Taxistandplaats Rotterdam Centraal
Maatregelen

Rotterdam draait taxisector duimschroeven aan

De gemeente Rotterdam neemt neemt vier zware maatregelen om bepaalde misstanden in de Rotterdamse taxibranche te bestrijden. Foto: ProMedia

De gemeente is van plan misstanden in de Rotterdamse taxisector keihard aanpakken. In de deze week gepubliceerde Rotterdamse Taxi Aanpak (RTA) kondigt de gemeente vier zware maatregelen aan, die zowel de goedwillende taxichauffeur als de consument beter moeten beschermen en de kwaliteit van het taxivervoer moeten verbeteren. “Er gaat nu te veel mis.”

Reden voor de maatregelen zijn de uitkomsten van het mysteryguest-onderzoek, dat de gemeente afgelopen zomer liet uitvoeren. Daaruit blijkt namelijk 83 procent van de taxichauffeurs ’s nachts de taximeter niet gebruikt. Overdag laat slechts 17 procent de taximeter links liggen.

Volgens de regels zijn taxichauffeurs verplicht om op de meter te rijden, tenzij er een vaste prijsafspraak met de passagier is gemaakt. Hoewel er wettelijk vastgestelde maximumtarieven zijn, gelden deze niet bij laatstgenoemde optie. Het onderzoek toont aan dat ruim driekwart (76 procent) van de onderzochte taxichauffeurs hier vooral ’s nachts gebruik van maakt, om zo de maximumtarieven te mogen omzeilen. “In de praktijk hanteren chauffeurs regelmatig een werkwijze waarbij zij ter plaatse, zodra de klant zijn of haar bestemming heeft genoemd, een prijs noemen.”

Een andere optie, het aanbieden van een maximumprijs, is tijdens het onderzoek zelfs helemaal niet voorgekomen. “Waarschijnlijk omdat de chauffeurs er geen belang bij hebben om zelf initiatief te nemen voor een maximumprijs”, zo verklaren de onderzoekers.

Ritprijs

Wat ook opvalt is dat reizigers ’s nachts gemiddeld 69 procent te veel betalen voor hun rit. Overdag ligt datzelfde percentage op slechts 13 procent. “In het meest extreme geval betaalde de mysteryguest ’s nachts bijna vijf keer zo veel als het geschatte bedrag. Overdag was het grootste verschil iets meer dan twee keer zo veel.”

Tijdens het onderzoek werd een gemiddelde prijsschatting gehanteerd van 23 euro voor een taxirit in de nacht en 26 euro voor een rit overdag. In de nacht betaalden de mysteryguests in werkelijkheid gemiddeld 34 euro voor een rit, ruim 11 euro meer dan de vooraf ingeschatte prijs. Voor ritten die overdag plaatsvonden was het verschil beduidend kleiner. Gemiddeld betaalden mysteryguests daarvoor 28 euro, in plaats van de vooraf gemiddeld geschatte 26 euro.

Rotterdamse Taxi Aanpak

De conclusies uit het onderzoek baren wethouder Vincent Karremans (Mobiliteit) grote zorgen. “De taxi is een waardevol onderdeel van onze stad, maar er gaat nu te veel mis op de Rotterdamse taximarkt”, zegt de VVD-wethouder in een reactie op LinkedIn. De nieuwe Rotterdamse Taxi Aanpak (RTA) moet misstanden, zoals te dure ritjes, chauffeurs die weigeren op de meter rijden en een gebrek aan handhaving, op de Rotterdamse opstapmarkt zien te voorkomen.

De eerste maatregel die de gemeente daarvoor neemt, is een intensievere handhaving. “Het komende jaar zullen we vaker optredend te zien zijn, zowel voor taxichauffeurs als voor consumenten”, belooft de Rotterdamse gemeente. “Dit doen we door in het weekend onze taxihandhavers dedicated in te zetten voor taxicontroles. Dit betekent dat taxihandhavers van 21.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s ochtends een groot deel van alle standplaatsen kunnen nalopen en een groter aantal misstanden kunnen verhelpen.”

Taximeldpunt

Daarnaast roept de gemeente het Rotterdams Taximeldpunt in het leven. Passagiers kunnen voortaan via deze weg misstanden melden. “Een centraal meldpunt geeft informatie en inzicht in het functioneren van een TTO (Toegelaten Taxi Organisatie) en de kwaliteit van de door hen aangeboden dienstverlening. Daarbij heeft een centraal meldpunt een preventieve werking op het gedrag van chauffeurs”, zo verwacht de gemeente.

Om de vindbaarheid van het nieuwe meldpunt te vergroten, heeft Rotterdam speciale QR-raamstickers gemaakt. Deze stickers worden in februari uitgedeeld aan TTO-houders. Vanaf maart moeten alle TTO-taxi’s verplicht zijn voorzien van zo’n raamsticker. Ook op deze maatregel wordt door de gemeente gehandhaafd.

