Barbara Visser, VVD, Kamerlid

VVD: taxiwet veranderen door praktijk-ervaringen pilots

Ondanks dat er dit jaar experimenten plaats hebben waarbij de taxiwet wordt losgelaten, de huidige wetgeving wordt niet op korte termijn aangepast. “We hebben geleerd van de ‘big bang’ bij de deregulering in 2000. Dat is toen niet goed gegaan. De pilots zijn bedoeld om te kijken wat mogelijk is en welke wetgeving aangepast moet worden om de ontwikkeling van goede mobiliteitsdiensten te stimuleren”, zegt Barbara Visser, VVD-Kamerlid en portefeuillehouder mobiliteit, in een interview met TaxiPro.nl. “Want de benodigde aanpassingen zijn, dat kun je niet van tevoren allemaal bedenken.”

Het doel is tevreden klanten en meer mensen die voor de taxi kiezen, vertelt Visser. “Nederland is wereldkampioen taxi mijden, terwijl we alles in huis hebben om wereldkampioen taxi rijden te worden.” Volgens haar worden de huidige problemen in de taxibranche, waarbij vraag, aanbod, prijs en kwaliteit niet optimaal zijn, vooral veroorzaakt door het stapelen van wetgeving.

Overheidsbemoeienis

“Alle overheidsbemoeienis van de afgelopen 15 jaar heeft zowel de branche als de reiziger weinig goeds gebracht. Als je nu de hele WP2000 opnieuw zou opstellen, zou je dan kiezen voor alle huidige bepalingen”, vraagt Visser zich af. “Ik denk dat niemand dat zou doen. Denk maar aan BCT, odernemersvergunningen, TTO-vergunningen, communautaire vergunningen, OV-concessies die de markt op slot zetten, verplichte tariefstructuur, noem maar op. Als wetten niet werken, dan moet je ze schrappen. We moeten als overheid stoppen om voor de klant te denken.”

Hoewel de eerste gedachte bij het uitvoeren van experimenten met taxivervoer op gele kentekenplaten UberPop is, is dat maar een klein onderdeel van de eventuele mogelijkheden, zegt Visser. “Maar voor er misverstanden ontstaan: UberPop is illegaal.”

Pilots

De pilots zijn bedoeld om te kijken welke wetgeving in de weg staat voor goede nieuwe diensten waar de klant om vraagt. “En wat dat is, dan kan ik ook niet zeggen omdat nieuwe mogelijkheden nog niet worden benut. Wet- en regelgeving staat dat in de weg. Het is aan de markt met ideeën te komen en uit te voeren.”

“Ik kan me voorstellen dat juist uit de pilots komt dat bredere aanpassing nodig is op bijvoorbeeld fiscale wetgeving, aanbestedingswetgeving en sociale zekerheidswetgeving. Het probleem is verkokering van wetgeving, waardoor kansen voor ondernemers worden gemist en klanten niet optimaal worden bediend.”

Taxibranche

Er klinkt nu nog kritiek vanuit de taxibranche omdat er grote onzekerheid bestaat over wat de experimenten kunnen inhouden. “Maar ik ga niet voorschrijven in welke kaders de experimenten precies worden gegoten. Dan belanden we in een discussie over de voorwaarden van de pilots en bereiken we ons doel nooit. De uitgangspunten zijn bekend; het moet gaan over kwalitatief goed en veilig vervoer. Ik nodig iedereen uit om aan te haken en ook een aanvraag te doen voor een pilot.”

Deze pilots zouden eerst alleen gaan plaatsvinden op het platteland. Maar Visser en PvdA’er Duco Hoogland hebben een motie ingediend om geen uitzondering te maken voor de grote steden, zoals de G4. “Het is logisch dat daar ook pilots voor aangevraagd mogen worden. Want daar is de taximarkt het grootst”, legt Visser uit.

UberPop

Taxi-ondernemers in Amsterdam hoeven zich wat het VVD-Kamerlid betreft geen zorgen te maken dat ze worden weggeconcurreerd door UberPop. “Het ministerie beoordeelt de experimenten volgens de vastgestelde uitgangspunten. Ik kan me voorstellen dat er beperkingen worden gesteld aan de omvang. En dat de pilot alleen geldt voor een specifieke doelgroep of gebied. Want het gaat om de resultaten die de proef oplevert. En een gelijk speelveld staat voorop; iedereen kan een aanvraag indienen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Ik nodig de taxibranche uit om te anticiperen en niet te protesteren.”

Want ook de branche kan volgens haar flink profiteren van een veel soepelere wetgeving. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan pilots waarbij wordt de OV-concessies worden losgelaten. Nu zitten die markten helemaal op slot, omdat één OV-bedrijf het alleenrecht heeft op het rijden volgens een vaste dienstregeling. Terwijl de klant misschien om diensten vraagt die nu niet worden mogen worden aangeboden door individuele taxi-ondernemers.”

BCT-wetgeving

Het idee van de pilots is dat zowel branche, gebruiker als overheid kan ervaren waar ze in de praktijk tegenaan lopen bij nieuwe diensten. “Daar kunnen we van tevoren jaren over debatteren. Maar dan duurt het jaren voordat de wet is aangepast en weet ik zeker dat het nog steeds niet goed is. Kijk maar naar de BCT-wetgeving. Die was ten tijde van de invoering al flink achterhaald.Nu  duurt het weer jaren om die wet veranderd te krijgen. We kunnen de ervaringen in de praktijk beter op voorhand ervaren, voordat we wetten invoeren.”

