BP elektrisch

Mobiliteit moet ook in taxisector schoner, slimmer en anders

Bron: BP

Mobiliteit in Nederland moet de komende jaren flink gaan veranderen in het kader van het Klimaatakkoord. Het moet schoner, slimmer en anders, blijkt uit de plannen van de Sectortafel Mobiliteit. Zo moet het doelgroepenvervoer in 2025 uitstootvrij zijn en moeten er in zakelijke markten als de opstapmarkt veel meer elektrische voertuigen komen.

De Sectortafel Mobiliteit vertegenwoordigt één van de bedrijfstakken die de laatste tijd hebben gewerkt aan deelplannen in het kader van het Klimaatakkoord. Daar zijn voorstellen uit voortgekomen die de komende tijd verder worden uitgewerkt. Dit alles moet in 2050 resulteren in “zorgeloze mobiliteit voor alles en iedereen.”

De aanpak die de sector voor ogen heeft kent acties die zich richten op drie punten. Het eerste is dat mobiliteit schoner moet. Daarbij staat de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame aandrijving centraal. Punt twee: mobiliteit moet slimmer door stromen te optimaliseren, vervoercapaciteit beter te benutten, voertuigen te delen en meer. Het derde punt is dat mobiliteit anders moet, wat staat voor een verandering van het gedrag: makkelijk wisselen tussen modaliteiten, minder en op rustige tijden reizen en zuinig rijden.

Elektrische concurrerend met brandstof

Met de genoemde maatregelen valt volgens de sectortafel ook op de kortere termijn al veel te bereiken in de reductie van CO2. Dat zal uiteraard niet vanzelf gaan. Zo moet er een meerjarig programma voor kennis en innovatie komen en is er een aanpak nodig waarbij alle partijen samenwerken. Ze moeten zich dan bezig gaan houden met zaken als kennisopbouw, monitoring en oordeelsvorming. Daarbij staan niet de modaliteiten centraal, maar de mobiliteit. Tot slot moet er ook gekeken worden naar de bekostiging van de nieuwe mobiliteit.

Daarnaast is het realiseren van de doelstellingen afhankelijk van bepaalde ontwikkelingen. Maar alle zaken die relevant zijn, staan niet bepaald stil. De elektrische auto zal bijvoorbeeld rond 2025 concurrerend zijn met auto’s op fossiele brandstoffen. Deze en andere technologische innovaties brengen ook veranderingen in het mobiliteitsgedrag binnen handbereik. Met Mobility as a Service wordt maatwerk mogelijk, dalen de kosten en groeit het comfort, zo denkt de mobiliteitssector.

Elektrische taxi’s en taxibusjes

Binnen dit geheel is een rol weggelegd voor ‘duurzame energiedragers’, waarvan het doelgroepenvervoer er één is. Ook elektrische personenauto’s in de zakelijke markt vallen hieronder, waarbij specifiek aan de opstapmarkt kan worden gedacht. In dit laatste verband wordt al veel werk gemaakt van elektrificering, onder meer in Amsterdam.

Als het gaat om schoner doelgroepenvervoer werd onlangs door verschillende opdrachtgevers, vervoerders en leveranciers een bestuursakkoord gesloten met de overheid. De komende tijd zullen zich meer partijen aansluiten bij het streven om in 2025 uitstootvrij doelgroepenvervoer te realiseren. En dat moet vooral worden gerealiseerd door het aanbod in elektrische taxibusjes op te schroeven. Dit onderwerp zal ook aan bod komen tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer, op donderdag 11 oktober in Expo Houten.

‘Kansen voor taxi’

Hubert Andela van Koninklijk Nederlands Vervoer is te spreken over de plannen, maar ziet nog wel verbeterpunten. “KNV onderschrijft de uitkomsten van de Klimaat-mobiliteitstafel. Schoon collectief personenvervoer is een van de oplossingen die wordt genoemd, en dat biedt kansen voor taxi, bus en OV. Wat we nog missen is een keuze voor het anders gaan betalen voor mobiliteit. Je zult aan de variabele kosten van autorijden moeten gaan sleutelen, als je het gebruik van schaarse ruimte op de weg wilt beïnvloeden. Mobility as a Service (MaaS) is een terechte andere oplossing. Het ontzorgen van mensen die (af en toe) collectief vervoer gebruiken, is immers een andere voorwaarde om bestaande reispatronen te doorbreken.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Mobiliteit moet ook in taxisector schoner, slimmer en anders | TaxiPro
BP elektrisch

Mobiliteit moet ook in taxisector schoner, slimmer en anders

Bron: BP

Mobiliteit in Nederland moet de komende jaren flink gaan veranderen in het kader van het Klimaatakkoord. Het moet schoner, slimmer en anders, blijkt uit de plannen van de Sectortafel Mobiliteit. Zo moet het doelgroepenvervoer in 2025 uitstootvrij zijn en moeten er in zakelijke markten als de opstapmarkt veel meer elektrische voertuigen komen.