Bewustwording

Verder wil de gemeente meer bewustwording creëren onder consumenten over te hoge ritprijzen. Met een rekentool en door QR-onderborden bij zes populaire taxistandplaatsen te plaatsen, wil Rotterdam de reiziger inzicht geven in de hoogte van een eerlijke ritprijs en daarmee woekerprijzen tijdens de nachtelijke uren bestrijden. In mei moeten zowel de rekentool als de QR-borden klaar zijn voor gebruik.

Tot slot wil de gemeente dat het mogelijk wordt om het RTX-certificaat (Rotterdams Taxikeurmerk) in te trekken, als een chauffeur over de schreef gaat. “Wanneer aangetoond kan worden dat het lidmaatschap is ingetrokken op grond van misstanden, kan de betreffende chauffeur vervolgens één jaar geen taxivervoer aanbieden vanaf standplaatsen.” Om te voorkomen dat zo’n chauffeur zich aansluit bij een andere TTO en op die manier toch taxivervoer kan blijven aanbieden, wordt de intrekking gemeld bij het taxiloket.

Om dit voornemen te bewerkstelligen zal eerst de Rotterdamse taxiverordening aangepast moeten worden. Als het aan de gemeente ligt gebeurt dat september, zodat in oktober daadwerkelijk RTX-certificaten ingetrokken kunnen worden bij overtreding van de gestelde voorwaarden.

Ambassadeur

De gemeente benadrukt dat de maatregelen vooral zijn bedoeld voor taxichauffeurs die de regels aan hun laars lappen en zodoende de kwaliteit van het taxivervoer naar beneden halen. “De focus ligt dan ook op het aanpakken van deze groep chauffeurs. We vinden het belangrijk dat elke taxichauffeur zich gedraagt als ambassadeur van onze stad.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Rotterdam draait taxisector duimschroeven aan”

Stef Bouwhuis|30.01.24|14:52

Beste taxi ondernemers,

jullie lopen het risico dat de standplaatstaxi nooit meer gekozen gaat worden, omdat de Uber vooraf betalen methode dit soort misbruik voorkomt.

Kortom jullie moeten zelf campagne gaan maken om de ‘oplichters’ in jullie omgeving uit te leggen dat deze uit nood geboren oplichting de situatie alleen maar zal verslechteren.

Kom in actie! Ga desnoods met een CLEAN merk rondrijden en vertel aan je passagiers dat CLEAN rijders altijd op de meter rijden.

Rotterdam draait taxisector duimschroeven aan | TaxiPro
Taxistandplaats Rotterdam Centraal
Maatregelen

Rotterdam draait taxisector duimschroeven aan

De gemeente Rotterdam neemt neemt vier zware maatregelen om bepaalde misstanden in de Rotterdamse taxibranche te bestrijden. Foto: ProMedia

De gemeente is van plan misstanden in de Rotterdamse taxisector keihard aanpakken. In de deze week gepubliceerde Rotterdamse Taxi Aanpak (RTA) kondigt de gemeente vier zware maatregelen aan, die zowel de goedwillende taxichauffeur als de consument beter moeten beschermen en de kwaliteit van het taxivervoer moeten verbeteren. “Er gaat nu te veel mis.”

Reden voor de maatregelen zijn de uitkomsten van het mysteryguest-onderzoek, dat de gemeente afgelopen zomer liet uitvoeren. Daaruit blijkt namelijk 83 procent van de taxichauffeurs ’s nachts de taximeter niet gebruikt. Overdag laat slechts 17 procent de taximeter links liggen.

Volgens de regels zijn taxichauffeurs verplicht om op de meter te rijden, tenzij er een vaste prijsafspraak met de passagier is gemaakt. Hoewel er wettelijk vastgestelde maximumtarieven zijn, gelden deze niet bij laatstgenoemde optie. Het onderzoek toont aan dat ruim driekwart (76 procent) van de onderzochte taxichauffeurs hier vooral ’s nachts gebruik van maakt, om zo de maximumtarieven te mogen omzeilen. “In de praktijk hanteren chauffeurs regelmatig een werkwijze waarbij zij ter plaatse, zodra de klant zijn of haar bestemming heeft genoemd, een prijs noemen.”

Een andere optie, het aanbieden van een maximumprijs, is tijdens het onderzoek zelfs helemaal niet voorgekomen. “Waarschijnlijk omdat de chauffeurs er geen belang bij hebben om zelf initiatief te nemen voor een maximumprijs”, zo verklaren de onderzoekers.

Ritprijs

Wat ook opvalt is dat reizigers ’s nachts gemiddeld 69 procent te veel betalen voor hun rit. Overdag ligt datzelfde percentage op slechts 13 procent. “In het meest extreme geval betaalde de mysteryguest ’s nachts bijna vijf keer zo veel als het geschatte bedrag. Overdag was het grootste verschil iets meer dan twee keer zo veel.”