De huidige WP2000 is volgens Visser teveel in vakjes en modaliteiten ingedeeld. “We maken onderscheid tussen taxivervoer, besloten busvervoer, openbaar vervoer, transport, vrijwilligersvervoer, carpooling, noem maar op. Terwijl alle diensten tegenwoordig veel meer in elkaar overlopen. Misschien zijn er ook wel kansen voor lease- of autoverhuurbedrijven om iets in de taxibranche te doen. Of andersom. Maar dan zijn er momenteel nog veel regels die dat onnodig moeilijk maken. Regels werken vaak vooral tegen ondernemers en hun klanten. Bij ieder artikel moet je de vraag stellen: wie is er mee gediend?”

WP2000

Mocht uit de proeven blijken dat de WP2000 hopeloos is verouderd en op diverse punten moet worden aangepast, dan zullen de huidige bureaucratische trajecten moeten worden gevolgd, beseft ook Visser. “Een invoeringsdatum is altijd een dilemma, want je hebt voor- en tegenstanders. Ondernemers hebben geïnvesteerd, dan snap ik de weerstand als die investering waardeloos dreigt te worden. Net als toen in 2000.”

Nieuwe wetten gaan vrijwel altijd op 1 juli of 1 januari in. Visser: “Het zou mooi zijn als de WP2000 in het jaar 2018 is aangepast. Want dan komen er een aantal nieuwe OV-concessies op de markt. En daar liggen gewoon kansen voor de taxibranche die nu nog niet gegrepen kunnen worden.”

Pilots

“Pak die tijd om pilots uit te voeren, kijken wat mogelijk is”, adviseert Visser. “Dan kunnen we een discussie voeren op basis van ervaringen, in plaats van theorie en meningen vooraf. Dan is duidelijk welke wetten aangepast moeten worden voor nieuwe diensten waar iedereen blij mee is; de gebruiker én de aanbieder. Want als dat het geval is, waarom zouden wij als overheid dat tegenhouden met wetgeving?”

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

82 reacties op “VVD: taxiwet veranderen door praktijk-ervaringen pilots”

M. Martins.|08.07.15|13:13

Het valt mij op dat er chauffeurs zijn die een werkende bct hebben, maar die niet gebruiken en rittenkaart en werkmap invullen.
Ik gebruik hem met plezier en de kleine foutjes neem ik voor lief, niet mijn probleem. Waar ik wel van baal is dat ik nog steeds verplicht moet printen. Ik sta 9,999 van de 10 klanten een klantenbon te printen als de klant allang weg is en geen bon wilde. Zou dat al uitgezet mogen worden. Dat je alleen print op verzoek?

Rodney Barten|08.07.15|13:41

Ik gebruik mijn BCT ook met groot plezier, maar ja: Ik ben maar een domme inboorling. Ik print nooit een bonnetje, ook niet aan het einde van een dienst. Ik heb de taxitronic, maar geen abo om hem te decoderen, ik sla wel een driedubbele back-up op in mijn pc. Zolang de overheid geen notie heeft om hem fatsoenlijk uit te lezen denk ik dat ik alles keurig netjes doe. Het is even wachten wat er verder gaat gebeuren, maar ik geloof niet dat de BCT gaat verdwijnen.

M. Martins.|08.07.15|14:39

@rodney
Die einde dienst uitprinten is wel verplicht denk ik. Maar als je niet kan decoderen, hoe kom je dan aan je gegevens?
Ik bedoelde trouwens de klantenbon uitprinten. Dat is erg vervelend als de klant hem niet wil. Ik moet hem printen anders wordt bct niet vrijgegeven.Kost me ook 2 minuten extra stilstaan.

Je schijnt hier je rittenkaart te kunnen decoderen, ook taxitronic. Heb het nog niet getest. http://www.cabmanonline.nl/rittenstaatonline/

Rodney Barten|08.07.15|15:45

Einde dienst bonnetje uitprinten is niet verplicht, ik heb de inspectie daarover gebeld en die vonden dat niet nodig. De klantenbon print ik ook niet, ik gebruik ook geen taximeter omdat ik alleen maar Schiphol rij, dus met prijsafspraak. De prijzen staan vermeld op mijn site en gelden dus als contract (al snapt niet iedere inspecteur dat).

Rodney Barten|08.07.15|15:49

De gegevens die de BCT opslaat heb ik voor mijn admin niet nodig, ik hou apart een excel bij voor de omzet en fooi. Verder ben ik een zzp-er, dus controle over personeel is niet nodig:) Voor mij eigen gemak hou ik nog de ouderwetse werkmap van Duco bij.

Adil Butt|09.07.15|04:10

Mevrouw Barbara wetgeving heb je nodig in taxi branch anders maak je alles kapot als je dat los laat. Klanten hebben daar niks mee te maken want ze willen gewoon lekker naar huis na dat ze gedronken hebben.wetgeving is nodig om illegale praktijken te stoppen in de taxi wereld en hoe nu gaat vind ik en mijn heel veel collega’s het beste dus verpest aub het niet door experimenten want dan moet het weer geld uit de staats pot.en wie moet dat weer gaan vullen ja hoor taxi chauffeurs.wat kom na bct??

Hudson Taxi|09.07.15|10:07

@ Adil Butt.
Wetgeving is er voor ons meer dan wenselijk.
Deze sluit bovendien niet aan op de behoeften.
Echter met de huidige regelgeving krijg je snorders niet van de weg?
Daar gaat het uiteindelijk om.

