taxibord, taxi, station

Subsidie-projecten voor meer taxigebruik naar station mislukken

Een poging van de Nederlandse overheid om met 4,5 miljoen euro subsidie innovatief reizen van en naar het station te stimuleren, is mislukt. De ruim 20 projecten die met steun van het ministerie van Infrastructuur zijn opgezet, hebben niet aantoonbaar tot meer reizigers geleid. Uit een evaluatie door het bureau MuConsult blijkt dat vooral de gesubsidieerde taxi-projecten mislukten omdat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Bovendien moet er beter onderzoek gedaan worden naar de resultaten die dergelijke subsidies opleveren. Want soms is alleen een procesbeschrijving voldoende voor het ontvangen van de subsidie.

De verwachting was dat een betere bereikbaarheid van het station tot meer treinreizigers zou leiden. Onder de subsidieprogramma’s vielen ook vijf projecten om de rol van de taxi in het voor- en natransport te versterken: NS Zonetaxi, TaxiID, Taxiboeken, De Servicetaxi (Utrechtshuttle) en Duurzaam ontzorgd/Greenvite.

Miljoenensubsidie

Ondanks dat de miljoenensubsidie niet tot enig resultaat heeft geleid, vindt MuConsult de proef toch enigszins geslaagd. “De gehonoreerde projecten hebben allen tot vernieuwingen of verbeteringen van het voor- en natransport binnen de reisketen geleid. Daarmee dragen de projecten bij aan de uiteindelijke doelstelling van het subsidieprogramma, namelijk het stimuleren van nieuwe initiatieven op het gebied van voor- en natransport”, luidt de conclusie van de resultaatmeting programma ‘Innovatief reizen van en naar het station’.

Tijdens de uitvoering van de resultaatmeting is gebleken dat niet alle (zelf)evaluaties volgens een goede methode zijn uitgevoerd en dat voor veel projecten geen ervaringsgegevens van treinreizigers beschikbaar zijn. Hierdoor leveren diverse projecten veel te weinig kennis op. Voor veel gehonoreerde projecten is door de aanvrager alleen een procesbeschrijving opgeleverd, waarin de stappen die tijdens het project gezet zijn, zijn verantwoord. In veel gevallen ontbreekt informatie over de kennis, de waardering en het gebruik van de innovatieve producten en diensten en de effecten op het voor- en natransport en het treingebruik.

Resultaten

De NS Zonetaxi is eigenlijk het enige gesubsidieerde taxiproject dat ten tijde van de evaluatie tot een merkbare, door reizigers gewaardeerde verbetering in het voor- en natransport per taxi heeft geleid. Van twee andere projecten, te weten TaxiID en Taxiboeken, bleek het resultaat niet goed te kwalificeren. Dat komt vooral omdat TaxiID in de zelfevaluatie geen mededelingen heeft gedaan over het aantal geboekte ritten via de app. Hetzelfde zou voor de Hopper hebben gegolden, ware het niet dat deze dienst door het faillissement van de aanvrager beëindigd moest worden.

NS Zonetaxi

De NS Zonetaxi neemt de onzekerheid bij reizigers over de taxikosten weg door te werken met een transparant tarief dat gekoppeld is aan de af te leggen afstand. De taxi kan tot 30 minuten voor aanvang van de reis met de OV-chipkaart gereserveerd worden en reizigers zijn er daarbij van verzekerd dat de taxi op het bestemmingsstation op hen staat te wachten. De samenwerking tussen NS en KNV Taxi maakt het makkelijker om de NS Zonetaxi snel en tegen geringe kosten naar andere plaatsen uit te breiden en om deze dienst bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

De NS Zonetaxi is op 28 november 2012 op 23 stations gelanceerd, hetgeen er drie meer waren dan gepland. Tot 10 maart 2013 hadden 1.448 reizigers zich aangemeld om van de NS Zonetaxi gebruik te kunnen maken en waren er in totaal 518 ritten met een NS Zonetaxi gemaakt. Klanten zijn in het algemeen tevreden over deze taxidienst: 72% van de klanten geeft een 7 of hoger. Daarbij zou een klein deel van de klanten hun treinreis niet gemaakt hebben als de NS Zonetaxi er niet zou zijn geweest (7%) en is een deel van de klanten door de NS Zonetaxi vaker met de trein gaan reizen (13%).

