Mobiliteitsalliantie, Vooruit

KNV uit zorgen over uitvoerbaarheid mobiliteitsplannen

Bron: Mobiliteitsalliantie

Koninklijk Nederlands Vervoer is blij met de economische groei in Nederland maar zet wel zijn vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de plannen voor mobiliteit. De Mobiliteitsalliantie, waarvan KNV één van de aanjagers is, toont zich vooral blij met het plan om veel integraler te kijken naar (duurzame) mobiliteit. Toch bepleit deze organisatie dat er veel meer geïnvesteerd wordt in het bereikbaar houden van Nederland.

KNV toont zich naar aanleiding van de plannen die op Prinsjesdag zijn ontvouwd eerst positief en optimistisch. De brancheorganisatie “is blij dat de economie hard groeit. Dat betekent meer mobiliteit en dat is goed voor de vervoerssector. Daar is wel extra infrastructuur voor nodig. Jammer dat daar nog geen extra begroting voor is ingepland – maar wat niet is, kan nog komen.”

Toch is er ook kritiek: er is in de Troonrede niets te lezen over de uitvoerbaarheid van het voorgenomen beleid. KNV is bezorgd over het feit dat er in de Troonrede niets te lezen is over de uitvoerbaarheid van beleid. “De wezenlijke gevolgen van jarenlange bezuinigingen op het overheidsapparaat laten sporen – en veel boosheid – na bij ondernemers. Terwijl de regeldichtheid alleen maar toenam, werden capaciteit en deskundigheid in ministeries en inspecties weggesaneerd.”

Nieuwe aanpak

“Voor de mobiliteitssector had dat veel kostbare consequenties: de averechtse gevolgen van de WWZ, veel te dure vergunningen, het weigeren om nutteloze documenten af te schaffen. De complexiteit van de spoormarkt en aanbestedingssystemen vereisen steeds deskundiger staf bij zowel overheid als bedrijfsleven. KNV hoopt dat het toekomstige kabinet de balans tussen regelzucht en deskundige capaciteit bewaakt.”

De Mobiliteitsalliantie bestaat naast KNV uit 23 organisaties op het gebied van mobiliteit, waaronder de ANWB, Transdev, de NS en de Fietsersbond. Het samenwerkingsverband is verheugd dat integraal kijken naar mobiliteit nog door het demissionaire kabinet wordt omarmd. “Het bereikbaar houden van Nederland vraagt om extra investeringen in de infrastructuur, maar ook om een nieuwe aanpak van mobiliteit. Daar hoort het moeiteloos kunnen combineren van allerlei vervoersmodaliteiten bij, zodat personen en goederen sneller en duurzamer op hun plek van bestemming komen.”

Extra investeringen

Wat de alliantie betreft komt duurzame en slimme mobiliteit hoog op de agenda van een volgend kabinet te staan. Daarvoor willen de aangesloten organisaties graag een Mobiliteitsakkoord sluiten met dat nieuwe kabinet. Maar daarvoor zijn wel extra investeringen nodig. “De Mobiliteitsalliantie benadrukt dat een nieuw kabinet wel structureel extra geld beschikbaar moet maken voor investeringen in (duurzame) mobiliteit, ten minste 1 miljard euro extra is per jaar is nodig om Nederland bereikbaar, economisch aantrekkelijk en leefbaar te houden.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

KNV uit zorgen over uitvoerbaarheid mobiliteitsplannen | TaxiPro
Mobiliteitsalliantie, Vooruit

KNV uit zorgen over uitvoerbaarheid mobiliteitsplannen

Bron: Mobiliteitsalliantie

Koninklijk Nederlands Vervoer is blij met de economische groei in Nederland maar zet wel zijn vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de plannen voor mobiliteit. De Mobiliteitsalliantie, waarvan KNV één van de aanjagers is, toont zich vooral blij met het plan om veel integraler te kijken naar (duurzame) mobiliteit. Toch bepleit deze organisatie dat er veel meer geïnvesteerd wordt in het bereikbaar houden van Nederland.

KNV toont zich naar aanleiding van de plannen die op Prinsjesdag zijn ontvouwd eerst positief en optimistisch. De brancheorganisatie “is blij dat de economie hard groeit. Dat betekent meer mobiliteit en dat is goed voor de vervoerssector. Daar is wel extra infrastructuur voor nodig. Jammer dat daar nog geen extra begroting voor is ingepland – maar wat niet is, kan nog komen.”

Toch is er ook kritiek: er is in de Troonrede niets te lezen over de uitvoerbaarheid van het voorgenomen beleid. KNV is bezorgd over het feit dat er in de Troonrede niets te lezen is over de uitvoerbaarheid van beleid. “De wezenlijke gevolgen van jarenlange bezuinigingen op het overheidsapparaat laten sporen – en veel boosheid – na bij ondernemers. Terwijl de regeldichtheid alleen maar toenam, werden capaciteit en deskundigheid in ministeries en inspecties weggesaneerd.”

Nieuwe aanpak

“Voor de mobiliteitssector had dat veel kostbare consequenties: de averechtse gevolgen van de WWZ, veel te dure vergunningen, het weigeren om nutteloze documenten af te schaffen. De complexiteit van de spoormarkt en aanbestedingssystemen vereisen steeds deskundiger staf bij zowel overheid als bedrijfsleven. KNV hoopt dat het toekomstige kabinet de balans tussen regelzucht en deskundige capaciteit bewaakt.”

De Mobiliteitsalliantie bestaat naast KNV uit 23 organisaties op het gebied van mobiliteit, waaronder de ANWB, Transdev, de NS en de Fietsersbond. Het samenwerkingsverband is verheugd dat integraal kijken naar mobiliteit nog door het demissionaire kabinet wordt omarmd. “Het bereikbaar houden van Nederland vraagt om extra investeringen in de infrastructuur, maar ook om een nieuwe aanpak van mobiliteit. Daar hoort het moeiteloos kunnen combineren van allerlei vervoersmodaliteiten bij, zodat personen en goederen sneller en duurzamer op hun plek van bestemming komen.”

Extra investeringen

Wat de alliantie betreft komt duurzame en slimme mobiliteit hoog op de agenda van een volgend kabinet te staan. Daarvoor willen de aangesloten organisaties graag een Mobiliteitsakkoord sluiten met dat nieuwe kabinet. Maar daarvoor zijn wel extra investeringen nodig. “De Mobiliteitsalliantie benadrukt dat een nieuw kabinet wel structureel extra geld beschikbaar moet maken voor investeringen in (duurzame) mobiliteit, ten minste 1 miljard euro extra is per jaar is nodig om Nederland bereikbaar, economisch aantrekkelijk en leefbaar te houden.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.