Rodney Barten|09.07.15|12:13

@ Hudson: De huidige wetgeving is prima, de vakbekwaamheid, de BCT, het chauffeursdiploma, de blauwe platen, halen inderdaad geen snorders van de weg maar voegt deze ook niet toe. Deze wetgeving onderscheid ons nog steeds wel van de snorders, halen we deze wetgeving weg, dan lijken we in eens veel meer op deze groep niet bekwame en oncontroleerbare chauffeurs.

Marco Mens|09.07.15|12:24

Hoe duidelijk kan het worden. Er heerst binnen de branche al geen eenduidig standpunt over de wetgeving. Blijkt toch dat ieder voor zichzelf kijkt. Hoe het voor hem het beste is. @Rodney uw pro BTC volg ik niet helemaal gezien uw uitleg over uw gebruik. Een rittenlijstje, werkmapje en Excel meer heeft u niet nodig. Dat dit voor grote taxibedrijven wel degelijk anders is. Is met een beetje logisch nadenken al bereikt. De BTC sluit totaal niet aan bij de doelstelling. Haalt zelfs niet 1 doel!

M. Martins.|09.07.15|12:34

Snorders zijn uiterst makkelijk van de weg te halen. Het probleem is het lakse optreden van ILT, politie en handhaving. In Amsterdam wordt er geronseld en gesnor waar de politie gewoon naast (bij) staat.Continu zie je dezelfde wrakken van wagens voorbij rijden. Wij zien ze wel, maar instanties niet?
Zelfs Uberpoppers pakken kost ze grote moeite terwijl die gewoon op een presenteerblaadje aangereikt worden. 45 gepakt van de honderden, schaamteloos.
Het heeft geen prio, uiteraard wel de taxi’s.

Hudson Taxi|09.07.15|13:25

Een vereiste is dat je in je diensttijd een fatsoenlijke omzet kan draaien.
Er zal gereguleerd moeten worden waardoor dit weer mogelijk wordt.
Daar schort het aan mede doordat de vergunning verlening vrij gegeven is.
De meeste landen hebben het aantal taxivergunningen beperkt om een taxi chaos zoals in ons land te voorkomen. Zo eenvoudig is het.
Je omzet beneden een redelijke omzet per uur, geen vergunning. (NOG) meer regelgeving werkt niet gezien de laatste 15 jaar.

Richard Hoevers|09.07.15|13:26

@ mens en martins . Mag Duco ook een dagje weg. Kan ook ( voor ons )aan het vergaderen zijn. oordeel niet zo snel

Rodney Barten|09.07.15|15:27

@ Marco: Ik ben helemaal niet Pro BCT, echter, het apparaatje is er nu eenmaal en zal ook niet meer verdwijnen. Daarnaast gaat u aan een aantal dingetjes voorbij: De BCT registreert voor mij me arbeidsuren, aangezien ik geen abo heb om deze te decoderen hou ik deze bij via de werkmap.De omzet hou ik al jaren bij via excel, dit is voldoende voor de Belastingdienst, deze accepteert vooralsnog niet de registratie van de BCT. De rittenlijst houdt de bct voor mij digitaal bij.

Rodney Barten|09.07.15|15:29

Het apparaatje is niet volmaakt, maar zal iets door ontwikkeld moeten worden. Met een aantal jaar zal het echt wel zo zijn dat die aan alle wensen en eisen gaat voldoen, ook voor de belastingdienst. We kunnen in ons digitale tijdperk niet meer terug naar de handgeschreven rittenlijstjes en werkmapjes

Rodney Barten|09.07.15|15:36

@ Hudson: Stel dat we hele boel gaan reguleren, dan halen we even grofweg 40% van alle taxi’s van de weg. Dan is het uiteraard niet zo heel moeilijk meer om de omzet per uur omhoog te krikken. Maar hoe haal je dan de rotte appels er tussenuit?

Marco Mens|09.07.15|20:01

@hoevers waar haalt u het vandaan dat ik Duco geen vrije dag gun? @Rodney Het apparaatje is verre van volmaakt. Overzicht is onmogelijk te verkrijgen en dat met slechts 2 auto’s en 2 chauffeurs. Administratieve verlichting was 1 van de doelen. Niet bereikt! Nog steeds rittenlijst invullen en uren bijhouden in aparte registratie. Dat Excel lijstje invullen is gebleven. In het digitale tijdperk mag je veel meer verwachten van een verplicht gesteld apparaatje. Ook de BTC is een lappenpop geworden!

Hudson Taxi|09.07.15|20:48

Er zitten in vrijwel elk beroep rotte appels Rodney.
Die krijg je nooit helemaal weg, ook niet in de taxiwereld met bovendien een verplichte chauffeursvergunning.
Misschien bedoel je: wie moet zijn Taxivergunning gaan inleveren ?
Te beginnen, stoppen met uitgifte van nieuwe vergunningen en een sociaal plan voor hen die willen stoppen met de taxi.
Het overwegen waard.
Maar of de kamerleden daar voor in zijn?
Die willen kennelijk nog meer concurrentie en wanorde.

