Belastingdienst, workshop Boordcomputer Taxi, Nationale Taxidag 2014

Antwoorden van Belastingdienst over de Boordcomputer Taxi

Het gebruik van de Boordcomputer Taxi levert diverse gebruikersvragen op. Want het is nog lang niet voor iedereen duidelijk hoe het verplichte apparaat bediend moet worden. Tientallen lezers van TaxiPro stuurden hun gebruikersvragen in, om beantwoord te krijgen tijdens de workshop ‘Stel al je vragen over de BCT’ tijdens de Nationale Taxidag 2014. Hieronder volgt een publicatie van de antwoorden van de Belastingdienst. De antwoorden van de ILT staan hier. En die van het ministerie van Infrastructuur vind je hier.

Hoe liggen precies de verantwoordelijkheden bij boetes door onjuiste bediening van de BCT?

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer.

Sommige fabrikanten hebben een mogelijkheid ingebouwd om opmerkingen te kunnen vermelden binnen het systeem van de BCT. Dan hebt u hier de ruimte om bijzonderheden te noteren, zoals u dat ook op de papieren rittenstaat zou doen.

Heeft een BCT niet zo’n mogelijkheid, dan zult u op een andere manier dit moeten vastleggen. Denk aan een schrift of berichten van de chauffeur aan de centrale. Bedenk ook dat alles wat u vastlegt en wat tot uw administratie behoort, 7 jaar moet worden bewaard voor de Belastingdienst.

Wat te doen als de BCT onverhoopt een storing geeft? Blijft als back-up op de BCT de werkmap en de losse rittenstaat wettelijk verplicht? En hoe zit het met de geldigheidsduur van de werkmap? (normaal 1 jaar, 365 dagen). Als ik nu na 5 weken met de BCT rijden een probleem met de terminal krijg, moet ik dan alle voorgaande weken nog gaan invullen (zoals met vakantieperiode ook altijd moest!!!) of pak je gewoon 1 week verder in je nog deels lege werkmap? Kortom, als de werkmap 1 jaar geldig blijft, heb je bij 1 terminalprobleem per jaar toch steeds 1 boekje nodig? 

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer.

Sommige fabrikanten hebben een mogelijkheid ingebouwd om opmerkingen te kunnen vermelden binnen het systeem van de BCT. Dan hebt u hier de ruimte om bijzonderheden te noteren, zoals u dat ook op de papieren rittenstaat zou doen. Heeft een BCT niet zo’n mogelijkheid, dan zult u op een andere manier dit moeten vastleggen. Denk aan een schrift of berichten van de chauffeur aan de centrale. Bedenk ook dat alles wat u vastlegt en wat tot uw administratie behoort, 7 jaar moet worden bewaard voor de Belastingdienst.

Met een taxi moet je minimaal 90% van de jaarkm. aan taxiwerk rijden. Stel ik verhuur taxibussen dan zonder chauffeur voor de overige 10%. Hoe zit het dan met gebruik BCT en controles onderweg?

Als er geen wijziging van het kenteken plaatsvindt, dan blijven de gevolgen voor de BPM op de kentekenhouder rusten. Hij is dus verantwoordelijk dat hij aan de Belastingdienst kan aantonen dat de taxibus aan die 90%-voorwaarde blijft voldoen. Als de taxibus voor 90% door de verhuurder volledig is gebruikt voor taxivervoer, dan weet de verhuurder precies hoeveel de huurder met die bus kan rijden, zonder risico’s te lopen.

Het is verstandig om afspraken te maken over het vastleggen van de kilometers door de huurder, zodat de verhuurder dit in een discussie met de Belastingdienst kan aantonen. Bijvoorbeeld een uitdraai van de gereden kilometers en het doel. Ook is het raadzaam om in de huurovereenkomst iets op te nemen over de aansprakelijkheid voor de eventuele fiscale gevolgen van het gebruik van de taxibus. Bij een controle op straat is het raadzaam dat de chauffeur de schriftelijke huurovereenkomst kan tonen.

Hoe worden kilometers geregistreerd als ik mijn taxi verhuur aan een ander taxibedrijf? Kan ik in gevaar komen als zij privé kilometers registreren?

Zie het vorige antwoord. Als de huurder (veel) privé rijdt, heeft dit gevolgen voor de BPM die de verhuurder heeft teruggevraagd. Voor de regels van het privé gebruik gaat het er om dat de verhuurder moet kunnen bewijzen dat de taxi niet aan hem ter beschikking is gesteld gedurende een bepaalde verhuurperiode. Denk aan een schriftelijke huurovereenkomst en een overzicht van de door de huurder gereden kilometers. Deze tellen voor de verhuurder WEL mee voor ‘zijn’ BPM en in beginsel NIET voor privé gebruik auto.

Wanneer de BCT een storing moeten wij direct over schakelen naar de papieren rit- en rij/rusttijden administratie. Wil dit zeggen, dat de chauffeurs nog steeds papieren rittenstaten bij zich moeten hebben? En het rijtijdenboekje moet deze dan alsnog bij gehouden worden? Of mag het op een gewoon papiertje?

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer. Zorgt u daarom in ieder geval voor een vastlegging van alle ritten en omzet zoals u dat op een papieren rittenstaat zou doen.

Ik heb een vraag over pauze nemen met de BCT mag dit zo vaak als je wilt en mag je hem ook op pauze drukken als je op een standplaats aan het wachten ben?

Zorgt u er in ieder geval dat de kilometers juist worden geregistreerd. Ook in een pauze kunt u belastingtechnisch zakelijk of privé rijden.

Ik ben een zelfstandige. We hebben een boordcomputer. Vroeger was het zo dat bijv. als je naar de garage gaat of boekhouder we niets gingen invullen in de werkmap omdat dit zakelijk was. Als ik nu op de bct garage in druk registreert hij dit als werktijd. Hoe moet dit? 

