inspectie, ILT, auto

Meeste illegale taxichauffeurs aangehouden in Amsterdam

Bron: ILT

Ruim de helft van alle processen-verbaal voor illegale taxichauffeurs zijn in Amsterdam uitgedeeld. In totaal werden tussen medio 2012 en juli dit jaar 358 processen-verbaal opgemaakt voor illegaal taxivervoer in ons land. Daarvan ging het in 207 gevallen om Amsterdamse snorders. In Den Haag gebeurde dat in de genoemde periode slechts één keer. Deze informatie is vrijgegeven door de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen.

Dat deed de minister nadat een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) werd gedaan om informatie over illegaal taxivervoer. Er werd gevraagd om een geanonimiseerd overzicht van alle processen-verbaal, lasten onder dwangsom en waarschuwingsbrieven waar tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2016 inzake illegaal taxivervoer sprake van was.

Een deel van het verzoek dat niet is gehonoreerd, betreft het aanleveren van de gevraagde gegevens per postcodegebied. Dit is niet gedaan met het oog op controle en handhaving, want die zal in gebieden waar veel overtredingen worden begaan intensiever zijn dan in gebieden waar weinig illegaal taxivervoer plaatsvindt.

Opsporing en vervolging

De minister wil aanbieders van illegaal taxivervoer niet in de kaart spelen door vrij te geven in welke postcodegebieden veel processen-verbaal zijn opgemaakt. Opsporing en vervolging van strafbare feiten, evenals inspectie, controle en toezicht door ILT, worden in dit verband belangrijker geacht dan openbaarmaking van de gevraagde gegevens.

Verder is de informatie van de periode 1 januari 2010 tot halverwege 2012 niet beschikbaar, omdat de gevraagde gegevens pas sinds de tweede helft van 2012 centraal worden geregistreerd. Een compleet overzicht van al die gegevens bestond nog niet; dat moest speciaal voor het voldoen aan dit Wob-verzoek worden opgesteld.

Proces-verbaal en dwangsom

Uit dat overzicht blijkt dat 2014 vooralsnog het lastigste jaar was voor snorders in Nederland. Toen werden er 95 van hen aangehouden, met een proces-verbaal tot gevolg. 2014 was ook het enige jaar waarin in drie gevallen alleen een last onder dwangsom werd opgelegd, zonder dat hier een proces-verbaal aan te pas kwam. In alle overige 358 gevallen door de jaren heen kregen aangehouden snorders zowel een proces-verbaal als een dwangsom te verduren.

Het Wob-verzoek betrof ook informatie over de hoogte van eventueel opgelegde boetes. Een last onder dwangsom is echter geen boete, maar een instrument om te zorgen dat een bepaalde overtreding wordt gestaakt of niet meer begaan. Er zijn door ILT geen boetes opgelegd voor illegaal taxivervoer; om die reden is er over dit deel van het verzoek ook geen informatie verstrekt.

Waarschuwingsbrieven

In 2016 werden er tot en met juli 66 processen-verbaal opgemaakt en lasten onder dwangsom opgelegd. In de tweede helft van 2012 waren dat er 32. Tot nu toe zijn die cijfers slechts van drie volle jaren bekend: 78 in 2013, 95 en 98 in 2014 en 87 vorig jaar. In 2014 werden er tot nu toe veruit de meeste waarschuwingsbrieven verstuurd. In 2015 waren dat er 62, dit jaar tot nu toe 37.

Opvallend genoeg zitten er, omdat de registratie niet in alle gevallen helemaal of volledig is uitgevoerd, wat kleine verschillen in de cijfers. In totaal zijn er 361 PV’s en LOD’s geregistreerd, onderverdeeld naar regio’s komt het totaal op 354. Die werden, op zes na, opgelegd in de Randstad en de provincies Noord-Brabant (65), Limburg (31) en Gelderland (11). In Rotterdam werden volgens het overzicht negentien snorders aangehouden, in Den Haag slechts één. Buiten de genoemde steden kwam het in Noord-Holland tot elf aanhoudingen en in Zuid-Holland tot drie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Meeste illegale taxichauffeurs aangehouden in Amsterdam”

Duco Douwstra|28.09.16|18:40

En hoeveel X is er de laatste 2 jaar een PV opgemaakt M.b.t. de rij en rusttijden? En hoe vaak is daarvoor een proces verbaal opgemaakt in de 5 jaar voor 2013? Volgens mij is er de afgelopen 2 jaar niet 1 x een boete daarvoor uitgedeeld. De BCT kan niet uitgelezen worden dus ook geen controle op de rij en rusttijden.Een bewijs dat deze wet moet worden afgeschaft,die was alleen maar om loondienst bedrijven te beschermen en had niks met de verkeersveiligheid te maken.

