Belastingdienst

Geen startkapitaal meer nodig bij nieuwe vorm Flex BV

Per 1 oktober is het veel goedkoper een BV op te richten. Het is in de Flex BV niet meer verplicht om 18.000 euro aandelenkapitaal te storten. Het wordt dus net zo aantrekkelijk om een BV op te richten als een eenmanszaak. Maar fiscaal gezien is het niet altijd beter voor zelfstandige taxi-ondernemers om over te stappen naar een BV. 

Om een indicatie te geven: een ondernemer met een winst van € 41.000 betaalt in een BV bijna € 4.500 meer belasting dan in een eenmanszaak. De Flex BV verandert  daar niets aan. Zo heeft een directeur van een BV bijvoorbeeld geen ondernemers-aftrek.

Rechtsvorm

Jaarlijks worden in Nederland bijna 40.000 bv’s opgericht. Ondanks de voordelen zien veel bedrijven toch af van deze rechtsvorm. Dit komt vooral door de (te) hoge kosten en eisen. Het kabinet voert daarom een aantal maatregelen door waardoor het makkelijker en goedkoper wordt om een bv op en in te richten. Het wetsvoorstel hiervoor is aangenomen door de Eerste Kamer en treedt op 1 oktober 2012 in werking.

Een bv is een rechtspersoon. Dit betekent dat niet de ondernemer, maar de bv in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele schulden. De directeur(en) of aandeelhouder(s) zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij in het bedrijf hebben gestopt. Daarmee kan de bv interessant zijn voor ondernemers. Vooral wanneer zij grote financiële investeringen doen.

Winst en omzet

Andere redenen om voor een bv te kiezen in plaats van een eenmanszaak, vof of een maatschap zijn:

  • de lagere vennootschapsbelasting voor winst en omzet. Bij een hogere winst kan dit aantrekkelijker zijn dan de fiscale aftrekposten op de inkomstenbelasting;
  • het makkelijker overdragen van het bedrijf als de directeur wegvalt;
  • er zijn meer mogelijkheden om aanvullend pensioen op te bouwen of een levensloopregeling af te sluiten.

Dividendbelasting

Indien je winst uitkeert aan de aandeelhouder, betaal je hierover 25% dividendbelasting. Je salaris wordt betaalt door de BV, waar je inkomstenbelasting over betaalt. Het verschil in tarieven (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) zou een aanleiding zijn om jezelf een zo laag mogelijk salaris uit te keren en een zo hoog mogelijke winst. Echter het uitkeren van salaris aan de directeur groot aandeelhouder (DGA) is aan regels gebonden.

Het salaris van de DGA zal moeten voldoen aan de gebruikelijk loon regeling. Dit betekent dat het salaris mimimaal € 42.000 bedraagt of als dat hoger is minstens 70% van een markconform salaris voor iemand die dezelfde functie uitoefent die geen BV heeft. Voor de DGA die nagenoeg zelf voor alle omzet van de BV zorgt is de zogenaamde afroommethode van toepassing. In het kort betekent dit dat 70% van de winst voor salaris als salaris moet worden opgenomen.

Fiscus

“Vooral de laatste twee punten geeft nog ruimte tot discussie met de fiscus”, licht Erik Boom van TaxiLoon toe. “Het is namelijk geen verplichting en er wordt door de fiscus niet heel halsstarrig aan vastgehouden. Mijn advies luidt dan ook dat niet direct toepassen maar een goede middeling zoeken. Kies niet een te hoog loon maar ga ook zeker niet altijd op het minimum loon zitten.”

Vaak komt het opgelegd toepassen van de afroom methode door de fiscus (overigens een niet veel gebruikte methode) of het toepassen van een percentage van een marktconformsalaris voort uit het feit dat een goed renderende onderneming het salaris van de DGA te laag (lees minimum loon DGA) heeft ingeschaald. Daarnaast is het voorlopig nog niet mogelijk een levensloopregeling af te sluiten, deze gaat in de toekomst vervangen worden door de vitaliteitsregeling. Overigens kan de DGA wel weer profiteren van terugaven van bijv. hypotheekrenteaftrek op het salaris.

Schuldeisers

Het startkapitaal van 18.000 euro wordt nu nog gezien als een ‘verzekering’ voor mogelijke schuldeisers. Om deze crediteuren te beschermen mag de bv straks geen dividend uitkeren als duidelijk is dat het bedrijf zijn schulden niet kan betalen. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen privé aansprakelijk worden gesteld.

Ondernemers krijgen ook meer vrijheid bij de inrichting van hun bv. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om buiten de algemene vergadering van aandeelhouders om besluiten te nemen, zodat de bv sneller veranderingen kan doorvoeren. Aandeelhoudersvergaderingen mogen straks ook in het buitenland worden gehouden en de regeling voor deelname van certificaathouders aan de vergaderingen wordt duidelijker. Verder kan het bedrijf in de statuten vastleggen dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt. Of bepalen dat er stemrechtloze of winstrechteloze aandelen worden uitgegeven.

Verkopen

De verplichte blokkeringregeling wordt afgeschaft. Deze regeling bepaalt dat als de aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, hij daar goedkeuring voor nodig heeft van zijn mede-aandeelhouders of de aandelen eerst moet aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders. Door de nieuwe wet is het makkelijker om de overdracht van aandelen wel of niet beperken. Ook kan de overdracht voor een bepaalde periode geheel worden uitgesloten.

Omdat veel factoren een rol spelen is een vergelijking om het omslagpunt tussen BV en eenmanszaak te bepalen, niet eenduidig aan te geven. Maar een algemene richtiljn is dat bij winsten vanaf € 120.000 het raadzaam is om een en ander door te laten rekenen.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.