Sprekers Nationaal Congres Taxi-Aanbestedingen

Dit zijn de sprekers op het Nationaal Congres Taxi-Aanbestedingen op 19 juni in Haarlem. TaxiPro.nl en TenderGuide maken de komende weken nog enkele aansprekende namen bekend. Het congres is bedoeld voor taxi-ondernemers, inkopers en beleidsmakers van aanbestedende diensten (publiek en privaat), vertegenwoordigers van belangenorganisaties en aanbestedings-adviseurs.

De dag is een unieke gelegenheid om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen van de huidige aanbestedingsmethodiek in de taxibranche. De sprekers en panel-leden zijn:

Annemarie van Gaal (Dagvoorzitter)

Annemarie van Gaal

Dagvoorzitter Annemarie van Gaal (1962) schopte het van alleenstaande moeder tot een succesvolle zakenvrouw. Eerst in Rusland en vervolgens in Amsterdam als investeerder, belegger in vastgoed, eigenaar van een tijdschriftenuitgeverij en auteur van de bestsellers Succes (50.000 verkochte exemplaren) en Ambitie (20.000 verkochte exemplaren, inmiddels tweede druk in de winkel).

Ze werkte mee aan financiële programma’s als Dragons Den, Ten Einde Raad en Een dubbeltje op zijn kant. Ook heeft ze wekelijks columns in Het Financieele Dagblad en Margriet.

Jan Zaaijer (Voorzitter KNV Taxi)

Jan Zaaijer, Voorzitter KNV Taxi

Jan Zaaijer is vliegtuigbouwkundig ingenieur. Hij werkte jarenlang voor Fokker, onder meer als directeur Personeelszaken en Programmadirecteur Fokker 50. in 1996 werd hij algemeen directeur van de BBA (nu Veolia Transport Nederland). In die functie maakte Jan de eerste aanbestedingen in het openbaar vervoer mee. Hij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de taxidivisie.

Jan Zaaijer is tegenwoordig voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Taxi. KNV Taxi is de nationale vereniging van ondernemers in het taxivervoer. Van deze vereniging zijn 350 taxiondernemingen lid, ondernemingen met medewerkers in dienstverband zowel als taxicentrales met aangesloten ZZP’ers.

Ruud Dusseldorp (Directeur TenderGuide / Dusseldorp Consultancy)

Ruud Dusseldorp, directeur Tenderguide, Dusseldorp Consultancy

Reeds meer dan 16 jaar heeft Ruud Dusseldorp ervaring met het inschrijven op EU – aanbestedingen. De aanbestedingen op het personenvervoer is een van zijn specialisme. Dit komt doordat hij vroeger ook een zelfstandig taxi- en touringcarondernemer is geweest en zo de klappen van de zweep kent. Na de verkoop van zijn bedrijf is hij 9 jaar in dienst geweest van Connexxion en daar als senior accountmanager de aanbestedingen geschreven en na gunning geïmplementeerd.

Ruud Dusseldorp vindt het een fantastische uitdaging om, met name, kleinere MKB- bedrijven te begeleiden en te adviseren om tot een succesvolle en verantwoorde inschrijving te komen.

Mona Keijzer (Wethouder gemeente Purmerend)

Mona Keijzer, Wethouder gemeente PurmerendMona Keijzer studeerde Nederlands Recht en Bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds november 2007 is zij wethouder in de gemeente Purmerend. Daar is zij verantwoordelijk voor de portefeuille Wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn, zorg en jeugdzorg, sport en recreatie. Daarvoor werkte zij als advocaat met als specialisatie bestuursrecht en mediator overheidszaken en omgangsregelingen.

Mona Keijzer is lid van het CDA. Zij schreef mee aan het rapport ‘Kiezen en Verbinden’ van het Strategisch Beraad. Dit bevat de nieuwe koers voor de toekomst van het CDA.

Jan Willem van de Wetering (voormalig Directeur Connexxion Holding)

Jan Willen van de Wetering, voormalig Direceur COnnexxion HoldingJan Willem van de Wetering was 2001 tot 2008 directeur Connexxion Taxi Services en mede verantwoordelijk voor de opbouw van de Taxi-divisie bij Connexxion. In 2007 en 2008 was hij Directeur Operations bij Connexxion.  Sindsdien vervult hij diverse advies functies waaronder Syntus van 2009 tot 2011.

Remko Mast (Vakbondsbestuurder Vervoer bij FNV Bondgenoten)

Remko Mast, FNV Bondgenoten, taxi, consulent, bestuurder, vakbondRemko mast is Vakbondsbestuurder Vervoer bij FNV Bondgenoten en onderhandelaar bij de CAO Taxivervoer. Samen met het taxiteam van FNV Bondgenoten zet hij zich in voor betere werkomstandigheden in de taxisector.

