Congres IRU Keulen

De rol van de taxi in Mobility as a Service

Wat de taxisector betreft is de taxi een onmisbaar element van Mobility as a Service (MaaS). Tijdens het zevende International Taxi Forum in Keulen kwamen verschillende voorbeelden uit de praktijk aan bod.

Het congres ‘Taxi – anytime, anywhere 4.0’ was de zevende editie van het IRU International Taxi Forum. De bijeenkomst vond plaats op zaterdag 5 november in Keulen, tegelijk met de tweede dag van de Europaïschen Taximesse 2016. Tijdens het congres kwamen mensen uit diverse landen aan het woord over de stand van zaken in hun deel van de wereld. Onderstaand wordt verslag gedaan van het tweede deel van het Taxi Forum.

One stop mobility shop

Martin Röhrleef is directeur bij Hannover TaxiBus, een samenwerkingsverband van de taxisector en openbaar vervoer in die stad met als doel hun vormen van vervoer bij elkaar brengen. MaaS komt in Hannover neer op een ‘one stop mobility shop’ die eerder in 2016 online ging. Daar worden de diensten van beide vervoersvarianten integraal aangeboden aan consumenten: registreren, plannen, boeken en afrekenen op één adres. Taxi is in dat kader een optie, niet dé optie. Een aan de site gekoppelde app is in ontwikkeling. Om de keuze voor taxi binnen de gehele mobiliteitsbehoefte van consumenten te stimuleren wordt nagedacht over de mogelijkheid om kortingen te geven. De maandelijkse afrekening, in plaats van per geboekte reis, geeft de consument overzicht en duidelijkheid.

“Er gebeurt van alles in de taxibranche. Niet alleen met partijen als Uber en Lyft, ook met shuttlediensten en zelfrijdende voertuigen”, stelde Röhrleef. “Wij moeten ook veranderen, bijvoorbeeld door Mobility as a Service te faciliteren. Binnen dat kader zie ik het openbaar vervoer als de basis waar je andere diensten, zoals taxivervoer, aan toe kunt voegen. Maar om dit goed te doen moeten we wel fundamenteel veranderen en echt gaan samenwerken.”

Technisch klaar voor MaaS

Na Röhrleef namen achtereenvolgens twee Finse vrouwen het woord. De eerste was Tuuli Willgren van brancheorganisatie Suomen Taskiliito, die zo’n 80 procent van de taxibranche in Finland vertegenwoordigt. Zij sprak over de vereisten voor taxi’s binnen het geheel van MaaS. Willgren kenschetste de Finse taxisector al betrouwbaar, goed beschikbaar en technisch up to date. Dat laatste zelfs zodanig dat de technische infrastructuur om een vorm van MaaS uit te rollen volledig voorhanden is. Momenteel lopen er dan ook diverse pilots.

Toch zijn er volgens Willgren ook zaken die de mogelijkheden van MaaS beperken. De huidige wetgeving maakt MaaS goed mogelijk, maar de wetten gaan veranderen. “Dat zorgt voor onzekerheid. Partijen zullen niet snel investeren in een omgeving waar de wet over een paar jaar heel anders kan zijn”, aldus Willgren. Andere beperkingen in haar ogen: illegale uitwassen worden slecht aangepakt, de definitie van de deeleconomie kan veel duidelijker en de vraag speelt of er überhaupt wel markt is voor Mobility as a Service. “Finland kent niet de verkeersproblemen die veel andere landen wel kennen. Misschien is er wel helemaal geen behoefte aan MaaS.”

Reguleren en dereguleren

Iida Huhtanen van het Finse ministerie van transport sprak over de Finse wetgeving als facilitator van MaaS. De nieuwe wet die Willgren al noemde wordt in 2018 van kracht. Er komt een ander licentiesysteem waardoor mensen makkelijker de taximarkt kunnen betreden en de tarieven worden vrijgegeven. De markt zelf wordt gedereguleerd, maar de data wordt gereguleerd. Met dit laatste wil men bereiken dat er bijvoorbeeld niet langer verschillende tickets nodig zijn voor één reis met diverse vormen van openbaar vervoer, iets wat nu geregeld voorkomt. Open data maken die invulling van Mobility as a Service mogelijk. Vervolgens is het aan de markt om systemen met elkaar te laten communiceren en te zorgen dat klanten diensten met elkaar kunnen vergelijken.

Groeiend taxi-netwerk

De laatste spreker van dit gedeelte was Sonila Metushi, die zelf werkzaam is voor de IRU. Haar presentatie ging over het UpTop Global Taxi Network aan. Het primaire doel is het promoten van legaal en veilig taxivervoer van goede kwaliteit. Inmiddels is dit het snelst groeiende taxi-netwerk ter wereld. Via de zeventien toegetreden apps, de partners van het platform, zijn een half miljoen taxichauffeurs aangesloten bij UpTop.

Maar UpTop gaat om veel meer dan de aantallen chauffeurs die er via taxi-apps bij aangesloten zijn. IRU houdt zich ook druk bezig met het tot stand brengen van samenwerkingsovereenkomsten tussen de verschillende partners. Het doel is een peer-to-peer netwerk, of interface, waarin alle aanbieders gelijkwaardig zijn. In de praktijk moet dat gaan betekenen dat een consument met bijvoorbeeld zijn Nederlandse taxi-app overal ter wereld een taxi kan bestellen. De rit wordt dan via die Nederlandse app door één van de andere UpTop-partners aangenomen en verzorgd. En omdat het om een UpTop-partner gaat, kan de consument er zeker van zijn dat de taxirit zal voldoen aan de kwaliteitseisen die voor alle aangesloten partijen gelden.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.