Witboek doelgroepenvervoer FNV
GROEPSVERVOER NOORD-BRABANT

’s Hertogenbosch besteedt groepsvervoer aan

Bron: FNV

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil opdrachtnemer(s) contracteren voor het uitvoeren van het dagelijks vervoer van leerlingen, jeugdigen en medewerkers naar school, werk en dagbehandeling. De inmiddels ingegane openbare aanbestedingsperiode sluit op 11 oktober 2022.

Het gaat om vervoer in Noordoost-Brabant. Gunningscriteria voor de twee percelen zijn gebaseerd op het Kwaliteit Implementatieplan (weging: 50) en duurzaamheid (10). De prijs weegt voor 40 punten mee. De looptijd van het contract is 72 maanden. Na het verstrijken van de initiële looptijd van zes jaar kan de overeenkomst van beide aan te besteden percelen worden verlengd met twee perioden van één jaar. Wat betreft de aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten, geldt de omvang van de huidige overeenkomst.

Bij de voorwaarden voor deelneming wordt onder andere  gekeken naar de geschiktheid de beroepsactiviteit uit te oefenen, eventuele uitsluitingsgronden, economische en financiële draagkracht en technische en beroepsbekwaamheid. Meer informatie is te lezen op de website van TenderNed,

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Jacques Geluk

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

’s Hertogenbosch besteedt groepsvervoer aan | TaxiPro
Witboek doelgroepenvervoer FNV
GROEPSVERVOER NOORD-BRABANT

’s Hertogenbosch besteedt groepsvervoer aan

Bron: FNV

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil opdrachtnemer(s) contracteren voor het uitvoeren van het dagelijks vervoer van leerlingen, jeugdigen en medewerkers naar school, werk en dagbehandeling. De inmiddels ingegane openbare aanbestedingsperiode sluit op 11 oktober 2022.

Het gaat om vervoer in Noordoost-Brabant. Gunningscriteria voor de twee percelen zijn gebaseerd op het Kwaliteit Implementatieplan (weging: 50) en duurzaamheid (10). De prijs weegt voor 40 punten mee. De looptijd van het contract is 72 maanden. Na het verstrijken van de initiële looptijd van zes jaar kan de overeenkomst van beide aan te besteden percelen worden verlengd met twee perioden van één jaar. Wat betreft de aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten, geldt de omvang van de huidige overeenkomst.

Bij de voorwaarden voor deelneming wordt onder andere  gekeken naar de geschiktheid de beroepsactiviteit uit te oefenen, eventuele uitsluitingsgronden, economische en financiële draagkracht en technische en beroepsbekwaamheid. Meer informatie is te lezen op de website van TenderNed,

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Jacques Geluk

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.