Weliswaar reisden er ten tijde van de evaluatie minder mensen met de NS Zonetaxi dan door hen was ingeschat, maar de initiatiefnemers zijn tevreden over de opzet en uitvoering van de dienst en wijzen erop dat de acceptatie van nieuwe diensten in het ketenvervoer vaak een langere aanlooptijd hebben. Eind 2013 was de NS Zonetaxi op 49 stationslocaties beschikbaar.

TaxiID

TaxiID geeft treinreizigers via een app en website inzicht in de beschikbaarheid, prijs, kwaliteit, luxe en milieuvriendelijkheid van taxi’s in de buurt van een stationslocatie. “In hoeverre de app ook door treinreizigers omarmd wordt is niet duidelijk. De zelfevaluatie bevat namelijk geen informatie over het aantal taxiritten dat met behulp van de app geboekt is en ook niet over de mate waarin treinreizigers de app weten te vinden om hun voor- en/of natransport te regelen”, aldus MuConsult.

Het is TaxiID gelukt om ruim 200 taxibedrijven aan te sluiten. Maar de initiatiefnemers vrezen dat treinreizigers TaxiID minder snel en makkelijk zullen vinden dan concurrerende taxi-apps. “Verdere grootschalige implementatie bleek lastig: voor TaxiID is het moeilijk en duur om de consument te bereiken en ontwikkeling van andere taxi-app’s vergroten de concurrentie en zorgen voor verwarring bij consumenten”, aldus de evaluatie. Hoewel TaxiID in 2011 nog de innovatieprijs won, wordt er dus kennelijk nauwelijks gebruik van gemaakt.

Op basis van de internetenquête kan echter wel geconcludeerd worden dat er een markt is voor diensten als TaxiID. Ruim een derde van de respondenten heeft een (heel) positieve indruk van het project (38%). Respondenten vinden de dienst die TaxiID biedt gemakkelijk (71%), snel (71%), comfortabel (69%), flexibel (67%), vernieuwend (66%) en aansprekend (63%). Ruim een derde van de respondenten denkt dat de dienst ook meerwaarde voor henzelf zal hebben (34%).

Taxiboeken

Taxiboeken.nl richt zich op stations waar treinreizigers geen gebruik van de NS Zonetaxi kunnen maken en er ook niet altijd straattaxi’s op treinreizigers staan te wachten. Taxiboeken richt zich op het vooraf boeken van een taxirit om zo de aansluiting van vraag en aanbod te verbeteren, vertrek- en aankomsttijd beter te kunnen garanderen, de terugreis eenvoudiger te kunnen regelen, de taxirit makkelijker te kunnen betalen en de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren.

Tijdens de pilotperiode hebben 200 mensen van deze taxidienst gebruik gemaakt. In hoeverre de nieuwe dienst tot wijzigingen in het reisgedrag heeft geleid is niet duidelijk. Ook de initiatiefnemers van Taxiboeken.nl constateren dat zij niet de enige speler op de taximarkt zijn met nieuwe ideeën voor het boeken en gebruiken van de taxi in het voor- en natransport. Zij merken daarbij op dat zij voor een succesvolle, grootschalige implementatie afhankelijk zijn van de medewerking van andere partijen. Hierdoor is de zichtbaarheid richting potentiële gebruikers minder groot dan zij aanvankelijk hadden ingeschat.

Utrecht Shuttle

De Servicetaxi (Utrecht Shuttle) richt zich op het gedeeld taxivervoer voor de ‘first en last mile’, met name richting de bedrijventerreinen Lage Weide, Papendorp en Rijnsweerd (Utrecht). Door omstandigheden moest de pilotperiode met de Utrechtshuttle flink worden ingekort. Ook het aantal werkgevers/instituten dat aan de pilot meedeed was fors minder dan op grond van eerdere toezeggingen de verwachting was.

Uiteindelijk hebben twee partijen, SIOO en Apollo Hotel, daadwerkelijk opdracht gegeven voor het vervoer per Utrechtshuttle. Uit onderzoek onder de gebruikers van de Utrechtshuttle blijkt dat de nieuwe dienst niet tot ander reisgedrag en/of extra vraag naar vervoer vanaf station Utrecht Centraal heeft geleid.

