Chauffeur, bestuurder

Brief Talent4Taxi over factuur niet gewerkte uren zorgt voor onrust

Uitzendbedrijf Talent4Taxi wil 25 procent van de uren in rekening brengen die uitgezonden chauffeurs door de coronacrisis niet werken. Taxibedrijven reageren verbaasd en geven aan de facturen voor deze ‘leegloopuren’ niet te zullen betalen, ook al vindt er op een later moment nog verrekening plaats. Talent4Taxi is op zijn beurt verrast over de ophef. Het bedrijf is ervan overtuigd eerlijk en positief te handelen, “maar blijkbaar moeten we dit veel beter uitleggen.”

Talent4Taxi heeft diverse maatregelen genomen met het oog op de coronacrisis. Met Helloflex People, waar de chauffeurs die worden uitgezonden in dienst zijn, zal waarschijnlijk een beroep worden gedaan op de NOW-regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten. Het bedrijf mag de afgesproken contracturen van bij taxibedrijven ingezette chauffeurs volledig door factureren, maar dat wordt in deze tijden niet gepast geacht. De gewerkte uren worden op de normale manier in rekening gebracht bij HelloFlex People. Voor de niet-gewerkte uren wordt 25 procent van het geldende tarief in rekening gebracht. Klanten ontvangen daarvoor een aparte factuur van Talent4Taxi BV, dat niet tot het concern van de HFP-BV’s behoort. Het geld moet ook op het rekeningnummer van Talent4Taxi BV worden overgemaakt, zo is de klanten in een brief gevraagd.

‘Dit gaan we niet betalen’

Bij taxiondernemers zorgt de brief van Talent4Taxi ook verbazing en verontwaardiging omdat er uberhaupt betaald zou moeten worden. “Dit is niet hoe het werkt en zo’n factuur gaan we ook niet betalen als we die krijgen”, zegt één van hen. “Sowieso is 25 procent met alles wat we nu van de NOW weten vrij hoog en nergens op gestoeld. Bovendien lijkt dit ook in het voordeel van de inlener uit te vallen. Het is een eigen interpretatie van Talent4Taxi, waar ze ook de lijn van een brancheorganisatie in de uitzend- en detacheringsbranche zouden kunnen volgen.”

Een ander bedrijf heeft de eerste factuur binnen, maar gaat deze niet betalen. Wat er nu gebeurt, wordt gezien als het risico van werken als uitzendbedrijf. Het feit dat er op een later moment verrekend zal worden, verandert daar niets aan. Het bedrijf heeft een jurist ingeschakeld om zich in de kwestie te verdiepen.

Een derde ondernemer heeft nog geen factuur ontvangen, maar is niet van plan deze te betalen. “We zouden nog moeten uitzoeken wat precies de rechten en plichten zijn. Maar in principe gaan we zo’n factuur niet betalen. Wij krijgen nu ook niets binnen, waarom Talent4Taxi dan wel? Stel dat zij straks 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen en van alle taxibedrijven ook nog 25 procent van de normale bedragen betaald krijgen: dat lijkt me niet de bedoeling.”

Zorgt voor ruis

Ook FNV Taxi zet vraagtekens bij de gang van zaken. Minke Jansma licht toe: “Enkele werkgevers hebben zich bij ons gemeld met de vraag of deze handelswijze van Talent4Taxi wel klopte. Op basis van de brief is er in ieder geval ruis. De NOW vraag je aan voor een bedrijf of het concern waar je bedrijf toe behoort. Op basis van het omzetverlies worden je loonkosten gecompenseerd. Hoe groter het omzetverlies, hoe groter de compensatie. Het overmaken van een gedeelte van de omzet op een ander rekeningnummer en aan een andere BV buiten het concern lijkt dan ook vreemd en wij kunnen ook niet verklaren waarom deze handelswijze nodig zou zijn. De betreffende omzet moet terecht komen bij de partij waar de werkgevers normaal gesproken ook aan betalen. Wellicht hebben ze een verklaring hiervoor, maar die ken ik niet. Alle partijen in de sector moeten samen door de crisis heen, gebruikmakend van de maatregelen die er zijn vanuit de overheid. Dat de maatregelen niet alle kosten dekken, geldt voor iedereen: voor Talent4Taxi en HelloFlex, maar ook voor de werkgevers.”

