ANP - Taxistandplaats in Amsterdam
Amsterdamse taxistandplaatsen

Kort geding tegen uitsluiting groengas taxibussen 28 december van start

Volgende week vindt er een kortgeding plaats over het uitsluiten van groengas taxibussen op verschillende standplaatsen in Amsterdam. Foto ter illustratie.Foto: ANP/Fotopersburo Dijkstra bv/Cor Salverius

De kogel is door de kerk. Jurist Jeroen Pols spant namens twaalf TTO-chauffeurs een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam, om uitsluiting van groengas taxibussen op taxistandplaatsen in de hoofdstad tegen te gaan. De zaak komt op woensdag 28 december voor de rechter.

De twaalf taxichauffeurs zijn boos op de gemeente Amsterdam, omdat de coulanceregeling die gold voor groengas taxibussen op taxistandplaatsen, door het college van burgemeester en wethouders teniet is gedaan. Sinds 14 december zijn dergelijke taxibussen op die locaties niet meer welkom. Volgens Jeroen Pols gold deze coulanceregeling, vanwege de beperkte beschikbaarheid van geschikte uitstootvrije taxibussen op de markt. Dat is volgens de jurist nog steeds het geval.

Bestuurlijke molens

Op 16 december diende de advocaat al een eerste bezwaarschrift in bij de gemeente over deze kwestie. Die had tot maandag 19 december de tijd om te reageren. Volgens Pols heeft de gemeente dat nagelaten. “Ik heb de gemeente herhaaldelijk gevraagd of er nog een antwoord op mijn brief kwam, maar daar is geen enkele reactie op gekomen”, zegt de advocaat daarover. Volgens hem is het onduidelijk waarom de gemeente niet op zijn brief heeft gereageerd. “De bestuurlijke molens, het is ondoorgrondelijk hoe die draaien.”

Duidelijke zaak

Strafpleiter Pols spreekt verder over een duidelijke zaak. “Er is een landelijk convenant afgesproken om in 2025 een volledig uitstootvrije taximarkt te hebben”, legt hij uit. “Op basis daarvan is er ook in Amsterdam een convenant afgesproken. In dat convenant staan hele duidelijke randvoorwaarden. Een van die randvoorwaarden is dat er voldoende elektrische taxibussen op de markt beschikbaar moeten zijn. Daar is niet aan voldaan. Die coulanceregeling was juist om die reden in het leven geroepen. Die reden is er nog steeds. Gevolg hiervan is dat deze taxichauffeurs nu ineens met een omzetverlies zitten.”

Pols beaamt dat de randvoorwaarden die in beide convenanten staan, het belangrijkste punt is die hij volgende week tijdens het kort geding naar voren zal brengen. “Het tweede punt gaat over de onzekerheid omtrent de toekomst van de taximarkt. Het is namelijk niet duidelijk waar deze markt zich naartoe beweegt. Daarnaast hebben de chauffeurs die nu naar de rechter stappen, in 2018 geïnvesteerd in de groengas taxibussen. Dan mag je er ook vanuit gaan dat je, gedurende de afschrijfperiode, gebruik mag blijven maken van je investering. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de financiële situatie van de taxichauffeurs, omdat de coronamaatregelen – in financieel opzicht – nog altijd nadreunen.”

Schoolvoorbeeld van onbehoorlijk beleid

Met deze argumenten op zak, denkt Pols een goede kans te maken om het kort geding, namens de twaalf TTO-chauffeurs, tot een goed einde te brengen. “Juridisch gezien zou ik geen reden kunnen bedenken, waarom dit afgewezen zal worden. Dit is namelijk een schoolvoorbeeld van onbehoorlijk beleid. Je kan natuurlijk niks uitsluiten, maar ik kan me niet voorstellen dat de rechter hier anders over denkt”, zo besluit Pols.

De gemeente Amsterdam laat desgevraagd aan TaxiPro weten de situatie te betreuren. “Het is vervelend dat de taxichauffeurs zich overvallen voelen door het besluit”, aldus een woordvoerder. “We hebben contact opgenomen om te kijken of we er alsnog samen uit kunnen komen.”

Lees ook:

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

2 reacties op “Kort geding tegen uitsluiting groengas taxibussen 28 december van start”

Ruben Brandenburg|25.12.22|14:53

Uit eerste hand gehoord er komen voorlopig geen extra laadpalen meer omdat het electrische net vol zit. Amsterdam is volledig doorgeslagen

Taxi Volendam|26.12.22|14:42

Er zijn min. 340 gemeentes in ons land.
Gaan die nu allemaal eigen regelgeving voor voertuigen (taxi’s) invoeren.
Wij maar denken dat de RDW daarvoor in het leven geroepen is en dan voor alle motor voertuigen .
Nog effe en je kan met je taxi alleen nog werk verrichten in je eigen gemeente.
Wie gaat dit controleren en betaald deze onzin.
30.000 taxi’s in ons land ?
Schoenmaker blijf bij je leest!
Deze regelziekte kost iedereen de kop.