Bertho Eckhardt. Foto: KNV / Bart Maat

KNV aan nieuw kabinet: zo komt de taxisector uit de coronacrisis

Bertho Eckhardt. Foto: KNV / Bart Maat

In een brief aan kabinetsinformateur Mariëtte Hamer doet Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) voorstellen waarmee een nieuw kabinet de taxisector uit de coronacrisis kan loodsen. Het gaat dan om steunmaatregelen en voldoende budget voor zorgvervoer, maar ook om een gelijk speelveld in de taxi- en touringcarmarkt en minder lasten- en regeldruk voor ondernemers.

In de brief die uit naam van KNV-voorzitter Bertho Eckhardt is verstuurd, staat de grote impact van de coronacrisis op de taxi-, zorgvervoer- en touringcarsector centraal. De sectoren zijn blij met de verkregen overheidssteun, maar die is vaak niet toereikend. Zo pakte het ontwerp van de steunmaatregelen voor de touringcar- en de consumententaxisector in eerste instantie negatief uit door de sterke seizoensinvloeden. “Tussen de vergoeding vaste lasten en de daadwerkelijke vaste lasten liep het verschil op tot meerdere tonnen per kwartaal.”

KNV benadrukt dat ondernemers door hun reserves heen zijn en dat de bedrijfsresultaten voor een groot deel van 2021 in het water vielen. “En het is nog onduidelijk hoe de tweede helft van het jaar er uit gaat zien.” Alleen met de verlenging van de steunpakketten tot minstens 2022 kan dan ook een tweede opeenvolgend slecht jaar overleefd worden. 

Zorgen over vooruitgeschoven schuldenberg

In de brief aan Hamer uit de ondernemersorganisatie ook zorgen over de vooruitgeschoven schuldenberg die er door de coronacrisis is ontstaan. “Bedrijven slaagden er in om betalingsregelingen te treffen met bijvoorbeeld leasebedrijven, verzekeraars en andere leveranciers. Van uitstel komt echter geen afstel.” Om te voorkomen dat ondernemers straks alsnog in grote financiële problemen komen of zelfs failliet gaan, pleit KNV dan ook onder andere voor ruimere betalingsmogelijkheden en verdere uitbreiding van kredietfaciliteiten. 

Hierbij is het volgens de ondernemersorganisatie ook belangrijk dat er voldoende budget blijft voor het zorgvervoer. Omdat er door corona bij alle gereden ritten meerkosten worden gemaakt, is de sector gebaat bij voldoende budgetten. Dit geldt zolang de crisis voortduurt en daarna, zodat de dienstverlening op pijl kan blijven.

Duurzaamheid en hulp bij stap naar zero emissie

Ook moet een nieuw kabinet om iedereen mobiel te houden volgens KNV investeren in, en inzetten op mobiliteitsdiensten die een volwaardig alternatief vormen voor de eigen auto. “Dat hoeft niet alleen het OV te zijn, maar omvat ook MaaS-oplossingen, het taxivervoer, het besloten busvervoer en – voor mensen die het nodig hebben – het zorgvervoer.” Deze diensten zijn volgens KNV zeer geschikt als flexibele oplossing, maar staan ten onrechte niet bovenaan de lijn met oplossingen. Ze stellen dat het nieuwe kabinet met de touringcar een goedkoop alternatief achter de hand heeft om snel grote stappen te maken op het gebied van duurzaamheid, zonder daar grote investeringen voor te hoeven doen. 

Daarbij worden de duurzaamheidseisen in aanbestedingen voor zorg- en taxivervoer steeds strenger. De ruimte om hiervoor investeringen te doen ontbreekt echter veelal door de teruggevallen inkomsten. “Het gaat hierbij in de regel om MKB-bedrijven. Zij willen graag de omslag maken naar zero emissie voertuigen, maar voor een groot deel van hun werkzaamheden is er nog geen rendabele oplossing.” Daarbij wordt er benadrukt dat er voor touringcars zelfs nog geen zero emissievariant beschikbaar is en de geïndiceerde prijs hiervan ten minste vier keer de prijs van een fossiel aangedreven touringcar bedraagt.

