Chauffeurspas Taxi, taxichauffeur

Chauffeurspas straks sneller kwijt bij misdrijf taxichauffeur

De chauffeurspas van taxichauffeurs die een ernstig misdrijf hebben gepleegd kan voortaan sneller ingetrokken worden. De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), de dienst Justis en de Justitiële Informatiedienst (Justid) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en Kiwa Register hebben afspraken gemaakt over het delen van justitiële gegevens voor het continu screenen van taxichauffeurs.

Nu is het vaak zo dat pas bij het verlopen van de 5-jaarlijkse chauffeurspas verlenging wordt geweigerd omdat iemand geen VOG kan overleggen.

 Chauffeurspas Taxi

Justitie weet voortaan wie een chauffeurspas heeft, omdat Kiwa ervoor zorgt dat Justid steeds een actuele lijst heeft van alle chauffeurspashouders. De IVW wordt direct op de hoogte gesteld als in het Justitieel Documentatie systeem een melding komt van een relevant strafbaar feit door een taxichauffeur en deze persoon hierdoor niet meer in aanmerking komt voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Op die manier kan de IVW de chauffeurspas van onbetrouwbare taxichauffeurs sneller laten intrekken door Kiwa, welke daartoe gemandateerd is door de minister van Infrastuctuur en Milieu.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een taxichauffeur moet voor het uitoefenen van zijn beroep een chauffeurspas hebben. Personen die een chauffeurspas hebben moeten een VOG kunnen overleggen. Een aanvraag voor een VOG wordt door justitie beoordeeld.

Auteur: Bart Pals

11 reacties op “Chauffeurspas straks sneller kwijt bij misdrijf taxichauffeur”

taxichauffeur|13.07.11|16:14

mij is 4 maanden onterecht de V.O.G. onthouden, geen inkomsten dus, maar ook geen mogelijkheden tot verhaal van de onterecht geleden schade.

Tonnie Utrecht|13.07.11|18:14

Geweldige actie,wat zullen er veel verdwijnen.

Duco Douwstra|14.07.11|14:55

Hoe vaak is dit al niet langs gekomen. Ik denk dat er nog geen 3 passen per jaar ingetrokken zullen worden. Dan komt de chauffeur gelijk met een advocaat omdat hij op deze manier 2 X veroordeeld wordt. En eerst moet er een veroordeling afgewacht worden, dat duurt alleen al meer dan een jaar, dus veel te lang. De pas moet ingetrokken worden, als er een strafrechtelijk onderzoek tegen een chauffeur loopt. Blijkt hij achteraf geheel onschuldig te zijn, dan moet hij een schadevergoeding krijgen.

Albert van Schoonhoven|14.07.11|21:56

Geweldige actie als ze het teminste goed uitvoeren en wat ze ook mogen doen is kijken of al die zogenamde zelfstandige inderdaad hun eigen papier hebben en of dat klopt met de vergunning die ze voeren want er wordt nog steeds met vergunningen geknoeid en onderverhuurd.

cb|15.07.11|05:59

wat stelt een v.o.g nog voor als ze iemand die alleen maar ff 21 jaar geleden 6 mensen dood schot een taxi vergunning geven om te mogen gaan rijden .ach hij had maar 5 jaar tbs en komt onlangs los krijgt dus waarschijnbaar een vog anders ken ie niet gaan rijden maar wie ben ik , gek denk ik .of snap ik het niet eu eu tja wat zal zijn

Peter|15.07.11|22:15

Misschien eens kijken in sommige staten in Amerika, bij het bestelen van een klant, op wat voor manier dan ook, of het weigeren van korte ritten voor de rest van je leven je taxi licentie kwijt. Moeten ze hier ook lekker doen.

Albert|29.07.11|09:53

De reclassering moet ook zijn werk doen, maar om veroordeelde moordenaars, of sex deliquenten op de taxi te helpen gaat ook mij te ver, onze bedrijfstak mag hier niet mee worden belast! hebben zij dan geen dochters die wel eens uitgaan.
Zet ze maar aan het werk in het magazijn van de veel ste dure staats drukkerij. reactie op c.b.
Duco je verdient een standbeeld, ivm werkboek.maar ga ver weg van de losse kreten roepende de mos,vast bedankt.

Taxi Danny|06.08.11|23:03

Als je wil weten op welke gronden je bezwaar moet maken, kijk dan even op vog.jouwweb.nl

mr. R.P.Kuijper|24.08.11|17:37

@ Duco Douwstra
Hoe vaak is dit al niet langs gekomen……

De realiteit is helaas anders. Elk jaar worden aanzienlijke aantallen chauffeurspassen ingetrokken, of nieuwe VOG’s i.h.k.v. verlenging geweigerd. In mijn praktijk zie ik geregeld belissingen op basis van louter verdenking, lichte verkeersovertredingen en/of geseponeerde zaken. De ‘continu screening’ maakt dit alleen maar erger. Ik voorzie dat straks de melding van nog niet onherroepelijke zaken bij IVW al tot intrekking leidt

mr. R.P.Kuijper|24.08.11|17:38

@ Duco Douwstra
Hoe vaak is dit al niet langs gekomen…….

De realiteit is helaas anders. Elk jaar worden aanzienlijke aantallen chauffeurspassen ingetrokken, of nieuwe VOG’s i.h.k.v. verlenging geweigerd. In mijn praktijk zie ik geregeld belissingen op basis van louter verdenking, lichte verkeersovertredingen en/of geseponeerde zaken. De ‘continu screening’ maakt dit alleen maar erger. Ik voorzie dat straks de melding van nog niet onherroepelijke zaken bij IVW al tot intrekking leidt

Cor van Tuil|16.09.11|10:27

@ mr. R.P. Kuijper.
De telegraaf van hedenmorgen: Politie test mobile flitskast.
De BCT is daar beter geschikt voor doordat hij in iedere taxi overal en ieder uur je snelheid meet
en de bekeuring automatisch in je brievenbus terecht komt.
Nu nog even bij heel autorijdend Nederland in de auto’s bouwen.
Kan dit ongestraft????, en willen we dit allemaal wel???.
Kan een proces dit voorkomen.
Is er een goed plan om deze onzin tot staan te brengen.
Is er een advocaten kantoor die hier brood in ziet?