Meeste illegale taxichauffeurs aangehouden in Amsterdam | TaxiPro
inspectie, ILT, auto

Meeste illegale taxichauffeurs aangehouden in Amsterdam

Bron: ILT

Ruim de helft van alle processen-verbaal voor illegale taxichauffeurs zijn in Amsterdam uitgedeeld. In totaal werden tussen medio 2012 en juli dit jaar 358 processen-verbaal opgemaakt voor illegaal taxivervoer in ons land. Daarvan ging het in 207 gevallen om Amsterdamse snorders. In Den Haag gebeurde dat in de genoemde periode slechts één keer. Deze informatie is vrijgegeven door de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen.

Dat deed de minister nadat een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) werd gedaan om informatie over illegaal taxivervoer. Er werd gevraagd om een geanonimiseerd overzicht van alle processen-verbaal, lasten onder dwangsom en waarschuwingsbrieven waar tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2016 inzake illegaal taxivervoer sprake van was.

Een deel van het verzoek dat niet is gehonoreerd, betreft het aanleveren van de gevraagde gegevens per postcodegebied. Dit is niet gedaan met het oog op controle en handhaving, want die zal in gebieden waar veel overtredingen worden begaan intensiever zijn dan in gebieden waar weinig illegaal taxivervoer plaatsvindt.

Opsporing en vervolging

De minister wil aanbieders van illegaal taxivervoer niet in de kaart spelen door vrij te geven in welke postcodegebieden veel processen-verbaal zijn opgemaakt. Opsporing en vervolging van strafbare feiten, evenals inspectie, controle en toezicht door ILT, worden in dit verband belangrijker geacht dan openbaarmaking van de gevraagde gegevens.

Verder is de informatie van de periode 1 januari 2010 tot halverwege 2012 niet beschikbaar, omdat de gevraagde gegevens pas sinds de tweede helft van 2012 centraal worden geregistreerd. Een compleet overzicht van al die gegevens bestond nog niet; dat moest speciaal voor het voldoen aan dit Wob-verzoek worden opgesteld.

Proces-verbaal en dwangsom

Uit dat overzicht blijkt dat 2014 vooralsnog het lastigste jaar was voor snorders in Nederland. Toen werden er 95 van hen aangehouden, met een proces-verbaal tot gevolg. 2014 was ook het enige jaar waarin in drie gevallen alleen een last onder dwangsom werd opgelegd, zonder dat hier een proces-verbaal aan te pas kwam. In alle overige 358 gevallen door de jaren heen kregen aangehouden snorders zowel een proces-verbaal als een dwangsom te verduren.

Het Wob-verzoek betrof ook informatie over de hoogte van eventueel opgelegde boetes. Een last onder dwangsom is echter geen boete, maar een instrument om te zorgen dat een bepaalde overtreding wordt gestaakt of niet meer begaan. Er zijn door ILT geen boetes opgelegd voor illegaal taxivervoer; om die reden is er over dit deel van het verzoek ook geen informatie verstrekt.

Waarschuwingsbrieven

In 2016 werden er tot en met juli 66 processen-verbaal opgemaakt en lasten onder dwangsom opgelegd. In de tweede helft van 2012 waren dat er 32. Tot nu toe zijn die cijfers slechts van drie volle jaren bekend: 78 in 2013, 95 en 98 in 2014 en 87 vorig jaar. In 2014 werden er tot nu toe veruit de meeste waarschuwingsbrieven verstuurd. In 2015 waren dat er 62, dit jaar tot nu toe 37.

Opvallend genoeg zitten er, omdat de registratie niet in alle gevallen helemaal of volledig is uitgevoerd, wat kleine verschillen in de cijfers. In totaal zijn er 361 PV’s en LOD’s geregistreerd, onderverdeeld naar regio’s komt het totaal op 354. Die werden, op zes na, opgelegd in de Randstad en de provincies Noord-Brabant (65), Limburg (31) en Gelderland (11). In Rotterdam werden volgens het overzicht negentien snorders aangehouden, in Den Haag slechts één. Buiten de genoemde steden kwam het in Noord-Holland tot elf aanhoudingen en in Zuid-Holland tot drie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Meeste illegale taxichauffeurs aangehouden in Amsterdam”

Duco Douwstra|28.09.16|18:40

En hoeveel X is er de laatste 2 jaar een PV opgemaakt M.b.t. de rij en rusttijden? En hoe vaak is daarvoor een proces verbaal opgemaakt in de 5 jaar voor 2013? Volgens mij is er de afgelopen 2 jaar niet 1 x een boete daarvoor uitgedeeld. De BCT kan niet uitgelezen worden dus ook geen controle op de rij en rusttijden.Een bewijs dat deze wet moet worden afgeschaft,die was alleen maar om loondienst bedrijven te beschermen en had niks met de verkeersveiligheid te maken.