Inschrijving met groengas scoort goed bij taxi-aanbestedingen

Steeds meer aanbestedende diensten kennen tegenwoordig extra punten toe voor duurzaamheidseisen bij aanbestedingen. Om maximaal te scoren tijdens gunning van een taxi-aanbesteding wordt er door taxibedrijven dan ook goed gekeken naar mogelijkheden om de concessie uit te voeren op alternatieve brandstoffen. Het voordeel van groengas ten opzichte van andere alternatieven: geen probleem met actieradius. Dus ook wanneer er een minimaal percentage wordt uitgevraagd, zijn er marktpartijen die niet schromen om 100% in te schrijven op aardgas/Groengas.

Bij aanbestedingen wordt van taxiondernemers verwacht dat zij veel kwaliteit bieden voor een scherpe prijs. Inschrijven op aardgas/Groengas biedt een aantal voordelen bij gunningcriteria, terwijl de kosten meevallen. Bovendien is er inmiddels een landelijk dekkend netwerk van tankstations met aardgas-vulpunten. Enkele voorbeelden van CNG Net, waarbij de vervoerder de opdracht uitvoert met taxivoertuigen op aardgas/Groengas.

Regiotaxi Gelderland

Deze concessie gaat om het volledige wmo-vervoer binnen de Provinciegrens. In het eerste kwartaal van 2013 zijn de tankstations opgeleverd door CNG Net voor de uitvoering van de regiotaxi Gelderland door WDK/ BIOS groep. De 240 CNG-voertuigen tanken in Gelderland op toegewezen tankstations en op openbare tankstations van CNG Net.

Leerlingenvervoer Rotterdam

Leerlingenvervoer Rotterdam: Uitvoering door de RMC, 117 voertuigen op CNG. Samen met deze partij zijn er afspraken gemaakt om de verkrijgbaarheid van deze brandstof te vergroten in de regio Rotterdam. CNG Net heeft voor deze partij twee nieuwe openbare CNG-tankstations gerealiseerd. Met een netwerk van drie CNG-tankstations is er in de stad een goede dekking om te kunnen tanken.

Wmo- & Leerlingenvervoer Leeuwarden

Uitvoering Taxicentrale Wolters (WMO) en Taxicentrale Witteveen (LLV). Het gaat hier om in het totaal meer dan 60 CNG-voertuigen, die zijn ondergebracht in twee verschillende contracten. Beide partijen zagen de kansen in de aanbesteding om zich te onderscheiden met CNG en besloten gebruik te maken van de huidige CNG-tanklocaties in de provincie.

Opdrachtgever

Maar waarom hechten opdrachtgevers (vooral overheid) zoveel waarde aan duurzaamheidseisen. Welke voordelen biedt aardgas/Groengas eigenlijk voor de samenleving? Aardgas heeft een lagere CO2-uitstoot dan traditionele brandstoffen. Daarnaast wordt er gewoon uit het ondergrondse aardgasnetwerk getankt. Er vindt dus geen transport over de weg plaats.

Groengas is aardgas opgewekt uit een hernieuwbare bron. Dat wil zeggen dat er een reductie van 80% plaatsvindt op de uitstoot van CO2. CNG Net is de grootste leverancier van aardgas en Groengas voor het wegverkeer.

Lokale luchtkwaliteit

In tegenstelling tot dieselvoertuigen (ook met roetfilter), stoten auto’s op aardgas nagenoeg geen stikstof (NOx), fijnstof of roet uit. Verder zijn CNG-voertuigen stiller. De motor veroorzaakt dus minder geluidsoverlast wanneer de taxi stilstaat of door de straat rijdt. Niet alleen comfortabel voor omwonenden, maar ook voor de passagiers en de chauffeur.

Een kilo aardgas/Groengas is ongeveer 40% goedkoper dan diesel. Op een kilogram aardgas/Groengas rijdt de taxi net zover als op een liter diesel. De taxi-ondernemer kan daarom een economisch gunstige prijs aanbieden.