Duurzaam ontzorgd/Greenvite

Het Greenvite pilotproject richtte zich op de zakelijke reiziger. Bezoekers van bedrijven in de omgeving van Den Bosch konden via de app Go About (gekoppeld aan outlook afspraken) makkelijk een elektrische taxi boeken die aansloot op hun treinreis. Het product is vanaf 4 oktober 2012 meerdere keren ingezet bij congressen rond Den Bosch. Zowel in combinatie met een treintaxi als zonder de taxi toevoeging.

Organisaties zijn volgens de initiatiefnemers echter terughoudend in het aanbieden en opstarten van projecten die de mobiliteit van werknemers beogen te wijzigen. Daarom is het resultaat van het project beperkt gebleven tot een webapplicatie en is de samenwerking op de weg nauwelijks van de grond gekomen.

Subsidie binnenhalen

Hoeveel euro de individuele taxiprojecten precies hebben ontvangen van de overheid is niet bekendgemaakt. Overigens staan bovenstaande projecten los van de miljoenensubsidie die Prestige GreenCab ontving voor het innoveren van elektrisch taxivervoer. Maar ook bij dat project bleek het inleveren van een procesbijschrijving en het halen van wat ‘mijlpalen’ voldoende om miljoenen aan subsidie binnen te harken. Dat bedrijf is inmiddels opgehouden te bestaan.

In hoeverre overige ondernemingen last hebben gehad marktverstoring door de genoemde gesubsidieerde projecten en bedrijven, is niet onderzocht. Staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA, Infrastructuur) zal binnenkort een brief aan de Tweede Kamer sturen over de miljoenen aan belastinggeld die in de projecten zijn gestoken en dus tot een zeer mager resultaat hebben geleid.

Download het volledige rapport: ‘Innovatief reizen van en naar het station’

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

14 reacties op “Subsidie-projecten voor meer taxigebruik naar station mislukken”

Gino de Vries|06.03.14|10:04

Stompzinnigheid viert hoogtij bij de Overheid en er zullen altijd slimme jongens en meisjes blijven die op de emotie of de laatse mode gril ( Lees: Milieu )van de wereldvreemde politici weten in te spelen om op die manier aan het subsidie infuus te komen.
Als de markt zich leent zal er geïnvesteerd worden en zo niet dan zal het subsidie infuus altijd noodzakelijk blijven en zoals het verleden ons leert zal er per definitie niet aan verwachtingen worden voldaan.

Ton van Dalfsen|06.03.14|13:14

En wie steekt die miljoenen subsidies in hun zak? NS en de grote partijen zoals Connexxion etc. Dag miljoenen voor iets wat toch niet zal slagen. De overheid wil het wiel weer uitvinden ! wordt wakker ! Het is er al ! Treintaxi hadden we toen ook al. MISLUKT. Ook de bereikbaarheid van de stations al. Ik maak het dagelijks mee op schiphol want als je klanten brengt die met de trein mee willen kun je daar niet afzetten , en de klanten hoeven niet met het vliegtuig mee.

Ton van Dalfsen|06.03.14|13:18

want je hebt daar beneden bij het treinstation zo € 90 bekeuring aan je broek. En wat dacht je van Amsterdam CS , Kun je ook niet komen want is alleen bestemd voor de tto aangeslotenen. Al die subsidies is geld wat zo in het putje weg stroomt. En wat zal dit rapport gekost hebben ? zal niet misselijk zijn geweest.

Ton van Dalfsen|06.03.14|13:43

Voordat het rapport klaar is was er eerst een werkgroepje gevormt. Tja dan moet nog een stationnetje bezocht worden ( snoepreisje binnenland ) En wat steken ze daar op ? Hé leuk dat jij er weer bent tijd geleden zeg. Lunch hier , dinner daar. Volgende dag op kantoortje, grafiekjes maken van de gegevens die worden ingevoerd , alleen die gegevens zullen ergens uit worden gehaald. Rapportje maken. klaar. Factuurtje maken. Hé collega heb jij nog onkosten gemaakt ? Ja uh een flesje water gekocht op

Ton van Dalfsen|06.03.14|13:44

het stationnetje gekocht. Ja die moet ook op de factuur. Zo klaar.