Voor de Belastingdienst zijn dit zakelijke kilometers (en dus niet privé). Voor de regels van de BPM zijn dit  “overig zakelijk” en dus niet-taxi gerelateerde  kilometers; zij vallen onder de “10%-kilometers”. In de BCT hebben de fabrikanten fiscale labels gemaakt om dit goed vast te leggen. Aan de hand van het schema ziet u hoe dit onderscheid wordt gemaakt.

Af en toe tijdens pauze moet ik mijn taxi verplaatsen om beter parkeren. Mijn vraag hoe is het met mijn pauze ? Blijft die tellen of niet? Ik heb geleerd ieder band beweging van de taxi de pauze beëindigt . Maar ik heb van collega’s gehoord kleine beweging kan als minder dan 100 meter is. Klopt dat?

Zorgt u er in ieder geval dat de kilometers juist worden geregistreerd. Ook in een pauze kunt u belastingtechnisch zakelijk of privé rijden.

Ik heb een BCT. Mijn taxi is tevens mijn privé-auto. Echter als ik het contact aan zet geeft mijn BCT een doordringend signaal omdat ik eerst moet inloggen met mijn chauffeurskaart. Het gevolg is dat ik (naar mijn beste weten) steeds een dienst aanvang die ik d.m.v. ondertekening onmiddellijk weer afsluit. Heb ik bijvoorbeeld geparkeerd om een boodschap te doen of te tanken begint deze procedure weer opnieuw. Hoe geef ik aan dat ik privé-kilometers ga maken?

Zorgt u er voor dat u alle kilometers goed vastlegt; het schema kan hierbij behulpzaam zijn. Als u in werkingsniveau “Basis” rijdt en u voert geen andere handelingen uit, dan zullen de kilometers standaard als privé worden geregistreerd

Hoe moet ik de BCT gebruiken als ik voor Uber rij?

Als de taxi op uw naam staat, blijft u verantwoordelijk voor de BPM-gevolgen. Dat betekent dat de taxi hoofdzakelijk (lees: 90%) voor taxivervoer moet worden gebruikt. Uiteraard moet de omzet van de Uber-rit gewoon worden verantwoord in uw administratie en aangifte.

Hoe zit het met de btw over privé kilometers? Tellen die volledig mee in mijn btw-aangifte?

Een ondernemer betaalt alleen een bijtelling voor de btw over de daadwerkelijk privé gereden kilometers. Dit kan hij aantonen met een sluitende kilometeradministratie. De Belastingdienst accepteert de BCT als zo’n bewijs. Dat betekent dat de vastgelegde privé kilometers (en voor de btw ook woning-werk) in beginsel als uitgangspunt zullen worden genomen voor de bepaling van de bijtelling voor de btw. Dat kan een enorm voordeel zijn, omdat bij relatief weinig privé kilometers een bijtelling op basis van het btw-forfait (2,7% van de catalogusprijs) veel meer zou kosten.

Wat moet ik doen als mijn BCT in storing gaat en ik kan hem niet zelf resetten?

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer. Zorgt u daarom in ieder geval voor een vastlegging van alle ritten en omzet zoals u dat op een papieren rittenstaat zou doen.

Hoe kan ik in mijn administratie achteraf wijzigingen aanbrengen als een chauffeur per ongeluk privé kilometers heeft aangegeven. Terwijl het een taxirit was? Wordt dat geaccepteerd?

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer. Sommige fabrikanten hebben een mogelijkheid ingebouwd om opmerkingen te kunnen vermelden binnen het systeem van de BCT. Dan hebt u hier de ruimte om bijzonderheden te noteren, zoals u dat ook op de papieren rittenstaat zou doen.

Heeft een BCT niet zo’n mogelijkheid, dan zult u op een andere manier dit moeten vastleggen. Denk aan een schrift of berichten van de chauffeur aan de centrale. Bedenk ook dat alles wat u vastlegt en wat tot uw administratie behoort, 7 jaar moet worden bewaard voor de Belastingdienst.

Ben ik ook verplicht mee te werken aan een BCT-controle als ik op dat moment privé in mijn taxi rijdt?

De Belastingdienst beschouwt een taxi die aan bepaalde uiterlijke kenmerken voldoet als een werkplek. Hier kan de Belastingdienst gebruik maken van zijn controle bevoegdheden. De Belastingdienst zal snel willen en kunnen constateren wie achter het stuur zit (identiteitscontrole chauffeur), de kilometerstand en natuurlijk de verklaring van de chauffeur dat het hier een privé rit betreft, van hem als ondernemer of van de werknemer die dit vastlegt t.b.v. zijn werkgever of de centrale.

Ik rijd af en toe van de zaak naar de werkplaats (500 meter). Voordat de BCT opstart, ben ik er bijna al. Ik wacht daar dus niet meer op. Hoe registreert de BCT dit? Wat is de juiste manier en hoe zorg ik er voor dat het mijn werk niet vertraagt?

Als er geen andere handelingen plaatsvinden in de BCT, dan is het uitgangspunt “Basis” en tellen de kilometers standaard als “privé”. In uw geval niet gunstig, omdat het zakelijke kilometers betreft. Het aantal kilometers zal op jaarbasis niet heel hoog zijn, maar het is wel raadzaam om het vast te leggen.

Uitleg KNV-bijeenkomst: Let op: als u na een pauze met een onbeladen taxivervoer rit begint (bijvoorbeeld het rijden naar een klant) dan moet u dit handmatig invoeren na de pauze (in de module taxivervoer zetten). Wat gebeurt er als chauffeurs niet handmatig zaken invoeren? Wie is er verantwoordelijk voor het invoeren van deze gegevens? 

Voor de Belastingdienst is de ondernemer altijd aansprakelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de administratie en ingediende belastingaangiften. Fouten in de bediening moeten worden vastgelegd en het is en blijft een afweging van het bewijs. De ondernemer heeft de administratieplicht en moet aannemelijk maken dat hij de taxi voor 90% gebruikt voor taxivervoer en hij moet bewijzen dat hij niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden.

