel twaalf toegestane taxiorganisaties (TTO). Dit systeem is sinds 2013 van kracht en de opstapmarkt in de hoofdstad is sindsdien beter gereguleerd, stelt Litjens. Toch nemen de bedrijven nog onvoldoende hun verantwoordelijkheid. Vijf van hen vormen volgens Litjens een kopgroep die de eigen chauffeurs goed controleren en die straffen opleggen aan overtreders. Bij de middengroep gaat het regelmatig mis, en een beperkt aantal TTO’s presteert volgens de wethouder onder de maat. Hij vindt het nog te vroeg om de rol van de gemeente te verkleinen; eerst moet de regulerende rol van de taxibedrijven zelf worden versterkt.

Om dat voor elkaar te krijgen wil Litjens een bonus-malussysteem ontwikkelen. Wie het goed doet, kan rekenen op privileges als exclusief standplaatsgebruik en minder toezicht. Slecht presterende chauffeurs en TTO’s moeten meer worden aangesproken en afgerekend op hun verantwoordelijkheden. Volgens Litjens past het actiever toepassen van ‘naming and shaming’ bij deze benadering. De verkeerswethouder wil snel de mogelijkheden verkennen en vervolgens zijn bonus-malussysteem invoeren.

Toezicht op en door tto’s

Cees Eenhoorn van de VVD Amsterdam wil dat er een zwarte lijst voor ‘malafide chauffeurs’ komt. “Een zwarte lijst maakt duidelijk welke chauffeurs van welke taxiorganisatie te vaak over de schreef gaan. Daar kan de branche en de gemeente vervolgens actie op ondernemen”, aldus het raadslid.

“Inmiddels heeft Amsterdam twaalf TTO’s waar de gemeente toezicht op houdt, en de TTO’s houden op hun beurt toezicht op hun chauffeurs. Er is al eerder onderzoek gedaan naar grote en kleine overtredingen van Amsterdamse taxichauffeurs. Uit de nieuwe rapportage blijkt dat het niet zo goed gaat als we met zijn allen hadden gewild. Er wordt nog veel geklaagd over chauffeurs die omrijden, geen daklicht hebben, ritten weigeren of geen wisselgeld hebben.”

Fatsoenlijk vervoer

Het zijn wat Eenhoorn betreft geen signalen die alleen uit de evaluatie voortkomen. “In het Amsterdamse straatbeeld zie je geregeld chauffeurs te hard of door rood rijden. Er is gewoon nog veel kaf onder het koren. Daarom willen wij dat er een lijst komt van chauffeurs die zich misdragen. Die moet er ook voor zorgen dat chauffeurs die zich niet aan de regels houden niet zomaar van de ene tto kunnen overstappen naar de andere, want dat gebeurt nu nog best vaak.”

De zwarte lijst moet niet op zichzelf komen te staan; het idee is een reactie op en bedoeld ter ondersteuning van het bonus-malussysteem waar wethouders Litjens aan werkt. “Mensen moeten in Amsterdam met een taxi fatsoenlijk van A naar B kunnen worden vervoerd. Omdat ze daar niet op kunnen rekenen willen veel mensen in Amsterdam geen taxi nemen, en dat is een kwalijke zaak”, aldus Eenhoorn. Hij benadrukt dat het om een betrekkelijk kleine groep gaat die overtredingen maakt en blijft maken. “De meeste chauffeurs doen hun werk gewoon goed.”

Echt handhaven

In de bevindingen van de Taximonitor kan Bas Vos van het Amsterdamse Platform Kwaliteitsmonitor (APK) zich vinden, maar dat geldt niet voor de aanpak waarmee verkeerswethouder Litjens de problemen te lijf wil gaan. “De wethouder zou eerst eens moeten zorgen dat de gemeente echt gaat handhaven. De BOA’s weten precies welke TTO’s slecht functioneren, en de gemeente weet dat dus ook. Als ze maar een beetje gericht op de overtredingen die worden gemaakt handhaven, kunnen de TTO’s die ze begaan meteen worden opgeheven.”

De TTO-structuur is in 2013 in het leven geroepen. “De bedoeling was dat binnen de TTO’s het zelfreinigend vermogen zou worden verbeterd, terwijl de gemeente alles daarbuiten voor zijn rekening zou nemen: handhaven en zorgen dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Maar dat is nauwelijks gebeurd. Er is één TTO opgeheven op financiële gronden, een ander op basis van de wet Bibob. Uiteindelijk is er maar één aangepakt voor slecht gedrag. En dat is ons verwijt: het is bekend welke TTO’s slecht presteren, maar met die informatie wordt veel te weinig gedaan”, aldus Vos.

