Schiphol, taxi, Tesla, luchthaven

SchipholTaxi moet chauffeurs weer toelaten op opstelstrook

SchipholTaxi heeft ten onrechte drie chauffeurs de toegang tot de opstelstrook op Schiphol geweigerd. Volgens het taxibedrijf zaten zij achter krantenberichten over misstanden binnen het bedrijf. Volgens de rechter is dat echter niet aangetoond. En al waren zij wel de klokkenluiders, dan nog zou dat volgens de rechter de genomen maatregel niet rechtvaardigen.

Bij SchipholTaxi is het de laatste tijd op zijn zachtst gezegd onrustig. Veel chauffeurs zouden zich geïntimideerd en bedreigd voelen door de leiding van het bedrijf, of op zijn minst ontevreden zijn. De directie van het bedrijf ontkent de aantijgingen. Ook loopt er een (juridische) strijd met oud-certificaathouders.

SchipholTaxi draagt niet voor niets die naam. Sinds 1 juni 2014 mag de onderneming taxivervoer aanbieden vanaf de luchthaven Schiphol, ofwel in dit verband de opstelstrook. Het vervoer wordt uitgevoerd door circa 140 aangesloten taxichauffeurs, waaronder de drie eisers in deze zaak. Alle chauffeurs hebben een aansluitovereenkomst met SchipholTaxi en zijn verplicht hun ritten met een Tesla te verzorgen.

Verder hebben zij per persoon 3.600 euro goodwill aan SchipholTaxi moeten betalen. En maandelijks betalen zij voor het gebruik van de opstelstrook 700 euro aan SchipholTaxi. In de aansluitovereenkomst zijn bepalingen opgenomen over de omstandigheden waaronder de overeenkomst kan worden ontbonden. In het protocol voor normen en waarden staat onder meer dat de chauffeurs verplicht zijn om alles na te laten wat SchipholTaxi zou kunnen schaden.

Inkomsten teruglopen

In april 2015 besloot het Gerechtshof in Amsterdam dat op alle openbare wegen op Schiphol taxivervoer mag worden verricht. Iedereen met een taxivergunning mag daar dus ritten aanbieden, niet alleen de kleine groep aangewezen vervoerders. Intussen is dit weer achterhaald door maatregelen om de taxironselaars het werken onmogelijk te maken. Maar sinds de uitspraak nam het aantal taxi’s op Schiphol toe. De chauffeurs van SchipholTaxi zagen daardoor hun inkomsten teruglopen. Zij wilden een verlaging van de maandelijkse vergoeding en compensatie voor geleden schade.

Vervolgens belandde het verhaal in de media. In het Haarlems Dagblad uitten vijf chauffeurs hun klachten en het voornemen een bodemprocedure tegen de directie van SchipholTaxi te starten. De Telegraaf berichtte later dat er aangifte wegens bedreiging zou zijn gedaan tegen diezelfde directie. Die vroeg vervolgens aan al zijn chauffeurs of zij  de aantijgingen van de ontevreden chauffeurs onderschreven. Dat zou niet zo zijn, en bovendien zouden de drie chauffeurs in kwestie door hun collega’s zijn aangewezen als degenen die achter de berichtgeving zouden zitten.

5.000 euro

SchipholTaxi zag die berichtgeving als schadelijk, en ontzegde de drie op basis daarvan op 21 december de toegang tot de opstelstrook door hun transponders uit te schakelen. De overeenkomsten bleven wel intact, maar feitelijk konden de chauffeurs hun werk niet meer vanaf de officiële taxistandplaats op Schiphol doen. Als de chauffeurs op basis van deze ontwikkeling de aansluitovereenkomsten wilden opzeggen, kon dat wat SchipholTaxi betreft zonder de contractuele opzegtermijn aan te houden.

