Chauffeur met mondkapje

Strengere protocollen voor taxi- en zorgvervoer

Chauffeur met mondkapje. Beeld: still uit video camjo

Werkgeversorganisatie KNV en vakbonden FNV en CNV hebben de protocollen voor veilig taxi- en zorgvervoer van mensen uit risicogroepen aangescherpt. Dit betekent onder meer dat volwassenen in het zorgvervoer die in de risicogroepen vallen een chirurgisch mondkapje moeten dragen en dat er maximaal één iemand per bank of zitrij aan boord is. 

Deze en andere aanpassingen zijn een reactie op adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) om mensen uit risicogroepen beter tegen het coronavirus te beschermen. KNV, FNV en CNV hebben zich daarbij laten adviseren door het RIVM. Ook is er overleg geweest met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van VWS en OCW. Het was al even geleden dat de protocollen voor het laatst werden gewijzigd, want sinds de zomer gaven de steeds strengere coronaregels daar geen reden voor.

Uitgangspunt van het OMT-advies is dat risicogroepen nog beter worden beschermd tegen het coronavirus, dus ook tijdens taxivervoer. De onderstaande veranderingen zijn doorgevoerd in de diverse protocollen. Maandag 8 februari wordt gezien als een realistische startdatum, zodat vervoerders de nodige voorbereidingen kunnen treffen.

Zorgvervoer 18 jaar en ouder

  • Reizigers dragen een chirurgisch mondkapje. Per bank of zitrij in de taxi zit maximaal één passagier; de passagiers zitten bovendien niet recht achter elkaar. Als het dragen van een mondkapje niet kan, dan moet er voldoende afstand tot de andere inzittenden worden bewaard.
  • Voor leden van hetzelfde huishouden of dezelfde woongroep geldt alleen dat zij een niet-medisch mondkapje moeten dragen en voldoende afstand moeten houden als dat mondkapje niet gedragen kan worden.
  • Maar als er uitsluitend reizigers worden vervoerd die niet tot de risicogroepen behoren, dragen zij een niet-medisch mondkapje en is er geen beperking van de bezetting in de voertuigen.
  • Verder moeten reizigers zoveel mogelijk zelf in- en uitstappen en hun gordel omdoen. De chauffeur kan waar nodig ondersteunen, maar moet dan wel goed de handen reinigen.

Zorgvervoer tot en met 17 jaar

  • Leerlingen van 13 jaar en ouder dragen niet-medische mondkapjes. Alle andere kinderen hoeven in de taxibusjes geen mondkapje te dragen, maar leerlingen van 13 jaar en ouder die nog naar het basisonderwijs gaan, zitten wel zover mogelijk bij de chauffeur vandaan.
  • Ook hier geldt: kinderen stappen waar mogelijk zelf in en uit en worden waar nodig geholpen door de chauffeur van dienst.
  • In het protocol staan ook bepalingen voor het vervoer van jongeren van 18 jaar en ouder die tot de risicogroep behoren. Op dit punt is ook het sectorprotocol voor taxivervoer aangevuld.

Meer kosten, minder capaciteit

De strengere regels hebben uiteraard gevolgen voor het vervoer zelf, maar ook voor vervoersbedrijven. Bij het naleven van de regels komen meer kosten kijken, terwijl de beperkingen aan het aantal passagiers de toch al ver teruggelopen inkomsten nog verder kunnen drukken. Er is meer reiniging nodig en de voertuigen staan langer stil om ze goed te laten luchten na elke rit. De verminderde capaciteit zal het eerst gevoeld worden in de piekuren van en naar dagbesteding, en nog veel meer als de scholen weer opengaan en het leerlingenvervoer wordt hervat. Daarom zal er volgens de partijen ook moeten worden nagedacht over meer spreiding van de diverse vervoersstromen.

“KNV, FNV en CNV zijn blij met de toezegging van de Minister van VWS van vorig jaar dat meerkosten die publieke opdrachtgevers, zoals gemeenten en zorginstellingen, en zorgverzekeraars door de coronacrisis voor de kiezen krijgen, door het Rijk zullen worden gecompenseerd. Spijtig is wel dat de gesprekken over het vergoeden van meerkosten door opdrachtgevers aan zorgvervoerders in de praktijk tot nu toe op veel plaatsen traag en lastig verlopen.”

