file, vluchtstrook, taxibus

Dichtslibben Nederlandse wegen dreigt na 2030

Al bij geringe economische groei zal het Nederlandse wegennet na 2030 dicht gaan slibben, zo blijkt uit een nieuwe analyse. Op de langere termijn zijn dan ook aanvullende maatregelen nodig, aldus minister Schutz van Haegen. Branchevereniging KNV pleit voor een stevig mobiliteitsbeleid en ingrijpende maatregelen om te voorkomen dat stagnerende mobiliteit de economische groei afremt. 

Na 2030 zal zowel bij hoge als bij lage economische groei het personenvervoer en het vervoer van goederen in omvang toenemen. De huidige plannen voor nieuwe infrastructuur vangen tot en met 2030 een deel van deze groei op, maar op de langere termijn zijn aanvullende maatregelen nodig. Richting 2040 worden de opgaven groter. Dat blijkt uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) die minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De analyse komt eens in de vier jaar uit om een beeld te geven over de ontwikkeling van de mobiliteit op de lange termijn.

Rond en tussen grotere steden

Het huidige Infrastructuurfonds waaruit de plannen voor nieuwe infrastructuur worden gefinancierd, loopt tot en met 2030. De nieuwe vervoer- en verkeersanalyse geeft voor een nieuw kabinet aan wat de te verwachten opgaven zijn na 2030, als alle lopende infrastructuurprojecten zijn uitgevoerd. Het gaat daarbij om potentiële knelpunten op de wegen, het spoor, de vaarwegen en bus, tram en metro.

De analyse laat zien dat de mobiliteit in het personen- én het goederenvervoer toeneemt. In het personenvervoer is deze groei het sterkst in, rond en tussen de grotere steden. De opgaven voor de langere termijn liggen in de stedelijke gebieden en op de (achterland) verbindingen vanuit de Randstad. In het personenvervoer doen de grootste opgaven zich voor in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven, op zowel de weg als in het openbaar vervoer. Verder gaat het om de verbindingen vanuit de Randstad richting Amersfoort, Zwolle, Breda, Tilburg, Den Bosch en Arnhem-Nijmegen.

Vastlopen

De NCMA bevestigt wat Koninklijk Nederlands Vervoer betreft de noodzaak van een ingrijpend mobiliteitsbeleid. Alleen bij uiterst lage economische groei blijft het congestieniveau op het huidige niveau. “Een kleine toename in economische activiteit is al genoeg om Nederland vast te doen lopen, met forse economische schade tot gevolg. Om gemiddeld 2 procent groei te kunnen realiseren is een stevig mobiliteitsbeleid nodig”, meent KNV. “Zonder ingrijpende maatregelen op het terrein van mobiliteit zal de economische vooruitgang van Nederland stagneren.” KNV hoopt, samen met zijn partners in de Mobiliteitsalliantie, dat mobiliteit tot een speerpunt in de formatie van een nieuw kabinet wordt gemaakt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Dichtslibben Nederlandse wegen dreigt na 2030 | TaxiPro
file, vluchtstrook, taxibus

Dichtslibben Nederlandse wegen dreigt na 2030

Al bij geringe economische groei zal het Nederlandse wegennet na 2030 dicht gaan slibben, zo blijkt uit een nieuwe analyse. Op de langere termijn zijn dan ook aanvullende maatregelen nodig, aldus minister Schutz van Haegen. Branchevereniging KNV pleit voor een stevig mobiliteitsbeleid en ingrijpende maatregelen om te voorkomen dat stagnerende mobiliteit de economische groei afremt. 

Na 2030 zal zowel bij hoge als bij lage economische groei het personenvervoer en het vervoer van goederen in omvang toenemen. De huidige plannen voor nieuwe infrastructuur vangen tot en met 2030 een deel van deze groei op, maar op de langere termijn zijn aanvullende maatregelen nodig. Richting 2040 worden de opgaven groter. Dat blijkt uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) die minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De analyse komt eens in de vier jaar uit om een beeld te geven over de ontwikkeling van de mobiliteit op de lange termijn.

Rond en tussen grotere steden

Het huidige Infrastructuurfonds waaruit de plannen voor nieuwe infrastructuur worden gefinancierd, loopt tot en met 2030. De nieuwe vervoer- en verkeersanalyse geeft voor een nieuw kabinet aan wat de te verwachten opgaven zijn na 2030, als alle lopende infrastructuurprojecten zijn uitgevoerd. Het gaat daarbij om potentiële knelpunten op de wegen, het spoor, de vaarwegen en bus, tram en metro.

De analyse laat zien dat de mobiliteit in het personen- én het goederenvervoer toeneemt. In het personenvervoer is deze groei het sterkst in, rond en tussen de grotere steden. De opgaven voor de langere termijn liggen in de stedelijke gebieden en op de (achterland) verbindingen vanuit de Randstad. In het personenvervoer doen de grootste opgaven zich voor in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven, op zowel de weg als in het openbaar vervoer. Verder gaat het om de verbindingen vanuit de Randstad richting Amersfoort, Zwolle, Breda, Tilburg, Den Bosch en Arnhem-Nijmegen.

Vastlopen

De NCMA bevestigt wat Koninklijk Nederlands Vervoer betreft de noodzaak van een ingrijpend mobiliteitsbeleid. Alleen bij uiterst lage economische groei blijft het congestieniveau op het huidige niveau. “Een kleine toename in economische activiteit is al genoeg om Nederland vast te doen lopen, met forse economische schade tot gevolg. Om gemiddeld 2 procent groei te kunnen realiseren is een stevig mobiliteitsbeleid nodig”, meent KNV. “Zonder ingrijpende maatregelen op het terrein van mobiliteit zal de economische vooruitgang van Nederland stagneren.” KNV hoopt, samen met zijn partners in de Mobiliteitsalliantie, dat mobiliteit tot een speerpunt in de formatie van een nieuw kabinet wordt gemaakt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.