Dirk Den Boer|07.03.14|08:05

subsidie 4.500.000 / ( NS zonetaxi 518p +taxiboeken 200p) = 6267 euro per rit?
Wellicht onjuist maar zelfs bij een factor 10 ernaast weggegooid geld voor projecten die kannibalistisch zijn voor de taxibranch. Dank je wel, KNV-taxi voor het niet behartigen van 80% van de taxibedrijven in Nederland.

Gino de Vries|07.03.14|17:18

KNV taxi heeft nog nooit iets betekend voor de ZZPer, KNV-taxi is de fazal van de grote bedrijven en met namen van Connexxion de Frans moloch die alle kleine taxi bedrijfjes op z’n pad kapot maakt, ook bij het KNV-taxi is het pluche vervangen door klittenband en daar zitten dan weer totaal overbodige onrendabelen op, jA knikkers voor de Overheid die elke bullshit maatregel legitimeerd met “argument” dat het één en ander is besloten na “overleg” met KNV-taxi, ook in deze word de burger verraden.

Renate Wijermars|08.03.14|06:50

Het taxibedrijf waar ik werk heeft jaren de treintaxi gereden, wij allen wisten dat zone taxi zou mislukken. De eenvoud van de treintaxi doet veel reizigers er toe om er gebruik van te maken. Simpel een kaartje kunnen kopen, contact aan de zuil met de centrale, de service die wij hooghielden ze waren zeer tevreden. Waarom niet gewoon weer de treintaxi in het leven roepen. De hele investering van zonetaxi was niet nodig geweest, weg gegooid geld.
Renate

Ton van Dalfsen|08.03.14|12:16

Precies Gino, Daarom zal ik geen lid worden van het KNV zolang daar de grote partijen de meeste stemmen hebben. En al zou ik lid zijn had ik die allang opgezegt. Als kleine partij of ZZPer geef je een suggestie/idee wat misschien niet goed is voor de grote partijen wordt het in de vergadering weggestemd door de grote jongens , En als ik het goed heb begrepen worden de vergaderingen steeds minder bezocht door de kleinere zoals wij allen.

Ton van Dalfsen|08.03.14|12:18

Mijn idee is daarom dat er een aparte belangen organisatie komt voor de kleine bedrijven en ZZPers die een tegenhanger vormen. En ook mee kunnen overleggen met de overheid. Lidmaatschap bij KNV geeft voor mij geen toegevoegde waarde.

Ton van Dalfsen|08.03.14|12:23

En TREINTAXI: was goed , alleen zou het zo moeten zijn dat alle taxi’s van NL dat mogen doen. Treintaxi kaartje bij de chauffeur inleveren , en dan gewoon op de meter rijden en je factuur indienen. met de bonnen. Zo stimuleer je ALLE taxi’s van NL en niet de grote die maar groter willen worden over de ruggen van hun COLLEGA’s

Ton van Dalfsen|08.03.14|13:42

De overheid zou nu een voorbeeld kunnen geven om met de zone taxi mee te stoppen en weer de Treintaxi oppakken in een betere vorm waarbij alle taxibedrijven van kunnen/willen mee profiteren. De overheid kan daardoor de branche een boost geven zonder ook maar iemand over te slaan. Als ze dat eerder hadden gedaan hadden ze die 4,5 miljoen euro daarvoor kunnen gebruiken met een 100% slagings kans. Ik doe hierbij een oproep aan de overheid: luister naar de kleine bedrijven en/of ZZPers.

Ton van Dalfsen|08.03.14|13:44

Ik sta open voor een gesprek met de overheid en denk ook vele mede collega’s. om aan deel te nemen

Hans de Koning|11.03.14|21:03

Treintaxi was een enorme fraudemagneet en is daarom mislukt! 1 rit met 3 passagiers rijden, 1 passagier noteren. Vervolgens 2 ritten contant rijden, en als treintaxirit wegboeken: $€$€$€!