Talent4Taxi licht de gemaakte keuze toe: “Wij facturen vanuit Talent4Taxi om juist meer flexibiliteit te houden over eventuele nadere afspraken omtrent de factuur. Als deze in het systeem van Helloflex People zit, is dit niet mogelijk en is het voor ons lastiger om maatwerk te leveren per klant.”

Persoonlijk uitleggen

Voor Talent4Taxi komt de ophef als een verrassing. “Als wij het beeld hadden gekregen dat we onrust hadden veroorzaakt, hadden we direct meer actie ondernomen”, legt Bjorn van de Weem uit. “We zullen iedereen deze dagen persoonlijk bellen en het uitleggen.” Volgens hem klopt het dat bedrijven niet eerder op deze manier zijn gefactureerd, simpelweg omdat een situatie als waarin de markt nu verkeert zich nog nooit heeft voorgedaan.

“In deze situatie werkt het inderdaad anders, omdat onze klanten de loonkosten juist niet krijgen doorbelast en enkel het deel dat niet door NOW wordt gesubsidieerd in rekening krijgen gebracht. Dit laat onverlet dat leegloopuren altijd bij Talent4Taxi in rekening zijn gebracht als deze niet bij onze taxiklanten werden doorbelast. Het is in deze situatie aan Talent4Taxi om een andere afspraak met onze klanten te maken en dit ook vast te leggen. Helloflex People onderhoudt helemaal geen directe relatie met de klant en speelt in dat contact dan ook geen rol”, aldus Van de Weem.

Hij geeft verder aan dat gekozen is voor een praktische en kosteneffectieve aanpak, waarbij Talent4Taxi het debiteurenbeheer in eigen handen heeft en het makkelijker is om afspraken te maken over facturen of betalingen. “We hebben ons niet gerealiseerd dat deze keuze anders kan worden uitgelegd.”

Onterecht rijk rekenen

Van de Weem stelt dat Talent4Taxi contractueel 100 procent van de leegloopuren door mag belasten. “Maar we willen voorkomen dat onze klanten hierdoor in grote financiële problemen komen. Veel ondernemers zijn nog in de veronderstelling dat de NOW-subsidie daadwerkelijk 90 procent van de loonkosten gaat dekken. Maar de maximale dekking zal waarschijnlijk tussen de 64 en 75 procent zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat de definitie van de loonsom in de NOW slechts uitgaat van 1,3 maal 90 procent van het brutosalaris. De praktijk ligt veel hoger omdat de ondernemer ook reserveringen en pensioenpremies moet doorbetalen en de kostenfactor hoger ligt”, stelt Van de Weem.

Door deze veronderstelling rekenen veel taxiondernemers zich volgens hem onterecht rijker dan zou moeten. “Op geen enkele wijze verdienen we iets aan deze constructie en is er geen sprake van marge ontwikkeling. De dekking voor andere kosten is volledig weggevallen, dus ook wij hebben behoorlijke pijn van deze periode.” En, zo benadrukt hij: waar veel vervoerders waarschijnlijk voor een groot deel gecompenseerd zullen worden, “zijn wij juist de partij die door niemand wordt gecompenseerd en hier op eigen reserves doorheen moet zien te komen.”

Realistische inschatting

Talent4Taxi betreurt de uitleg die aan de brief wordt gegeven en gaat zoals aangegeven persoonlijk in overleg met haar klanten. Ook wordt benadrukt “dat NOW, indien toegekend, uiteindelijk 90 procent van het brutoloon maal 1,3 zal vergoeden. De werkelijke loonkosten liggen gemiddeld een stuk hoger. De 25 procent lijkt ons een realistische inschatting en we hebben duidelijk gemeld dat meer of minderkosten zullen worden verrekend. Er wordt gesproken over uitzenden. Daarbij wordt niet vermeld dat veel van de contracten niet op basis van uitzendbeding zijn overeengekomen, maar dat het contracten zijn met loondoorbetalingsverplichtingen waarvan de kosten contractueel bij de taxiondernemer liggen.”

