Dijksma: ‘Tarieven Kiwa voor vergunningen worden herzien’

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat het tarievenstelsel voor vergunningverlening door de ILT en Kiwa herzien. “Het doel van de herziening is te komen tot meer eenvoud en transparantie en beter onderbouwde tarieven”, meldt staatssecretaris Sharon Dijksma. De Tweede Kamer heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor tarieven die de ILT en Kiwa rekenen voor vergunningen. Onlangs nog leidde het schrappen van de vakbekwaamheidseis voor een ondernemingsvergunning taxi tot Kamervragen over het tarief voor deze vergunning.

Dijksma: “Het probleem dat bepaalde tarieven als te hoog worden ervaren, wordt daar niet (in alle gevallen) mee opgelost, maar de hoogte van het tarief is wel beter uit te leggen.
De tarieven die Kiwa moet hanteren worden jaarlijks door mij vastgesteld, waar het de sectoren betreft die onder mijn verantwoordelijkheid vallen. Kiwa doet daartoe eerst een voorstel en consulteert de brancheorganisaties.”

Nieuw tarievenstelsel

De ILT is samen met Kiwa een traject gestart om de tarievenstelsels te vereenvoudigen en te uniformeren, waardoor ze uitlegbaar en transparant worden. “Nu is sprake van een grote differentiatie in tarieven, waardoor het stelsel ondoorzichtig en inefficiënt is geworden”, vindt Dijksma. De nieuwe tarievenstelsels moeten inzicht bieden in de kosten die de ILT en Kiwa maken voor vergunningverlening en welk deel daarvan wordt doorberekend in de tarieven.

De eerste stap in het proces is vereenvoudiging van het huidige stelsel, zowel voor de ILT als Kiwa. Zo is er straks per sector een set van zeven nieuwe tarieven met een vast bedrag voorzien en voor grote projecten één uurtarief. Nu gaat het vaak nog om honderden verschillende tarieven. Dijksma: “Het stelsel wordt zo transparanter en efficiënter en leidt tot een vermindering van administratieve lasten.”

Kostendekkend

De tweede stap betreft het verbeteren van de kostendekkendheid van tarieven, kondigt Dijksma aan. Daartoe zullen de minister en ik pas besluiten na consultatie van alle sectoren. Vervolgens zullen we per sector bepalen tot welk niveau de kosten zullen worden doorberekend in de tarieven en in welk tempo de tarieven naar dat niveau zullen worden gebracht.

Het onderwerp tarieven heeft de aandacht van de Tweede Kamer, recent nog in de vorm van Kamervragen over het tarief voor de ondernemersvergunning taxi. Onder andere wordt gevraagd of, met het schrappen van de vakbekwaamheidseis, deze lastenverlichting voor het afgeven van de vergunning niet moet worden doorberekend in het tarief.

Tarieven

Dijksma: “Ik vind het van groot belang individuele tarieven niet ad hoc en op zich te beoordelen, maar als onderdeel van een groter geheel. Daarom mijn pleidooi om de bestaande tarievenstelsels en de huidige tarieven als geheel aan te pakken. Alleen dan komen we tot een robuust tarievenstelsel. Aan de beoogde vereenvoudiging wordt al hard gewerkt.”

In de komende periode vinden nieuwe consultatierondes met de sector plaats over de kostprijsberekeningen. Dijksma verwacht in de tweede helft van 2016 nader te kunnen berichten over de voortgang van het traject en daarbij met een concreet voorstel komen voor de nieuwe tarievenstelsels en mogelijke aanpassing van de tarieven.

Kamervragen

Onlang stelde Tweede Kamerlid Betty de Boer (VVD) de hoge tarieven die Kiwa rekent aan de taxibranche aan de kaak via Kamervragen. Die zijn tegelijkertijd met de aankondiging van de herziening beantwoord. Want ondanks dat de vakbekwaamheid taxi-ondernemer is vervallen, is het tarief voor het aanvragen van een taxivergunning nog altijd niet veranderd. Maar dat komt volgens Dijksma omdat de gevolgen ervan nog niet konden worden meegenomen voor de tarieven per januari 2016.

Het klopt niet dat de tarieven die Kiwa hanteert kostendekkend moeten zijn, meldt Dijksma overigens. “Over de hoogte van deze tarieven zijn contractuele afspraken gemaakt. In eerste instantie heeft Kiwa de tarieven van de ILT overgenomen. Vanaf 2011 is Kiwa zelf verantwoordelijk voor het doen van tariefvoorstellen.”

Contract

In de eerste drie jaar (2011, 2012, 2013) mochten de tarieven stijgen tot een overeengekomen maximum. In het contract is vastgelegd dat na drie jaar de tarieven vijf jaar lang zullen dalen op grond van behaalde efficiencyvoordelen. Hoe lang het contract in totaal duurt, daar doet Dijksma geen uitspraken over. Net als het tarief voor een chauffeurskaart.

