elektrische taxi, Taxi Deurne, België, Vlaanderen, taxichauffeur, Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive

Eerste elektrische taxi’s in Vlaanderen geïntroduceerd

Foto: persbericht website GTL. http://www.gtl-taxi.be/8_0_0_0_NL_Nieuws_32364_1

De eerste Vlaamse elektrische taxi’s rijden vanaf vanaf nu in Antwerpen. Het e-taxiproject moet onderzoeken wat de hinderpalen en gewenste steunmaatregelen zijn om meer elektrische taxi’s te laten rijden in Vlaanderen. Het gaat om twee Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive van het bedrijf DTM Taxi uit Deurne.

‘Vanaf 2020 rijden alle taxi’s in Vlaanderen elektrisch’. Dat is althans het uitgangspunt van het onderzoeksproject van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi en Locatievoertuigen met chauffeur (GTL).

e-Taxi’s

Het onderzoek omvat een testfase met twee Vlaamse e-taxi’s in Antwerpen en een uitgebreide bevraging van de hele taxisector. Met de resultaten is het de bedoeling om in het najaar het project verder uit te zetten in heel Vlaanderen. Het project komt er in samenwerking met The New Drive (TND), onderzoeksgroep MOBI van de VUB, taximaatschappij DTM en met de financiële steun van FIDO, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

“Vlaanderen staat voor de uitdaging om werk te maken van een betere luchtkwaliteit om binnen de internationaal vastgelegde fijnstof- en NOx-normen te blijven. Voornamelijk het wagenpark, met zijn hoge mate aan schadelijke emissies, veroorzaakt prangende problemen voor het milieu. Een deel van de schadelijke uitstoot van dat omvangrijke wagenpark komt van taxi’s. In België gaat het concreet om 7.888 vergunde taxivoertuigen”, zegt Jonathan Lambregs van Bond Beter Leefmilieu.

Taxisector

Daarom slaan de taxisector en Bond Beter Leefmilieu de handen in elkaar voor een Vlaamse primeur. Via het e-taxiproject onderzoeken ze hoe haalbaar het is om tegen 2020 de volledige taxivloot in Vlaanderen elektrisch te laten rijden en welke economische en ecologische impact dat zou hebben.

“Een taxi is constant onderweg en produceert veel uitlaatgassen. Onze sector is dus een ideale proeftuin voor nieuwe, innovatieve technologieën. We weten allemaal dat in Vlaanderen en de rest van Europa binnenkort lage emissiezones worden ingevoerd. Taxibedrijven kunnen zich daar best nu al op voorbereiden. Momenteel rijden in Vlaanderen nog geen elektrische taxi’s. Met dit pilotproject willen we dan ook een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol opnemen in deze groene revolutie. De overheid heeft er trouwens alle belang bij ons te helpen. Elektrische taxi´s zijn een prima investering in een schonere stad en omgeving”, zegt Pierre Steenberghen van branchevereniging GTL.

Taxi Deurne

Taxi Deurne is erg enthousiast over de proef. “Dit project past perfect in onze visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We beseffen maar al te goed dat we een vervuilende en belastende factor voor het milieu zijn. Onze twee e-taxi’s zijn een eerste stap naar 100% elektrische mobiliteit. Ze krijgen trouwens heel symbolisch wagennummers 1 en 2. We zijn blij dat we deze voortrekkersrol kunnen vervullen en hopen natuurlijk dat de rest van de sector snel zal volgen. Samen kunnen we een groot verschil maken”, zegt Steve Van Avermaet van DTM Taxi Deurne.

Bond Beter Leefmilieu organiseert het hele pilootproject en zal, in samenwerking met het advies- en projectmanagementbureau The New Drive en de onderzoeksgroep MOBI van de Vrije Universiteit Brussel, het potentieel van e-taxi’s in kaart brengen. BBL zal achteraf de resultaten en aanbevelingen overmaken aan de bevoegde overheden.

Drempelvrees

“Gedeelde elektrische mobiliteit speelt een cruciale rol in de energietransitie en de taxisector is een belangrijke speler. Met dit pilotproject willen we inzicht krijgen in de kansen en obstakels van de e-taxi’s. Alle verzamelde kennis zullen we opnemen in ons beleidswerk. Bovendien willen we de beeldvorming rond elektrisch rijden bij de Belgische bevolking verbeteren. Een ritje in een elektrische taxi moet de drempelvrees helpen verlagen. E-taxi’s zijn een tastbaar voorbeeld van de elektrische wagen als het nieuwe normaal”, besluit Jonathan Lambregs van BBL.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.