De drie chauffeurs eisten dat SchipholTaxi de aansluitovereenkomst zou naleven door hen weer toegang tot de opstelstrook te geven en ze ritten te geven. Ze erkenden dat ze ontevreden zijn: de gebruiksvergoeding was in hun ogen te hoog en ze zetten ook vraagtekens bij de 5.000 euro die ze zonder enige grond moesten betalen om überhaupt toegelaten te worden. Die zaken hebben ze ook aangekaart bij de directie. Maar ze ontkenden dat zij met hun verhaal naar de media zijn gestapt.

Geen exclusiviteit

SchipholTaxi stelde tijdens de rechtszaak dat de maatregel onvermijdelijk was. Al sinds de uitspraak van het Gerechtshof in 2015 zouden de drie zich onmogelijk hebben opgesteld, Schipholtaxi hebben zwartgemaakt en anderen tegen het bedrijf hebben opgestookt. Schipholtaxi bestrijdt dat ze per persoon 5.000 euro op tafel moeten leggen om mee te mogen doen, en de chauffeurs konden ook niet bewijzen dat dit wel was gebeurd. Daarnaast ontkent SchipholTaxi de andere aantijgingen. Er zou nooit exclusiviteit zijn geboden en de gebruiksvergoeding was daar dan ook niet aan gekoppeld. Deze werd met het oog op de schorsing wel teruggebracht naar zo’n 50 euro per maand. Bovendien maakte schorsing van de opstelstrook het hun niet onmogelijk om geld te verdienen, omdat zij hun diensten verder overal konden aanbieden.

De chauffeurs hebben voor de rechter bestreden dat zij achter de krantenartikelen zaten. Er zijn volgens hen meerdere ontevreden en geïntimideerde chauffeurs, en bovendien woedt er een strijd oud-certificaathouders. Het was daardoor niet onaannemelijk dat andere ontevreden mensen de publiciteit hebben gezocht. Daarnaast heeft SchipholTaxi wat de rechter betreft ook niet aangetoond dat de drie chauffeurs dit deden. Vaststellen dat hun klachten overeenkomen met de klachten die in de krant werden geuit, is niet genoeg om vast te stellen dat zij dan ook aan het woord kwamen in die berichten.

Schorsing onterecht

Maar al zaten ze er wel achter, zo stelde de rechter, dan was de inhoud van de artikelen alsnog onvoldoende reden om tot schorsing van de opstelstrook over te gaan. In het stuk in het Haarlems Dagblad wordt alleen een bodemprocedure aangekondigd, alsmede de redenen daarvoor. Het artikel in de Telegraaf rept van misstanden binnen SchipholTaxi. Dat kan schadelijk zijn voor het bedrijf, maar dat is nog geen reden om eventuele misstanden niet aan de kaak te mogen stellen. SchipholTaxi heeft wat de rechter betreft onvoldoende aangetoond dat de aangekaarte misstanden niet op waarheid berusten, en dat telt ook mee in het eindoordeel.

Daarom kan niet worden geconcludeerd dat de chauffeurs ten onrechte schade hebben toegebracht aan SchipholTaxi, en daardoor was de ontzegging tot de opstelstrook niet terecht. Die moet van de rechter dan ook ongedaan worden gemaakt, totdat de aansluitingsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Elke dag dat zij niet op de opstelstrook worden toegelaten, staat voor een dwangsom van 5.000 euro met een maximum van 50.000 euro per chauffeur.

SchipholTaxi beschouwde zijn brief van 21 december, waarin de chauffeurs de toegang tot de opstelstrook werd ontzegd, ook als een beëindiging van die overeenkomsten per 1 april 2017. De term ‘beëindiging aansluitovereenkomst’ stond echter alleen in de onderwerpregel van de mail, en werd in die mail zelf niet nader genoemd of toegelicht. Er werd geen datum genoemd, dus de mail in kwestie hoefde ook niet als formele opzegging van de overeenkomst te worden beschouwd.

Lees ook: Onrust rond vervoerder SchipholTaxi nog niet voorbij

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

SchipholTaxi moet chauffeurs weer toelaten op opstelstrook | TaxiPro