Lees ook: Antwoorden ministerie Infrastructuur over Boordcomputer Taxi

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

22 reacties op “Antwoorden van Belastingdienst over de Boordcomputer Taxi”

Rex Urban|30.09.14|13:46

Het is dus verstandig dat iedere chauffeur zijn oude ritstaat blijft gebruiken t.b.v. de belastingdienst en je eigen administratie.
Dit omdat de BCT niet geschikt is om alle relevante ritgegevens op te slaan.
Storingen zijn er iedere dag of uur. Dat weet je van tevoren nooit. Maar om achteraf niet met onterechte aanslagen geconfronteerd te worden dien je gewoon je ouderwetse ritstaat of taxiterminal te gebruiken die je wel juist kan invullen, of aanpassen indien nodig.

Taxibelangen Nederland|30.09.14|14:57

Wat een drama en een chaos,zo erg had ik het nooit kunnen voorspellen.Ondernemers klagen dagelijks over het niet of niet goed functioneren van de BCT.Geregeld Lege accu’s,dat ziet de BCT als fraude,storingen waardoor auto’s niet kunnen starten,gegevens die niet kloppen enz.En dan het hele bovenstaande verhaal daar snapt toch 98% van de chauffeurs incl.de inspecteurs van de ILT en Belasting iets van.Ruim 90% van de taxiondernemers hoeft nooit belasting te betalen,waar is dit allemaal voor nodig?

Vreemde reactie van de belastingdienst,er is bij mijn weten altijd beweerd dat met de komst van de BCT de administratieve lasten kleiner worden?
Ook dat de belastingdienst de gegevens van de BCT gaat accepteren?
Tot nu toe heb ik er aardig wat tijd en geld ingestopt o.a. twee ritten Middelburg/Amstelveen voor inbouw,regelmatige storingen waardoor klanten de volgende taxi maar nemen.
Tijdwinst geeft dat ding helemaal niet en nu moeten we ook nog een aantekeningschrift bij gaan houden?

De overheid,of dit nu belastingdienst of ILT is maakt niet uit,heeft ons dit ding aangesmeerd en nu accepteren ze zelf de gegevens uit dit apparaat niet?
VREEMD!

Rodney Barten|30.09.14|19:25

Whaha, een schriftje meenemen in dit digitale tijdperk. Het is een schande dat we zo worden behandeld. Ik vul alleen maar mijn werkmapje in voor mijn eigen gemak en overzicht. Ik kan mijn eigen gecodeerde gegevens van de BCT niet inzien, dus hoe weet ik wat dat ding goed of fout opslaat. Moet ik als een straat is afgesloten of de wasstraat dicht is dit opschrijven in mijn schriftje? Krijg ik dan een stickertje als ik het goed heb gedaan?

Hudson Taxi|30.09.14|19:46

In veel gevallen is het niet mogelijk de bct van juiste informatie te voorzien. Daardoor zijn we verplicht een dubbele administratie te voeren. Dit is nodig wanneer de belastingdienst achteraf vragen gaat stellen over de opgeslagen gereden ritten in de bct. Technolution schreef het al in hun rapport! Nut van BCT valt of staat met het juist invullen van het apparaat, nog afgezien van moedwillig onjuiste gegevens in te vullen, waardoor de bct waardeloos is. Schriften drukken Douwstra!

richard Jaasma|01.10.14|10:36

Hallo Allemaal,
Wat een drama is dit met die bct!! dit is zeker geen administratieve verlichting voor de ondernemers/chauffeurs om alles maar weer op schrift ernaast te houden!!dit is toch niet de bedoeling van de bct , het blijkt maar weer dat de bct door onze strot is gedrukt,en om over onze storingen maar niet te spreken!!!laat staan over de kosten , want dan is niemand thuis!!!

Taxi Richard Sneek.

Taxi Volendam|01.10.14|13:59

Deze antwoorden zijn niet erg verhelderend. Misschien is het eenvoudiger om m.r.b. te gaan betalen en een auto aan te schaffen waar de b.p.m. uit is.
(Kan je eige taxi zijn na 3 jaar)
Ondernemers met chauffeurs in loondienst zullen wel de langste tijd gehad hebben omdat het ondoenlijk is iedere chauffeur te controleren of hij/zij de bct juist bedient. Eenmaal opgeslagen gegevens in bct zijn niet te wijzigen met alle gevolgen van dien.
Waar zijn de administratieve verlichtingen ILT, KNV ?

Dave Kuipers|02.10.14|06:58

Goed idee van taxi Volendam. Dan val je ook niet meer onder de taxiwet. Geen belachelijke rij-rusttijden. Geen idioot hoge bekeuringen meer. Geen blauwe platen. Geen APK elk jaar met gloednieuwe auto. En de 6% mag je nog steeds rekenen. Heeft staatsecretaris Mansveld zelf geroepen als reactie op Uber Pop.

Bart Pals|02.10.14|09:57

Beste lezers, nav enkele reacties laat de Belastingdienst het volgende weten:
“Uit de reacties lijkt het alsof de Belastingdienst een afzonderlijke administratie voorschrijft, naast de BCT. Dat is niet waar. De Belastingdienst accepteert de BCT als onderdeel van de administratie en neemt de BCT gewoon als uitgangspunt voor de rittenregistratie en kilometeradministratie. De gestelde vragen gingen voor een belangrijk deel over storingen, fouten. Dus, als de BCT het niet meer doet, wat moet ik dan?”

