Leerlingenvervoer, aanbesteding, taxi

Woerden verlengt bestaand contract leerlingenvervoer per taxi

WOERDEN – Het bestaande contract voor leerlingenvervoer per taxi in de gemeente Woerden wordt verlengd met een jaar. Uit het deze zomer gehouden tevredenheidsonderzoek onder ouders, die gebruik maken van deze vorm van leerlingenvervoer, bleek dat zij tevreden zijn over de dienstverlening door taxibedrijven Van der Pol en Van der Laan.

Titia Cnossen, wethouder Onderwijs, vond de tevredenheid van ouders van zwaarwegend belang bij het nemen van het besluit. “Opnieuw aanbesteden betekent vaak dat je weer een onzekere periode ingaat.Kwaliteitsbehoud stond bij het college voorop bij het nemen van dit besluit over de verlenging van het contract.”

Aanbesteding leerlingenvervoer

Ook de andere gemeenten die destijds hebben meegedaan met de aanbesteding (Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen) geven aan het contract met een jaar te willen verlengen.

Afgelopen zomer is er onder de ouders van de 149 kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer per taxi een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hier heeft 81% aan meegedaan. Een ruime meerderheid van de ouders  is tevreden over de uitvoering van het leerlingenvervoer. Dit oordeel baseren ouders met name op het  gedrag van de vaste chauffeur van hun kind.

Taxibedrijf

De ouders hebben wel aangegeven dat er verbetering mogelijk is bij het informeren van ouders bij veranderingen op een dag – maar ook op de langere termijn – door het taxibedrijf. Voorbeelden hiervan zijn: chauffeur is te laat, de chauffeur is ziek en wordt vervangen of er is een ongeluk gebeurd.

De uitkomst van het onderzoek is de basis geweest om het contract met de taxibedrijven te verlengen. Wel heeft de gemeente bij de taxibedrijven bedongen dat er extra aandacht is voor communicatie en de vaste chauffeur, bijvoorbeeld het vervoer anders gaat dan de ouders en leerlingen gewend zijn.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.