Utrecht CS

Risico op onrust en protest op standplaats Utrecht CS

Bron: beeldbank NS

De taxibranche in Utrecht is zich alleen maar meer zorgen gaan maken over de bereikbaarheid van de standplaats bij Utrecht Centraal. Volgens Taxiplatform Regio Utrecht (TRU) zijn dienstverlening en broodwinning van taxichauffeurs in het geding, en neemt de onrust bij de achterban toe. TRU geeft in een brandbrief aan de gemeenteraad aan te vrezen de “halfslachtige behandeling van de situatie rond de standplaats CS Oost” niet meer aan de chauffeurs te kunnen uitleggen, waarbij de kans toeneemt op incidenten die tot nog toe met de nodige inspanningen zijn voorkomen.

De door de branche ervaren problemen met betrekking tot de standplaats zijn niet nieuw. Als gevolg van de vele verbouwingen op en rond Utrecht Centraal is de standplaats nu op een plek terechtgekomen waar de vindbaarheid in de ogen van de chauffeurs veel minder is dan voorheen. Eind vorig jaar sprak belangenorganisatie TRU al zijn bezorgdheid uit nadat meerdere overleggen over de bereikbaarheid van de standplaats als ineffectief werden ervaren.

Verplaatsingen standplaats

De zorgen onder Utrechtse straattaxichauffeurs zijn echter nog groter geworden nu een nieuwe maatregel de bereikbaarheid op korte termijn nog verder dreigt te beperken. Hiermee komt een doorsteek van de standplaats naar de westkant van het station al op maandag 15 mei te vervallen. TRU geeft aan dat de verbouwingen in het stationsgebied de afgelopen jaren tot meerdere verplaatsingen van de standplaats CS Oost hebben geleid. De vindbaarheid en bereikbaarheid zijn daardoor in de ogen van de taxichauffeurs achteruitgegaan, en zij ervaren aanzienlijk omzetverlies.

Dat er nu een doorsteek naar het westelijk gedeelte van het stationsgebied wordt gesloten, zonder dat daar een adequate oplossing tegenover staat, “wordt als een doodsteek ervaren door onze achterban”, aldus TRU in de brandbrief. TRU geeft aan niet te willen dat het uit de hand loopt, maar dat de onvrede onder de taxichauffeurs door deze laatste ontwikkeling zo hoog is opgelopen dat het wel degelijk die kant opgaat.

Doodsteek

“Op dit moment wordt er door halfslachtige behandeling van de situatie rond standplaats CS Oost een groot risico genomen voor wat betreft de kans op onlusten en spontane acties. De chauffeurs voelen zich voor het eerst uiterst zwaar in hun economisch bestaansrecht bedreigd. Het afsluiten van de doorsteek, vergezeld van het niet afdoende regelen van een adequate oplossing van het bereikbaarheidsprobleem, wordt als een doodsteek ervaren door onze achterban. Velen voelen zich niet gehoord, slecht behandeld en niet serieus genomen.”

TRU geeft aan te staan voor “oplossingsgericht inhoudelijk overleg. Maar we achten het onze verantwoordelijkheid u te waarschuwen voor wat er mogelijk te gebeuren staat.” De organisatie kaart ook nog de bezwaren tegen het medegebruik van de infrastructuur van het openbaar vervoer aan. De voorstellen om langs deze weg bottlenecks in het taxiverkeer rond het station op te lossen, is tot op heden niet, niet direct of afwijzend geantwoord. Ook op dit vlak nemen de problemen dus toe, constateert TRU.

Onherstelbare schade

De belangenorganisatie vraagt de gemeente nogmaals om open te staan voor de grieven en problemen van de taxibranche. “Het is vijf voor twaalf en wanneer op korte termijn geen gezonde besluiten genomen worden, zal de taxibranche in Utrecht onherstelbaar schade leiden.”

Op woensdagochtend vond er op het Stationsplein een informatiebijeenkomst plaats over de nieuwe maatregel, maar daar werden de zorgen van de taxichauffeurs volgens berichtgeving in het AD niet bepaald weggenomen. Er wordt nu overwogen om aanstaande maandag actie te voeren. Tot die tijd staan er nog meerdere overleggen op de agenda.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

1 reactie op “Risico op onrust en protest op standplaats Utrecht CS”

Marion van Dijk|11.05.17|11:34

volgens mij is die schade allang toegebracht. Gemeente boeit het echt niet en dat is al vanaf het maken van het keurmerk zo. Nu hebben ze dat ook in handen dus klaar. Hoe lang roep ik al niet, platgooien dat is de enige manier om aandacht te krijgen. Maar ja lekker mopperen op taxipro levert toch veel meer op.