Bart Pals|02.10.14|09:58

“Nou, in dát geval moet je iets anders doen en vastleggen, omdat de BCT niet meer werkt. En pas dán is een schrift of een papieren dagrittenstaat een mogelijkheid. Je moet de ritten en omzet namelijk wél vastleggen. Gelukkig is het bij sommige BCT’s ook mogelijk om ‘bijzonderheden’ of ‘opmerkingen’ te noteren. Zoals dat bij de papieren dagrittenstaat ook gebeurde. Bijvoorbeeld ‘voor niets voor'”, aldus de Belastingdienst

Taxi Lichtstad|02.10.14|11:15

Een schriftje niet meer van deze tijd? ONZIN! Ook je mobiele provider heeft wel eens een storing, kun je niet meer bellen en kun je dus bij iemand op bezoek gaan. Ook je internet heeft wel eens storing, kun je een brief sturen ipv mailen. Komen veel klachten zegt men, ik hoor ook heel veel positieve geluiden maar daar lult men niet over. Stelletje negatievelingen allemaal hier bah.. Admin is wel degelijk een stuk minder geworden hier. Ga met je tijd mee en zeik niet op alles wat je kunt bedenken

Taxi Lichtstad|02.10.14|11:20

Weet je wat ik nog het mooiste vind? Ik bel een zzper of hij een ritje wil rijden en dan krijg je ineens te horen: Nee ik heb weekend… Dit hoorde ik in 2013 nooit. Mensen houden zich beter aan de regels, kun je hoog en laag springen maar is gewoon een feit. Denk ook dat daar stiekem de grootste zorg ligt maar dat spreekt niemand natuurlijk uit.

Rex Urban|02.10.14|12:28

@ Bart Pals. De BCT is voor veel soorten van Taxivervoer niet geschikt. B.V.verhuur per zitplaats of paralellvervoer. Daardoor moet je wel degelijk een dubbele registratie gebruiken omdat je later de belastingdienst moet uitleggen dat wat in de bct opgeslagen is onvolledeg is. Een bct-taximeter is ook niet geschikt voor: paralelvervoer of schoolvervoer, schipholvervoer, omdat je meestal per rit voor meerdere opdrachtgevers rijdt. Deze ritgegevens zal je daarom handmatig moeten bijhouden.

Rex Urban|02.10.14|12:42

@ Bart Pals. Een Belasting medewerker op de Taxidag beaamde dit bovenstaande.
Hier geldt de vrije bewijsleer. Zorgt u daarom in ieder geval voor een vastlegging van alle ritten en omzet zoals u dat op een papieren rittenstaat zou doen, was ook zijn advies !

Tjerk Vinckx|03.10.14|01:46

Toch jammer dat niemand een krant goed leest, Telegraaf 1-10-2014.
OPHELDERING OVER STIEKEM GEDRAG FISCUS !!!

Kamerlid Schouwe D 66 wil een debat over de vermeende gang van zaken.Het kan toch niet zo zijn dat de AIVD via een achterdeur werkgegevens,bankgegevens en reisgegevens van miljoenen Nederlanders verzamelt en dat die op plekken terechtkomen waarvan we dat eigenlijk niet willen.
Niet alleen u privacy wordt geschonden maar ook die van u taxi cliënt !!!!

Zeg maar dag BCT !!!!

Tjerk Vinckx|03.10.14|11:06

Telegraaf 3-10-2014. STIEKEM.

Volgens hoogleraar Belastingrecht DE Bont is er een monster gecreëerd.Dat monster bestaat al geruime tijd en heet Big Brother.De overheid vergaart steeds meer privégegevens van burgers.Het is aan de Tweede Kamer om daar paal en perk aan te stellen.Het is niet in de haak waar neer inlichtingen-en opsporingsdiensten hun wettelijke bevoegdheden stiekem weten op te rekken via de fiscus.

..en het reisgedrag in het openbaar vervoer. Nu via de OV en straks via BCT

Paul Dijkhuizen|09.10.14|15:52

In het kort komt het dus hier op neer; We zijn dus verplicht door de overheid om een slecht functionerende ‘gadget’ aan te schaffen om naast onze ‘ouderwetse’ registratiemiddellen te gebruiken, op straffe van buitenproportionele boetes. Inderdaad is dat om op die wijze vooral gegevens te verzamelen, overigens accepteert de belastingdienst ook de ouderwetse wijze van registratie.

Paul Dijkhuizen|09.10.14|15:56

De taxibranche wordt gebruikt als proeftuin, straks moet iedereen een boordcomputer in zijn auto hebben, al is het alleen maar omdat anders, nadat alle taxi’s zijn voorzien van een storingsvrije BCT de producenten failliet zullen gaan. Hoe kunnen zij anders nog blijven bestaan? Tenzij de kosten voor de jaarlijkse keuringen natuurlijk veel hoger gaan worden.

Glenn van Slimming|20.10.16|04:10

Is een belasting bevoegd BCT uit te lezen of in de BCT in te kijken naar mijn mening niet ze moeten dan bij de rechter een verzoek indienen of hiervoor toestemming vragen of zij dit mogen met een brief van deze rechter als ze mij verdenken van fraude gaarne antwoord hierop Glenn Matsu matsu

Ilyas Ocak|22.11.17|22:38

Ik heb bij het uitlezen/converteren bij EXCEL sheet de volgende fouten bij activiteiten op mijn BCT.
(boekjaar 2015)
Ik rijd beladen met tarief erachter (komt er bij activiteiten PRIVE te staan)
Ik rijd onbeladen (komt er bij activiteit ook weer PRIVE te staan)
Dit is niet het geval bij PDF bestand.

Ilyas Ocak|22.11.17|22:39

Heeft iemand deze problemen al eerder gehad zo ja wie kan mij antwoord hierop geven.
Ik krijg nu een van 2,7 % over de netto prijs van de voertuig boete als bijtelling van de belastingdienst omdat zij beweren dat ik privé zou hebben gereden terwijl er beladen met contant afgerekend is.