Subsidie-projecten voor meer taxigebruik naar station mislukken | TaxiPro
taxibord, taxi, station

Subsidie-projecten voor meer taxigebruik naar station mislukken

Een poging van de Nederlandse overheid om met 4,5 miljoen euro subsidie innovatief reizen van en naar het station te stimuleren, is mislukt. De ruim 20 projecten die met steun van het ministerie van Infrastructuur zijn opgezet, hebben niet aantoonbaar tot meer reizigers geleid. Uit een evaluatie door het bureau MuConsult blijkt dat vooral de gesubsidieerde taxi-projecten mislukten omdat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Bovendien moet er beter onderzoek gedaan worden naar de resultaten die dergelijke subsidies opleveren. Want soms is alleen een procesbeschrijving voldoende voor het ontvangen van de subsidie.

De verwachting was dat een betere bereikbaarheid van het station tot meer treinreizigers zou leiden. Onder de subsidieprogramma’s vielen ook vijf projecten om de rol van de taxi in het voor- en natransport te versterken: NS Zonetaxi, TaxiID, Taxiboeken, De Servicetaxi (Utrechtshuttle) en Duurzaam ontzorgd/Greenvite.

Miljoenensubsidie

Ondanks dat de miljoenensubsidie niet tot enig resultaat heeft geleid, vindt MuConsult de proef toch enigszins geslaagd. “De gehonoreerde projecten hebben allen tot vernieuwingen of verbeteringen van het voor- en natransport binnen de reisketen geleid. Daarmee dragen de projecten bij aan de uiteindelijke doelstelling van het subsidieprogramma, namelijk het stimuleren van nieuwe initiatieven op het gebied van voor- en natransport”, luidt de conclusie van de resultaatmeting programma ‘Innovatief reizen van en naar het station’.

Tijdens de uitvoering van de resultaatmeting is gebleken dat niet alle (zelf)evaluaties volgens een goede methode zijn uitgevoerd en dat voor veel projecten geen ervaringsgegevens van treinreizigers beschikbaar zijn. Hierdoor leveren diverse projecten veel te weinig kennis op. Voor veel gehonoreerde projecten is door de aanvrager alleen een procesbeschrijving opgeleverd, waarin de stappen die tijdens het project gezet zijn, zijn verantwoord. In veel gevallen ontbreekt informatie over de kennis, de waardering en het gebruik van de innovatieve producten en diensten en de effecten op het voor- en natransport en het treingebruik.

Resultaten

De NS Zonetaxi is eigenlijk het enige gesubsidieerde taxiproject dat ten tijde van de evaluatie tot een merkbare, door reizigers gewaardeerde verbetering in het voor- en natransport per taxi heeft geleid. Van twee andere projecten, te weten TaxiID en Taxiboeken, bleek het resultaat niet goed te kwalificeren. Dat komt vooral omdat TaxiID in de zelfevaluatie geen mededelingen heeft gedaan over het aantal geboekte ritten via de app. Hetzelfde zou voor de Hopper hebben gegolden, ware het niet dat deze dienst door het faillissement van de aanvrager beëindigd moest worden.

NS Zonetaxi

De NS Zonetaxi neemt de onzekerheid bij reizigers over de taxikosten weg door te werken met een transparant tarief dat gekoppeld is aan de af te leggen afstand. De taxi kan tot 30 minuten voor aanvang van de reis met de OV-chipkaart gereserveerd worden en reizigers zijn er daarbij van verzekerd dat de taxi op het bestemmingsstation op hen staat te wachten. De samenwerking tussen NS en KNV Taxi maakt het makkelijker om de NS Zonetaxi snel en tegen geringe kosten naar andere plaatsen uit te breiden en om deze dienst bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

De NS Zonetaxi is op 28 november 2012 op 23 stations gelanceerd, hetgeen er drie meer waren dan gepland. Tot 10 maart 2013 hadden 1.448 reizigers zich aangemeld om van de NS Zonetaxi gebruik te kunnen maken en waren er in totaal 518 ritten met een NS Zonetaxi gemaakt. Klanten zijn in het algemeen tevreden over deze taxidienst: 72% van de klanten geeft een 7 of hoger. Daarbij zou een klein deel van de klanten hun treinreis niet gemaakt hebben als de NS Zonetaxi er niet zou zijn geweest (7%) en is een deel van de klanten door de NS Zonetaxi vaker met de trein gaan reizen (13%).