Taxi Volendam|09.07.15|21:47

De huidige BCT voldoet niet aan de gestelde eisen en is door I&M afgekeurd.
Daardoor is deze waardeloos geworden.
Doorontwikkelen van de huidige bct is techn. en financieel gezien geen optie.
Het is niet leuk maar dit is de werkelijkheid waar we voor staan.
Er zal een nieuwe ontworpen moeten worden die wel aan alle eisen kan voldoen.
Dat kan, maar is onbetaalbaar!
I&M dient ons duidelijkheid te verschaffen.

Rodney Barten|09.07.15|22:40

@ Marco en TV: De meeste taxi’s zijn inmiddels voorzien van de hardware, de problemen die nu spelen zijn de onenigheden/ werking over de destijds gestelde eisen en functies. Deze problemen kunnen met opnieuw te realiseren specificaties en met verbeterde software worden aangepast. De meeste investeringen zijn door de leveranciers en afnemers al gedaan. Het is logisch dat er nog meer investeringen nodig zijn om te optimaliseren, het zou de overheid sieren om dit voor haar rekening te nemen.

Taxi Volendam|10.07.15|00:15

Het is helaas niet logisch Rodney. Wij hebben een apparaat aangesmeerd gekregen welke niet deugt, ondanks certificering en daarna gecontroleerd door de RDW en goed bevonden. Leg dat eens uit. Veel apparaten kunnen bovendien niet online wat je niet met software kan oplossen.
Wat wel logisch is dat we recht hebben op een goed product dat werkt volgens gemaakte afspraken waar we voor hebben moeten betalen.
Op een auto van €50.000 heb je min. 2 jaar of 200.000 km wettelijke garantie.
Een BCT ook.

Marco Mens|10.07.15|00:51

@Rodney was het maar logisch. De hardware is er maar of de hardware van 10 jaar geleden hetzelfde kan als de huidige generatie… Word wakker uit de droom dat de overheid de kosten op zich zal nemen. Ontwikkelaars roepen wel dat ze het ff oplossen. Heb de ervaring dat ff oplossen binnen ICT niet bestaat. Uithuilen opnieuw ontwikkelen is wrs vele malen goedkoper! Of eens niet hollands eigenwijs zijn en een systeem gaan gebruiken wat europees cq worldwide werkt. maar goed dit is niet een BTC stuk

Rodney Barten|10.07.15|08:53

@ Marco en TV: Jullie hebben beide zeer goede argumenten, echter heb ik er een hard hoofd in dat de de huidige BCT zal verdwijnen, we kennen de overheid allemaal toch? We zullen het allemaal mee gaan maken, de komende jaren….

M. Martins.|10.07.15|10:45

Hoop echt niet dat de BCT afgeschaft wordt, dan is het einde taxi.

Ton van Dalfsen|15.07.15|15:18

Beste Mevrouw Barbara Visser, Zorg eerst maar eens dat de branche winstgevend is. Geen experimenten. TX keur weg ! zodat iedere ondernemer overal op kan inschrijven of aansluiten, zoals bij zorg verzekeraars. Zorg dat er een minimum tarief voor alle soorten contractvervoer is. en niet zoals nu de uitgemolken verliesgevende tarieven. Zorg dat elke gerechtige persoon die recht heeft op vervoer een zogenaamde PGVB ( persoons gebonden vervoers budget ) en dat iedereen zijn eigen taxi kan kiezen

Ton van Dalfsen|15.07.15|15:25

Je hebt natuurlijk ook ZZP-ers die het onderste uit de kan willen. Maak het dagelijks mee. Dan zeggen enkele: ik doe die rit alleen op de meter en dat moet er betaald worden. Die tijd is geweest heren. Misschien wel in de stad maar als je kijkt naar schiphol tarieven zijn er sites die het veel goedkoper doen. Ik zelf zoek partners in het Rotterdamse, maar die schijnen allemaal het onderste uit de kan willen. en dan maar klagen dat ze dagelijks nog geen 100 euro oprijden. je moet verder kijken

Ton van Dalfsen|15.07.15|15:27

dan je neus lang is. ook voor iets mindere tarieven willen rijden. Als je op schiphol al kijkt hoeveel bedrijven er wel niet voor die sites rijden is veel. en ze kunnen nog blijven bestaan ook.

Ton van Dalfsen|15.07.15|15:32

BCT prima, maar wel goed werkend. zeker goed voor de komende nieuwkomers waarvan er ook vanzelf weer een aantal afvallen. een BCT waar je geen abo voor nodig hebt om hem te decoderen.

Tto Amsterdam|20.07.15|00:36

Die BCT’s weggooien en alle taxistandplaatsen open gooien voor iedereen !!
Huidige wetgeving vervangen met een eerlijke voor iedereen !!

M. Martins.|20.07.15|13:26

Eerlijk voor iedereen? Laat me niet lachen.

Ton van Dalfsen|20.07.15|22:35

Zit al meer dan 35 jaar in dit vak. En het is altijd nog zo geweest dat niemand elkaar wat gunt. Hoorde 30 jaar geleden al tegen mij zeggen als ik klanten in Amsterdam bij een Hotel op bestelling kwam halen om naar het bedrijf te brengen wat mijn klant was, Dat ik aan broodroof deed.

Ton van Dalfsen|20.07.15|22:37

En weet je wat Broodroof is: TTO’s: Wij niet in Amsterdam mogen laden, maar de Amsterdammers wel buiten de stad mogen laden.

M. Martins.|21.07.15|19:03

En terecht. In De grote steden is al genoeg ellende met het overschot aan taxi’s.

