Carlo Cahn

‘Touringcar niet weren maar faciliteren in binnenstad’

Bron: KNV Bus

Voor veel touringcarbedrijven verliep 2016 ietwat beter dan 2015, en de verwachting is dat de groeiende economie ook voor deze branche zijn vruchten gaat afwerpen. De grote uitdaging blijft de boodschap overbrengen dat touringcars een duurzaam vervoermiddel vormen, want in steeds meer Europese binnensteden worden de voertuigen in toenemende mate geweerd. Dat en meer schrijft KNV Bus-secretaris Carlo Cahn in zijn column voor TaxiPro, waarin hij terugblikt op het afgelopen jaar en vooruitkijkt naar 2017 en daarna.

“Het afgelopen jaar vertoonde de branche een licht herstel. De marktsituatie is voor veel touringcarbedrijven ietsje beter dan de jaren ervoor. Met een aantrekkende economie en een groei van het internationale lijndienstvervoer waren er lichtpuntjes, maar de terroristische aanslagen in Brussel en Parijs zorgden ook voor een terugloop van het inkomende toerisme. De branche verwacht dat met een groeiende economie er ook in 2017 weer meer per touringcar gereisd gaat worden.

De sector behaalde in 2016 enkele successen. Zo werd in de eerste plaats het onderzoek naar medegebruik van de busbaan afgerond. Op de A44/N44 bleek dat er tijdswinst valt te behalen als een touringcar niet in de file hoeft aan te sluiten maar over de busbaan mag. Een computersimulatie liet vervolgens zien dat files op het traject Leiden-Den Haag volledig kunnen verdwijnen indien dagelijks 15 touringcars 450 auto’s vervangen. Zo ver is het helaas nog niet, want na het Rijk zullen ook andere wegbeheerders overtuigd moeten worden. Na de tests op de rijksweg volgt daarom in 2017 een nieuw pilotproject voor het medegebruik van provinciale busbanen.

Gemiddelde leeftijd zorgpunt

Ten tweede maakten werkgevers en bonden in 2016 een belangrijke afspraak om de positie van seizoenswerkers te verbeteren met een apart seizoenscontract. Met toestemming van minister Asscher van Sociale Zaken werd bij cao geregeld dat er jaarlijks tijdens het touringcarseizoen een contract van maximaal negen maanden mag worden afgesproken zonder dat er een vast contract tot stand komt. Zonder deze afspraken zouden werknemers na 24 maanden minimaal een half jaar uit dienst moeten.

Met de nieuwe seizoenscontracten is het gemakkelijker om langere tijd goede chauffeurs aan een bedrijf te binden. Belangrijk, omdat de gemiddelde leeftijd van 57 jaar een zorgpunt van de sector is. Er dreigt op niet al te lange termijn een tekort aan goede chauffeurs. Mede om die reden begon de touringcarsector in 2016 met een groot instroomproject. Het hiervoor opgestelde sectorplan heeft als doel om in twee jaar tijd 150 nieuwe chauffeurs (via zij-instroom) aan te trekken.

Jongere chauffeurs

Het instroomproject loopt door in 2017. Daar komt bij dat het vanaf de tweede helft van 2017 mogelijk wordt om jongere chauffeurs in te zetten. Achttien-, negentien- en twintigjarigen mogen dan, onder voorwaarden, op bus en touringcar ingezet worden. De afgelopen jaren mocht dat alleen bij wijze van experiment. Hieruit bleek dat er geen nadelige effecten op de verkeersveiligheid waren.

Over verkeersveiligheid gesproken: KNV Bus heeft aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid opdracht gegeven om uit te zoeken hoe veilig reizen per bus nu echt is. Hopelijk krijgen we hiermee de wetenschappelijke bevestiging van wat we al jaren stellen, namelijk dat reizen per bus daadwerkelijk veiliger is dan de meeste andere vervoersvormen.

Belemmeringen in steden

Niet alleen op veiligheid blijft de touringcar goed scoren, ook op prijs en duurzaamheid wint de bus het van bijvoorbeeld de auto. De touringcar kent immers door de hoge bezettingsgraad de laagste milieubelasting per reizigerskilometer. Jammer genoeg hebben veel gemeenten dit nog onvoldoende door. Zo wordt het steeds lastiger om zonder belemmeringen in Europese binnensteden te halteren. Europa kent een waaier aan vignetten, milieuzones en toegangsbeperkingen voor touringcars. De branche besteedt daarom de komende jaren veel aandacht aan het uitleggen dat de touringcar de groene kampioen is in het personenvervoer.

Touringcars vol toeristen zijn geen bron van overlast maar vormen een bron van inkomsten voor de binnenstad. Gemeenten moeten de touringcar daarom veel meer faciliteren in plaats van weren. De bus is en blijft immers ook de meest efficiënte manier om een groep reizigers van en naar een stad te brengen. In 2017 zullen we die boodschap met nog meer kracht laten horen bij de overheid.”