Taxi Lemon
taxilemon@live.nl

Antwoorden van Belastingdienst over de Boordcomputer Taxi | TaxiPro
Belastingdienst, workshop Boordcomputer Taxi, Nationale Taxidag 2014

Antwoorden van Belastingdienst over de Boordcomputer Taxi

Het gebruik van de Boordcomputer Taxi levert diverse gebruikersvragen op. Want het is nog lang niet voor iedereen duidelijk hoe het verplichte apparaat bediend moet worden. Tientallen lezers van TaxiPro stuurden hun gebruikersvragen in, om beantwoord te krijgen tijdens de workshop ‘Stel al je vragen over de BCT’ tijdens de Nationale Taxidag 2014. Hieronder volgt een publicatie van de antwoorden van de Belastingdienst. De antwoorden van de ILT staan hier. En die van het ministerie van Infrastructuur vind je hier.

Hoe liggen precies de verantwoordelijkheden bij boetes door onjuiste bediening van de BCT?

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer.

Sommige fabrikanten hebben een mogelijkheid ingebouwd om opmerkingen te kunnen vermelden binnen het systeem van de BCT. Dan hebt u hier de ruimte om bijzonderheden te noteren, zoals u dat ook op de papieren rittenstaat zou doen.

Heeft een BCT niet zo’n mogelijkheid, dan zult u op een andere manier dit moeten vastleggen. Denk aan een schrift of berichten van de chauffeur aan de centrale. Bedenk ook dat alles wat u vastlegt en wat tot uw administratie behoort, 7 jaar moet worden bewaard voor de Belastingdienst.

Wat te doen als de BCT onverhoopt een storing geeft? Blijft als back-up op de BCT de werkmap en de losse rittenstaat wettelijk verplicht? En hoe zit het met de geldigheidsduur van de werkmap? (normaal 1 jaar, 365 dagen). Als ik nu na 5 weken met de BCT rijden een probleem met de terminal krijg, moet ik dan alle voorgaande weken nog gaan invullen (zoals met vakantieperiode ook altijd moest!!!) of pak je gewoon 1 week verder in je nog deels lege werkmap? Kortom, als de werkmap 1 jaar geldig blijft, heb je bij 1 terminalprobleem per jaar toch steeds 1 boekje nodig? 

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer.

Sommige fabrikanten hebben een mogelijkheid ingebouwd om opmerkingen te kunnen vermelden binnen het systeem van de BCT. Dan hebt u hier de ruimte om bijzonderheden te noteren, zoals u dat ook op de papieren rittenstaat zou doen. Heeft een BCT niet zo’n mogelijkheid, dan zult u op een andere manier dit moeten vastleggen. Denk aan een schrift of berichten van de chauffeur aan de centrale. Bedenk ook dat alles wat u vastlegt en wat tot uw administratie behoort, 7 jaar moet worden bewaard voor de Belastingdienst.

Met een taxi moet je minimaal 90% van de jaarkm. aan taxiwerk rijden. Stel ik verhuur taxibussen dan zonder chauffeur voor de overige 10%. Hoe zit het dan met gebruik BCT en controles onderweg?

Als er geen wijziging van het kenteken plaatsvindt, dan blijven de gevolgen voor de BPM op de kentekenhouder rusten. Hij is dus verantwoordelijk dat hij aan de Belastingdienst kan aantonen dat de taxibus aan die 90%-voorwaarde blijft voldoen. Als de taxibus voor 90% door de verhuurder volledig is gebruikt voor taxivervoer, dan weet de verhuurder precies hoeveel de huurder met die bus kan rijden, zonder risico’s te lopen.

Het is verstandig om afspraken te maken over het vastleggen van de kilometers door de huurder, zodat de verhuurder dit in een discussie met de Belastingdienst kan aantonen. Bijvoorbeeld een uitdraai van de gereden kilometers en het doel. Ook is het raadzaam om in de huurovereenkomst iets op te nemen over de aansprakelijkheid voor de eventuele fiscale gevolgen van het gebruik van de taxibus. Bij een controle op straat is het raadzaam dat de chauffeur de schriftelijke huurovereenkomst kan tonen.

Hoe worden kilometers geregistreerd als ik mijn taxi verhuur aan een ander taxibedrijf? Kan ik in gevaar komen als zij privé kilometers registreren?

Zie het vorige antwoord. Als de huurder (veel) privé rijdt, heeft dit gevolgen voor de BPM die de verhuurder heeft teruggevraagd. Voor de regels van het privé gebruik gaat het er om dat de verhuurder moet kunnen bewijzen dat de taxi niet aan hem ter beschikking is gesteld gedurende een bepaalde verhuurperiode. Denk aan een schriftelijke huurovereenkomst en een overzicht van de door de huurder gereden kilometers. Deze tellen voor de verhuurder WEL mee voor ‘zijn’ BPM en in beginsel NIET voor privé gebruik auto.

Wanneer de BCT een storing moeten wij direct over schakelen naar de papieren rit- en rij/rusttijden administratie. Wil dit zeggen, dat de chauffeurs nog steeds papieren rittenstaten bij zich moeten hebben? En het rijtijdenboekje moet deze dan alsnog bij gehouden worden? Of mag het op een gewoon papiertje?

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer. Zorgt u daarom in ieder geval voor een vastlegging van alle ritten en omzet zoals u dat op een papieren rittenstaat zou doen.

Ik heb een vraag over pauze nemen met de BCT mag dit zo vaak als je wilt en mag je hem ook op pauze drukken als je op een standplaats aan het wachten ben?

Zorgt u er in ieder geval dat de kilometers juist worden geregistreerd. Ook in een pauze kunt u belastingtechnisch zakelijk of privé rijden.

Ik ben een zelfstandige. We hebben een boordcomputer. Vroeger was het zo dat bijv. als je naar de garage gaat of boekhouder we niets gingen invullen in de werkmap omdat dit zakelijk was. Als ik nu op de bct garage in druk registreert hij dit als werktijd. Hoe moet dit? 