Het schrappen van de vakbekwaamheidseis betekent wel een lastenverlichting voor Kiwa en zal op termijn leiden tot een verlaging van de kosten, zegt Dijksma. “Er is tijd nodig om de gevolgen van gewijzigde regelgeving te realiseren. De ILT en Kiwa werken momenteel aan een fundamentele wijziging van het tarievenstelsel, waarbij ook gekeken wordt naar verbetering van de kostendekkendheid.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “Dijksma: ‘Tarieven Kiwa voor vergunningen worden herzien’”

Johan Zevenbergen|28.01.16|10:02

Wat een onzin,
Een kopie van het vakdiploma moest worden mee gezonden met de aanvraag, dus zal nauwelijks lijden tot tijd winst bij de beoordeling.
Laatstaan een forse verlaging van het tarief.
De enigste die overigens er veel baat bij zouden hebben, zijn de nieuwe aanvragers, en denk niet dat de nu al overspannen branche daar op zit te wachten.

Peter Scherf|28.01.16|10:49

ben benieuwd…..heb me door een ict deskundige laten vertellen dat de chauffeurskaart qua prestaties ed hetzelfde is als een ov chipkaart en die kost 5,00. Foto erop ? in de Gemeente den Haag kost een ID kaart een paar tientjes.

Taxi Volendam|28.01.16|10:50

Toon maar aan waarom de Kiwa tarieven zo veel om hoog afwijken van vergelijkbare tarieven die in de landen om ons heen berekend worden.

Het doel moet zijn: transparante aanvaardbare lage tarieven zoals bijvoorbeeld in de overige E.U. landen !

Jos Dinkelaar|28.01.16|11:35

Taximeter onzin er zijn honderden bedrijven die al jaren vrijgesteld zijn gewoon besteld vervoer hanteren en rijden maar Dit is niet te controleren

Lansky Salute|28.01.16|13:14

Geld opent deuren, zo blijkt.
Dit hele gebeuren over wijzigingen in de taxi’s is dat er een bedrijf ( wat momenteel illegaal functioneert) met een zak geld heeft gestrooit. En dan maar op het woord “innovatie” gooien.
Tot nu toe heeft het woord “innovatie” alleen maar voor ellende,werkeloosheid… gezorgd.

Huib van der Kleij|28.01.16|14:07

wedden dat de kiwa komt met bedragen van de kosten die de kiwa kwijt is aan derden. Zij zeggen doodleuk kijk maar de ondernemerskaart en chauffeurskaart kost ons zoveel, niets meer tegen in te brengen ( al zijn er bedrijven die het voor veel minder doen).

Gerard Nooitgedacht|28.01.16|14:19

Wat een grote onzin.

De tarieven die nu momenteel in Nederland worden gehanteerd, zijn veel te hoog (117,37). De gemiddelde prijs voor een bestuurderskaart (Vrachtwagen / Taxi) is bij onze buurlanden, ligt rond de 58 euro. Plus dat de levertermijn in Nederland 2 tot 3 maal (maximaal 6 weken) langer duurt, dan bij onze buurlanden (10 tot max. 12 wrkdgen). Waarom kunnen ze bij onze buurlanden wel efficiënter werken, zodat de prijs van een bestuurderskaart en de levering, sneller kan plaatsvinden?

Gerard Nooitgedacht|28.01.16|14:30

@Huib van der Kleij,

Ik heb een klacht ingediend, omtrent de prijs en levertijd van de bestuurderskaart(en).
En ik heb de volgende reactie van Kiwa-Register terug gekregen.

Zij beweren, dat de prijs van een bestuurderskaart is vastgesteld door het ministerie Infrastructuur en Milieu, en dat er een wettelijke levertermijn van 6 weken mag worden gehandhaaft, nadat de volledige betaling bij Kiwa-Register te Rijswijk binnen is.

Ik wil hiertegen procederen, omdat de prijs van de dienst, te hoog is

Bart van den Berg|31.01.16|18:40

Sinds mei 2015 heb ik de ondernemersvergunning: Studie, kosten, examens en de rekening(en) van KIWA natuurlijk. Ik piep niet, zou een restitutie op prijs stellen, maar het gaat nu eenmaal zo. Beter lage tarieven dan hoge. Ik lever kwaliteit en heb TX-keur niet nodig. Kost me geld. Het zij zo. De overheid is dol op regeltjes en heeft de taxibranche misbruikt om een woud van regels te maken. Je eigen weg vinden is niet makkelijk, maar wel te doen. Klagen helpt -nooit-.