CNG Pitpoint

‘Groengas gaat grote vlucht nemen in taxibranche’

Groengas wordt voor de taxisector de belangrijkste alternatieve brandstof in de komende jaren. Duurzaamheid speelt in aanbestedingen voor doelgroepenvervoer een steeds voornamere rol. En omdat rijden op groengas goedkoper is dan op elektriciteit, zal voor eerstgenoemde brandstof de markt de komende jaren stevig aantrekken. Dat voorspelt Pitpoint-directeur Erik Kemink. 

Dat bedrijf was eerder bekend onder de naam CNG Net en is begin dit jaar omgedoopt tot Pitpoint clean fuels. Het biedt groengas en elektriciteit aan voor diverse segmenten van het wegverkeer. In de nabije toekomst wordt daar waterstof en vloeibaar aardgas (lng) aan toegevoegd.

Voor de taxisector ziet Kemink dus de komende jaren vooral een afzetmarkt ontstaan voor groengas. Dat gas wordt geproduceerd uit biogas, dat ontstaat bij vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest. Het is een biologische variant van aardgas onder druk (cng) en heeft tachtig procent minder CO2-uitstoot dan diesel.

Alternatieve brandstoffen

De overheid heeft zichzelf ten doel gesteld om steeds meer duurzaam in te kopen, ook bij het aankopen van vervoer. Daardoor is er in bestekken vaker aandacht voor duurzaamheidsaspecten en kiezen geïnteresseerde vervoerders er steeds vaker voor de vloot geheel of gedeeltelijk op alternatieve brandstoffen te laten rijden.

“Op dit moment zijn vooral benzine en diesel dominant, maar de komende jaren vindt een omslag plaats naar in eerste instantie groengas. Elektriciteit volgt daarna”, aldus Kemink. “Momenteel zijn er al bedrijven die op alternatieve brandstoffen rijden. Dat aantal kan de komende tijd alleen maar toenemen.”

Voordelen van groengas zijn volgens Kemink dat er al veel auto’s af-fabriek voor deze brandstof beschikbaar zijn, er een landelijk dekkend netwerk van stations is en de actieradius van deze auto’s groot genoeg is voor het uitvoeren van taxiritten. “Elektrisch is weliswaar ook interessant, maar op dit moment zijn de kosten die daarmee samenhangen nog anderhalf of tweemaal zo hoog.” Voor kortere ritten ziet hij elektrisch rijden wél als een volwaardig alternatief, onder meer dankzij het ruime aanbod van voertuigen.

Schone taxi’s

Hoewel het doelgroepenvervoer een voortrekkersrol vervult, verwacht de Pitpoint-directeur dat de straattaximarkt ook een omslag gaat maken. Reden hiervoor is dat ook voor dat segment diverse voordelen te behalen zijn, vooral in de grote steden. Zo geeft de gemeente Amsterdam schone taxi’s voorrang op een taxistandplaats bij het Centraal Station. Vanaf 1 januari 2018 worden daar zelfs alleen nog schone taxi’s toegelaten. Onder ‘schoon’ verstaat men elektrische auto’s, een beperkt aantal typen plug-in hybrides en auto’s op groengas. Tegelijkertijd zijn er in Utrecht plannen om alleen nog schone taxi’s toe te staan op de busbaan.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

1 reactie op “‘Groengas gaat grote vlucht nemen in taxibranche’”

Theunis Miedema|29.06.16|13:53

Leuk dat MVO, kleiner actieradius, hogere brandstof kosten meer chauffeursuren i.v.m. het vaker moeten tanken en omrijden naar de pomp. Terwijl de biogas installaties falliet gaan ondanks de miljoenen aan subsidie die er al in zijn gepomt. Het blijft een gekke wereld.