Rechter, rechtbank. Foto: iStock / Wavebreakmedia

Politie en zorginstelling niet mede schuldig aan neersteken taxichauffeur

Foto ter illustratie.Foto: iStock/Wavebreakmedia

Volgens de rechter zijn de politie en zorginstelling Parnassia er niet mede schuldig aan dat een man met psychische problemen in 2016 een taxichauffeur ernstig verwondde. De man was ten tijde van het steekincident net door de politie vrijgelaten, nadat Parnassia hem had beoordeeld als iemand die niet een direct gevaar voor de samenleving betekende.

Op 13 mei 2016 verkeerde de man in kwestie in een psychose. Hij gooide met spullen en joeg anderen met zijn gedrag angst aan. Hij werd aangehouden voor vuurwapenbezit. Hij werd in verzekering gesteld, een status die 48 uur later weer afliep. Tijdens zijn verhoor door de politie vertoonde hij opvallend gedrag. Zo begon hij soms ineens te huilen en deed hij op andere momenten agressief, dit alles zonder directe aanleiding. Andere agenten gaven in hun verslagen aan dat de man ernstig verward gedrag vertoonde.

De officier vond dat er geen strafrechtelijke redenen waren om de man langer in verzekering te stellen. Wel werd hij overgebracht naar de Opvang Verwarde Personen, die valt onder de verantwoordelijkheid van Parnassia. Daar is hij onderzocht, al werkte hij daar niet aan mee. De onderzoekers konden niet bij zijn familie en vrienden te rade gaan en beschikten ook niet over de processen-verbaal van de politie. Uiteindelijk werd geoordeeld dat de man geen acuut psychiatrisch ziektebeeld had en dus ook geen direct gevaar vormde.

Hulp nodig

Er was volgens de betrokkenen geen reden om hem langer vast te houden, in welke vorm dan ook. Toen de politie aan de partner van de man meedeelde dat hij vrij zou worden gelaten, reageerde zij onder meer door te zeggen dat hij ziek in zijn hoofd was en echt hulp nodig had. Voor zichzelf vreesde ze niet, wel voor anderen. Ook andere gezinsleden lieten weten bang te zijn voor de man en wat hij zou kunnen doen. De bevindingen van de agenten zijn doorgeven, maar leidden niet tot een ander oordeel over de staat waarin de man verkeerde.

De man werd dus vrijgelaten. Bij de centrale van HTMC werd een taxi besteld om hem van het politiebureau naar een bepaald adres te rijden. De man gaf zelf een ander adres op aan de chauffeur. Daar was echter niemand thuis, en toen de man weer in de taxi stapte leek hij volgens de chauffeur een totaal ander persoon. Hij was wisselend verward en normaal. Hij liet zich terugrijden naar het politiebureau.

Gestoken in slaap en rug

Op weg naar het politiebureau bleek de man een klein mes te hebben. Daarmee stak hij de taxichauffeur eerst in diens slaap en daarna in zijn rug. Toen hij uitstapte, reed de taxichauffeur snel weg. Hij raakte bij de aanval ernstig gewond. De verdachte werd even later door de politie in zijn been geschoten en aangehouden. Hij werd later ontslagen van alle rechtsvervolging, maar kreeg wel TBS opgelegd. Ook moest hij de taxichauffeur een schadevergoeding betalen van zo’n 6.000 euro.

De Incidentencommissie van Parnassia deed onderzoek naar de gang van zaken. Dat leverde diverse conclusies op, onder meer dat de man weliswaar gevaarlijk was maar geen duidelijke psychiatrische stoornis had. Hij werkte niet mee en de informatie van de politie zou wisselend en verwarrend zijn geweest. Het was daarom te begrijpen dat er geen acuut psychiatrisch ziektebeeld is vastgesteld en dat er dus ook geen reden werd gezien om de man langer vast te houden. Het onderzoek van de commissie is door de Inspectie voor Volksgezondheid als voldoende zorgvuldig beoordeeld.

Verkeerd gehandeld

De taxichauffeur heeft Parnassia, de politie en de overheid aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft geleden. In een kort geding wilde hij bereiken dat de politie en Parnassia hem 25.000 euro schadevergoeding betaalde, maar de rechter ging daar niet in mee. Vervolgens spande de taxichauffeur een rechtszaak aan. Hij vindt dat Parnassia de man verkeerd beoordeelde. En de politie handelde in zijn ogen fout door hem zonder begeleiding met een taxi te laten ophalen. Door de taxichauffeur niet te informeren over zijn klant, heeft hij ook niet kunnen overwegen hem wel of niet mee te nemen.

De man kan sinds het incident niet meer als taxichauffeur werken. Hij wil dat de politie en Parnassia opdraaien voor geleden en nog te lijden schade. De rechter gaat daar niet in mee. Het handelen van de politie en Parnassia moet worden beoordeeld naar het moment waarop het plaatsvond. En in dat licht was dat handelen niet onrechtmatig. Hoe erg het ook is wat de taxichauffeur is overkomen; volgens de rechter dragen de politie en Parnassia daar geen schuld aan. De taxichauffeur krijgt dus geen schadevergoeding en moet de proceskosten van de andere partijen betalen, wat samen op zo’n 5.000 euro komt.

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Politie en zorginstelling niet mede schuldig aan neersteken taxichauffeur”

Gerlof van der Velde|18.04.19|12:29

Jurisch zal het wel kloppen maar het zal je maar overkomen als taxichauffeur. Hier zakt mijn broek vanaf. De rechter had een beroep moeten doen op de organisaties een coulance regeling voor hem te treffen. Ik hoop dat de taxichauffeur waar het omgaat zich weet te herpakken en wens hem alle goeds toe.