Standplaats Amsterdam Centraal

Strenger toezicht op standplaats Amsterdam Centraal

Foto: TaxiPro (IJ)

Naast de gebruikelijke handhavers zijn er binnenkort ook onafhankelijke standplaatscoördinatoren te vinden op de taxistandplaats bij Amsterdam Centraal. Zij moeten vanaf maandag 13 mei helpen zorgen voor minder problemen en meer kwaliteit op deze locatie. Voor taxichauffeurs betekent dit dat ze voor elke rit vanaf de standplaats een toeslag van 30 eurocent gaan betalen. 

Het idee van standplaatsmanagement (SPMM) in de Amsterdamse opstapmarkt is niet nieuw, maar eerder kwam het niet van de grond. De afgelopen anderhalf jaar hebben de gemeente en de zeven Toegelaten Taxi Organisaties die actief zijn in de Amsterdamse opstapmarkt toegewerkt naar de werkwijze die aanstaande maandag van start gaat. 

De gebruikelijke handhaving blijft gewoon bestaan. Maar om veel voorkomende problemen op standplaatsen nu eindelijk eens te laten verdwijnen, zijn er vanaf maandag 13 mei ook minstens twee onafhankelijke standplaatscoördinatoren aanwezig. Zij gaan onder meer letten en ingrijpen op ritweigering, geluidsoverlast, consumenten hinderen bij het kiezen van een taxi, klanten werven buiten de standplaats om, gevaarlijk rijden en verschillende vormen van hinderlijk gedrag.

Zeer prettig

“Sinds december 2017 is in een intensieve, prettige en constructieve samenwerking met TTO’s het SPMM-voorstel opgezet, waarin alle onderdelen instemming van de TTO’s krijgen”, legt Margreet Hoedjes namens de gemeente Amsterdam uit. Onlangs tekenden vertegenwoordigers van die TTO’s ook een overeenkomst voor de nieuwe werkwijze.”

Gamis el Bouakili van TCS/SchipholTaxi is goed te spreken over de gekozen benadering. “Wij hebben dit als zeer prettig ervaren, omdat we vanaf de eerste dag mee hebben mogen denken en praten over de totstandkoming van de overeenkomst voor het standplaatsmanagement. Zo’n overeenkomst wordt veel breder gedragen dan een document dat eenzijdig wordt opgelegd.”

Veel pittige discussies

Ruud Lagerwaard van Take a Taxi (TAT) onderschrijft dat het een intensief traject was. “Inhoudelijk lagen de meningen soms mijlenver uit elkaar, zeker in de beginfase. Om alle partijen op één lijn te krijgen, hebben er veel en vooral pittige discussies plaatsgevonden tussen TTO’s enerzijds en gemeente anderzijds. Maar door steeds weer op zoek te gaan naar een tussenweg, is ieder onderwerp aan de orde geweest en besproken. Net zolang totdat iedere TTO het steunde.  Preventie werkt beter dan achteraf sanctioneren en dat is voor TAT waar het om gaat.”

Hoe ziet het SPMM er in de praktijk uit? Kordaat Beveiliging won de aanbesteding voor dit werk en levert de coördinatoren. In het begin zijn zij gemiddeld 40 uur per week met minimaal twee mensen aanwezig, op wisselende dagen en tijden. Hoedjes: “In de eerste periode zal dit sterker wisselen, daarna zullen de piektijden scherper in beeld zijn. Incidentele situaties, zoals evenementen, zullen het rooster mede blijven bepalen. Als de onafhankelijke coördinatoren niet aanwezig zijn, kunnen ook de taxihandhavers van de gemeente Amsterdam op de standplaats hinderlijke gedragingen waarnemen en rapporteren.”

30 eurocent per rit vanaf CS

Punt van aandacht is intussen wel dat voor elke rit vanaf de standplaats bij het station een toeslag van 30 eurocent moet worden betaald. Hiermee betalen de TTO-chauffeurs de onafhankelijke coördinatoren zelf. “Betalen is uiteraard nooit leuk”, erkent Gamis el Bouakili. “We zijn er echter van overtuigd dat onze chauffeurs ook de voordelen zien van een beter geregeld proces op een standplaats en afname van overlast. Het kan leiden tot een hogere omloopsnelheid en daarmee tot meer omzet voor de chauffeur.”

Ruud Lagerwaard reageert in dezelfde trant. “Er hebben zich nog geen chauffeurs gemeld die positief zijn over de kosten. Chauffeurs die regelmatig gebruik maken van CS zijn wel zeer tevreden met de aanpak die nu collectief gaat gebeuren. Onze taak is om chauffeurs te overtuigen dat 30 eurocent per slagboomhandeling in geen verhouding staat tot de vaak ellenlange wachttijden die ontstaan doordat bij aanbod van reizigers de boel stagneert door chauffeurs die onderhandelen, ritten weigeren, et cetera.”

Niet op andere standplaatsen

Hoewel alle TTO’s achter het nieuwe model staan, vreest Lagerwaard wel voor verschuiving van het probleem. De aanpak wordt in eerste instantie namelijk alleen op de standplaats bij het Centraal Station ingevoerd, terwijl de problemen die het moet helpen oplossen zich ook op andere locaties voordoen. Maar het is wel de bedoeling om het SPMM uit te breiden naar andere locaties als het bij CS een succes blijkt te zijn. 

“De werking van SPMM wordt uiteraard gemonitord en geëvalueerd”, legt Hoedjes uit. “Belangrijke indicator voor het succes zijn de afname van hinder op en in de omgeving van de standplaats Stationsplein Centraal Station. Zowel kwantitatief met het aantal waargenomen hinderlijke gedragingen als kwalitatief, dus de mening van TTO’s, handhavers en coördinatoren. Er wordt nog bepaald welke locatie als eerstvolgende in aanmerking komt.”

Minder overlast, meer omzet

Lagerwaard: “Wij spreken van een succes als de consument de taxi op CS weer weet te vinden en er in een nieuwe taximonitor hogere cijfers worden gescoord. Uit eigen onderzoek is gebleken dat het tarief voor een deel van de consumenten niet doorslaggevend is, maar het ontbreken van service die wel mag worden verwacht.” El Bouakili: “Wat ons betreft is het een succes als het standplaatsmanagement leidt tot afname van de overlast en klachten en leidt tot meer omzet voor onze chauffeurs vanaf die standplaats. Net als op Schiphol is men best bereid te betalen, zolang er iets tegenover staat.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “Strenger toezicht op standplaats Amsterdam Centraal”

Johan Zevenbergen|09.05.19|11:48

Lekker Hypocriet
Een taxi standplaats betaald van gemeenschapsgeld van alle Nederlanders, waar men via belasting meebetalende taxibedrijven uit den landen verbied.
Stel dan ook voor dat de heren in het kader van rechtvaardigheid, collegialiteit en eerlijke verdeling van de markt binnen de grenzen van Amsterdam blijven.

RS_ Redbaron|25.05.19|10:28

Amen

Strenger toezicht op standplaats Amsterdam Centraal | TaxiPro