Voor de Belastingdienst zijn dit zakelijke kilometers (en dus niet privé). Voor de regels van de BPM zijn dit  “overig zakelijk” en dus niet-taxi gerelateerde  kilometers; zij vallen onder de “10%-kilometers”. In de BCT hebben de fabrikanten fiscale labels gemaakt om dit goed vast te leggen. Aan de hand van het schema ziet u hoe dit onderscheid wordt gemaakt.

Af en toe tijdens pauze moet ik mijn taxi verplaatsen om beter parkeren. Mijn vraag hoe is het met mijn pauze ? Blijft die tellen of niet? Ik heb geleerd ieder band beweging van de taxi de pauze beëindigt . Maar ik heb van collega’s gehoord kleine beweging kan als minder dan 100 meter is. Klopt dat?

Zorgt u er in ieder geval dat de kilometers juist worden geregistreerd. Ook in een pauze kunt u belastingtechnisch zakelijk of privé rijden.

Ik heb een BCT. Mijn taxi is tevens mijn privé-auto. Echter als ik het contact aan zet geeft mijn BCT een doordringend signaal omdat ik eerst moet inloggen met mijn chauffeurskaart. Het gevolg is dat ik (naar mijn beste weten) steeds een dienst aanvang die ik d.m.v. ondertekening onmiddellijk weer afsluit. Heb ik bijvoorbeeld geparkeerd om een boodschap te doen of te tanken begint deze procedure weer opnieuw. Hoe geef ik aan dat ik privé-kilometers ga maken?

Zorgt u er voor dat u alle kilometers goed vastlegt; het schema kan hierbij behulpzaam zijn. Als u in werkingsniveau “Basis” rijdt en u voert geen andere handelingen uit, dan zullen de kilometers standaard als privé worden geregistreerd

Hoe moet ik de BCT gebruiken als ik voor Uber rij?

Als de taxi op uw naam staat, blijft u verantwoordelijk voor de BPM-gevolgen. Dat betekent dat de taxi hoofdzakelijk (lees: 90%) voor taxivervoer moet worden gebruikt. Uiteraard moet de omzet van de Uber-rit gewoon worden verantwoord in uw administratie en aangifte.

Hoe zit het met de btw over privé kilometers? Tellen die volledig mee in mijn btw-aangifte?

Een ondernemer betaalt alleen een bijtelling voor de btw over de daadwerkelijk privé gereden kilometers. Dit kan hij aantonen met een sluitende kilometeradministratie. De Belastingdienst accepteert de BCT als zo’n bewijs. Dat betekent dat de vastgelegde privé kilometers (en voor de btw ook woning-werk) in beginsel als uitgangspunt zullen worden genomen voor de bepaling van de bijtelling voor de btw. Dat kan een enorm voordeel zijn, omdat bij relatief weinig privé kilometers een bijtelling op basis van het btw-forfait (2,7% van de catalogusprijs) veel meer zou kosten.

Wat moet ik doen als mijn BCT in storing gaat en ik kan hem niet zelf resetten?

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer. Zorgt u daarom in ieder geval voor een vastlegging van alle ritten en omzet zoals u dat op een papieren rittenstaat zou doen.

Hoe kan ik in mijn administratie achteraf wijzigingen aanbrengen als een chauffeur per ongeluk privé kilometers heeft aangegeven. Terwijl het een taxirit was? Wordt dat geaccepteerd?

U moet als ondernemer voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen. Bij problemen als storingen, ongelukjes of diefstal, moet u er alles aan doen wat in uw vermogen ligt om de administratie weer aan te vullen of te herstellen. Hier geldt de vrije bewijsleer. Sommige fabrikanten hebben een mogelijkheid ingebouwd om opmerkingen te kunnen vermelden binnen het systeem van de BCT. Dan hebt u hier de ruimte om bijzonderheden te noteren, zoals u dat ook op de papieren rittenstaat zou doen.

Heeft een BCT niet zo’n mogelijkheid, dan zult u op een andere manier dit moeten vastleggen. Denk aan een schrift of berichten van de chauffeur aan de centrale. Bedenk ook dat alles wat u vastlegt en wat tot uw administratie behoort, 7 jaar moet worden bewaard voor de Belastingdienst.

Ben ik ook verplicht mee te werken aan een BCT-controle als ik op dat moment privé in mijn taxi rijdt?

De Belastingdienst beschouwt een taxi die aan bepaalde uiterlijke kenmerken voldoet als een werkplek. Hier kan de Belastingdienst gebruik maken van zijn controle bevoegdheden. De Belastingdienst zal snel willen en kunnen constateren wie achter het stuur zit (identiteitscontrole chauffeur), de kilometerstand en natuurlijk de verklaring van de chauffeur dat het hier een privé rit betreft, van hem als ondernemer of van de werknemer die dit vastlegt t.b.v. zijn werkgever of de centrale.

Ik rijd af en toe van de zaak naar de werkplaats (500 meter). Voordat de BCT opstart, ben ik er bijna al. Ik wacht daar dus niet meer op. Hoe registreert de BCT dit? Wat is de juiste manier en hoe zorg ik er voor dat het mijn werk niet vertraagt?

Als er geen andere handelingen plaatsvinden in de BCT, dan is het uitgangspunt “Basis” en tellen de kilometers standaard als “privé”. In uw geval niet gunstig, omdat het zakelijke kilometers betreft. Het aantal kilometers zal op jaarbasis niet heel hoog zijn, maar het is wel raadzaam om het vast te leggen.

Uitleg KNV-bijeenkomst: Let op: als u na een pauze met een onbeladen taxivervoer rit begint (bijvoorbeeld het rijden naar een klant) dan moet u dit handmatig invoeren na de pauze (in de module taxivervoer zetten). Wat gebeurt er als chauffeurs niet handmatig zaken invoeren? Wie is er verantwoordelijk voor het invoeren van deze gegevens? 

