Daklicht

Parkeren of passagiers laten in- en uitstappen?

Wat volgens taxichauffeurs neerkomt op passagiers in en uit laten stappen, wordt door handhavers nogal eens als parkeren gezien. Een taxichauffeur die vijf naheffingen voor parkeerbelasting opgelegd kreeg, stapte naar de rechter. Uiteindelijk bleven drie van de naheffingen overeind. In de andere twee gevallen kon niet worden aangetoond dat er door hem was geparkeerd.

De man stond in september en oktober op vijf locaties in Amsterdam stil met zijn taxi. Bij die gelegenheden trof de parkeercontroleur geen geldige parkeerbewijzen aan. Daarom kreeg hij vijf naheffingen voor parkeerbelasting opgelegd. De chauffeur stelt echter dat hij niet parkeerde, maar klanten liet instappen en uitstappen. Bovendien beschikt hij over een RVV-verkeersontheffing.

De gemeente Amsterdam, namens wie de belastingaanslagen zijn opgelegd, vindt dat er wel degelijk is geparkeerd. In drie van de vijf gevallen is dat vastgesteld door een handhaver. In de andere twee situaties is dat oordeel op een scanfoto gebaseerd. Op de afbeeldingen die de scanauto heeft gemaakt, is niet te zien dat er mensen in- of uitstappen. Verder betekent de verkeersontheffing niet dat de houder ervan is vrijgesteld van de verplichting om parkeerbelasting te betalen, aldus de gemeente.

Geen passagiers

In dit geval moet de partij die de aanslagen heeft opgelegd, aantonen dat er daadwerkelijk is geparkeerd. In twee gevallen is dat niet gelukt. Van die momenten zijn alleen scanfoto’s gemaakt. Daarop is te zien dat de taxi onbemand in een parkeervak staat, zonder passagiers in de directe omgeving.

De chauffeur zegt dat hij op dat moment aan het meelopen was met een klant naar diens voordeur, wat hoort bij de service aan mensen die slecht ter been zijn. Ook beweert hij dat hij hooguit drie minuten heeft stilgestaan. De rechter gaat er in mee dat bij helpen instappen en uitstappen ook het de tijd hoort die objectief gezien nodig is om klanten op te halen of naar diens huis te begeleiden. Bovendien tonen de foto’s niet aan dat er zou zijn geparkeerd met de taxi. In deze twee gevallen zijn de naheffingen dus niet terecht opgelegd, oordeelt de rechter.

Tweede controle

In de andere drie gevallen zijn er ook foto’s gemaakt. Opnieuw is te zien dat de taxi onbemand in een parkeervak staat, zonder passagiers in de buurt. Maar in deze gevallen is er tevens een parkeercontroleur ingeschakeld voor een tweede controle. Tussen de scan en de tweede controle zat in alle gevallen een tijdsverschil, variërend van zeven tot twaalf minuten. In die periodes is de taxi niet van zijn plaats geweest, waardoor de gemeente stelt dat er is geparkeerd.

Ook in deze gevallen beweert de taxichauffeur dat hij niet heeft geparkeerd, maar dat hij klanten ophaalde of wegbracht. Ook is er volgens hem geen handhaver ter plaatse geweest. Maar de rechter vindt dat hier wel voldoende is aangetoond dat er is geparkeerd. Daarbij geeft de doorslag dat er na de scanfoto nog een tweede controle plaats heeft gevonden. Bovendien is dezelfde parkeerovertreding op drie afzonderlijke momenten begaan en pleit de verkeersontheffing de houder inderdaad niet vrij van het betalen van parkeerbelasting.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

3 reacties op “Parkeren of passagiers laten in- en uitstappen?”

Ton van Dalfsen|23.06.18|12:59

Er zijn een aantal die dwepen met de BCT. Mocht deze taxichauffeur een BCT hebben en er blij mee is kan hij toch deze gegevens gebruiken dat zijn eind bestemming dat adres was ?

Rudy's taxi Company|23.06.18|13:04

Je kunt gewoon online je bezwaar indienen. En ik raad iedereen aan om dat ook vooral te doen.
https://nha.amsterdam.nl/bezwaar-maken

ja daar heeft ton dalfsen gelijk in hij kan dat als bewijs opvoeren maar denk niet dat hij dat kan anders had hij het vast wel gedaan