Zo snel mogelijk doorvoeren

“Onze leden doen hun best om de aanpassingen in de protocollen zo snel mogelijk door te voeren”, verzekert KNV-voorzitter Bertho Eckhardt. “Maar vooral de maximering van het aantal reizigers in de voertuigen heeft grote praktische gevolgen. Daar is overleg voor nodig met opdrachtgevers en
cliënten om routes aan te passen en zo nodig aankomst- en vertrektijden te spreiden. De zorgvervoerders vinden maandag 8 februari een realistische ingangsdatum. Daar waar het in overleg met opdrachtgevers eerder kan, zal dat ook zeker gebeuren.“

De vakbonden benadrukken dat ze beschikbaar zijn voor werknemers die er ondanks de protocollen niet uitkomen en dat niet is uitgesloten dat de documenten de komende tijd opnieuw worden aangepast als dat nodig blijkt te zijn. Bekijk hier alle protocollen.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

12 reacties op “Strengere protocollen voor taxi- en zorgvervoer”

Max Kühner|27.01.21|17:32

Dag Vincent,

Er mist een belangrijke bepaling die wel in de email van KNV stond, maar niet in jouw lijstje voor 18 jaar en ouder:
– Daar waar er sprake is van een woongroep/één huishouden geldt voorgaande niet, wel geldt dan het dragen van een niet-medisch mondkapje. Indien reizigers geen mondkapje kunnen dragen moet de afstand tot de chauffeur extra in acht genomen worden.

Vooral die laatste zin geeft lucht in de uitvoering aan vervoer van specifieke doelgroepen.

Met vrgr,. Max.

Gerrit Zeevat|27.01.21|19:44

Ik lees voldoende afstand. Is dit anderhalve meter?

Paul Teijema|27.01.21|23:13

Gelden deze protocollen ook voor zzp?

Taxi Arnhem|28.01.21|10:40

Is een scheidingsscherm tussen chauffeur en klant (zorgvervoer) verplicht? En gelden de protocollen ook voor de tijdelijke contracten?
https://taxiarnhemcentrale.nl/

Met vriendelijke groet

Vincent Krabbendam|28.01.21|12:26

Hoi Max, dit stond wel in het stuk, zij het iets anders verwoord. Wel ontbrak het woord ‘woongroep’ en dat is voor de volledigheid toegevoegd.

Vincent Krabbendam|28.01.21|12:41

Voor deze en overige vragen onder dit artikel verwijzen we naar de protocollen zelf: https://www.knv.nl/coronaprotocollen/

Hans Engelen|28.01.21|17:16

Maar als er uitsluitend reizigers worden vervoerd die niet tot de risicogroepen behoren, dragen zij een niet-medisch mondkapje en is er geen beperking van de bezetting in de voertuigen staat in het nieuwe protocol.

Betekend dit dat in het WMO vervoer waar we soms met 3 mensen op de achterbank en nog een naast de chauffeur zitten geen restricties gelden buiten het dragen van een mondkapje??

Grada Kraus|29.01.21|13:49

Dat zou ik ook wel een willen weten wat betreft de vraag van Hans Engelen

Cocky Schipper|29.01.21|22:02

Ik rij nu nog steeds met 5 personen die op leeftijd zijn, licht dementerend en ook nog eens slecht ter been in een kleine VW transporter. Volgens de de huidige richtlijnen mag dat maar met 4 klopt dat? En klopt het ook als ik het goed lees dat dat er vanaf 8-2-2121 nog maar 2 mogen zijn En waar en wat moet ik doen als mijn werkgever dit blijft opdragen? Ben zelf 66jaar en zit ook in de risico groep (ouderdomssuiker).

Ingrid Hensens|31.01.21|09:45

We zijn een jaar verder met de corona. Spuit elf wordt ook wakker.

Zijn deze verscherpte regels niet een béééétje laat!!!??? Tot op de dag van vandaag komt het dagelijks voor dat ik 3 (kanker/dialyse)patiënten/begeleiders op de achterbank en één in een rolstoel moet vervoeren in een VW Caddy. Liefst ook nog 1 naast me maar dat vertik ik.

Plassen op een wc en handen wassen is voor ons een luxe. Hele werkdagen zie ik geen wc of kraan. Als malaats behandeld maar het mag allemaal.

Clash Royale|04.02.21|11:04

Cocky, ik mag toch wel aannemen dat je op die leeftijd hebt geleerd om voor jezelf te praten.
De werkgever is ook maar een mens.
En als je jezelf anders ziek meld heeft hij ook niks aan.

Pim van Dijk|05.02.21|21:18

waarom nu een medische mondkapje is niet medische niet goed dan je eerste zeggen nu paar halen pfff
ben beetje klaar ermee kijk boos
maar je kan ook een scherm bij busscafeur zetten is wel moeilijk met pinnen maarja