Taxibord standplaats

Chauffeur niet dubbel vervolgd voor dezelfde overtreding

Een taxichauffeur die zonder vergunning mensen vervoerde, moest daarvoor een eerder opgelegde dwangsom betalen. Voor hetzelfde vergrijp werd hij echter ook strafrechtelijk vervolgd. Omdat iemand niet twee keer voor hetzelfde feit mag worden vervolgd en gestraft, zette het gerechtshof in hoger beroep een streep door de strafrechtprocedure.

Deze zaak begon eigenlijk al in april 2013. Toen werd de chauffeur in kwestie in Breda betrapt op het overtreden van de Wet personenvervoer 2000. Het ging specifiek om artikel 76, lid 1: het verzorgen van taxivervoer zonder de daarvoor noodzakelijke taxivergunning. Deze overtreding kwam de chauffeur op een last onder dwangsom te staan. Er wordt dan geen boete opgelegd, maar dat gebeurt wel wanneer de persoon in kwestie opnieuw in de fout gaat. De dwangsom wordt dan verbeurd.

De last onder dwangsom is een preventiemiddel. Als iemand een flinke boete te wachten staat als hij een overtreding opnieuw begaat, dan zal hij die overtreding waarschijnlijk (of hopelijk) niet maken. Voor de chauffeur in kwestie ging die vlieger niet op. Hij werd op 26 oktober 2013 namelijk opnieuw betrapt op het vervoeren van mensen zonder over een taxivergunning te beschikken. Daarop moest de dwangsom alsnog worden betaald.

Eerlijk proces

Maar er werd voor dezelfde overtreding ook tot strafrechtelijke vervolging overgegaan. Tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch stelde de verdediging dat de chauffeur daarmee dubbel werd vervolgd. De dwangsom moet worden gezien als een ‘criminal charge’ in de zin van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 6: recht op een eerlijk proces en toegang tot de rechter. Daarom moet de dwangsom gelijk worden gesteld aan de sancties die in een strafrechtzaak kunnen worden opgelegd voor hetzelfde vergrijp.

De verdediging stelde dan ook dat het Openbaar Ministerie deze strafzaak niet voor de rechter zou mogen brengen (niet ontvankelijk). Dat zou namelijk neerkomen op dubbele vervolging, en dus van een schending van de rechten van de chauffeur in kwestie. Het gaat dus om de vraag of het moeten betalen van een last onder dwangsom voor een overtreding van de WP2000, gevolgen heeft voor de mogelijkheid om een persoon voor datzelfde vergrijp middels het strafrecht te vervolgen.

Geen taxivergunning

Het gerechtshof vindt inderdaad dat er een sterke overeenkomst is tussen het verbeuren van de dwangsom en de strafrechtelijke vervolging, omdat ze voortkomen uit hetzelfde feit: het verzorgen van taxivervoer zonder taxivergunning op 26 oktober 2013. Bovendien zou vervolging kunnen leiden tot een betalingsverplichting. Daarmee zou dus ook de straf als gevolg van zowel de dwangsom als een rechtszaak ongeveer hetzelfde kunnen zijn.

Daarom vindt het gerechtshof de strafvervolging van de chauffeur in strijd met ‘de beginselen van een goede procesorde’. De dwangsom is al verbeurd; strafrechtelijke vervolging zou dus neerkomen op dubbele vervolging en mogelijk ook dubbele bestraffing voor één overtreding. Het OM heeft daarom niet het recht om de chauffeur ook nog eens strafrechtelijk te vervolgen. Met het verbeuren van de last onder dwangsom is hij al voor zijn vergrijp bestraft.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van TaxiPro en hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.