VVD: taxiwet veranderen door praktijk-ervaringen pilots | TaxiPro
Barbara Visser, VVD, Kamerlid

VVD: taxiwet veranderen door praktijk-ervaringen pilots

Ondanks dat er dit jaar experimenten plaats hebben waarbij de taxiwet wordt losgelaten, de huidige wetgeving wordt niet op korte termijn aangepast. “We hebben geleerd van de ‘big bang’ bij de deregulering in 2000. Dat is toen niet goed gegaan. De pilots zijn bedoeld om te kijken wat mogelijk is en welke wetgeving aangepast moet worden om de ontwikkeling van goede mobiliteitsdiensten te stimuleren”, zegt Barbara Visser, VVD-Kamerlid en portefeuillehouder mobiliteit, in een interview met TaxiPro.nl. “Want de benodigde aanpassingen zijn, dat kun je niet van tevoren allemaal bedenken.”

Het doel is tevreden klanten en meer mensen die voor de taxi kiezen, vertelt Visser. “Nederland is wereldkampioen taxi mijden, terwijl we alles in huis hebben om wereldkampioen taxi rijden te worden.” Volgens haar worden de huidige problemen in de taxibranche, waarbij vraag, aanbod, prijs en kwaliteit niet optimaal zijn, vooral veroorzaakt door het stapelen van wetgeving.

Overheidsbemoeienis

“Alle overheidsbemoeienis van de afgelopen 15 jaar heeft zowel de branche als de reiziger weinig goeds gebracht. Als je nu de hele WP2000 opnieuw zou opstellen, zou je dan kiezen voor alle huidige bepalingen”, vraagt Visser zich af. “Ik denk dat niemand dat zou doen. Denk maar aan BCT, odernemersvergunningen, TTO-vergunningen, communautaire vergunningen, OV-concessies die de markt op slot zetten, verplichte tariefstructuur, noem maar op. Als wetten niet werken, dan moet je ze schrappen. We moeten als overheid stoppen om voor de klant te denken.”

Hoewel de eerste gedachte bij het uitvoeren van experimenten met taxivervoer op gele kentekenplaten UberPop is, is dat maar een klein onderdeel van de eventuele mogelijkheden, zegt Visser. “Maar voor er misverstanden ontstaan: UberPop is illegaal.”

Pilots

De pilots zijn bedoeld om te kijken welke wetgeving in de weg staat voor goede nieuwe diensten waar de klant om vraagt. “En wat dat is, dan kan ik ook niet zeggen omdat nieuwe mogelijkheden nog niet worden benut. Wet- en regelgeving staat dat in de weg. Het is aan de markt met ideeën te komen en uit te voeren.”

“Ik kan me voorstellen dat juist uit de pilots komt dat bredere aanpassing nodig is op bijvoorbeeld fiscale wetgeving, aanbestedingswetgeving en sociale zekerheidswetgeving. Het probleem is verkokering van wetgeving, waardoor kansen voor ondernemers worden gemist en klanten niet optimaal worden bediend.”

Taxibranche

Er klinkt nu nog kritiek vanuit de taxibranche omdat er grote onzekerheid bestaat over wat de experimenten kunnen inhouden. “Maar ik ga niet voorschrijven in welke kaders de experimenten precies worden gegoten. Dan belanden we in een discussie over de voorwaarden van de pilots en bereiken we ons doel nooit. De uitgangspunten zijn bekend; het moet gaan over kwalitatief goed en veilig vervoer. Ik nodig iedereen uit om aan te haken en ook een aanvraag te doen voor een pilot.”

Deze pilots zouden eerst alleen gaan plaatsvinden op het platteland. Maar Visser en PvdA’er Duco Hoogland hebben een motie ingediend om geen uitzondering te maken voor de grote steden, zoals de G4. “Het is logisch dat daar ook pilots voor aangevraagd mogen worden. Want daar is de taximarkt het grootst”, legt Visser uit.

UberPop

Taxi-ondernemers in Amsterdam hoeven zich wat het VVD-Kamerlid betreft geen zorgen te maken dat ze worden weggeconcurreerd door UberPop. “Het ministerie beoordeelt de experimenten volgens de vastgestelde uitgangspunten. Ik kan me voorstellen dat er beperkingen worden gesteld aan de omvang. En dat de pilot alleen geldt voor een specifieke doelgroep of gebied. Want het gaat om de resultaten die de proef oplevert. En een gelijk speelveld staat voorop; iedereen kan een aanvraag indienen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Ik nodig de taxibranche uit om te anticiperen en niet te protesteren.”

Want ook de branche kan volgens haar flink profiteren van een veel soepelere wetgeving. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan pilots waarbij wordt de OV-concessies worden losgelaten. Nu zitten die markten helemaal op slot, omdat één OV-bedrijf het alleenrecht heeft op het rijden volgens een vaste dienstregeling. Terwijl de klant misschien om diensten vraagt die nu niet worden mogen worden aangeboden door individuele taxi-ondernemers.”

BCT-wetgeving

Het idee van de pilots is dat zowel branche, gebruiker als overheid kan ervaren waar ze in de praktijk tegenaan lopen bij nieuwe diensten. “Daar kunnen we van tevoren jaren over debatteren. Maar dan duurt het jaren voordat de wet is aangepast en weet ik zeker dat het nog steeds niet goed is. Kijk maar naar de BCT-wetgeving. Die was ten tijde van de invoering al flink achterhaald.Nu  duurt het weer jaren om die wet veranderd te krijgen. We kunnen de ervaringen in de praktijk beter op voorhand ervaren, voordat we wetten invoeren.”

