belastingdienst

Fiscus verdient door efficiënter proces MRB-vrijstelling taxi’s

Taxi-ondernemers hoeven sinds oktober 2014 niet meer jaarlijks een aanvraag voor de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting (MRB) in te sturen. Deze wijziging heeft niet alleen de taxibranche een forse lastenverlichting opgeleverd, maar ook de Belastingdienst heeft voordeel van de nieuwe werkwijze. De fiscus heeft met de efficiëntere manier van werken na een paar maanden al zo’n 500.000 euro aan extra opbrengsten geboekt.

“Zowel de taxibranche als de Belastingdienst is blij met dit verbeterde vrijstellingsproces”, meldt de Belastingdienst.

Vrijstelling MRB

Om de vrijstelling van de MRB voor taxi’s te behouden moest de taxi-ondernemer altijd op 31 december van ieder jaar op eigen initiatief een verzoek aan de inspecteur doen om die vrijstelling ook voor het komende jaar te mogen toepassen. Dat is tegenwoordig niet meer nodig.

“Het nieuw ingerichte proces heeft ondertussen € 500.000 opgeleverd”, laat de Belastingdienst weten. “Houders die geen recht meer op hebben op een vergunning worden automatisch gefilterd. Zij zullen hun achterstallige Motorrijtuigenbelasting alsnog moeten betalen.”

Controle

Er is nu een betere en geautomatiseerde controle op kentekenniveau van alle 35.000 taxi-kentekens. De bestanden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden gebruikt om de integriteit van het taxibestand bij de Belastingdienst vast te stellen voor de heffing van Motorrijtuigenbelasting. Daarnaast wordt aangesloten op het toezicht dat door ILT wordt uitgevoerd op de branche.

Ook taxi-ondernemers profiteren van het nieuwe systeem. En niet alleen als het gaat om de tijd die de administratie kwijt is voor het aanvragen van behoud van mrb-vrijstelling. Rechtsongelijkheid wordt beter voorkomen.

Vrijstelling

Voor taxibedrijven die in de oude situatie geen verzoek om verlenging indienden of geen vergunning hadden, liep de vrijstelling automatisch door. Door de nieuwe procesinrichting wordt hierop gecontroleerd. Hierdoor ontstaat gelijke behandeling van alle taxibedrijven.

Lees ook: Aanvraag behoud vrijstelling MRB voor taxi’s voortaan makkelijker

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.