CBR, theorie, Den Bosch, examen

Onderdeel met stadsplattegronden voor taxidiploma komt te vervallen

Als het aan het CBR ligt, komt het onderdeel met de stadsplattegronden per 1 januari 2013 te vervallen in het praktijkexamen voor het taxidiploma. Daarvoor in de plaats komt een extra rijopdracht. Het ministerie bereidt deze wijziging op advies van het CBR momenteel voor. Het is nog niet bekend of deze wijziging inderdaad per 1 januari in kan gaan, omdat hiervoor de Regeling Taxibestuurders 2005 moet worden aangepast.

Als het plan doorgaat, komt de mondelinge toets met de stadsplattegrond en de objectenlijst te vervallen in het praktijkexamen taxi verplicht (TVP), zo meldt het CBR in de Reflector. Dat is de CBR-nieuwsbrief voor de rijschoolbranche.

Exameneisen

Het CBR vernieuwt vanaf 1 januari 2013 eveneens de exameneisen voor het wettelijk verplichte taxidiploma. Daarvoor heeft CCV in overleg met het College van Deskundigen Taxi de huidige wettelijke taxi-examens geëvalueerd. Hiermee sluiten deze examens beter aan bij de huidige beroepspraktijk.

De belangrijkste wijzigingen in het wettelijke examen taxi verplicht theorie (TVT):

  • de boordcomputer is toegevoegd;
  • een groot aantal wetsartikelen is vervallen en daarvoor in de plaats is gekomen ´duurzaam veilig´;
  • er is een toetsterm toegevoegd over de consequenties voor chauffeurs bij het overtreden van de wet- en regelgeving;
  • de PAMAN-regel is toegevoegd voor maatregelen die chauffeurs moeten treffen na een aanrijding of ongeval. PAMAN is een
  • afkorting van de beginletters van de volgorde van de maatregelen (P – persoonlijke veiligheid waarborgen, A – andermans veiligheid door anderen te attenderen op gevaar, M – markeren van de plaats van het ongeval, A – alarmeren van de commandant of de civiele hulpverleningsdienst(en), N – noodtransport toepassen met behulp van de handgreep van
  • Rautek).
  • naast het herkennen van agressie is het minstens net zo belangrijk dat een chauffeur weet hoe hij moet handelen bij agressie. Dit is dan ook toegevoegd.

Praktijkexamen

De belangrijkste wijzigingen in de wettelijke praktijkexamens taxi verplicht (TVP) en taxi verplicht beperkt (TVPC):

  • naast het toepassen van een economische en milieuvriendelijke rijstijl is nu ook het toepassen van een defensieve en sociale rijstijl van belang;
  • het oplossen van storingen was een van de oude eindtermen. Met de huidige techniek is dit veranderd in het voorkomen en herkennen van storingen;
  • bij het afhandelen van ongevallen is het niet alleen belangrijk dat de chauffeur het Europese schadeformulier goed kan invullen, maar ook dat hij adequaat kan aangeven welke handelingen van een taxichauffeur verwacht mogen worden als hij betrokken raakt bij een aanrijding. Dit is toegevoegd als toetsterm.

De wijzigingen hebben geen invloed op de hoeveelheid vragen en/of examentijd. Deze blijven ongewijzigd. De aangepaste exameneisen zijn terug te vinden op de website www.cbr.nl.

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Onderdeel met stadsplattegronden voor taxidiploma komt te vervallen”

Franklin|18.10.12|10:53

Als reactie op de nieuwe examen eisen

NIEUW naast het herkennen van agressie is het minstens net zo belangrijk dat een chauffeur weet hoe hij moet handelen bij agressie. Dit is dan ook toegevoegd.

Volgens mij is veelal de chauffeur die agressie veroorzaak door het niet netjes en eerlijk handelen
Maar zo als we in Nederland gewend zijn draaien we de zaken om.

Nogmaal niet de klant maar de chauffeur is veelal het probleem.
Ik rij zelf taxi en heb nog geen enkele agressieve klant gehad

Martin van der Plas|18.10.12|14:06

Dag Franklin,
Ik weet niet waar jij taxi rijd, maar in ieder geval niet in Amsterdam in de nachtdienst waarschijnlijk.

Daar komt agressie namelijk wel degelijk voor in grote mate. Dan is het wel handig als je daar mee om kunt gaan om escalatie te voorkomen.
Ik geloof alleen dat je dat in zo’n simpel examen en opleiding niet kunt verwerken. Je kunt namelijk met mensen omgaan of niet. Dat leer je niet ff snel.