Snelweg

Europa maakt werk van transitie naar schonere auto’s

Met een pakket maatregelen hoopt de Europese Commissie de overstap naar emissie-arme en emissievrije personenauto’s en bestelwagens in Europa te versnellen. Zo is er een richtlijn voor schone voertuigen in het leven geroepen die schone mobiliteitsoplossingen een voordeel moet bezorgen bij aanbestedingen. In het kader van de klimaatafspraken in Parijs moet de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent zijn teruggedrongen. 

Op het moment dat in Bonn een nieuwe klimaatconferentie plaatsvindt, wil Europa met deze maatregelen het goede voorbeeld geven. De Europese Commissie spreekt zelf van ‘doorslaggevende maatregelen’ om de in Parijs gemaakte afspraken te kunnen naleven. Binnen het geheel in de strijd tegen klimaatverandering speelt de auto-industrie een belangrijke rol, omdat het dagelijks verkeer voor een flink deel van de schadelijke uitstoot zorgt.

De auto-industrie is inmiddels volop bezig met de transitie naar schonere voertuigen, zo erkent de Europese Commissie, en de EU moet in dat verband zijn kans aangrijpen om een wereldleider te worden. De VS en China maken snelle vorderingen, terwijl het EU-aandeel in de verkoop van nieuwe auto’s in tien jaar tijd is afgenomen van 34 naar 20 procent. Om dat marktaandeel te behouden en de transitie naar schonere voertuigen te versnellen, heeft de Europese Commissie nieuwe CO2-streefcijfers opgesteld voor respectievelijk 2025 en 2030.

Stabiliteit en continuïteit

Die streefdoelen moeten de fabrikanten van personenwagens en bestelauto’s helpen om te innoveren en emissie-arme en emissievrije voertuigen op de markt te brengen. De streefcijfers voor 2025 garanderen volgens de Europese Commissie dat daar nu al in wordt geïnvesteerd, terwijl de doelen voor nog eens vijf jaar later moeten zorgen voor stabiliteit en continuïteit.

In het kader van dit alles is ook een richtlijn schone voertuigen bedacht. Deze geeft schone oplossingen voor mobiliteit een gunstige positie in openbare aanbestedingen. Daarnaast moet de richtlijn zorgen voor een solide basis die de vraag naar zulke oplossingen stimuleert. Andere maatregelen moeten helpen zorgen voor meer busverkeer over lange afstanden als alternatief voor het gebruik van personenwagens. Daarnaast wordt het van belang geacht dat de voertuigen, mobiliteitsoplossingen en onderdelen daarvan in de EU worden bedacht en gemaakt.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van TaxiPro. Hij schrijft ook voor diverse andere titels van ProMedia op het gebied van mobiliteit.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.