Weliswaar reisden er ten tijde van de evaluatie minder mensen met de NS Zonetaxi dan door hen was ingeschat, maar de initiatiefnemers zijn tevreden over de opzet en uitvoering van de dienst en wijzen erop dat de acceptatie van nieuwe diensten in het ketenvervoer vaak een langere aanlooptijd hebben. Eind 2013 was de NS Zonetaxi op 49 stationslocaties beschikbaar.

TaxiID

TaxiID geeft treinreizigers via een app en website inzicht in de beschikbaarheid, prijs, kwaliteit, luxe en milieuvriendelijkheid van taxi’s in de buurt van een stationslocatie. “In hoeverre de app ook door treinreizigers omarmd wordt is niet duidelijk. De zelfevaluatie bevat namelijk geen informatie over het aantal taxiritten dat met behulp van de app geboekt is en ook niet over de mate waarin treinreizigers de app weten te vinden om hun voor- en/of natransport te regelen”, aldus MuConsult.

Het is TaxiID gelukt om ruim 200 taxibedrijven aan te sluiten. Maar de initiatiefnemers vrezen dat treinreizigers TaxiID minder snel en makkelijk zullen vinden dan concurrerende taxi-apps. “Verdere grootschalige implementatie bleek lastig: voor TaxiID is het moeilijk en duur om de consument te bereiken en ontwikkeling van andere taxi-app’s vergroten de concurrentie en zorgen voor verwarring bij consumenten”, aldus de evaluatie. Hoewel TaxiID in 2011 nog de innovatieprijs won, wordt er dus kennelijk nauwelijks gebruik van gemaakt.

Op basis van de internetenquête kan echter wel geconcludeerd worden dat er een markt is voor diensten als TaxiID. Ruim een derde van de respondenten heeft een (heel) positieve indruk van het project (38%). Respondenten vinden de dienst die TaxiID biedt gemakkelijk (71%), snel (71%), comfortabel (69%), flexibel (67%), vernieuwend (66%) en aansprekend (63%). Ruim een derde van de respondenten denkt dat de dienst ook meerwaarde voor henzelf zal hebben (34%).

Taxiboeken

Taxiboeken.nl richt zich op stations waar treinreizigers geen gebruik van de NS Zonetaxi kunnen maken en er ook niet altijd straattaxi’s op treinreizigers staan te wachten. Taxiboeken richt zich op het vooraf boeken van een taxirit om zo de aansluiting van vraag en aanbod te verbeteren, vertrek- en aankomsttijd beter te kunnen garanderen, de terugreis eenvoudiger te kunnen regelen, de taxirit makkelijker te kunnen betalen en de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren.

Tijdens de pilotperiode hebben 200 mensen van deze taxidienst gebruik gemaakt. In hoeverre de nieuwe dienst tot wijzigingen in het reisgedrag heeft geleid is niet duidelijk. Ook de initiatiefnemers van Taxiboeken.nl constateren dat zij niet de enige speler op de taximarkt zijn met nieuwe ideeën voor het boeken en gebruiken van de taxi in het voor- en natransport. Zij merken daarbij op dat zij voor een succesvolle, grootschalige implementatie afhankelijk zijn van de medewerking van andere partijen. Hierdoor is de zichtbaarheid richting potentiële gebruikers minder groot dan zij aanvankelijk hadden ingeschat.

Utrecht Shuttle

De Servicetaxi (Utrecht Shuttle) richt zich op het gedeeld taxivervoer voor de ‘first en last mile’, met name richting de bedrijventerreinen Lage Weide, Papendorp en Rijnsweerd (Utrecht). Door omstandigheden moest de pilotperiode met de Utrechtshuttle flink worden ingekort. Ook het aantal werkgevers/instituten dat aan de pilot meedeed was fors minder dan op grond van eerdere toezeggingen de verwachting was.

