VDL touringcar

Touringcarsector sluit nieuwe cao voor seizoensarbeid

Met een nieuwe cao voor seizoenswerkers in de touringcarbranche hoopt de sector de jaarlijkse seizoenspiek in werk op te kunnen vangen. De overeenkomst voorziet in een noodzakelijke afwijking op de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Branchevereniging KNV Bus is blij met de gemaakte afspraken.

Van april tot halverwege oktober is er binnen de touringcarsector volop werk, maar in de overige maanden neemt dat sterk af. Gedurende de wintermaanden staan veel bussen stil en zijn chauffeurs en ander personeel genoodzaakt ander werk te zoeken of een uitkering aan te vragen.

Dankzij de nieuwe cao kunnen chauffeurs, monteurs en wagenwassers in de touringcarsector opeenvolgende contracten krijgen voor negen maanden, met steeds een onderbreking van meer dan drie maanden. Met toestemming van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt daarmee afgeweken van de hoofdregel in de Wet Werk en Zekerheid. Daarin is namelijk bepaald dat de keten van contracten ‘voor bepaalde tijd’ pas wordt onderbroken in geval van een tussenpoos van meer dan zes maanden.

Vertrek naar andere sector

De werkgeversorganisatie voor het touringcarvervoer, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), is verheugd over de nieuwe cao voor seizoenswerkers die werkgevers en werknemers in de touringcarsector hebben afgesloten. De invoering en uitwerking van de nieuwe WWZ wordt door KNV al lange tijd nauwlettend in de gaten gehouden. De branchevereniging heeft met succes geijverd voor aanpassing van maatregelen die in de praktijk negatieve gevolgen hadden voor de werkzekerheid.

“Die tussenpoos van meer dan zes maanden was echt te lang voor de touringcarsector”, aldus Huib Elshout, voorzitter van de werkgeversdelegatie van KNV Bus. Vanwege die lange periode vertrokken chauffeurs naar een andere werkgever, of soms zelfs naar een andere sector, zoals het vrachtvervoer. “Met deze cao zorgen we voor een langdurige relatie tussen bedrijf en werknemer. Dat zorgt voor meer werkzekerheid op de lange termijn voor seizoenskrachten in de touringcarbranche.”

Aanvulling

De cao voor seizoenswerk vormt feitelijk een aanvulling op de bestaande touringcar-cao. De nieuwe overeenkomst is gesloten door werkgeversorganisaties KNV Bus, AltroVia en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Toer. De nieuwe cao Seizoenswerk heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 31 december 2016, en zal daarna in het voorkomende geval geïntegreerd worden in een nieuwe, nog te sluiten cao Arbeidsvoorwaarden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Touringcarsector sluit nieuwe cao voor seizoensarbeid | TaxiPro
VDL touringcar

Touringcarsector sluit nieuwe cao voor seizoensarbeid

Met een nieuwe cao voor seizoenswerkers in de touringcarbranche hoopt de sector de jaarlijkse seizoenspiek in werk op te kunnen vangen. De overeenkomst voorziet in een noodzakelijke afwijking op de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Branchevereniging KNV Bus is blij met de gemaakte afspraken.

Van april tot halverwege oktober is er binnen de touringcarsector volop werk, maar in de overige maanden neemt dat sterk af. Gedurende de wintermaanden staan veel bussen stil en zijn chauffeurs en ander personeel genoodzaakt ander werk te zoeken of een uitkering aan te vragen.

Dankzij de nieuwe cao kunnen chauffeurs, monteurs en wagenwassers in de touringcarsector opeenvolgende contracten krijgen voor negen maanden, met steeds een onderbreking van meer dan drie maanden. Met toestemming van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt daarmee afgeweken van de hoofdregel in de Wet Werk en Zekerheid. Daarin is namelijk bepaald dat de keten van contracten ‘voor bepaalde tijd’ pas wordt onderbroken in geval van een tussenpoos van meer dan zes maanden.

Vertrek naar andere sector

De werkgeversorganisatie voor het touringcarvervoer, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), is verheugd over de nieuwe cao voor seizoenswerkers die werkgevers en werknemers in de touringcarsector hebben afgesloten. De invoering en uitwerking van de nieuwe WWZ wordt door KNV al lange tijd nauwlettend in de gaten gehouden. De branchevereniging heeft met succes geijverd voor aanpassing van maatregelen die in de praktijk negatieve gevolgen hadden voor de werkzekerheid.

“Die tussenpoos van meer dan zes maanden was echt te lang voor de touringcarsector”, aldus Huib Elshout, voorzitter van de werkgeversdelegatie van KNV Bus. Vanwege die lange periode vertrokken chauffeurs naar een andere werkgever, of soms zelfs naar een andere sector, zoals het vrachtvervoer. “Met deze cao zorgen we voor een langdurige relatie tussen bedrijf en werknemer. Dat zorgt voor meer werkzekerheid op de lange termijn voor seizoenskrachten in de touringcarbranche.”

Aanvulling

De cao voor seizoenswerk vormt feitelijk een aanvulling op de bestaande touringcar-cao. De nieuwe overeenkomst is gesloten door werkgeversorganisaties KNV Bus, AltroVia en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Toer. De nieuwe cao Seizoenswerk heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 31 december 2016, en zal daarna in het voorkomende geval geïntegreerd worden in een nieuwe, nog te sluiten cao Arbeidsvoorwaarden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.