Voor de Belastingdienst is de ondernemer altijd aansprakelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de administratie en ingediende belastingaangiften. Fouten in de bediening moeten worden vastgelegd en het is en blijft een afweging van het bewijs. De ondernemer heeft de administratieplicht en moet aannemelijk maken dat hij de taxi voor 90% gebruikt voor taxivervoer en hij moet bewijzen dat hij niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden.

Lees ook: Antwoorden ministerie Infrastructuur over Boordcomputer Taxi

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

22 reacties op “Antwoorden van Belastingdienst over de Boordcomputer Taxi”

Rex Urban|30.09.14|13:46

Het is dus verstandig dat iedere chauffeur zijn oude ritstaat blijft gebruiken t.b.v. de belastingdienst en je eigen administratie.
Dit omdat de BCT niet geschikt is om alle relevante ritgegevens op te slaan.
Storingen zijn er iedere dag of uur. Dat weet je van tevoren nooit. Maar om achteraf niet met onterechte aanslagen geconfronteerd te worden dien je gewoon je ouderwetse ritstaat of taxiterminal te gebruiken die je wel juist kan invullen, of aanpassen indien nodig.

Taxibelangen Nederland|30.09.14|14:57

Wat een drama en een chaos,zo erg had ik het nooit kunnen voorspellen.Ondernemers klagen dagelijks over het niet of niet goed functioneren van de BCT.Geregeld Lege accu’s,dat ziet de BCT als fraude,storingen waardoor auto’s niet kunnen starten,gegevens die niet kloppen enz.En dan het hele bovenstaande verhaal daar snapt toch 98% van de chauffeurs incl.de inspecteurs van de ILT en Belasting iets van.Ruim 90% van de taxiondernemers hoeft nooit belasting te betalen,waar is dit allemaal voor nodig?

Vreemde reactie van de belastingdienst,er is bij mijn weten altijd beweerd dat met de komst van de BCT de administratieve lasten kleiner worden?
Ook dat de belastingdienst de gegevens van de BCT gaat accepteren?
Tot nu toe heb ik er aardig wat tijd en geld ingestopt o.a. twee ritten Middelburg/Amstelveen voor inbouw,regelmatige storingen waardoor klanten de volgende taxi maar nemen.
Tijdwinst geeft dat ding helemaal niet en nu moeten we ook nog een aantekeningschrift bij gaan houden?

De overheid,of dit nu belastingdienst of ILT is maakt niet uit,heeft ons dit ding aangesmeerd en nu accepteren ze zelf de gegevens uit dit apparaat niet?
VREEMD!

Rodney Barten|30.09.14|19:25

Whaha, een schriftje meenemen in dit digitale tijdperk. Het is een schande dat we zo worden behandeld. Ik vul alleen maar mijn werkmapje in voor mijn eigen gemak en overzicht. Ik kan mijn eigen gecodeerde gegevens van de BCT niet inzien, dus hoe weet ik wat dat ding goed of fout opslaat. Moet ik als een straat is afgesloten of de wasstraat dicht is dit opschrijven in mijn schriftje? Krijg ik dan een stickertje als ik het goed heb gedaan?

Hudson Taxi|30.09.14|19:46

In veel gevallen is het niet mogelijk de bct van juiste informatie te voorzien. Daardoor zijn we verplicht een dubbele administratie te voeren. Dit is nodig wanneer de belastingdienst achteraf vragen gaat stellen over de opgeslagen gereden ritten in de bct. Technolution schreef het al in hun rapport! Nut van BCT valt of staat met het juist invullen van het apparaat, nog afgezien van moedwillig onjuiste gegevens in te vullen, waardoor de bct waardeloos is. Schriften drukken Douwstra!

richard Jaasma|01.10.14|10:36

Hallo Allemaal,
Wat een drama is dit met die bct!! dit is zeker geen administratieve verlichting voor de ondernemers/chauffeurs om alles maar weer op schrift ernaast te houden!!dit is toch niet de bedoeling van de bct , het blijkt maar weer dat de bct door onze strot is gedrukt,en om over onze storingen maar niet te spreken!!!laat staan over de kosten , want dan is niemand thuis!!!

Taxi Richard Sneek.

Taxi Volendam|01.10.14|13:59

Deze antwoorden zijn niet erg verhelderend. Misschien is het eenvoudiger om m.r.b. te gaan betalen en een auto aan te schaffen waar de b.p.m. uit is.
(Kan je eige taxi zijn na 3 jaar)
Ondernemers met chauffeurs in loondienst zullen wel de langste tijd gehad hebben omdat het ondoenlijk is iedere chauffeur te controleren of hij/zij de bct juist bedient. Eenmaal opgeslagen gegevens in bct zijn niet te wijzigen met alle gevolgen van dien.
Waar zijn de administratieve verlichtingen ILT, KNV ?

Dave Kuipers|02.10.14|06:58

Goed idee van taxi Volendam. Dan val je ook niet meer onder de taxiwet. Geen belachelijke rij-rusttijden. Geen idioot hoge bekeuringen meer. Geen blauwe platen. Geen APK elk jaar met gloednieuwe auto. En de 6% mag je nog steeds rekenen. Heeft staatsecretaris Mansveld zelf geroepen als reactie op Uber Pop.

Bart Pals|02.10.14|09:57

Beste lezers, nav enkele reacties laat de Belastingdienst het volgende weten:
“Uit de reacties lijkt het alsof de Belastingdienst een afzonderlijke administratie voorschrijft, naast de BCT. Dat is niet waar. De Belastingdienst accepteert de BCT als onderdeel van de administratie en neemt de BCT gewoon als uitgangspunt voor de rittenregistratie en kilometeradministratie. De gestelde vragen gingen voor een belangrijk deel over storingen, fouten. Dus, als de BCT het niet meer doet, wat moet ik dan?”