Mast pleit al jaren voor strengere criteria bij aanbestedingen. Tot nu toe wordt er vooral gekeken naar de prijs en niet de kwaliteit. Dit leidt er vaak toe dat er geconcurreerd wordt op arbeidsvoorwaarde, met alle slechte gevolgen van dien.

Laurens van Remortele (Manager Vervoerssystemen projectbureau Regiotaxi Gelderland)

Laurens van Remortele, manager vervoerssystemen, Regiotaxi GelderlandLaurens van Remortele is sinds 2002 werkzaam binnen het contractvervoer. Hij heeft als accountmanager bij Personen- en Zorgvervoer Nederland (Veolia Transport) gewerkt en is sinds 2010 in dienst als senior projectleider bij Trafficon, een adviesbureau op het gebied van collectief personenvervoer. Binnen de provincie Gelderland is Laurens namens 38 gemeenten verantwoordelijk voor het contractbeheer en klanttevredenheid van Regiotaxi.

Regiotaxi Gelderland onderscheidt zich van andere regiotaxiprojecten door de monitoring van en sturing op de werkelijk geleverde kwaliteit. Door van alle uitvoerende partijen te eisen dat alle gegevens realtime en met gps-codes worden aangeleverd is op macro- en microniveau inzicht te krijgen in de kwaliteit. Een vervoerder krijgt alleen een vergoeding voor een conform programma van eisen geleverde prestatie.

Co van Beijeren (Consultant Panteia/NEA)

Co van Beijeren, consultant Panteia NEACo van Beijeren is consultant in de taxibranche op het gebied van ondersteuning bij het opstellen van offertes, bedrijfsadvisering en brancheonderzoek. Tevens is hij lid van de Innovatie Commissie Taxi van KNV.

Panteia/-NEA is een toonaangevend onderzoeks-en adviesbureau dat onderzoek uitvoert, adviseert, opleidingen verzorgt en visie ontwikkelt op het gebied van Transport, Infrastructuur en Logisitek. Een van de specifieke markten waarop Panteia-/NEA zich richt zijn de taxibranche en gemeenten en opdrachtgevers met vervoersvraagstukken. Zeker in de tijd van bezuinigingen is efficiency een belangrijk item.

Henny van Haren (Directeur Stadsmobiel)

Henny van Haren, directeur StadsmobielHenny van Haren werkt al zijn hele leven in verkeer en vervoer. Vanaf 1972 als vervoers- en verkeersofficier bij diverse militaire en civiele (vredes)operaties en vanaf 1981 in het Openbaar Vervoer bij verschillende ov-bedrijven, alwaar hij diverse directiefuncties bekleedde.

De laatste 10 jaar is hij verantwoordelijk voor o.a.(een deel van) het Aanvullend Openbaar Vervoer in Amsterdam waar hij leiding geeft aan Stadsmobiel B.V., een gespecialiseerd (deel)taxisysteem voor gehandicapten en ouderen.

Joost van de Wetering (aanbestedingsadvocaat KienhuisHoving)

Joost van de Wetering, aanbestedingsadvocaatJoost van de Wetering is aanbestedingsadvocaat bij KienhuisHoving. Hij is onder meer gespeciliseerd in Europees Aanbestedingsrecht. Hij weet als geen ander dat aanbesteden en inschrijven een grote nauwkeurigheid vereisen. Hij zoekt de uitdaging in een aanbestedende dienst of inschrijver daarin terzijde te staan en van valkuilen juist een kans op succes te maken.

KienhuisHoving is één van de grotere juridische kantoren in de regio Twente. Het behoort tot de landelijke top 25 van juridische dienstverleners en beschikte als eerste kantoor in die lijst over het ISO-keurmerk.

Harald Faber (directeur Forseti)

Harald Faber, directeur ForsetiHarald Faber is directeur van Forseti. In 2004 is Forseti opgericht om het aanbesteden verder te professionaliseren. Forseti groeide uit tot marktleider aanbestedingen in de (doelgroepen)vervoersbranche. Daarnaast verzorgt de organisatie ook het procesmanagement bij aanbestedingen in andere sectoren. Vanuit de intensieve trajecten in de aanbestedingen is het contractbeheer ontwikkeld voor diverse vormen van vervoer.

Vanaf 2008 heeft Forseti zich nog verder ontwikkeld tot kenniscentrum op het gebied van leerlingenvervoer. Naast inkoop en beheersexpertise heeft Forseti ook een grote expertise in huis op het gebied van beleid en uitvoering van de regeling leerlingenvervoer.

Henk van Gelderen (Directeur Sociaal Fonds Taxi)

Henk van Gelderen, Sociaal Fonds Taxi, directeurHenk van Gelderen is directeur van Sociaal Fonds Taxi. Dat is het centrale aanspreekpunt voor de taxibranche. SFT is expert op het gebied van arbo, veiligheid en cao en houden toezicht op naleving van cao-bepalingen. Ook helpen ze mee bij de ontwikkeling van taxi-opleidingen en examens.

