Touringcars

Touringcarsector vrijgesteld van drie kwartalen FSO-premie

Bron: TaxiPro (VK)

De Nederlandse touringcarbedrijven hoeven over het tweede, derde en vierde kwartaal geen premie te betalen voor het Fonds Scholing en Ordening (FSO). Wel moeten zij het al geïnde werknemersdeel van de premie met terugwerkende kracht terugbetalen aan hun medewerkers.

Met de maatregel wordt tegemoetgekomen aan een sector die buitengewoon hard is getroffen door de coronacrisis. Dat wat eigenlijk het hoogseizoen zou moeten zijn, is bijna voorbij. Van halverwege maart tot 1 juli werd er nagenoeg niet gereden door de beperkende coronamaatregelen; sindsdien is het vervoer nog maar mondjesmaat op gang gekomen. De steunmaatregelen van de overheid zijn vaak niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Veel bedrijven sneden al in de flexibele schil en nu wordt er ook steeds meer vast personeel ontslagen.

Penibele situatie

Binnen dat geheel viel het besluit om in 2020 alleen over het eerste kwartaal FSO-premie te innen. Deze bedraagt 0,66 procent van de loonsom van het betreffende bedrijf. “Dit besluit is gezamenlijk genomen door de cao-partijen in het besloten busvervoer en het FSO-bestuur. Hiermee erkennen we de penibele situatie waarin veel touringcarbedrijven zich bevinden”, aldus FSO-directeur Henk van Gelderen. Binnenkort worden de bedrijven in de branche uitgenodigd om opgave te doen over de loonsom in het eerste kwartaal van dit jaar en zo de premie vast te stellen.

De vrijstelling voor de overige drie kwartalen is wel aan enkele voorwaarden verbonden. De FSO-premie van 0,66 procent van de loonsom bestaat namelijk voor 0,44 procent uit een werkgeversdeel en voor de overige 0,22 procent uit een werknemersdeel. De inning van dat laatste deel moet per direct gestaakt worden, zo laat FSO weten.

Terugbetalen aan werknemers

En de tweede voorwaarde is dat het geïnde werknemersdeel aan de werknemers terugbetaald moet worden. En dat met terugwerkende kracht tot 1 april van dit jaar. “ Dit geldt voor alle werknemers die na 1 april in dienst zijn geweest, dus nadrukkelijk ook voor de medewerkers die na 1 april uit dienst getreden zijn.” Aan deze voorwaarden moet uiterlijk op 1 december aanstaande zijn voldaan en er zal ook worden toegezien op een correcte uitvoering van de regeling.

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.