Bart Pals|02.10.14|09:58

“Nou, in dát geval moet je iets anders doen en vastleggen, omdat de BCT niet meer werkt. En pas dán is een schrift of een papieren dagrittenstaat een mogelijkheid. Je moet de ritten en omzet namelijk wél vastleggen. Gelukkig is het bij sommige BCT’s ook mogelijk om ‘bijzonderheden’ of ‘opmerkingen’ te noteren. Zoals dat bij de papieren dagrittenstaat ook gebeurde. Bijvoorbeeld ‘voor niets voor'”, aldus de Belastingdienst

Taxi Lichtstad|02.10.14|11:15

Een schriftje niet meer van deze tijd? ONZIN! Ook je mobiele provider heeft wel eens een storing, kun je niet meer bellen en kun je dus bij iemand op bezoek gaan. Ook je internet heeft wel eens storing, kun je een brief sturen ipv mailen. Komen veel klachten zegt men, ik hoor ook heel veel positieve geluiden maar daar lult men niet over. Stelletje negatievelingen allemaal hier bah.. Admin is wel degelijk een stuk minder geworden hier. Ga met je tijd mee en zeik niet op alles wat je kunt bedenken

Taxi Lichtstad|02.10.14|11:20

Weet je wat ik nog het mooiste vind? Ik bel een zzper of hij een ritje wil rijden en dan krijg je ineens te horen: Nee ik heb weekend… Dit hoorde ik in 2013 nooit. Mensen houden zich beter aan de regels, kun je hoog en laag springen maar is gewoon een feit. Denk ook dat daar stiekem de grootste zorg ligt maar dat spreekt niemand natuurlijk uit.

Rex Urban|02.10.14|12:28

@ Bart Pals. De BCT is voor veel soorten van Taxivervoer niet geschikt. B.V.verhuur per zitplaats of paralellvervoer. Daardoor moet je wel degelijk een dubbele registratie gebruiken omdat je later de belastingdienst moet uitleggen dat wat in de bct opgeslagen is onvolledeg is. Een bct-taximeter is ook niet geschikt voor: paralelvervoer of schoolvervoer, schipholvervoer, omdat je meestal per rit voor meerdere opdrachtgevers rijdt. Deze ritgegevens zal je daarom handmatig moeten bijhouden.

Rex Urban|02.10.14|12:42

@ Bart Pals. Een Belasting medewerker op de Taxidag beaamde dit bovenstaande.
Hier geldt de vrije bewijsleer. Zorgt u daarom in ieder geval voor een vastlegging van alle ritten en omzet zoals u dat op een papieren rittenstaat zou doen, was ook zijn advies !

Tjerk Vinckx|03.10.14|01:46

Toch jammer dat niemand een krant goed leest, Telegraaf 1-10-2014.
OPHELDERING OVER STIEKEM GEDRAG FISCUS !!!

Kamerlid Schouwe D 66 wil een debat over de vermeende gang van zaken.Het kan toch niet zo zijn dat de AIVD via een achterdeur werkgegevens,bankgegevens en reisgegevens van miljoenen Nederlanders verzamelt en dat die op plekken terechtkomen waarvan we dat eigenlijk niet willen.
Niet alleen u privacy wordt geschonden maar ook die van u taxi cliënt !!!!

Zeg maar dag BCT !!!!

Tjerk Vinckx|03.10.14|11:06

Telegraaf 3-10-2014. STIEKEM.

Volgens hoogleraar Belastingrecht DE Bont is er een monster gecreëerd.Dat monster bestaat al geruime tijd en heet Big Brother.De overheid vergaart steeds meer privégegevens van burgers.Het is aan de Tweede Kamer om daar paal en perk aan te stellen.Het is niet in de haak waar neer inlichtingen-en opsporingsdiensten hun wettelijke bevoegdheden stiekem weten op te rekken via de fiscus.

..en het reisgedrag in het openbaar vervoer. Nu via de OV en straks via BCT

Paul Dijkhuizen|09.10.14|15:52

In het kort komt het dus hier op neer; We zijn dus verplicht door de overheid om een slecht functionerende ‘gadget’ aan te schaffen om naast onze ‘ouderwetse’ registratiemiddellen te gebruiken, op straffe van buitenproportionele boetes. Inderdaad is dat om op die wijze vooral gegevens te verzamelen, overigens accepteert de belastingdienst ook de ouderwetse wijze van registratie.

Paul Dijkhuizen|09.10.14|15:56

De taxibranche wordt gebruikt als proeftuin, straks moet iedereen een boordcomputer in zijn auto hebben, al is het alleen maar omdat anders, nadat alle taxi’s zijn voorzien van een storingsvrije BCT de producenten failliet zullen gaan. Hoe kunnen zij anders nog blijven bestaan? Tenzij de kosten voor de jaarlijkse keuringen natuurlijk veel hoger gaan worden.

Glenn van Slimming|20.10.16|04:10

Is een belasting bevoegd BCT uit te lezen of in de BCT in te kijken naar mijn mening niet ze moeten dan bij de rechter een verzoek indienen of hiervoor toestemming vragen of zij dit mogen met een brief van deze rechter als ze mij verdenken van fraude gaarne antwoord hierop Glenn Matsu matsu

Ilyas Ocak|22.11.17|22:38

Ik heb bij het uitlezen/converteren bij EXCEL sheet de volgende fouten bij activiteiten op mijn BCT.
(boekjaar 2015)
Ik rijd beladen met tarief erachter (komt er bij activiteiten PRIVE te staan)
Ik rijd onbeladen (komt er bij activiteit ook weer PRIVE te staan)
Dit is niet het geval bij PDF bestand.

Ilyas Ocak|22.11.17|22:39

Heeft iemand deze problemen al eerder gehad zo ja wie kan mij antwoord hierop geven.
Ik krijg nu een van 2,7 % over de netto prijs van de voertuig boete als bijtelling van de belastingdienst omdat zij beweren dat ik privé zou hebben gereden terwijl er beladen met contant afgerekend is.

Taxi Lemon
taxilemon@live.nl