Uiteindelijk hebben twee partijen, SIOO en Apollo Hotel, daadwerkelijk opdracht gegeven voor het vervoer per Utrechtshuttle. Uit onderzoek onder de gebruikers van de Utrechtshuttle blijkt dat de nieuwe dienst niet tot ander reisgedrag en/of extra vraag naar vervoer vanaf station Utrecht Centraal heeft geleid.

Duurzaam ontzorgd/Greenvite

Het Greenvite pilotproject richtte zich op de zakelijke reiziger. Bezoekers van bedrijven in de omgeving van Den Bosch konden via de app Go About (gekoppeld aan outlook afspraken) makkelijk een elektrische taxi boeken die aansloot op hun treinreis. Het product is vanaf 4 oktober 2012 meerdere keren ingezet bij congressen rond Den Bosch. Zowel in combinatie met een treintaxi als zonder de taxi toevoeging.

Organisaties zijn volgens de initiatiefnemers echter terughoudend in het aanbieden en opstarten van projecten die de mobiliteit van werknemers beogen te wijzigen. Daarom is het resultaat van het project beperkt gebleven tot een webapplicatie en is de samenwerking op de weg nauwelijks van de grond gekomen.

Subsidie binnenhalen

Hoeveel euro de individuele taxiprojecten precies hebben ontvangen van de overheid is niet bekendgemaakt. Overigens staan bovenstaande projecten los van de miljoenensubsidie die Prestige GreenCab ontving voor het innoveren van elektrisch taxivervoer. Maar ook bij dat project bleek het inleveren van een procesbijschrijving en het halen van wat ‘mijlpalen’ voldoende om miljoenen aan subsidie binnen te harken. Dat bedrijf is inmiddels opgehouden te bestaan.

In hoeverre overige ondernemingen last hebben gehad marktverstoring door de genoemde gesubsidieerde projecten en bedrijven, is niet onderzocht. Staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA, Infrastructuur) zal binnenkort een brief aan de Tweede Kamer sturen over de miljoenen aan belastinggeld die in de projecten zijn gestoken en dus tot een zeer mager resultaat hebben geleid.

Download het volledige rapport: ‘Innovatief reizen van en naar het station’

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

14 reacties op “Subsidie-projecten voor meer taxigebruik naar station mislukken”

Gino de Vries|06.03.14|10:04

Stompzinnigheid viert hoogtij bij de Overheid en er zullen altijd slimme jongens en meisjes blijven die op de emotie of de laatse mode gril ( Lees: Milieu )van de wereldvreemde politici weten in te spelen om op die manier aan het subsidie infuus te komen.
Als de markt zich leent zal er geïnvesteerd worden en zo niet dan zal het subsidie infuus altijd noodzakelijk blijven en zoals het verleden ons leert zal er per definitie niet aan verwachtingen worden voldaan.

Ton van Dalfsen|06.03.14|13:14

En wie steekt die miljoenen subsidies in hun zak? NS en de grote partijen zoals Connexxion etc. Dag miljoenen voor iets wat toch niet zal slagen. De overheid wil het wiel weer uitvinden ! wordt wakker ! Het is er al ! Treintaxi hadden we toen ook al. MISLUKT. Ook de bereikbaarheid van de stations al. Ik maak het dagelijks mee op schiphol want als je klanten brengt die met de trein mee willen kun je daar niet afzetten , en de klanten hoeven niet met het vliegtuig mee.

Ton van Dalfsen|06.03.14|13:18

want je hebt daar beneden bij het treinstation zo € 90 bekeuring aan je broek. En wat dacht je van Amsterdam CS , Kun je ook niet komen want is alleen bestemd voor de tto aangeslotenen. Al die subsidies is geld wat zo in het putje weg stroomt. En wat zal dit rapport gekost hebben ? zal niet misselijk zijn geweest.

Ton van Dalfsen|06.03.14|13:43

Voordat het rapport klaar is was er eerst een werkgroepje gevormt. Tja dan moet nog een stationnetje bezocht worden ( snoepreisje binnenland ) En wat steken ze daar op ? Hé leuk dat jij er weer bent tijd geleden zeg. Lunch hier , dinner daar. Volgende dag op kantoortje, grafiekjes maken van de gegevens die worden ingevoerd , alleen die gegevens zullen ergens uit worden gehaald. Rapportje maken. klaar. Factuurtje maken. Hé collega heb jij nog onkosten gemaakt ? Ja uh een flesje water gekocht op

Ton van Dalfsen|06.03.14|13:44

het stationnetje gekocht. Ja die moet ook op de factuur. Zo klaar.