De huidige WP2000 is volgens Visser teveel in vakjes en modaliteiten ingedeeld. “We maken onderscheid tussen taxivervoer, besloten busvervoer, openbaar vervoer, transport, vrijwilligersvervoer, carpooling, noem maar op. Terwijl alle diensten tegenwoordig veel meer in elkaar overlopen. Misschien zijn er ook wel kansen voor lease- of autoverhuurbedrijven om iets in de taxibranche te doen. Of andersom. Maar dan zijn er momenteel nog veel regels die dat onnodig moeilijk maken. Regels werken vaak vooral tegen ondernemers en hun klanten. Bij ieder artikel moet je de vraag stellen: wie is er mee gediend?”

WP2000

Mocht uit de proeven blijken dat de WP2000 hopeloos is verouderd en op diverse punten moet worden aangepast, dan zullen de huidige bureaucratische trajecten moeten worden gevolgd, beseft ook Visser. “Een invoeringsdatum is altijd een dilemma, want je hebt voor- en tegenstanders. Ondernemers hebben geïnvesteerd, dan snap ik de weerstand als die investering waardeloos dreigt te worden. Net als toen in 2000.”

Nieuwe wetten gaan vrijwel altijd op 1 juli of 1 januari in. Visser: “Het zou mooi zijn als de WP2000 in het jaar 2018 is aangepast. Want dan komen er een aantal nieuwe OV-concessies op de markt. En daar liggen gewoon kansen voor de taxibranche die nu nog niet gegrepen kunnen worden.”

Pilots

“Pak die tijd om pilots uit te voeren, kijken wat mogelijk is”, adviseert Visser. “Dan kunnen we een discussie voeren op basis van ervaringen, in plaats van theorie en meningen vooraf. Dan is duidelijk welke wetten aangepast moeten worden voor nieuwe diensten waar iedereen blij mee is; de gebruiker én de aanbieder. Want als dat het geval is, waarom zouden wij als overheid dat tegenhouden met wetgeving?”

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

82 reacties op “VVD: taxiwet veranderen door praktijk-ervaringen pilots”

M. Martins.|08.07.15|13:13

Het valt mij op dat er chauffeurs zijn die een werkende bct hebben, maar die niet gebruiken en rittenkaart en werkmap invullen.
Ik gebruik hem met plezier en de kleine foutjes neem ik voor lief, niet mijn probleem. Waar ik wel van baal is dat ik nog steeds verplicht moet printen. Ik sta 9,999 van de 10 klanten een klantenbon te printen als de klant allang weg is en geen bon wilde. Zou dat al uitgezet mogen worden. Dat je alleen print op verzoek?

Rodney Barten|08.07.15|13:41

Ik gebruik mijn BCT ook met groot plezier, maar ja: Ik ben maar een domme inboorling. Ik print nooit een bonnetje, ook niet aan het einde van een dienst. Ik heb de taxitronic, maar geen abo om hem te decoderen, ik sla wel een driedubbele back-up op in mijn pc. Zolang de overheid geen notie heeft om hem fatsoenlijk uit te lezen denk ik dat ik alles keurig netjes doe. Het is even wachten wat er verder gaat gebeuren, maar ik geloof niet dat de BCT gaat verdwijnen.

M. Martins.|08.07.15|14:39

@rodney
Die einde dienst uitprinten is wel verplicht denk ik. Maar als je niet kan decoderen, hoe kom je dan aan je gegevens?
Ik bedoelde trouwens de klantenbon uitprinten. Dat is erg vervelend als de klant hem niet wil. Ik moet hem printen anders wordt bct niet vrijgegeven.Kost me ook 2 minuten extra stilstaan.

Je schijnt hier je rittenkaart te kunnen decoderen, ook taxitronic. Heb het nog niet getest. http://www.cabmanonline.nl/rittenstaatonline/

Rodney Barten|08.07.15|15:45

Einde dienst bonnetje uitprinten is niet verplicht, ik heb de inspectie daarover gebeld en die vonden dat niet nodig. De klantenbon print ik ook niet, ik gebruik ook geen taximeter omdat ik alleen maar Schiphol rij, dus met prijsafspraak. De prijzen staan vermeld op mijn site en gelden dus als contract (al snapt niet iedere inspecteur dat).

Rodney Barten|08.07.15|15:49

De gegevens die de BCT opslaat heb ik voor mijn admin niet nodig, ik hou apart een excel bij voor de omzet en fooi. Verder ben ik een zzp-er, dus controle over personeel is niet nodig:) Voor mij eigen gemak hou ik nog de ouderwetse werkmap van Duco bij.

Adil Butt|09.07.15|04:10

Mevrouw Barbara wetgeving heb je nodig in taxi branch anders maak je alles kapot als je dat los laat. Klanten hebben daar niks mee te maken want ze willen gewoon lekker naar huis na dat ze gedronken hebben.wetgeving is nodig om illegale praktijken te stoppen in de taxi wereld en hoe nu gaat vind ik en mijn heel veel collega’s het beste dus verpest aub het niet door experimenten want dan moet het weer geld uit de staats pot.en wie moet dat weer gaan vullen ja hoor taxi chauffeurs.wat kom na bct??