“We snappen de emotie in deze lastige situatie, maar de reacties van de taxibedrijven richting TaxiPro geven geen eerlijk beeld van de afspraken die veelal in werkelijkheid zijn gemaakt.Ook vinden wij het vreemd dat ze nergens spreken over kosten die zij dan ook weer door zijn opdrachtgever vergoed krijgen. Ook zij gaan immers met een ‘factuur’ naar de opdrachtgevers ter compensatie en zeggen niet ‘het verschil is mijn risico’.”

NOW en compensatie opdrachtgever

De NOW-regeling en alle andere maatregelen van het kabinet zijn erop gericht de Nederlandse economie zo goed mogelijk door de coronacrisis te loodsen. Voor het doelgroepenvervoer is dat niet anders: zonder steun valt deze sector grotendeels om en is er straks geen aanbod als de vraag weer op gang komt.

De sector taxi- en zorgvervoer is bovendien bezig om zijn specifieke problemen op te lossen. De sociale partners en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleiten ervoor dat opdrachtgevers zorgvervoer dat uitvalt voor 80 procent doorbetalen, omdat er anders bedrijven gaan omvallen. Panteia becijferde onlangs in opdracht van KNV dat de kosten voor doelgroepenvervoerders voor bijna 80 procent doorlopen als er niet gereden wordt. Aan de oproep is door sommige opdrachtgevers gehoor gegeven; ook zijn er contracten waarin sowieso al met voorschotten en vaste vergoedingen wordt gewerkt. Veel opdrachtgevers twijfelen echter nog, of reageren afwijzend.

Gerelateerd aan omzetverlies

Opbrengsten betaald uit publieke middelen, zoals bij doelgroepenvervoer, worden voor de regeling gelijkgesteld aan omzet. In principe kan elk taxibedrijf met personeel dus van de NOW-regeling gebruik maken. Daarvoor gelden natuurlijk wel allerlei voorwaarden. Zo is de hoogte van compensatie direct gerelateerd aan het omzetverlies. Voor enkele doelgroepenvervoerders wordt dat al grotendeels opgevangen door de opdrachtgevers, al zijn er ook heel veel opdrachtgevers die dit nog niet doen. De mogelijkheden zijn niet oneindig: 80 procent doorbetaald worden door de opdrachtgever en 90 procent van de loonsom laten betalen door de overheid is geen noodsteun, maar een verdienmodel. En dat is nadrukkelijk niet de bedoeling.

Een andere voorwaarde is dat ondernemers zich inspannen om de loonbetalingen zo veel mogelijk op peil te houden. Gebeurt dat niet, dan kan het bedrijf in kwestie fors worden gekort op de tegemoetkoming. Dit alles geldt dus ook voor detacheerders, payrollbedrijven en uitzendorganisaties in de taxibranche. Als de vervoerders voor hun loonkosten worden gecompenseerd, kunnen de bedrijven die personeel naar ze uitzenden en detacheren ook hun mensen in dienst houden en min of meer ‘gewoon’ blijven factureren, zoals het er nu naar uitziet. Als iedereen qua financiën zo veel mogelijk kan blijven doen wat ze normaal doen, dan is de kans het grootst dat er na de coronacrisis nog volwaardig doelgroepenvervoer bestaat.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

3 reacties op “Brief Talent4Taxi over factuur niet gewerkte uren zorgt voor onrust”

Jorg|10.04.20|13:53

wie het begrijpt mag het zeggen….

Bennie de Wit|12.04.20|19:41

Ik zou er mijn kont mee afvegen en terug sturen. Wat een pannenkoek ben je Bjorn :D

Pierre van Aert|14.04.20|13:12

Beetje raar, zelf willen de grote doelgroepen vervoerders wel dat de gemeenten 80 % van de niet gereden ritten vergoeden, maar zelf willen ze hun onderaannemers niet vergoeden.