Het hoofdkantoor van CBR
Taxiwerq

Contractvervoer krijgt centrale rol in vernieuwd taxi-praktijkexamen

Het hoofdkantoor van CBR in Rijswijk. Foto: ProMedia/Else van Andel

Het taxi-praktijkexamen gaat er in de tweede helft van dit jaar anders uitzien. Waar de huidige examenopzet zich grotendeels op het straattaxivervoer richt, zal in het nieuwe format het contractvervoer, zoals Wmo- en leerlingenvervoer, een meer prominente rol spelen.

“Het overgrote deel van de taxibranche bestaat uit contractvervoer, grofweg zo’n 75 procent. Dat hier meer aandacht voor komt is dus logisch”, zegt Caroline Sopers, productmanager bij CBR, op de vraag waarom het contractvervoer nu pas een centrale plek in het examen krijgt. “Het is ons gelukt om tot een nieuwe opzet van het praktijkexamen te komen waar iedereen achter staat. Dat is geen gemakkelijk traject geweest, daarom zijn we er ook wel best een beetje trots op.”

Navigatie

Waar het voorheen de bedoeling was om blind naar vijf verschillende locaties te rijden, is het in de nieuwe examenopzet juist de bedoeling dat de examenkandidaat naar een locatie rijdt met behulp van navigatie. Verder krijgen examenkandidaten tijdens het rijden een aantal vragen voorgeschoteld over doelgroepen die gebruikmaken van contractvervoer, zoals leerlingen, ouderen of mensen met een fysieke beperking.

“Het is vreemd dat dit aspect niet of nauwelijks in het huidige examen voorkomt, terwijl het overgrote deel van de branche uiteindelijk in het contractvervoer terechtkomt”, zegt Wilbert Wijnne, commercieel directeur bij opleider Taxiwerq, daarover. “Het is goed en vooral ook logisch dat daar in de nieuwe examenopzet aandacht aan besteed wordt.”

De tijd dat chauffeurs op pad gingen met alleen een stratenboek en hun stratenkennis, is volgens Wijnne al lang en breed voorbij. “Navigatie is inmiddels een algemeen geaccepteerd en veel gebruikt middel. Het is logisch dat mensen hierin verder worden getraind en uiteindelijk ook op worden beoordeeld tijdens het praktijkexamen.”

Positieve ervaringen

Taxiwerq was eind vorig jaar nauw betrokken bij de testfase van de nieuwe examenopzet. Verschillende kandidaten hebben via Taxiwerq het vernieuwde taxi-examen doorlopen. De ervaringen zijn positief. “Wat ze vooral als positief ervaren is dat ze van tevoren al een beetje voorbereid zijn op de doelgroepen die ze gaan rijden”, vertelt Wijnne.

“Het examen sluit zo beter aan op de diverse vormen van routegebonden of vraagafhankelijk contractvervoer, met hun specifieke kenmerken en doelgroepen. Kennisoverdracht en praktijkvoorbeelden van deze vervoersvormen dragen zo, naast de extra aandacht voor het navigeren, bij aan het feit dat kandidaten beter voorbereid de daadwerkelijke vervoersvormen of combinaties daarvan kunnen uitvoeren”, aldus Wijnne.

Het nieuwe taxi-praktijkexamen treedt per 1 juli in werking.

Lees ook:

Auteur: Taxiwerq

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.