telecomproviders, GSM, 4G, data

Vorig jaar 38 grote telecomstoringen op openbare netwerken

In 2013 zijn er 38 grote storingen geweest op de mobiele en vaste telecomnetwerken in Nederland. Bij de helft van deze storingen konden meer dan 100-duizend mensen of bedrijven niet bellen of internetten. Dat blijkt uit cijfers van het loket Meldplicht Telecomwet in het jaarbericht van Agentschap Telecom. Ook taxibedrijven hebben hier fors last van. Want als het mobiel internet uitvalt, is er ook geen datacommunciatie voor planning, ritverzending en track&trace.

2013 is het eerste volledige kalenderjaar dat Agentschap Telecom storingen geregistreerd heeft. Het gaat daarbij om incidenten waarbij overlast is voor veel klanten, een vitale dienst of sector wordt getroffen of het alarmnummer 1-1-2 niet bereikbaar is.

Storingen

Het merendeel van de 38 storingen in 2013 duurde 6 uur of minder. Eén storing had een forse impact, hierbij konden sommige klanten ruim drie dagen niet van hun mobiele netwerk gebruik maken. Vanaf de start van het Meldloket in juni 2012 tot december 2012, waren er 23 incidenten.

Opmerkelijk is dat er twee pieken in de incidenten zitten, de storingen deden zich in 2013 veelal voor rond juni/juli èn rond oktober/november. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat dit de periodes zijn waarin aanbieders veel onderhoud aan hun netwerken uitvoeren. Daarnaast speelt onderhoud sowieso bij de helft van de meldingen een belangrijke rol.

Telecomnetwerken

Deze cijfers bevestigen de boodschap van Agentschap Telecom dat zowel consumenten als bedrijven er rekening mee moeten houden dat telecomnetwerken kunnen uitvallen. Het agentschap pleit voor een maatschappelijke discussie over risicoaanvaarding en telekwetsbaarheid om daarmee het bewustzijn te vergroten dat telecommunicatie het ook niet kan doen.

Het midden- en kleinbedrijf en zorginstellingen zijn onvoldoende voorbereid op de gevolgen van uitval van het mobiele netwerk, zo waarschuwt het Agentschap Telecom. Bedrijven zouden, gezien hun toenemende afhankelijkheid van mobiele netwerken, beter rekening moeten houden met storingen en zich afvragen of ze zich zo’n onderbreking wel kunnen permitteren, vindt directeur-hoofdinspecteur Peter Spijkerman.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid over de gevolgen van een storing ligt niet alleen bij telecomproviders en de overheid, vindt Spijkerman. Bedrijven moeten meer voorzorgsmaatregelen treffen. Hij noemt ‘een netwerk dat nooit uitvalt, een utopie. Het zijn niet enkel technische mankementen die geen dekking veroorzaken. Ook natuurlijke factoren zoals ­bomen en regen beïnvloeden de bereikbaarheid.’

Het Agentschap pleit dat bedrijven zelf voor een alternatief zorgen om geen last te hebben van telecomstoringen. Zo kiezen taxibedrijven vaak voor het Mobitex-netwerk van RAM Mobile Data. Want voor taxi-ondernemingen is een vlekkeloze data-overdracht tussen de backoffice en de voertuigen van groot belang.

Data-overdracht

“Het Mobitex-netwerk van RAM Mobile Data is een uniek netwerk waarover alleen bedrijfskritische data-overdracht plaatsvindt”, vertelt Jurjen Bottema, director netwerk services van RAM Mobile Data. “Inmiddels hebben vele taxi-ondernemingen de combinatie gemaakt tussen de BCT van Euphoria en het Mobitex-netwerk waarbij een beschikbaarheid van 99,9% in de data-overdracht is gegarandeerd.”

Het Mobitex-netwerk biedt volledig landelijke dekking in de Benelux. En voor taxidiensten die bij de grens met Duitsland opereren, biedt RAM ongeveer 10 kilometer over de grens nog bereik. Bottema: En gebruikers hebben geen last wanneer bij een evenement tienduizenden mensen met hun smartphones het openbare telecom-netwerk overbelasten.

Telecomaanbieders

Agentschap Telecom gebruikt de meldingen om storingen in de toekomst te voorkomen. Dit is zowel in het belang van de maatschappij als van de openbare telecomaanbieders zelf. Het agentschap is daarom in gesprek met de telecomproviders, zoals KPN, Vodafone en T-mobile over de bevindingen. En wat zij kunnen doen om het aantal storingen te verminderen.

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Vorig jaar 38 grote telecomstoringen op openbare netwerken”

Bas van der Donk|12.06.14|13:41

Dit is een goed artikel wat de kwetsbaarheid van Cloud oplossingen en communicatie via internet duidelijk maakt. Voor alle bedrijven die voor een cloud oplossing willen kiezen moeten deze informatie ter harte nemen, alvorens ze een keuze maken om naar de Cloud te gaan overstappen. Binnen de taxiwereld zijn we bijna volledig afhankelijk geworden van Datacom en als deze wegvalt dan hebben we geen alternatieven meer.

Bas van der Donk|12.06.14|13:43

En dit geldt niet alleen voor het gebruik van de BCT’s maar ook voor de communicatie tussen de diverse opdrachtgevers en haar onderaannemers. De risico’s zijn dus niet alleen van toepassing op de BCT. Er zijn ook nog ondernemers genoeg die voor een datacom loze BCT hebben gekozen en deze met een USB stick uit willen lezen

Bas van der Donk|12.06.14|13:58

We moeten binnen de branche op zoek gaan naar een ketenoplossing die alle communicatie waarborgt en niet alleen de verbinding tussen de voertuigen en de centrale. De communicatie in de taxi wereld is veel meer en omvattender dan dat er nu wordt gesuggereerd.