Tijdens het onderzoek werd een gemiddelde prijsschatting gehanteerd van 23 euro voor een taxirit in de nacht en 26 euro voor een rit overdag. In de nacht betaalden de mysteryguests in werkelijkheid gemiddeld 34 euro voor een rit, ruim 11 euro meer dan de vooraf ingeschatte prijs. Voor ritten die overdag plaatsvonden was het verschil beduidend kleiner. Gemiddeld betaalden mysteryguests daarvoor 28 euro, in plaats van de vooraf gemiddeld geschatte 26 euro.

Rotterdamse Taxi Aanpak

De conclusies uit het onderzoek baren wethouder Vincent Karremans (Mobiliteit) grote zorgen. “De taxi is een waardevol onderdeel van onze stad, maar er gaat nu te veel mis op de Rotterdamse taximarkt”, zegt de VVD-wethouder in een reactie op LinkedIn. De nieuwe Rotterdamse Taxi Aanpak (RTA) moet misstanden, zoals te dure ritjes, chauffeurs die weigeren op de meter rijden en een gebrek aan handhaving, op de Rotterdamse opstapmarkt zien te voorkomen.

De eerste maatregel die de gemeente daarvoor neemt, is een intensievere handhaving. “Het komende jaar zullen we vaker optredend te zien zijn, zowel voor taxichauffeurs als voor consumenten”, belooft de Rotterdamse gemeente. “Dit doen we door in het weekend onze taxihandhavers dedicated in te zetten voor taxicontroles. Dit betekent dat taxihandhavers van 21.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s ochtends een groot deel van alle standplaatsen kunnen nalopen en een groter aantal misstanden kunnen verhelpen.”

Taximeldpunt

Daarnaast roept de gemeente het Rotterdams Taximeldpunt in het leven. Passagiers kunnen voortaan via deze weg misstanden melden. “Een centraal meldpunt geeft informatie en inzicht in het functioneren van een TTO (Toegelaten Taxi Organisatie) en de kwaliteit van de door hen aangeboden dienstverlening. Daarbij heeft een centraal meldpunt een preventieve werking op het gedrag van chauffeurs”, zo verwacht de gemeente.

Om de vindbaarheid van het nieuwe meldpunt te vergroten, heeft Rotterdam speciale QR-raamstickers gemaakt. Deze stickers worden in februari uitgedeeld aan TTO-houders. Vanaf maart moeten alle TTO-taxi’s verplicht zijn voorzien van zo’n raamsticker. Ook op deze maatregel wordt door de gemeente gehandhaafd.

Bewustwording

Verder wil de gemeente meer bewustwording creëren onder consumenten over te hoge ritprijzen. Met een rekentool en door QR-onderborden bij zes populaire taxistandplaatsen te plaatsen, wil Rotterdam de reiziger inzicht geven in de hoogte van een eerlijke ritprijs en daarmee woekerprijzen tijdens de nachtelijke uren bestrijden. In mei moeten zowel de rekentool als de QR-borden klaar zijn voor gebruik.

Tot slot wil de gemeente dat het mogelijk wordt om het RTX-certificaat (Rotterdams Taxikeurmerk) in te trekken, als een chauffeur over de schreef gaat. “Wanneer aangetoond kan worden dat het lidmaatschap is ingetrokken op grond van misstanden, kan de betreffende chauffeur vervolgens één jaar geen taxivervoer aanbieden vanaf standplaatsen.” Om te voorkomen dat zo’n chauffeur zich aansluit bij een andere TTO en op die manier toch taxivervoer kan blijven aanbieden, wordt de intrekking gemeld bij het taxiloket.

Om dit voornemen te bewerkstelligen zal eerst de Rotterdamse taxiverordening aangepast moeten worden. Als het aan de gemeente ligt gebeurt dat september, zodat in oktober daadwerkelijk RTX-certificaten ingetrokken kunnen worden bij overtreding van de gestelde voorwaarden.

Ambassadeur

De gemeente benadrukt dat de maatregelen vooral zijn bedoeld voor taxichauffeurs die de regels aan hun laars lappen en zodoende de kwaliteit van het taxivervoer naar beneden halen. “De focus ligt dan ook op het aanpakken van deze groep chauffeurs. We vinden het belangrijk dat elke taxichauffeur zich gedraagt als ambassadeur van onze stad.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Rotterdam draait taxisector duimschroeven aan”

Stef Bouwhuis|30.01.24|14:52

Beste taxi ondernemers,

jullie lopen het risico dat de standplaatstaxi nooit meer gekozen gaat worden, omdat de Uber vooraf betalen methode dit soort misbruik voorkomt.

Kortom jullie moeten zelf campagne gaan maken om de ‘oplichters’ in jullie omgeving uit te leggen dat deze uit nood geboren oplichting de situatie alleen maar zal verslechteren.

Kom in actie! Ga desnoods met een CLEAN merk rondrijden en vertel aan je passagiers dat CLEAN rijders altijd op de meter rijden.