schooltaxi, taxibus, leerlingenvervoer

Marktconsultatie voor regiecentrale vervoer Noordoost Fryslân

In Noordoost Friesland willen zes gemeenten de regie van het vervoer en de uitvoering ervan gaan scheiden. Voorafgaand aan die stap wordt de markt geconsulteerd. Enerzijds wil men weten of de markt belangstelling heeft voor de voorgenomen aanbesteding; anderzijds is het doel om bestaande kennis over mobiliteitscentrales te verzamelen.

Noordoost Friesland bestaat uit de gemeente Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollummerland en Tytsjerksteradiel. Samen met de provincie Fryslân werken zij aan de leefbaarheid van de regio, in dit verband door de bereikbaarheid te optimaliseren. Afgelopen april is ervoor gekozen te komen tot een regiemodel waar een private mobiliteitscentrale onderdeel van uit moet gaan maken.

Risico’s in kaart

De nieuwe opzet heeft de werktitel ‘Vervoersysteem Netwerk Oost’ gekregen. Vanaf 1 augustus moet het stap voor stap worden ingevoerd. Een private centrale moet dus binnen dat geheel de regie op het vervoer voor zijn rekening gaan nemen. Het betreft in eerste instantie het vervoer van wmo-reizigers en leerlingen. Uiterlijk eind 2017 moet ook het Opstappervervoer van de provincie worden toegevoegd. Deze variant verzorgt vervoer naar de dichtstbijzijnde OV-halte als die in het eigen dorp niet beschikbaar is. De huidige vervoersvormen moeten in één systeem worden samengebracht, en wellicht dat daar later ook andere varianten aan toe worden gevoegd.

Om goed te kunnen inschatten of en in hoeverre zo’n regiecentrale voor Noordoost Fryslân een haalbare kaart is, raadplegen de gemeenten eerst de markt. Uit die consultatie volgt dus ook of de aanbesteding voor zo’n centrale er daadwerkelijk komt. De gemeenten, met Dongeradeel als penvoerder, willen met betrekking tot het regiemodel graag weten welke risico’s en aandachtspunten de markt ziet bij de splitsing van regie en vervoer. Een ander thema is het bewaren van de onafhankelijkheid tussen centrale en vervoerders, aangezien deze activiteiten niet door de zelfde partij mogen worden uitgevoerd.

Vervoer en regie

Als het om de gewenste mobiliteitscentrale zelf gaat, hoopt Noordoost Fryslân onder meer te achterhalen hoe er het beste kan worden gestuurd op efficiënte planning van het vervoer en welke bevoegdheden de centrale moet krijgen om goed te kunnen functioneren. Ook over de prestaties die verwacht mogen worden op het gebied van vervoer en regie hoort men graag de mening van de markt. Andere zaken die bij de vragen aan bod komen zijn de bekostiging van het nieuwe systeem en de invulling en uitvoering van social return. Tot slot wordt gevraagd of en onder welke voorwaarden marktpartijen belangstelling hebben om in te schrijven op de eventuele aanbesteding.

Anton Buwalda, inkoopcoördinator van de gemeente Dongeradeel: “We willen bepalen of we de juiste koers hebben gekozen en of we nog rekening moeten houden met bepaalde elementen in de aanbesteding. Daar hebben we de markt bij nodig, ook om later niet voor vragen te komen staan waar we zonder marktconsultatie helemaal niet aan gedacht zouden hebben.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Marktconsultatie voor regiecentrale vervoer Noordoost Fryslân | TaxiPro
schooltaxi, taxibus, leerlingenvervoer

Marktconsultatie voor regiecentrale vervoer Noordoost Fryslân

In Noordoost Friesland willen zes gemeenten de regie van het vervoer en de uitvoering ervan gaan scheiden. Voorafgaand aan die stap wordt de markt geconsulteerd. Enerzijds wil men weten of de markt belangstelling heeft voor de voorgenomen aanbesteding; anderzijds is het doel om bestaande kennis over mobiliteitscentrales te verzamelen.

Noordoost Friesland bestaat uit de gemeente Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollummerland en Tytsjerksteradiel. Samen met de provincie Fryslân werken zij aan de leefbaarheid van de regio, in dit verband door de bereikbaarheid te optimaliseren. Afgelopen april is ervoor gekozen te komen tot een regiemodel waar een private mobiliteitscentrale onderdeel van uit moet gaan maken.

Risico’s in kaart

De nieuwe opzet heeft de werktitel ‘Vervoersysteem Netwerk Oost’ gekregen. Vanaf 1 augustus moet het stap voor stap worden ingevoerd. Een private centrale moet dus binnen dat geheel de regie op het vervoer voor zijn rekening gaan nemen. Het betreft in eerste instantie het vervoer van wmo-reizigers en leerlingen. Uiterlijk eind 2017 moet ook het Opstappervervoer van de provincie worden toegevoegd. Deze variant verzorgt vervoer naar de dichtstbijzijnde OV-halte als die in het eigen dorp niet beschikbaar is. De huidige vervoersvormen moeten in één systeem worden samengebracht, en wellicht dat daar later ook andere varianten aan toe worden gevoegd.

Om goed te kunnen inschatten of en in hoeverre zo’n regiecentrale voor Noordoost Fryslân een haalbare kaart is, raadplegen de gemeenten eerst de markt. Uit die consultatie volgt dus ook of de aanbesteding voor zo’n centrale er daadwerkelijk komt. De gemeenten, met Dongeradeel als penvoerder, willen met betrekking tot het regiemodel graag weten welke risico’s en aandachtspunten de markt ziet bij de splitsing van regie en vervoer. Een ander thema is het bewaren van de onafhankelijkheid tussen centrale en vervoerders, aangezien deze activiteiten niet door de zelfde partij mogen worden uitgevoerd.

Vervoer en regie

Als het om de gewenste mobiliteitscentrale zelf gaat, hoopt Noordoost Fryslân onder meer te achterhalen hoe er het beste kan worden gestuurd op efficiënte planning van het vervoer en welke bevoegdheden de centrale moet krijgen om goed te kunnen functioneren. Ook over de prestaties die verwacht mogen worden op het gebied van vervoer en regie hoort men graag de mening van de markt. Andere zaken die bij de vragen aan bod komen zijn de bekostiging van het nieuwe systeem en de invulling en uitvoering van social return. Tot slot wordt gevraagd of en onder welke voorwaarden marktpartijen belangstelling hebben om in te schrijven op de eventuele aanbesteding.

Anton Buwalda, inkoopcoördinator van de gemeente Dongeradeel: “We willen bepalen of we de juiste koers hebben gekozen en of we nog rekening moeten houden met bepaalde elementen in de aanbesteding. Daar hebben we de markt bij nodig, ook om later niet voor vragen te komen staan waar we zonder marktconsultatie helemaal niet aan gedacht zouden hebben.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.