Hudson Taxi|09.07.15|10:07

@ Adil Butt.
Wetgeving is er voor ons meer dan wenselijk.
Deze sluit bovendien niet aan op de behoeften.
Echter met de huidige regelgeving krijg je snorders niet van de weg?
Daar gaat het uiteindelijk om.

Rodney Barten|09.07.15|12:13

@ Hudson: De huidige wetgeving is prima, de vakbekwaamheid, de BCT, het chauffeursdiploma, de blauwe platen, halen inderdaad geen snorders van de weg maar voegt deze ook niet toe. Deze wetgeving onderscheid ons nog steeds wel van de snorders, halen we deze wetgeving weg, dan lijken we in eens veel meer op deze groep niet bekwame en oncontroleerbare chauffeurs.

Marco Mens|09.07.15|12:24

Hoe duidelijk kan het worden. Er heerst binnen de branche al geen eenduidig standpunt over de wetgeving. Blijkt toch dat ieder voor zichzelf kijkt. Hoe het voor hem het beste is. @Rodney uw pro BTC volg ik niet helemaal gezien uw uitleg over uw gebruik. Een rittenlijstje, werkmapje en Excel meer heeft u niet nodig. Dat dit voor grote taxibedrijven wel degelijk anders is. Is met een beetje logisch nadenken al bereikt. De BTC sluit totaal niet aan bij de doelstelling. Haalt zelfs niet 1 doel!

M. Martins.|09.07.15|12:34

Snorders zijn uiterst makkelijk van de weg te halen. Het probleem is het lakse optreden van ILT, politie en handhaving. In Amsterdam wordt er geronseld en gesnor waar de politie gewoon naast (bij) staat.Continu zie je dezelfde wrakken van wagens voorbij rijden. Wij zien ze wel, maar instanties niet?
Zelfs Uberpoppers pakken kost ze grote moeite terwijl die gewoon op een presenteerblaadje aangereikt worden. 45 gepakt van de honderden, schaamteloos.
Het heeft geen prio, uiteraard wel de taxi’s.

Hudson Taxi|09.07.15|13:25

Een vereiste is dat je in je diensttijd een fatsoenlijke omzet kan draaien.
Er zal gereguleerd moeten worden waardoor dit weer mogelijk wordt.
Daar schort het aan mede doordat de vergunning verlening vrij gegeven is.
De meeste landen hebben het aantal taxivergunningen beperkt om een taxi chaos zoals in ons land te voorkomen. Zo eenvoudig is het.
Je omzet beneden een redelijke omzet per uur, geen vergunning. (NOG) meer regelgeving werkt niet gezien de laatste 15 jaar.

Richard Hoevers|09.07.15|13:26

@ mens en martins . Mag Duco ook een dagje weg. Kan ook ( voor ons )aan het vergaderen zijn. oordeel niet zo snel

Rodney Barten|09.07.15|15:27

@ Marco: Ik ben helemaal niet Pro BCT, echter, het apparaatje is er nu eenmaal en zal ook niet meer verdwijnen. Daarnaast gaat u aan een aantal dingetjes voorbij: De BCT registreert voor mij me arbeidsuren, aangezien ik geen abo heb om deze te decoderen hou ik deze bij via de werkmap.De omzet hou ik al jaren bij via excel, dit is voldoende voor de Belastingdienst, deze accepteert vooralsnog niet de registratie van de BCT. De rittenlijst houdt de bct voor mij digitaal bij.

Rodney Barten|09.07.15|15:29

Het apparaatje is niet volmaakt, maar zal iets door ontwikkeld moeten worden. Met een aantal jaar zal het echt wel zo zijn dat die aan alle wensen en eisen gaat voldoen, ook voor de belastingdienst. We kunnen in ons digitale tijdperk niet meer terug naar de handgeschreven rittenlijstjes en werkmapjes

Rodney Barten|09.07.15|15:36

@ Hudson: Stel dat we hele boel gaan reguleren, dan halen we even grofweg 40% van alle taxi’s van de weg. Dan is het uiteraard niet zo heel moeilijk meer om de omzet per uur omhoog te krikken. Maar hoe haal je dan de rotte appels er tussenuit?

Marco Mens|09.07.15|20:01

@hoevers waar haalt u het vandaan dat ik Duco geen vrije dag gun? @Rodney Het apparaatje is verre van volmaakt. Overzicht is onmogelijk te verkrijgen en dat met slechts 2 auto’s en 2 chauffeurs. Administratieve verlichting was 1 van de doelen. Niet bereikt! Nog steeds rittenlijst invullen en uren bijhouden in aparte registratie. Dat Excel lijstje invullen is gebleven. In het digitale tijdperk mag je veel meer verwachten van een verplicht gesteld apparaatje. Ook de BTC is een lappenpop geworden!

Hudson Taxi|09.07.15|20:48

Er zitten in vrijwel elk beroep rotte appels Rodney.
Die krijg je nooit helemaal weg, ook niet in de taxiwereld met bovendien een verplichte chauffeursvergunning.
Misschien bedoel je: wie moet zijn Taxivergunning gaan inleveren ?
Te beginnen, stoppen met uitgifte van nieuwe vergunningen en een sociaal plan voor hen die willen stoppen met de taxi.
Het overwegen waard.
Maar of de kamerleden daar voor in zijn?
Die willen kennelijk nog meer concurrentie en wanorde.

