Sociaal Fonds Taxi, kantoor, SFT

SFT: de vervuiler betaalt; cao-controles tegen betaling

Sociaal Fonds Taxi (SFT) gaat voortaan kosten in rekening brengen voor reguliere controles op de naleving van de CAO Taxivervoer als bedrijven zich niet aan de cao houden. Tot voor kort was dat altijd kosteloos. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesproken dat taxibedrijven in een aantal gevallen voor cao-controles moeten gaan betalen. Dit komt voort uit het principe ‘de vervuiler betaalt’. De cao-controles bij bedrijven met een bedrijfsoordeel ‘voldoende’ blijven kosteloos.

Bedrijven die een hercontrole aanvroegen moesten deze voorheen ook betalen. Nu wordt echter bij de berekening van het bedrag uitgegaan van de nieuwe staffel. Werkgevers kunnen een hercontrole aanvragen als zij over een onvoldoende bedrijfsoordeel beschikken. En ze versneld een voldoende bedrijfsoordeel nodig hebben. Deze afspraak kan zes maanden na afgifte van het bedrijfsoordeel worden gepland.

Wijziging rond 1 april 2014

Naar verwachting wordt rond 1 april 2014 de CAO Taxivervoer algemeen verbindend verklaard door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dan gaan de bedrijven die het bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ hebben de eerstvolgende controle betalen.

Bedrijven met het bedrijfsoordeel ‘voldoende met 1 of 2 ernstige overtredingen’ betalen voor de eerstvolgende cao-controle als op dezelfde kernbepalingen wederom een ernstige of zeer ernstige overtreding plaatsvindt. Begaan zij niet op dezelfde maar op andere kernbepalingen een of meer ernstige overtredingen? Dan hoeft de CAO-controle niet betaald te worden.

Facturering

Bij de aankondiging van de CAO-controle ontvangt het bedrijf een factuur. Het factuurbedrag wordt bepaald aan de hand van het aantal werknemers in het taxivervoer op basis van onderstaande staffel.

Aantal dienstverbanden Bedrag excl. BTW
1-9 € 960
10-49 € 1440
50-99 € 1920
100-199 € 2400
200-499 € 3360
500-999 € 4800
>1000 € 6240

Voorlichting toepassing CAO

Bedrijven kunnen met SFT contact opnemen voor vragen over de toepassing van CAO-artikelen. Hiermee kunnen fouten in de administratie voorkomen worden. De afdeling CAO-controle is bereikbaar via info@sociaalfondstaxi.nl of via telefoonnummer 0345 – 478 473.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.