Schultz van Haegen

Meer rijstroken, nieuwe wegen en betere doorstroming

Extra rijstroken en nieuwe wegen die bestaande exemplaren ontlasten, maar ook slimme mobiliteit en de ontwikkeling van intelligente verkeerssystemen die de doorstroming moeten verbeteren. Het zijn onder meer deze thema’s waarvoor het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2017 geld uittrekt, zo blijkt uit de Miljoenennota. 

Minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma trekken in 2017 5,9 miljard euro uit voor nieuwe infrastructuur en het beheer en onderhoud van de wegen, het spoor en de vaarwegen. Daarnaast is er in 2017 905 miljoen euro beschikbaar in het Deltafonds.

De afgelopen jaren zijn de files op de wegen afgenomen, hoofdzakelijk door investeringen in de verbreding van wegen, zo stelt het ministerie. Nu de economie aantrekt, neemt het aantal verplaatsingen over de wegen en daarmee de drukte toe. Om de groei op te vangen wordt het wegennet verder uitgebreid. In 2016 is de A4 Delft-Schiedam al opengesteld, gericht op een betere doorstroming van het verkeer in de regio Rotterdam.

Zelfrijdende voertuigen

Deze kabinetsperiode komt er 717 kilometer aan extra rijstroken beschikbaar. Daarnaast worden in 2017 de procedures afgerond die het mogelijk volledig nieuwe wegen te creëren om de bestaande wegen te ontlasten. Het gaat dan onder meer over de nieuwe oeververbinding naar de haven van Rotterdam en de Verlengde A15 in Gelderland. Ook de procedure voor de Ring Utrecht wordt afgerond.

Het ministerie zet samen met lagere overheden en marktpartijen in 2017 volop in op slimme mobiliteit en de ontwikkeling van intelligente verkeerssystemen. Dan kan gedacht worden aan voertuigen die met verkeerslichten en verkeerscentrales kunnen communiceren, zodat het verkeer beter doorstroomt. De wetgeving wordt bovendien zo aangepast dat het mogelijk wordt om experimenten te doen met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg, zonder dat er een bestuurder in het voertuig zit. Dat laatste is nu nog wel verplicht.

Slimme mobiliteit

Ook wordt gewerkt aan  een nieuwe generatie reisinformatiediensten. Het gaat om realtime reisinformatie over bijvoorbeeld een ongeluk of lokale gladheid, die bestuurders via hun eigen navigatiesysteem ontvangen. Bestuurders kunnen daarmee tijdig anticiperen op wat ze gaan tegenkomen op de route.

Schultz van Haegen gaf de volgende toelichting: “Nederland heeft een uitstekende infrastructuur en daarmee een stevig fundament onder de Nederlandse economie. Om onze wereldwijde toppositie te behouden zullen we ook in de verdere toekomst moeten blijven investeren in nieuwe infrastructuur en in nieuwe vormen van slimme mobiliteit. Met de automatische verlenging van het Deltafonds stellen we zeker dat er jaarlijks geld bij komt. Tegelijkertijd zorgen we in onze aanpak voor meer flexibiliteit, zodat we beter kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.”

taxiexpobanner

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.