Standplaats Amsterdam CS

Amsterdamse taxiverordening aangepast

Bron: TaxiPro (VK)

De regels voor de opstapmarkt in Amsterdam zijn per 1 februari op verschillende punten veranderd. Sinds die datum is onder meer vastgelegd welk gebied precies bij de omgeving van een standplaats hoort. Ook zijn er aanvullende afspraken gemaakt om de overlast op en rond die standplaatsen terug te dringen en is er een nieuwe procedure voor het schorsen van chauffeurs van een Toegelaten Taxi Organisatie.

De taxiverordening stamt al uit 2012 maar was wat de gemeente betreft aan een aantal wijzigingen toe. Het vastleggen welk gebied wel of niet bij de standplaats hoort, maakt het mogelijk om binnen die omgeving extra eisen aan het gedrag van TTO-chauffeurs te stellen. Jaarlijks wordt onderzocht hoe het er met de kwaliteit van de hoofdstedelijke opstapmarkt voorstaat. Naast korte ritjes weigeren en gevaarlijk rijgedrag wordt ook de overlast op en vanaf standplaatsen door klanten en omwonenden als probleem genoemd.

In dat licht moeten ook de afspraken worden gezien die de gemeente met TTO’s heeft gemaakt over standplaatsmanagement. Op in totaal zes prominente standplaatsen moet dat hinder of overlast helpen voorkomen. Onderdeel van de aanvullende afspraken is ook dat er wordt voorkomen dat het maximale aantal taxi’s op een standplaats wordt overschreden.

Schorsing chauffeur en vergunning

Verder worden er meer eisen aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de taxi’s gesteld. Zo moet het Taxxxi-logo verplicht in het daklicht zijn opgenomen. Door deze en andere maatregelen moeten de TTO-taxi’s die de opstapmarkt bedienen beter te onderscheiden zijn van taxi’s die in de bel- en appmarkt rijden.

Het TTO-systeem voorziet ook in schorsingen van chauffeurs die de regels niet naleven. In de procedure daarvoor zijn zaken veranderd. Er zijn nu diverse redenen voor schorsing aangewezen die ook automatisch een schorsing van de Taxxxi-vergunning betekenen. Voorheen werd men daar eerst nog per brief over geïnformeerd. Dan gaat het om schorsingen vanwege een ingenomen rijbewijs, een geschorste chauffeurskaart, een beëindigde aansluiting bij een TTO en diverse andere redenen.

Last onder dwangsom

Als een chauffeur tijdens een schorsing om één van deze redenen toch op de opstapmarkt werkt, wordt in principe de Taxxxi-vergunning ingetrokken. Deze vergunning kan om een aantal redenen vervallen: ongeldig rijbewijs, ingetrokken chauffeurskaart, ingetrokken ontheffing voor lijnbaanbusgebruik, beeindiging van de aansluiting bij een TTO of het ingetrokken zijn van de TTO-vergunning. En het bedienen van de opstapmarkt zonder de vergunning kan weer een last onder dwangsom tot gevolg hebben: een uitgestelde boete die bij een volgend vergrijp alsnog wordt geïnd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Amsterdamse taxiverordening aangepast”

Frans Ritzerfeld|18.02.18|11:01

Nederland sinds de WP 2000 een vervoersgebied, aan mijn hoela, met ongeveer 2200 gemeentes moet men 2200 busbaanvergunningen kopen/aanvragen, maar waar is het einde, alle Gemeentes creeren daarbij verordeningen en aparte vergunningen en aparte regelgeving, geen enkele bedrijfstak is aan zo een onderwerping gebonden als de taxibranche, de Politiek kijkt er naar en doet vervolgens niets

Amsterdamse taxiverordening aangepast | TaxiPro