Dirk Den Boer|07.03.14|08:05

subsidie 4.500.000 / ( NS zonetaxi 518p +taxiboeken 200p) = 6267 euro per rit?
Wellicht onjuist maar zelfs bij een factor 10 ernaast weggegooid geld voor projecten die kannibalistisch zijn voor de taxibranch. Dank je wel, KNV-taxi voor het niet behartigen van 80% van de taxibedrijven in Nederland.

Gino de Vries|07.03.14|17:18

KNV taxi heeft nog nooit iets betekend voor de ZZPer, KNV-taxi is de fazal van de grote bedrijven en met namen van Connexxion de Frans moloch die alle kleine taxi bedrijfjes op z’n pad kapot maakt, ook bij het KNV-taxi is het pluche vervangen door klittenband en daar zitten dan weer totaal overbodige onrendabelen op, jA knikkers voor de Overheid die elke bullshit maatregel legitimeerd met “argument” dat het één en ander is besloten na “overleg” met KNV-taxi, ook in deze word de burger verraden.

Renate Wijermars|08.03.14|06:50

Het taxibedrijf waar ik werk heeft jaren de treintaxi gereden, wij allen wisten dat zone taxi zou mislukken. De eenvoud van de treintaxi doet veel reizigers er toe om er gebruik van te maken. Simpel een kaartje kunnen kopen, contact aan de zuil met de centrale, de service die wij hooghielden ze waren zeer tevreden. Waarom niet gewoon weer de treintaxi in het leven roepen. De hele investering van zonetaxi was niet nodig geweest, weg gegooid geld.
Renate

Ton van Dalfsen|08.03.14|12:16

Precies Gino, Daarom zal ik geen lid worden van het KNV zolang daar de grote partijen de meeste stemmen hebben. En al zou ik lid zijn had ik die allang opgezegt. Als kleine partij of ZZPer geef je een suggestie/idee wat misschien niet goed is voor de grote partijen wordt het in de vergadering weggestemd door de grote jongens , En als ik het goed heb begrepen worden de vergaderingen steeds minder bezocht door de kleinere zoals wij allen.

Ton van Dalfsen|08.03.14|12:18

Mijn idee is daarom dat er een aparte belangen organisatie komt voor de kleine bedrijven en ZZPers die een tegenhanger vormen. En ook mee kunnen overleggen met de overheid. Lidmaatschap bij KNV geeft voor mij geen toegevoegde waarde.

Ton van Dalfsen|08.03.14|12:23

En TREINTAXI: was goed , alleen zou het zo moeten zijn dat alle taxi’s van NL dat mogen doen. Treintaxi kaartje bij de chauffeur inleveren , en dan gewoon op de meter rijden en je factuur indienen. met de bonnen. Zo stimuleer je ALLE taxi’s van NL en niet de grote die maar groter willen worden over de ruggen van hun COLLEGA’s

Ton van Dalfsen|08.03.14|13:42

De overheid zou nu een voorbeeld kunnen geven om met de zone taxi mee te stoppen en weer de Treintaxi oppakken in een betere vorm waarbij alle taxibedrijven van kunnen/willen mee profiteren. De overheid kan daardoor de branche een boost geven zonder ook maar iemand over te slaan. Als ze dat eerder hadden gedaan hadden ze die 4,5 miljoen euro daarvoor kunnen gebruiken met een 100% slagings kans. Ik doe hierbij een oproep aan de overheid: luister naar de kleine bedrijven en/of ZZPers.

Ton van Dalfsen|08.03.14|13:44

Ik sta open voor een gesprek met de overheid en denk ook vele mede collega’s. om aan deel te nemen

Hans de Koning|11.03.14|21:03

Treintaxi was een enorme fraudemagneet en is daarom mislukt! 1 rit met 3 passagiers rijden, 1 passagier noteren. Vervolgens 2 ritten contant rijden, en als treintaxirit wegboeken: $€$€$€!