Carlo Cahn – secretaris KNV Bus

Carlo Cahn

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

‘Touringcar niet weren maar faciliteren in binnenstad’ | TaxiPro
Carlo Cahn

‘Touringcar niet weren maar faciliteren in binnenstad’

Bron: KNV Bus

Voor veel touringcarbedrijven verliep 2016 ietwat beter dan 2015, en de verwachting is dat de groeiende economie ook voor deze branche zijn vruchten gaat afwerpen. De grote uitdaging blijft de boodschap overbrengen dat touringcars een duurzaam vervoermiddel vormen, want in steeds meer Europese binnensteden worden de voertuigen in toenemende mate geweerd. Dat en meer schrijft KNV Bus-secretaris Carlo Cahn in zijn column voor TaxiPro, waarin hij terugblikt op het afgelopen jaar en vooruitkijkt naar 2017 en daarna.

“Het afgelopen jaar vertoonde de branche een licht herstel. De marktsituatie is voor veel touringcarbedrijven ietsje beter dan de jaren ervoor. Met een aantrekkende economie en een groei van het internationale lijndienstvervoer waren er lichtpuntjes, maar de terroristische aanslagen in Brussel en Parijs zorgden ook voor een terugloop van het inkomende toerisme. De branche verwacht dat met een groeiende economie er ook in 2017 weer meer per touringcar gereisd gaat worden.

De sector behaalde in 2016 enkele successen. Zo werd in de eerste plaats het onderzoek naar medegebruik van de busbaan afgerond. Op de A44/N44 bleek dat er tijdswinst valt te behalen als een touringcar niet in de file hoeft aan te sluiten maar over de busbaan mag. Een computersimulatie liet vervolgens zien dat files op het traject Leiden-Den Haag volledig kunnen verdwijnen indien dagelijks 15 touringcars 450 auto’s vervangen. Zo ver is het helaas nog niet, want na het Rijk zullen ook andere wegbeheerders overtuigd moeten worden. Na de tests op de rijksweg volgt daarom in 2017 een nieuw pilotproject voor het medegebruik van provinciale busbanen.

Gemiddelde leeftijd zorgpunt

Ten tweede maakten werkgevers en bonden in 2016 een belangrijke afspraak om de positie van seizoenswerkers te verbeteren met een apart seizoenscontract. Met toestemming van minister Asscher van Sociale Zaken werd bij cao geregeld dat er jaarlijks tijdens het touringcarseizoen een contract van maximaal negen maanden mag worden afgesproken zonder dat er een vast contract tot stand komt. Zonder deze afspraken zouden werknemers na 24 maanden minimaal een half jaar uit dienst moeten.

Met de nieuwe seizoenscontracten is het gemakkelijker om langere tijd goede chauffeurs aan een bedrijf te binden. Belangrijk, omdat de gemiddelde leeftijd van 57 jaar een zorgpunt van de sector is. Er dreigt op niet al te lange termijn een tekort aan goede chauffeurs. Mede om die reden begon de touringcarsector in 2016 met een groot instroomproject. Het hiervoor opgestelde sectorplan heeft als doel om in twee jaar tijd 150 nieuwe chauffeurs (via zij-instroom) aan te trekken.

Jongere chauffeurs

Het instroomproject loopt door in 2017. Daar komt bij dat het vanaf de tweede helft van 2017 mogelijk wordt om jongere chauffeurs in te zetten. Achttien-, negentien- en twintigjarigen mogen dan, onder voorwaarden, op bus en touringcar ingezet worden. De afgelopen jaren mocht dat alleen bij wijze van experiment. Hieruit bleek dat er geen nadelige effecten op de verkeersveiligheid waren.

Over verkeersveiligheid gesproken: KNV Bus heeft aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid opdracht gegeven om uit te zoeken hoe veilig reizen per bus nu echt is. Hopelijk krijgen we hiermee de wetenschappelijke bevestiging van wat we al jaren stellen, namelijk dat reizen per bus daadwerkelijk veiliger is dan de meeste andere vervoersvormen.

Belemmeringen in steden

Niet alleen op veiligheid blijft de touringcar goed scoren, ook op prijs en duurzaamheid wint de bus het van bijvoorbeeld de auto. De touringcar kent immers door de hoge bezettingsgraad de laagste milieubelasting per reizigerskilometer. Jammer genoeg hebben veel gemeenten dit nog onvoldoende door. Zo wordt het steeds lastiger om zonder belemmeringen in Europese binnensteden te halteren. Europa kent een waaier aan vignetten, milieuzones en toegangsbeperkingen voor touringcars. De branche besteedt daarom de komende jaren veel aandacht aan het uitleggen dat de touringcar de groene kampioen is in het personenvervoer.

Touringcars vol toeristen zijn geen bron van overlast maar vormen een bron van inkomsten voor de binnenstad. Gemeenten moeten de touringcar daarom veel meer faciliteren in plaats van weren. De bus is en blijft immers ook de meest efficiënte manier om een groep reizigers van en naar een stad te brengen. In 2017 zullen we die boodschap met nog meer kracht laten horen bij de overheid.”

Carlo Cahn – secretaris KNV Bus

Carlo Cahn

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.