belastingdienst

Let als taxibedrijf op voor ketenaansprakelijkheid bij fiscus

Taxibedrijven maken steeds vaker gebruik van personeel dat niet rechtstreeks bij hen in dienst is, bijvoorbeeld via payroll of uitzendpersoneel. Daardoor worden loonheffingen niet rechtstreeks aan de Belastingdienst overgemaakt, maar dat gaat via het uitzendbedrijf. Maar als die dat nalaat, kan het taxibedrijf daarvoor aansprakelijk worden gesteld via de de ‘inlenersaansprakelijkheid’.

De inlenersaansprakelijkheid voorkomt misbruik bij de afdracht van loonheffingen en btw door inleners en uitleners van personeel. “Als een taxibedrijf personeel inleent, is hij aansprakelijk voor de loonheffingen en btw die de uitlener moet afdragen”, meldt de Belastindienst.

Taxibedrijven

Het is belangrijk dat taxibedrijven dat risico beperken. Want mocht een personeelsdienstverlener failliet gaan en er nog een fikse rekening open staan bij de Belastingdienst, dan is het taxibedrijf de klos. Ook al heeft het wel het uitzendbedrijf betaald om namens hem de afdrachten te doen.

Iedere inlener die personeel inleent van een uitlener of doorlener is aansprakelijk voor de betaling door de uitlener of doorlener van de loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet en btw. Deze belastingen en premies, behalve de btw, vormen samen de ‘loonheffingen’.

Onderaannemer

Maar naast inlenersaansprakelijkheid, moeten taxibedrijven ook altijd goed uitkijken met wie ze zaken doen als hoofd- of onderaannemer. “Als een onderaannemer personeel inleent en de uitlener betaalt de loonheffingen niet, dan kan de onderaannemer aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen die de uitlener moet betalen”, licht de Belastingdienst toe. “Als de onderaannemer zijn aansprakelijkheidsschuld niet betaalt, kunnen wij ook de aannemers verder in de keten aansprakelijk stellen. Dit is de zogenoemde ‘ketenaansprakelijkheid’.”

Voorbeeld Een hoofdaannemer schakelt onderaannemer A in. Deze onderaannemer besteedt een deel van de werkzaamheden uit aan onderaannemer B. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden leent onderaannemer B personeel in van een uitlener. Voor de loonheffingen die de uitlener moet betalen, zijn onderaannemer B, onderaannemer A en de hoofdaannemer aansprakelijk.

Aansprakelijk

“Bij het doorlenen van personeel zijn er meer personen aansprakelijk voor dezelfde schuld”, legt de Belastingdienst uit. “Hierbij zullen wij eerst de doorlener aansprakelijk stellen, en pas daarna de uiteindelijke inlener. Maar is meteen al duidelijk dat de doorlener de schuld niet kan voldoen, dan kunnen wij tegelijk de doorlener en de uiteindelijke inlener aansprakelijk stellen.”

De inlenersaansprakelijkheid is niet hetzelfde als de ketenaansprakelijkheid. Is een taxibedrijf onderaannemer en maakt hij gebruik van ingeleend personeel van een uitlener? Dan is hij aansprakelijk voor de loonheffingen die de uitlener moet betalen. “Als hij vervolgens zijn aansprakelijkheidsschuld niet betaalt, kunnen wij ook de aannemers boven u in de keten aansprakelijk stellen via ketenaansprakelijkheid”, waarschuwt de Belastingdienst.

G-rekening

Met ingang van 1 juli 2012 is in het beleid van de Belastingdienst opgenomen dat een inlener niet aansprakelijk kan worden gesteld als de inlener 25% van het factuurbedrag (inclusief btw) op de g-rekening van de uitlener stort. Bij verlegging van de btw is dit 20% van het factuurbedrag.

Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee het uitzendbedrijf alleen de loonheffingen en de btw aan de Belastingdienst kan betalen. Als het uitzendbureau failliet gaat of om een andere reden de rekening niet betaalt aan de Belastingdienst, kan de fiscus het taxibedrijf als inlener niet meer aansprakelijk stellen voor het bedrag dat hij heeft gestort op de g-rekening.

Taxibranche

Vrijwel alle professionele uitleenorganisaties, zoals Aethon, werken met zo’n g-rekening. “Dat doen wij niet alleen in de taxibranche, maar bij alle branches waarin wij werkzaam zijn”, legt Koen Homminga van Aethon uit. “Hierdoor kunnen wij garanderen dat de loonbelastingen altijd netjes betaald worden.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

7 reacties op “Let als taxibedrijf op voor ketenaansprakelijkheid bij fiscus”

Duco Douwstra|11.03.15|10:38

Datzelfde risico lopen ondernemers indien zij de op hun vergunning staande taxi, uitlenen of verhuren aan een niet vakbekwame taxiondernemer.Er zijn 3 vormen waaronder iemand bevoegd is om op een officiële taxi te rijden.Hij is in loondienst, of hij staat als medevennoot op het vergunningsbewijs of hij is een vakbekwame ondernemer.Een Zzp privé chauffeur met alleen een taxipas,mag dus niet als zelfstandige op een taxi van een ander voor eigen rekening en risico rijden,dat is verpachten.

Duco Douwstra|11.03.15|10:47

De kans dat de fiscus op termijn, bij de verpachtende ondernemer de loonbelasting en premies komt innen, over het bruto inkomen van de pachter is groot. Bij navraag zegt iedereen op dit moment nog dat dit een grijs gebied is. Dat is zoiets van “op dit moment is iedereen nog te lui om hier naar te kijken” Maar het gevaar is aanwezig. Wettelijk is het verboden om iemand voor eigen rekening en risico te laten rijden op of onder de vakbekwaamheid van een ander.En verpachten is sinds 1990 verboden

Johan Zevenbergen|11.03.15|17:29

@ duco
Laat ze lekker slapen.

Johannes Sociaal|12.03.15|13:20

En hoe gaat het dan met de faillissementsuitkering van het UWV bij gebrek aan inkomsten uit de failliete boedel?

Paul Dijkhuizen|12.03.15|14:05

Tuurlijk, en als de taxiondernemer failliet gaat is het personeel de klos, of gaat de belastingdienst dan de belasting alsnog bij klanten ophalen? Aansprakelijkheid verleggen kan in Nederland, zolang de belastingdienst maar niks misloopt bij de kleine ondernemer… De grote ondernemers kunnen gewoon een afspraak met de belastingdienst(en) maken. http://zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/11-03-2015

Tjerk Vinckx|12.03.15|18:47

Goed stuk, kan de Belastingdienst gelijk aan de slag bij het Ministerie van Infrastructuur, de A4 en A15 want die wordt gebouwd door Spaanse & Portugese slaven waar het nodige aan mankeert ten aanzien van arbeid omstandigheden en premie afdrachten.
Daar zijn we dus vanaf of …..zou het net zo gaan als bij het beruchte KIWA contract, kan men later altijd nog zeggen: Ich habe es nicht Geschultz !!!!!

Magazine Loonzaken|13.03.15|10:25

Let op! In het artikel wordt erover gesproken dat met ingang van 1 juli 2012 in het beleid van de Belastingdienst is opgenomen dat een inlener niet aansprakelijk kan worden gesteld als de inlener 25% van het factuurbedrag (inclusief btw) op de g-rekening van de uitlener stort (20% bij verlegging btw). Dit is niet geheel juist. Dit geldt alleen als de uitlener van personeel een SNA-gecertificeerde uitlener betreft. En natuurlijk gelden hierbij ook nog de nodige administratieve voorwaarden.