Affabriek

Inmiddels hebben diverse merken als Mercedes-Benz, Volkswagen en Fiat een ruime keuze aan taxivoertuigen affabriek in het assortiment. Taxi-ondernemers zijn dus niet  genoodzaakt een heel ander merk of type voertuig aan te schaffen.

Door in te schrijven op aardgas/Groengas kunnen taxibedrijven zich onderscheiden van hun concurrent. Ook wanneer aardgas/Groengas niet wordt gevraagd in het bestek. “Zet vooral heel groot op de voertuigen dat u op aardgas/Groengas rijdt. Dit creëert extra positieve aandacht voor uw merk”, adviseert Kim Bentum van CNG Net.

Groengas

Groengas geeft minstens dezelfde milieuvoordelen als aardgas, maar met twee belangrijke verschillen. De herkomst is duurzaam en hernieuwbaar. Groengas is dus geen fossiele brandstof. Daarnaast is er een reductie van 80% CO2-uitstoot mogelijk. De reductie van NOx, fijnstof en roet is gelijk aan aardgas.

CNG Net is de grootste leverancier van Groengas aan het wegverkeer. Bentum: “CNG Net ondersteunt taxibedrijven die willen inschrijven inschrijven met aardgas of Groengas. Het Groengas dat CNG Net levert is gegarandeerd duurzaam doordat het Groengas NTA 8080 gecertificeerd is.”

Subsidies

Er diverse mogelijkheden waar taxiondernemers gebruik van kunnen maken wanneer zij een nieuw voertuig aanschaffen op CNG/Groengas. “CNG Net is van A tot Z op de hoogte van de actuele subsidies op landelijk, provinciaal en regionaal niveau en adviseert graag over de mogelijkheden om hiervan te profiteren”, legt Bentum uit. De huidige landelijke subsidie van het Rijk geeft een voordeel van € 1.250,- op de aanschaf van een CNG-voertuig. Een overzicht van de subsidies is te vinden op de website van CNG Net: www.cngnet.nl/rijden-op-cng/subsidies.

Bentum: “In gemeentelijk beleid wordt er in veel gevallen gesproken om in 2020 klimaatneutraal in te kopen. Vervoerconcessies zijn een belangrijk onderdeel waarbij veel rendement kan worden behaald. Vanuit dit inkoopoogpunt wordt gekeken naar duurzame inschrijvingen in combinatie met financiële aspecten. CNG Net heeft een actueel beeld van deze vervoersconcessies.”

Implementatie

Wanneer een taxiondernemers de keuze maakt om op aardgas/Groengas te gaan rijden onderscheidt hij zich in de markt, vertelt Bentum. “CNG Net helpt bij de implementatie door onder andere chauffeurs en betrokkenen met een presentatie en tankintroductie bekend te maken met aardgas/Groengas. CNG Net ontzorgt de taxiondernemer, neemt vragen weg bij het personeel en helpt om kostenbesparing te realiseren binnen het bedrijf.”

CNG Net exploiteert sinds 2008 CNG-tankstation in Nederland. In 5 jaar tijd is het netwerk van CNG-tankstation uitgebreid naar 56 openbare tankstations en 10 toegewezen tankstations. Het bedrijf heeft ruime ervaring in de realisatie CNG-tankstations.

Aanbesteding

“Elke aanbesteding op aardgas/Groengas vraagt om maatwerk”, legt Bentum uit. “Zo kunnen tankstations van CNG Net worden afgestemd op specifieke afnamewensen. CNG Net zoekt nog steeds naar nieuwe locaties om het netwerk uit te breiden. Is er nog geen tankstation van CNG Net in een omgeving? CNG Net zoekt met de taxi-ondernemer naar geschikte locaties.”

Bekijk de video van CNG Net op de TaxiPro Vakbeurs tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 2013:

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.