rechtbank, uitspraak

Leerlingenvervoer Bergen definitief naar Connexxion

De aanbesteding van het leerlingenvervoer door de gemeente Bergen is correct verlopen. De opdracht kan definitief gegund worden aan Connexxion. Dat heeft de rechtbank bepaald. Eén van de verliezers van de aanbesteding had de gemeente in kort geding gedagvaard.

Deze partij was van mening dat er fouten in de aanbestedingsprocedure zaten. Maar daar ging de rechter dus niet in mee.

Vervoerder

Dit betekent dat het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2012-2013 na de herfstvakantie, dat wil zeggen vanaf maandag 22 oktober, verzorgd wordt door Connexxion b.v.. De huidige vervoerder verzorgt het vervoer van de leerlingen tot aan de herfstvakantie. 
De ouders/verzorgers van leerlingen die aanspraak maken op leerlingenvervoer zijn persoonlijk geïnformeerd.

Op grond van de Wet Primair Onderwijs (WPO), Wet op de expertisecentra (WEC) en Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het Leerlingenvervoer. Voor het schooljaar 2012 – 2013 had de gemeente Bergen in het voorjaar een Europese aanbestedingsprocedure opgestart voor het verzorgen van het leerlingenvervoer.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.