Tto’s direct aanspreken

Omdat het aantal taxichauffeurs in Amsterdam groeit, en de handhaving op wangedrag en overtredingen tekortschiet, komt er volgens Vos juist weer steeds meer kaf onder het koren. “Er wordt van strenger straffen gesproken, maar dat gebeurt al drie jaar. Alleen in het begin was er door die dreiging een flinke verbetering zichtbaar. Maar als mensen doorkrijgen dat het buiten de boetes eigenlijk bij dreigen blijft, dan oefent een systeem juist een enorme aantrekkingskracht uit op de types die je er niet bij wilt hebben.”

In het bonus-malussysteem van de wethouder en de zwarte lijst van Cees Eenhoorn ziet Vos voor een deel wel hulpmiddelen om de handhaving naar een hoger niveau te tillen. “Maar de wethouder moet vooral eerst zorgen dat er gehandhaafd wordt. Gewoon de TTO’s aanspreken en als ze een bepaald aantal overtredingen begaan, is het einde verhaal. In het bonus-malussysteem zitten een aantal prima dingen, zoals minder toezicht op de TTO die het goed doet. Maar bepaalde standplaatsen alleen voor die TTO’s reserveren? Als je een taxi-oorlog wil moet je dat doen, want dat is nou net het enige waar werkelijk élke taxichauffeur tegen in opstand zal komen.”

Vincent Krabbendam

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

8 reacties op “Amsterdam wil taxichauffeurs straffen en belonen”

Taxi Volendam|21.06.16|09:17

Zolang er een overschot aan Taxi’s is kun je verzinnen wat je wil, niets zal helpen.
Het is niet verstandig geweest om de vergunningverlening vrij te geven.
Daar is de taxibranche (en ook het O.V.) niet geschikt voor met wantoestanden tot gevolg.

Rodney Barten|21.06.16|12:00

Een tekort aan taxi’s zal ook niet het gewenste resultaat opleveren, je blijft altijd uitwassen houden, dat is in elke branche zo. Ook toen er nog een vergunningsstelsel was had de taxibranche al een slechte reputatie.

Peter Ruiter|21.06.16|19:27

Wat een onzin! Het wethoudertje zal wel ff orde op zaken stellen. Nou, prettige wedstrijd. Vooralsnog blijkt er nog geen enkele doelstelling gehaald met die TTO-onzin. Zwarte lijsten zijn bij de wet verboden, het uitsluiten van standplaatsgebruik kan alleen op afgesloten standplaatsen, en minder controle bij goed presteren kan pas na jaren van goed gedrag. Als de gemeente blijft mierenneuken met vergezochte kul-overtredingen red je het nooit.

Peter Ruiter|21.06.16|19:51

En Bas Vos staat met zijn bevooroordeelde gekleurde TCA bril en namens het branchevervreemde KNV de gemeente ook nog volmondig te onderstrepen. Ja, meer sancties en straffen natuurlijk, en vooral al die anderen, want hoe minder concurrentie hoe beter…Ondertussen is “de straat” totaal opgefokt door het constante gezeik van de handhavers en verlaten steeds meer de beklemmende TTO’s. Uitgeslotenen ronselen vrolijk verder op Schiphol, verdwijnen in het snorderscircuit of sluiten zich aan bij Uber.

Peter Ruiter|21.06.16|20:20

En dat terwijl een beetje bijdehand geblinddoekt juridische gaten schiet in de tto-regelgeving. De legitimiteit van de verordening binnen de huidige wetgeving klopt voor geen kant, en zo ook de handhaving, opsporing van “overtredingen” en de verlangde sancties is voor een rechtbank aanleiding voor ongecontroleerde lachbuien. Als “de straat” dit gaat beseffen kan het nog wel eens een erg hete (na)zomer worden…..

Paul Dijkhuizen|24.06.16|18:58

Een privilege voor de één is hetzelfde als een straf voor de anderen… het is net als ‘positieve discriminatie’, waarbij dan juist de andere groep gediscrimineerd wordt. Het opheffen van een TTO bij slecht presteren zou betekenen dat personen binnen die TTO die zich wél aan de regels houden toch zouden worden bestraft, geloof dat we die kant echt niet op moeten.

Rik de Swart|27.06.16|14:29

er is maar één oplossing en dat is de opleiding tot zelfstandig chauffeur flink omhoog schroeven. Het ondernemersdiploma was daar heel geschikt voor. Maar ja…daar was te makkelijk onderuit te komen door vof-constructies e.d dan hebben ze het maar helemaal afgeschaft pff….
Nu moeten er continu halve maatregelen uitgevonden worden om problemen die men zelf creert op te lossen.
gewoon ondernemerlsdiploma weer instellen voor iedere chauffeur die niet in loondienst is! Klaar, en heel simpel!

Peter Walgreen|27.06.16|17:58

Inderdaad een ondernemersdiploma bezitten of in loondienst, en niet zo’n VOF constructie met 50 man er in of soms nog wel meer.