Taxibord

Nachtelijke taxistandplaats mag van rechter blijven

Een taxistandplaats die alleen op stapavonden is geopend in de binnenstad van Amersfoort stuitte op verzet van omwonenden. Dat leidde tot een rechtszaak, maar daarin bleef het besluit van de gemeente om de standplaats in het leven te roepen overeind.

In augustus 2018 stelde de gemeente Amersfoort een taxistandplaats in op het Stadhuisplein. Dat gebeurde door middel van een verkeersbesluit. De locatie werd zowel van vrijdag op zaterdag als van zaterdag op zondag van 21.00 tot 06.00 uur opengesteld. Na bezwaren werd daar 0.00 tot 06.00 uur van gemaakt.

Maar omwonenden waren het hoe dan ook niet eens met het besluit om een taxistandplaats in het leven te roepen. Zij vreesden overlast omdat ze in de looproute naar de standplaats wonen. De gemeente had wel beloofd om met handhaving en communicatie alles in goede banen te leiden, maar daar was bij omwonenden weinig vertrouwen in. Ook voelden zij zich niet of nauwelijks betrokken bij de totstandkoming van het besluit. Ze kregen het idee dat hun argumenten en suggesties voor andere oplossingen zonder duidelijke reden waren verworpen. Eén van de bewoners spande daarom een rechtszaak aan.

Belangen afwegen

De rechter stelt onder meer dat een gemeente bij het nemen van een verkeersbesluit een bepaalde beoordelingsruimte heeft. De verschillende verkeersbelangen worden dan tegen elkaar afgewogen. Een verkeersbesluit moet de belangen dienen die er mee worden beoogd. En de gemeente moet inzichtelijk maken hoe de belangen van verschillende betrokkenen tegen elkaar zijn afgewogen.

De gemeente hoeft daarbij niet alle personen die mogelijk gevolgen ondervinden van het verkeersbesluit te betrekken bij de besluitvorming. Wel moet er rekening worden gehouden met deze belangen. Dat is volgens de rechter ook gebeurd. De eiser in deze rechtszaak heeft volgens de rechter in de bezwaarprocedure voldoende gelegenheid gehad om zijn standpunten mede namens andere omwonenden naar voren te brengen. Daarna heeft ook een heroverweging van het besluit plaatsgevonden.

Minstens vijftien taxi’s

Desondanks is het verkeersbesluit gehandhaafd. En de gemeente heeft aangetoond dat de beoogde belangen met dat besluit zijn gediend, vindt de rechter. Er is begrip voor de zorgen van de eiser en andere omwonenden, maar daar heeft de gemeente voldoende oog voor gehad. Het is ook duidelijk waarom andere locaties geen optie waren: voor het kunnen opvangen van het uitgaanspubliek moeten er op de standplaats minstens vijftien taxi’s kunnen staan. In de praktijk staan er vaak zelfs meer. Daarom was en is het Stadhuisplein de meest geschikte locatie.

Het besluit brengt wellicht enige overlast voor omwonenden met zich mee, maar dat is niet onevenredig in verhouding tot de doelen die ermee worden gediend, vindt de rechter. Maar er zijn geen andere locaties waar die overlast nog minder zou zijn, en de overlast van andere taxistandplaatsen vermindert door de komst van de nieuwe locatie. 

De gemeente denkt de nieuwe situatie goed te kunnen handhaven. De omwonden twijfelen daar aan, maar daar gaat deze rechtszaak niet over. En, zo stelt de rechter: enige overlast hoort nu eenmaal bij wonen in de binnenstad. Alles bij elkaar ziet de rechtbank dan ook geen reden waarom de standplaats niet mag blijven bestaan.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.