Taxi Volendam|09.07.15|21:47

De huidige BCT voldoet niet aan de gestelde eisen en is door I&M afgekeurd.
Daardoor is deze waardeloos geworden.
Doorontwikkelen van de huidige bct is techn. en financieel gezien geen optie.
Het is niet leuk maar dit is de werkelijkheid waar we voor staan.
Er zal een nieuwe ontworpen moeten worden die wel aan alle eisen kan voldoen.
Dat kan, maar is onbetaalbaar!
I&M dient ons duidelijkheid te verschaffen.

Rodney Barten|09.07.15|22:40

@ Marco en TV: De meeste taxi’s zijn inmiddels voorzien van de hardware, de problemen die nu spelen zijn de onenigheden/ werking over de destijds gestelde eisen en functies. Deze problemen kunnen met opnieuw te realiseren specificaties en met verbeterde software worden aangepast. De meeste investeringen zijn door de leveranciers en afnemers al gedaan. Het is logisch dat er nog meer investeringen nodig zijn om te optimaliseren, het zou de overheid sieren om dit voor haar rekening te nemen.

Taxi Volendam|10.07.15|00:15

Het is helaas niet logisch Rodney. Wij hebben een apparaat aangesmeerd gekregen welke niet deugt, ondanks certificering en daarna gecontroleerd door de RDW en goed bevonden. Leg dat eens uit. Veel apparaten kunnen bovendien niet online wat je niet met software kan oplossen.
Wat wel logisch is dat we recht hebben op een goed product dat werkt volgens gemaakte afspraken waar we voor hebben moeten betalen.
Op een auto van €50.000 heb je min. 2 jaar of 200.000 km wettelijke garantie.
Een BCT ook.

Marco Mens|10.07.15|00:51

@Rodney was het maar logisch. De hardware is er maar of de hardware van 10 jaar geleden hetzelfde kan als de huidige generatie… Word wakker uit de droom dat de overheid de kosten op zich zal nemen. Ontwikkelaars roepen wel dat ze het ff oplossen. Heb de ervaring dat ff oplossen binnen ICT niet bestaat. Uithuilen opnieuw ontwikkelen is wrs vele malen goedkoper! Of eens niet hollands eigenwijs zijn en een systeem gaan gebruiken wat europees cq worldwide werkt. maar goed dit is niet een BTC stuk

Rodney Barten|10.07.15|08:53

@ Marco en TV: Jullie hebben beide zeer goede argumenten, echter heb ik er een hard hoofd in dat de de huidige BCT zal verdwijnen, we kennen de overheid allemaal toch? We zullen het allemaal mee gaan maken, de komende jaren….

M. Martins.|10.07.15|10:45

Hoop echt niet dat de BCT afgeschaft wordt, dan is het einde taxi.

Ton van Dalfsen|15.07.15|15:18

Beste Mevrouw Barbara Visser, Zorg eerst maar eens dat de branche winstgevend is. Geen experimenten. TX keur weg ! zodat iedere ondernemer overal op kan inschrijven of aansluiten, zoals bij zorg verzekeraars. Zorg dat er een minimum tarief voor alle soorten contractvervoer is. en niet zoals nu de uitgemolken verliesgevende tarieven. Zorg dat elke gerechtige persoon die recht heeft op vervoer een zogenaamde PGVB ( persoons gebonden vervoers budget ) en dat iedereen zijn eigen taxi kan kiezen

Ton van Dalfsen|15.07.15|15:25

Je hebt natuurlijk ook ZZP-ers die het onderste uit de kan willen. Maak het dagelijks mee. Dan zeggen enkele: ik doe die rit alleen op de meter en dat moet er betaald worden. Die tijd is geweest heren. Misschien wel in de stad maar als je kijkt naar schiphol tarieven zijn er sites die het veel goedkoper doen. Ik zelf zoek partners in het Rotterdamse, maar die schijnen allemaal het onderste uit de kan willen. en dan maar klagen dat ze dagelijks nog geen 100 euro oprijden. je moet verder kijken

Ton van Dalfsen|15.07.15|15:27

dan je neus lang is. ook voor iets mindere tarieven willen rijden. Als je op schiphol al kijkt hoeveel bedrijven er wel niet voor die sites rijden is veel. en ze kunnen nog blijven bestaan ook.

Ton van Dalfsen|15.07.15|15:32

BCT prima, maar wel goed werkend. zeker goed voor de komende nieuwkomers waarvan er ook vanzelf weer een aantal afvallen. een BCT waar je geen abo voor nodig hebt om hem te decoderen.

Tto Amsterdam|20.07.15|00:36

Die BCT’s weggooien en alle taxistandplaatsen open gooien voor iedereen !!
Huidige wetgeving vervangen met een eerlijke voor iedereen !!

M. Martins.|20.07.15|13:26

Eerlijk voor iedereen? Laat me niet lachen.

Ton van Dalfsen|20.07.15|22:35

Zit al meer dan 35 jaar in dit vak. En het is altijd nog zo geweest dat niemand elkaar wat gunt. Hoorde 30 jaar geleden al tegen mij zeggen als ik klanten in Amsterdam bij een Hotel op bestelling kwam halen om naar het bedrijf te brengen wat mijn klant was, Dat ik aan broodroof deed.

Ton van Dalfsen|20.07.15|22:37

En weet je wat Broodroof is: TTO’s: Wij niet in Amsterdam mogen laden, maar de Amsterdammers wel buiten de stad mogen laden.

M. Martins.|21.07.15|19:03

En terecht. In De grote steden is al genoeg ellende met het overschot aan taxi’s.