De Sectortafel Mobiliteit vertegenwoordigt één van de bedrijfstakken die de laatste tijd hebben gewerkt aan deelplannen in het kader van het Klimaatakkoord. Daar zijn voorstellen uit voortgekomen die de komende tijd verder worden uitgewerkt. Dit alles moet in 2050 resulteren in “zorgeloze mobiliteit voor alles en iedereen.”

De aanpak die de sector voor ogen heeft kent acties die zich richten op drie punten. Het eerste is dat mobiliteit schoner moet. Daarbij staat de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame aandrijving centraal. Punt twee: mobiliteit moet slimmer door stromen te optimaliseren, vervoercapaciteit beter te benutten, voertuigen te delen en meer. Het derde punt is dat mobiliteit anders moet, wat staat voor een verandering van het gedrag: makkelijk wisselen tussen modaliteiten, minder en op rustige tijden reizen en zuinig rijden.

Elektrische concurrerend met brandstof

Met de genoemde maatregelen valt volgens de sectortafel ook op de kortere termijn al veel te bereiken in de reductie van CO2. Dat zal uiteraard niet vanzelf gaan. Zo moet er een meerjarig programma voor kennis en innovatie komen en is er een aanpak nodig waarbij alle partijen samenwerken. Ze moeten zich dan bezig gaan houden met zaken als kennisopbouw, monitoring en oordeelsvorming. Daarbij staan niet de modaliteiten centraal, maar de mobiliteit. Tot slot moet er ook gekeken worden naar de bekostiging van de nieuwe mobiliteit.

Daarnaast is het realiseren van de doelstellingen afhankelijk van bepaalde ontwikkelingen. Maar alle zaken die relevant zijn, staan niet bepaald stil. De elektrische auto zal bijvoorbeeld rond 2025 concurrerend zijn met auto’s op fossiele brandstoffen. Deze en andere technologische innovaties brengen ook veranderingen in het mobiliteitsgedrag binnen handbereik. Met Mobility as a Service wordt maatwerk mogelijk, dalen de kosten en groeit het comfort, zo denkt de mobiliteitssector.

Elektrische taxi’s en taxibusjes

Binnen dit geheel is een rol weggelegd voor ‘duurzame energiedragers’, waarvan het doelgroepenvervoer er één is. Ook elektrische personenauto’s in de zakelijke markt vallen hieronder, waarbij specifiek aan de opstapmarkt kan worden gedacht. In dit laatste verband wordt al veel werk gemaakt van elektrificering, onder meer in Amsterdam.

Als het gaat om schoner doelgroepenvervoer werd onlangs door verschillende opdrachtgevers, vervoerders en leveranciers een bestuursakkoord gesloten met de overheid. De komende tijd zullen zich meer partijen aansluiten bij het streven om in 2025 uitstootvrij doelgroepenvervoer te realiseren. En dat moet vooral worden gerealiseerd door het aanbod in elektrische taxibusjes op te schroeven. Dit onderwerp zal ook aan bod komen tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer, op donderdag 11 oktober in Expo Houten.

‘Kansen voor taxi’

Hubert Andela van Koninklijk Nederlands Vervoer is te spreken over de plannen, maar ziet nog wel verbeterpunten. “KNV onderschrijft de uitkomsten van de Klimaat-mobiliteitstafel. Schoon collectief personenvervoer is een van de oplossingen die wordt genoemd, en dat biedt kansen voor taxi, bus en OV. Wat we nog missen is een keuze voor het anders gaan betalen voor mobiliteit. Je zult aan de variabele kosten van autorijden moeten gaan sleutelen, als je het gebruik van schaarse ruimte op de weg wilt beïnvloeden. Mobility as a Service (MaaS) is een terechte andere oplossing. Het ontzorgen van mensen die (af en toe) collectief vervoer gebruiken, is immers een andere voorwaarde om bestaande reispatronen te doorbreken.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.