Ondernemers zouden volgens KNV daarom geholpen moeten worden in de stap naar zero emissie personenvervoer. Als voorbeeld hiervan noemen zij onder andere het geven van aanschafsubsidies voor schone voertuigen, ontheffingen, het verlengen van overgangsperioden bij de invoer van milieuzones en het vroegtijdig aankondigen van maatregelen zodat ondernemers op tijd kunnen investeren. 

Gelijk speelveld voor taxi- en touringcarvervoer

De opkomst van taxiplatforms is ook een onderwerp dat KNV aansnijdt. Er wordt hierbij gesteld dat deze platforms een positieve bijdrage kunnen leveren aan de economie en werkgelegenheid in Nederland. De Nederlandse wetgeving op sociaal-juridisch en financieel gebied wordt hierbij echter niet altijd in acht genomen volgens de belangenorganisatie. “Zo ontstaan er constructies waarbij er een gezagsverhouding lijkt te zijn, en geen ondernemerschap. Dit heeft een verstorend effect op de markt.”

Platforms zouden daarom als ondernemers moeten worden behandeld volgens KNV, bijvoorbeeld voor wat betreft belastingen en premies. “Het is voor de branche belangrijk dat de overheid duidelijk maakt wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid.” Verder wordt er gesteld dat het van belang is dat lokale eisen aan taxidiensten die via een platform worden aangeboden hetzelfde zijn als taxidiensten die worden aangeboden op straat.

Wat betreft touringcarbedrijven pleit KNV ervoor dat een nieuw kabinet werk maakt van de handhaving van fiscale en sociale verplichtingen die buitenlandse bedrijven hier hebben. Momenteel is de Nederlandse overheid volgens de ondernemersorganisatie namelijk nalatig in het bewaken van deze regels.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

KNV aan nieuw kabinet: zo komt de taxisector uit de coronacrisis | TaxiPro
Bertho Eckhardt. Foto: KNV / Bart Maat

KNV aan nieuw kabinet: zo komt de taxisector uit de coronacrisis

Bertho Eckhardt. Foto: KNV / Bart Maat

In een brief aan kabinetsinformateur Mariëtte Hamer doet Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) voorstellen waarmee een nieuw kabinet de taxisector uit de coronacrisis kan loodsen. Het gaat dan om steunmaatregelen en voldoende budget voor zorgvervoer, maar ook om een gelijk speelveld in de taxi- en touringcarmarkt en minder lasten- en regeldruk voor ondernemers.

In de brief die uit naam van KNV-voorzitter Bertho Eckhardt is verstuurd, staat de grote impact van de coronacrisis op de taxi-, zorgvervoer- en touringcarsector centraal. De sectoren zijn blij met de verkregen overheidssteun, maar die is vaak niet toereikend. Zo pakte het ontwerp van de steunmaatregelen voor de touringcar- en de consumententaxisector in eerste instantie negatief uit door de sterke seizoensinvloeden. “Tussen de vergoeding vaste lasten en de daadwerkelijke vaste lasten liep het verschil op tot meerdere tonnen per kwartaal.”

KNV benadrukt dat ondernemers door hun reserves heen zijn en dat de bedrijfsresultaten voor een groot deel van 2021 in het water vielen. “En het is nog onduidelijk hoe de tweede helft van het jaar er uit gaat zien.” Alleen met de verlenging van de steunpakketten tot minstens 2022 kan dan ook een tweede opeenvolgend slecht jaar overleefd worden. 

Zorgen over vooruitgeschoven schuldenberg

In de brief aan Hamer uit de ondernemersorganisatie ook zorgen over de vooruitgeschoven schuldenberg die er door de coronacrisis is ontstaan. “Bedrijven slaagden er in om betalingsregelingen te treffen met bijvoorbeeld leasebedrijven, verzekeraars en andere leveranciers. Van uitstel komt echter geen afstel.” Om te voorkomen dat ondernemers straks alsnog in grote financiële problemen komen of zelfs failliet gaan, pleit KNV dan ook onder andere voor ruimere betalingsmogelijkheden en verdere uitbreiding van kredietfaciliteiten. 