Sociaal Fonds Taxi is een belangrijke gesprekspartner voor werknemers- en werkgeversorganisaties, gebruikersgroepen, beleidsmakers en opdrachtgevers van taxi-vervoer.

Sjaak de Winter (Directeur Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V.)

Sjaak de Winter, directeur RMCSjaak de Winter is directeur van de Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. (RMC). Dit vervoersbedrijf heeft circa 350 medewerkers. RMC is door de RET N.V. en de Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. (RTC) opgericht in 2003.

Per jaar vervoert de RMC meer dan 4 miljoen reizigers. Het dienstenaanbod van de RMC bevat vervoer voor o.a. de zakelijke markt, zoals directies en VIP, van en naar lucht- en zeehavens, trouw-, leerlingen- en rolstoelvervoer en Vervoer op Maat, de belangrijkste vervoersvoorziening voor mensen met een beperking in de gemeente Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Spijkenisse.

Guy Hermans (KpVV)

guy hermans, kpvvGuy Hermans is senior adviseur bij KpVV: het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. KpVV is in 2004 van start gegaan. Op 1 januari 2005 is het KpVV samengevoegd met het Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer (CVOV), inclusief het digitaal Kenniscentrum Sociale Veiligheid en Mobiliteit (SVM). Per september 2006 is het digitaal Kenniscentrum To-Do (toegankelijkheid en doelgroepenvervoer) toegevoegd.

Sinds 1 augustus 2009 is het KpVV onderdeel van CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Evenals het KpVV werkt CROW aan het oplossen van kennisvragen over verkeer en vervoer voor decentrale overheden. Het verschil is dat het KpVV zich meer richt op beleidsmatige processen en CROW vooral gericht is op de uitvoeringspraktijk: “Praktische kennis direct toepasbaar”.

Ricardo Poppeliers (Panteia/NEA (De Regiecombinatie))

ricardo poppeliers, panteia NEARicardo Poppeliers is manager business development & operations personenvervoer bij Panteia/NEA. Hij begeleidt zowel internationaal als nationaal diverse organisaties bij visievorming, beleidsvoorbereiding, beleidsvertaling, beleidsimplementatie en beleidsevaluatie inzake mobiliteit.

Organisaties en personen dienen snel te beschikken over transparante, onafhankelijke en betrouwbare informatie over mobiliteit, en zij dienen samen deze informatie om te zetten in innovatieve en creatieve mobiliteitsoplossingen en in ondersteunend integraal beleid. Panteia regisseert en adviseert op basis van feiten, waarbij de focus ligt op regulier openbaar vervoer en contractvervoer.

Edwin Besseling (Directeur Besseling Vervoer)

Edwin BesselingEdwin Besseling is drecteur van Besseling Vervoer in Amersfoort. Besseling kenmerkt zich door kwalitatief, veilig, duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar vervoer. Het bedrijf biedt taxi-, touringcar- en koeriersdiensten.

Kleding, omgangsvormen, rijstijl en mensenkennis krijgen veel aandacht bij Bestax. Opleiding en coaching zorgen voor een hoog kwaliteitsniveau bij onze chauffeurs. In 2010 werd het 25-jarig jubileum gevierd van het familiebedrijf uit Amersfoort.

Mesut Atmaca (Directeur ADL Taxi B.V.)

ADL TaxiADL Taxi is een jong en dynamiek taxibedrijf voor de regio Kennemerland, met als standplaats Haarlem. Het bedrijf verzorgt onder de naam ADL Taxi personenvervoer, collectief en individueel personenvervoer, zoals gehandicaptenvervoer en scholierenvervoer, voornamelijk in opdracht van gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen en verzekeraars.

 

Geert Bakker (Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad)

Geert Bakker is momenteel werkzaam als kennismedewerker/belangenbehartiger bij de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), waarbij zo’n 190 organisaties zijn aangesloten. Daarvoor was hij jarenlang projectleider bij Makkers Unlimited. Heeft o.a. gebruikers bijgestaan bij verbetering van vervoerssystemen. Geert Bakker is afgestudeerd politicoloog. Hij is zelf ervaringsdeskundige en rolstoeler.

Rosemarie Becker (Achmea)

 Rosemarie Becker is werkzaam als zorginhoudelijk adviseur bij Achmea/ Agis. Zij is verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke aspecten bij de inkoopprocedure van zittend ziekenvervoer. De keuzevrijheid van de klant en de betaalbaarheid van de dienstverlening staan hierbij voorop. Achmea streeft naar een zakelijke en respectvolle samenwerking met de vervoerders.

 

inschrijfbutton

Nationaal Congres Taxi Aanbestedingen, TaxiPro, TenderGuide

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.