rmc, aardgas, taxi, leerlingenvervoer

‘CO2-uitstoot speelt kleine rol in vervoersaanbestedingen’

De overheid doet veel te weinig om de CO2-uitstoot in het leerlingen- en collectief vraagafhankelijk vervoer (contractvervoer) te verminderen. In 76 procent van de gevallen speelt CO2-reductie geen rol in de aanbestedingscriteria voor het contractvervoer. Dat blijkt uit onderzoek van CNG Net; exploitant van Groengas. “De richtlijnen van de overheid op gebied van duurzaam inkopen worden op deze manier in de praktijk niet volledig nageleefd. Mede als gevolg hiervan blijft Nederland achter in het behalen van Europese CO2-doelen”, vindt CNG Net.

Uit onderzoek van CNG Net naar klimaatbewust aanbesteden in het vraagafhankelijk en leerlingenvervoer (contractvervoer) blijkt dat van de 70 onderzochte aanbestedingen tussen 2011 en 2013, slechts in 17 gevallen harde eisen worden gesteld aan de CO2- uitstoot van voertuigen.

Concessie

“Het effectiefste criterium, een CO2-plafond dat beperkingen stelt aan de uitstoot gedurende de gehele concessie, wordt in geen enkele aanbesteding toegepast. Als er wel criteria zijn geformuleerd, dan zijn deze vaak indirect en hebben betrekking op de technische uitvoering van de concessie, bijvoorbeeld zuinig rijgedrag. Met voorbeeldig rijgedrag maak je echter een vervuilend voertuig niet schoon”, licht Jan Theo Hoefakker toe, projectmanager bij CNG Net.

Nederland loopt volgens hem nog ver achter bij de realisatie van Europese doelstellingen voor het terugbrengen van CO2-uitstoot. Hoefakker: “Met name de mobiliteitssector is hier debet aan. De Nederlandse overheid maakt te weinig gebruik van de invloed die ze op deze sector door aanbestedingen heeft om de CO2-uitstoot te reduceren.”

Contractvervoer

Het contractvervoer heeft een budget van 774 miljoen euro en is hiermee goed voor 64 procent van de totale taximarkt. “Gezien de uitstoot van CO2 in de vervoerssector en de omvang van het contractvervoer, ligt er hier voor de overheden een kans”, aldus Hoefakker.

Om invulling te geven aan het klimaatbeleid van de EU, heeft het Ministerie van Economische Zaken richtlijnen voor duurzaam inkopen opgesteld. Een deel van de duurzaamheidscriteria in deze richtlijnen heeft betrekking op reductie van CO2-uitstoot.

Valys

Uit het onderzoek van CNG Net blijkt dat deze richtlijnen vaak niet worden overgenomen in de aanbesteding van vervoersconcessies. Extra opvallend is, dat in de grootste contractvervoer concessie, die de rijksoverheid zelf aanbesteedt (Valys), in het geheel geen CO2-eisen zijn genoemd. “De richtlijn duurzaam inkopen lijkt niet serieus genomen te worden door de Rijksoverheid, als deze zelfs in eigen concessies wordt genegeerd”, aldus Hoefakker.

CNG Net helpt bedrijven, overheden en particulieren om schone mobiliteit mogelijk te maken. Het bedrijf realiseert dit door exploitatie van CNG-tankstations in Nederland. Op ruim 55 tankstations in Nederland van CNG Net kan CNG worden getankt. Groengas is een schone en goedkope brandstof die volledig CO2-neutraal is. CNG Net is een volle dochter van Ballast Nedam.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

‘CO2-uitstoot speelt kleine rol in vervoersaanbestedingen’ | TaxiPro
rmc, aardgas, taxi, leerlingenvervoer

‘CO2-uitstoot speelt kleine rol in vervoersaanbestedingen’

De overheid doet veel te weinig om de CO2-uitstoot in het leerlingen- en collectief vraagafhankelijk vervoer (contractvervoer) te verminderen. In 76 procent van de gevallen speelt CO2-reductie geen rol in de aanbestedingscriteria voor het contractvervoer. Dat blijkt uit onderzoek van CNG Net; exploitant van Groengas. “De richtlijnen van de overheid op gebied van duurzaam inkopen worden op deze manier in de praktijk niet volledig nageleefd. Mede als gevolg hiervan blijft Nederland achter in het behalen van Europese CO2-doelen”, vindt CNG Net.

Uit onderzoek van CNG Net naar klimaatbewust aanbesteden in het vraagafhankelijk en leerlingenvervoer (contractvervoer) blijkt dat van de 70 onderzochte aanbestedingen tussen 2011 en 2013, slechts in 17 gevallen harde eisen worden gesteld aan de CO2- uitstoot van voertuigen.

Concessie

“Het effectiefste criterium, een CO2-plafond dat beperkingen stelt aan de uitstoot gedurende de gehele concessie, wordt in geen enkele aanbesteding toegepast. Als er wel criteria zijn geformuleerd, dan zijn deze vaak indirect en hebben betrekking op de technische uitvoering van de concessie, bijvoorbeeld zuinig rijgedrag. Met voorbeeldig rijgedrag maak je echter een vervuilend voertuig niet schoon”, licht Jan Theo Hoefakker toe, projectmanager bij CNG Net.

Nederland loopt volgens hem nog ver achter bij de realisatie van Europese doelstellingen voor het terugbrengen van CO2-uitstoot. Hoefakker: “Met name de mobiliteitssector is hier debet aan. De Nederlandse overheid maakt te weinig gebruik van de invloed die ze op deze sector door aanbestedingen heeft om de CO2-uitstoot te reduceren.”

Contractvervoer

Het contractvervoer heeft een budget van 774 miljoen euro en is hiermee goed voor 64 procent van de totale taximarkt. “Gezien de uitstoot van CO2 in de vervoerssector en de omvang van het contractvervoer, ligt er hier voor de overheden een kans”, aldus Hoefakker.

Om invulling te geven aan het klimaatbeleid van de EU, heeft het Ministerie van Economische Zaken richtlijnen voor duurzaam inkopen opgesteld. Een deel van de duurzaamheidscriteria in deze richtlijnen heeft betrekking op reductie van CO2-uitstoot.

Valys

Uit het onderzoek van CNG Net blijkt dat deze richtlijnen vaak niet worden overgenomen in de aanbesteding van vervoersconcessies. Extra opvallend is, dat in de grootste contractvervoer concessie, die de rijksoverheid zelf aanbesteedt (Valys), in het geheel geen CO2-eisen zijn genoemd. “De richtlijn duurzaam inkopen lijkt niet serieus genomen te worden door de Rijksoverheid, als deze zelfs in eigen concessies wordt genegeerd”, aldus Hoefakker.

CNG Net helpt bedrijven, overheden en particulieren om schone mobiliteit mogelijk te maken. Het bedrijf realiseert dit door exploitatie van CNG-tankstations in Nederland. Op ruim 55 tankstations in Nederland van CNG Net kan CNG worden getankt. Groengas is een schone en goedkope brandstof die volledig CO2-neutraal is. CNG Net is een volle dochter van Ballast Nedam.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.