Hierbij is het volgens de ondernemersorganisatie ook belangrijk dat er voldoende budget blijft voor het zorgvervoer. Omdat er door corona bij alle gereden ritten meerkosten worden gemaakt, is de sector gebaat bij voldoende budgetten. Dit geldt zolang de crisis voortduurt en daarna, zodat de dienstverlening op pijl kan blijven.

Duurzaamheid en hulp bij stap naar zero emissie

Ook moet een nieuw kabinet om iedereen mobiel te houden volgens KNV investeren in, en inzetten op mobiliteitsdiensten die een volwaardig alternatief vormen voor de eigen auto. “Dat hoeft niet alleen het OV te zijn, maar omvat ook MaaS-oplossingen, het taxivervoer, het besloten busvervoer en – voor mensen die het nodig hebben – het zorgvervoer.” Deze diensten zijn volgens KNV zeer geschikt als flexibele oplossing, maar staan ten onrechte niet bovenaan de lijn met oplossingen. Ze stellen dat het nieuwe kabinet met de touringcar een goedkoop alternatief achter de hand heeft om snel grote stappen te maken op het gebied van duurzaamheid, zonder daar grote investeringen voor te hoeven doen. 

Daarbij worden de duurzaamheidseisen in aanbestedingen voor zorg- en taxivervoer steeds strenger. De ruimte om hiervoor investeringen te doen ontbreekt echter veelal door de teruggevallen inkomsten. “Het gaat hierbij in de regel om MKB-bedrijven. Zij willen graag de omslag maken naar zero emissie voertuigen, maar voor een groot deel van hun werkzaamheden is er nog geen rendabele oplossing.” Daarbij wordt er benadrukt dat er voor touringcars zelfs nog geen zero emissievariant beschikbaar is en de geïndiceerde prijs hiervan ten minste vier keer de prijs van een fossiel aangedreven touringcar bedraagt.

Ondernemers zouden volgens KNV daarom geholpen moeten worden in de stap naar zero emissie personenvervoer. Als voorbeeld hiervan noemen zij onder andere het geven van aanschafsubsidies voor schone voertuigen, ontheffingen, het verlengen van overgangsperioden bij de invoer van milieuzones en het vroegtijdig aankondigen van maatregelen zodat ondernemers op tijd kunnen investeren. 

Gelijk speelveld voor taxi- en touringcarvervoer

De opkomst van taxiplatforms is ook een onderwerp dat KNV aansnijdt. Er wordt hierbij gesteld dat deze platforms een positieve bijdrage kunnen leveren aan de economie en werkgelegenheid in Nederland. De Nederlandse wetgeving op sociaal-juridisch en financieel gebied wordt hierbij echter niet altijd in acht genomen volgens de belangenorganisatie. “Zo ontstaan er constructies waarbij er een gezagsverhouding lijkt te zijn, en geen ondernemerschap. Dit heeft een verstorend effect op de markt.”

Platforms zouden daarom als ondernemers moeten worden behandeld volgens KNV, bijvoorbeeld voor wat betreft belastingen en premies. “Het is voor de branche belangrijk dat de overheid duidelijk maakt wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid.” Verder wordt er gesteld dat het van belang is dat lokale eisen aan taxidiensten die via een platform worden aangeboden hetzelfde zijn als taxidiensten die worden aangeboden op straat.

Wat betreft touringcarbedrijven pleit KNV ervoor dat een nieuw kabinet werk maakt van de handhaving van fiscale en sociale verplichtingen die buitenlandse bedrijven hier hebben. Momenteel is de Nederlandse overheid volgens de ondernemersorganisatie namelijk nalatig in het bewaken van deze regels.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.